Photo Properties

Tetratheca thymifolia
Tetratheca thymifolia