Index - Fungi

Galleries

Last update: 2018-11-11 23:36:40 | 1196 species (3918 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ä Å Ö

0

(401) 
Top

A

Alabasterriska (3)  Alticka (4)  Apelticka (2)  Asprotspindling (3) 
Alkremla (2)  Alvartrattskivling (3)  Aprikoshätta (2)  Aspsopp (2) 
Almrostöra (1)  Ametistspindling (1)  Aprikosspindling (8)  Aspspindling (4) 
Almsprängticka (1)  Anilinspindling (2)  Aprikostofsskivling (5)  Auroraspindling (3) 
Alpluggskivling (2)  Anisfingersvamp (2)  Arommusseron (1)  Azurkremla (3) 
Alsopp (6)  Anisspindling (9)  Aspriska (5) 
Top

B

Backnopping (1)  Blek bårdspindling (1)  Blygrå brödkorgsvamp (1)  Brandmusseron (8) 
Bananspindling (4)  Blek fransriska (5)  Bläckfisksvamp (7)  Brandriska (3) 
Bandad giftfjällskivling (2)  Blek klibbflamskivling (1)  Bläcksopp (1)  Brandrussling (3) 
Bandad navelrödskivling (2)  Blek klubbdyna (1)  Blå gelémussling (1)  Brandtaggsvamp (4) 
Barkhätta (3)  Blek nagelskivling (1)  Blå rödskivling (4)  Brandticka (9) 
Barkticka (1)  Blek ostronmussling (5)  Blå slemspindling (7)  Brokspindling (3) 
Barrbrosking (1)  Blek praktspindling (2)  Blå taggsvamp (12)  Bronssopp (6) 
Barrklubbsvamp (5)  Blek puderskivling (3)  Blåbrun spindling (1)  Broskmussling (3) 
Barrmattsvamp (1)  Blek rotskål (1)  Blåfotad taggsvamp (9)  Broskspindling (3) 
Barrmusseron (1)  Blek rökriska (3)  Blågrön kragskivling (1)  Broskvaxskivling (6) 
Barrtoppspindling (1)  Blek skäggriska (4)  Blågrön kremla (1)  Brun aspsopp (1) 
Beckriska (2)  Blek slöjhätting (1)  Blåmjölkig storskål (1)  Brun bollrostnavling (3) 
Besk barrmusseron (2)  Blek streckmusseron (6)  Blåmusseron (3)  Brun brandskål (1) 
Besk kastanjemusseron (5)  Blek topptråding (2)  Blånande lökskivling (1)  Brun flugsvamp (2) 
Besk sågnagelskivling (4)  Blekblå spindling (3)  Blånande lökspindling (8)  Brun klibbskivling (6) 
Besk vaxskivling (7)  Blekfotad spindling (2)  Blånopping (3)  Brun stubbhätta (1) 
Biskopsmössa (3)  Bleknande kamskivling (1)  Blåsippsspindling (3)  Brun ängsvaxskivling (1) 
Bitter bollrostnavling (2)  Bleknopping (3)  Blåskinn (3)  Bruneggad hätta (1) 
Bitter riddarmusseron (7)  Blekriska (2)  Blåsopp (3)  Brunfläckig spindling (4) 
Bitter rotskräling (3)  Blekröd dvärgchampinjon (4)  Blåsvärting (2)  Brunkremla (2) 
Bitter taggsvamp (7)  Blekröd trattskivling (1)  Blåticka (3)  Brunkrös (4) 
Bitter vaxskivling (1)  Bleksopp (1)  Blödskinn (2)  Brunluddig roting (2) 
Bittermusseron (3)  Blekspindling (6)  Bockspindling (2)  Brunskivig citronspindling (4) 
Bitterskräling (1)  Bleksporig spindling (3)  Bockticka (1)  Brunskål (1) 
Bittersopp (7)  Blektråding (2)  Bokmusseron (2)  Bräkenhätta (1) 
Bitterspindling (4)  Blekviolett spindling (2)  Boksopp (2)  Bräkenskorpa (6) 
Bittersöt tråding (2)  Blodchampinjon (2)  Bokspindling (4)  Brödmärgsticka (1) 
Björkhäxkvast (1)  Blodhätta (3)  Bokvaxskivling (2)  Brödspindling (5) 
Björkmussling (1)  Blodkremla (2)  Bollrostnavling (4)  Brödtaggsvamp (12) 
Björkspindling (1)  Blodsopp (4)  Bolmörtsskivling (4)  Buktriska (1) 
Björkticka (2)  Blodspindling (3)  Bombmurkla (15)  Bullspindling (3) 
Björkvaxskivling (3)  Blodticka (1)  Borstskinn (1)  Busksvamp (3) 
Blackticka (3)  Blodvaxskivling (6)  Borstskölding (1)  Bävermussling (8) 
Blek borstticka (3)  Blomkålssvamp (5)  Borstticka (1)  Bårdspindling (3) 
Top

C

Champinjonfjällskivling (3)  Cinnoberspindling (4)  Citronkremla (2)  Citronticka (1) 
Cinnoberröd grynskivling (3)  Cinnoberticka (1)  Citronspindling (6) 
Top

D

Dagghätta (1)  Dofttaggsvamp (10)  Dryasbrosking (2)  Dyngbläcksvamp (1) 
Dallergröppa (4)  Dofttråding (3)  Dryasspindling (2)  Dyngskål (4) 
Diskfränskivling (3)  Doftvaxskivling (3)  Dunslidskivling (4)  Dynspröding (2) 
Disknästing (1)  Doftvaxskivling, vit form (1)  Duvkremla (1)  Dyriska (1) 
Diskvaxskivling (4)  Droppklibbskivling (4)  Duvspindling (6)  Dyster fränskivling (1) 
Doftfjällskivling (2)  Droppmusseron (12)  Dvärgjordstjärna (1)  Dysternavling (2) 
Doftfränskivling (1)  Droppskivling (1)  Dvärglaxskivling (2)  Dystersopp (4) 
Doftmusseron (2)  Dropptaggsvamp (6)  Dvärgnavling (2) 
Doftrödhätting (1)  Dropptrattskivling (1)  Dvärgrödhätting (1) 
Doftspindling (4)  Druvfingersvamp (6)  Dvärgtråding (2) 
Top

E

Ekriska (2)  Ekvaxskivling (4)  Eldticka (4)  Epålettsvamp (5) 
Eksillkremla (1)  Elastisk spindling (2)  Elfenbensspindling (3) 
Ekspindling (2)  Eldsopp (5)  Elfenbensvaxskivling (1) 
Ekticka (2)  Eldspindling (5)  Enkel lavklubba (1) 
Top

F

Fager vaxskivling (6)  Fjällig kragskivling (1)  Flattoppad klubbsvamp (1)  Fnasig fjällskivling (1) 
Fagerkremla (3)  Fjällig ringtråding (4)  Flockflugsvamp (3)  Fnöskticka (3) 
Fagerskål (3)  Fjällig spindling (3)  Flockig puderskivling (2)  Fransig jordstjärna (4) 
Fagerspindling (6)  Fjällig taggsvamp (7)  Fläckhätta (3)  Fransig stjälkröksvamp (1) 
Falsk rättikhätta (1)  Fjällig tofsskivling (7)  Fläckig bitterskivling (1)  Fransriska (3) 
Fatsvamp (4)  Fjällmusseron (4)  Fläckig saffransspindling (7)  Fransskivling (3) 
Filtfotsbrosking (1)  Fjällriska (3)  Fläckkantarell (4)  Frosthätta (2) 
Filtsvärting (1)  Fjällskölding (2)  Fläckkremla (1)  Frostvaxskivling (3) 
Finflockig tofsskivling (1)  Fjällsopp (8)  Fläckmusseron (3)  Frygisk spindling (4) 
Finluden stensopp (4)  Fjällspröding (4)  Fläcknagelskivling (5)  Fältjordstjärna (3) 
Fjunhätta (2)  Fjällticka (6)  Fläckriska (3)  Fårticka (1) 
Fjunspindling (3)  Flammig tofsskivling (2)  Fläckrussling (2)  Föränderlig brosking (2) 
Fjädersvamp (1)  Flamspindling (3)  Fläckticka (2)  Föränderlig tofsskivling (7) 
Fjällfotad musseron (3)  Flamspröding (1)  Fläcktråding (2) 
Top

G

Gaffelriska (1)  Grenticka (1)  Grön rödhätting (1)  Gulfotshätta (2) 
Gallkremla (1)  Grisspindling (2)  Gröneggad hätta (1)  Gulfotsskölding (3) 
Gallmusseron (3)  Gropticka (4)  Grönfjällig fjällskivling (5)  Gulgrön kantmusseron (6) 
Gallspindling (3)  Grovticka (4)  Grönfotstråding (5)  Gulköttig grynskivling (1) 
Gelétagging (8)  Grynknölfoting (6)  Gröngul flamskivling (2)  Gullmusseron (4) 
Giftchampinjon (2)  Grynskräling (3)  Gröngul navling (5)  Gullnavling (4) 
Gifthätting (2)  Grynsopp (2)  Gröngul vaxskivling (3)  Gullticka (3) 
Giftkremla (1)  Grynvaxskivling (2)  Grönkremla (1)  Gulmjölkig ekriska (2) 
Gifttrattskivling (4)  Gräddspindling (8)  Grönköttig spindling (3)  Gulmjölkig riska (1) 
Gifttråding (2)  Gräddvaxskivling (4)  Grönmjölkig riska (1)  Gulnande blodkremla (1) 
Glansbrosking (2)  Gräshätta (1)  Grönmussling (6)  Gulnande musseron (2) 
Glansfoting (1)  Gräsmusseron (1)  Grönnopping (3)  Gulnande spindling (12) 
Glansgryn (2)  Grå bläcksvamp (3)  Grönpucklig tråding (3)  Gulporig ticka (4) 
Glanskremla (1)  Grå fingersvamp (1)  Grönriska (1)  Gulprickig vaxskivling (7) 
Glansriska (3)  Grå kamskivling (1)  Grönskål (2)  Gulriska (4) 
Glansrussling (2)  Grå kantarell (2)  Grönsporig skivling (3)  Gulskivig kanelspindling (3) 
Glansspindling (3)  Grå lärkriska (3)  Grönticka (2)  Gulskivig riska (2) 
Glesskivig spindling (4)  Grå lärksopp (2)  Gul blodsopp (2)  Gulskivig spindling (3) 
Glitterbläcksvamp (3)  Grå slidskivling (4)  Gul flamskivling (1)  Gulskölding (4) 
Glödspindling (4)  Grå taggsvamp (7)  Gul flugsvamp (3)  Gulspindling (1) 
Goliatmusseron (10)  Grå trattskivling (1)  Gul lammticka (3)  Gulsträngad fagerspindling (5) 
Gran-kransspindling (1)  Grå vaxskivling (4)  Gul lilariska (1)  Gultrådig spindling (5) 
Granatskivling (3)  Gråblå nopping (8)  Gul rotskål (6)  Gultråding (3) 
Grangråticka (2)  Gråbroking (2)  Gul rödhätting (2)  Gultrådskinn (1) 
Grankransspindling (5)  Gråbrun sammetsmusseron (6)  Gul strävsopp (2)  Gycklarspindling (6) 
Granriska (1)  Gråbrun spröding (1)  Gul taggsvamp (10)  Gyllenskivling (5) 
Granrotspindling (6)  Gråbrun ängsfingersvamp (2)  Gul ullklubba (2)  Gyllenskölding (1) 
Granrödling (1)  Gråfotad flugsvamp (1)  Gul vaxskivling (4)  Gyllensopp (3) 
Granspindling (1)  Gråkremling (8)  Gulbandad spindling (3)  Gyllenspindling (5) 
Grantaggsvamp (7)  Grålila vaxskivling (3)  Gulbrämad flugsvamp (1)  Gyttrad röksvamp (5) 
Granticka (2)  Gråporing (2)  Guldeggad hätta (2)  Gyttrad taggsvamp (1) 
Granvaxskivling (4)  Gråskinn (2)  Guldkremla (3)  Gärdselticka (3) 
Granviolspindling (4)  Gråstrumpig kamskivling (1)  Gulflockig fjällskivling (4) 
Grentaggsvamp (3)  Gråsvart vårtöra (1)  Gulfotad lerskivling (1) 
Top

H

Hagnopping (2)  Hasselspindling (3)  Honungshätting (1)  Hättstrimnavling (1) 
Hagrödling (1)  Hasselvaxskivling (4)  Honungsspindling (2)  Hålkremla (2) 
Hagtornsskräling (1)  Hedrödhätting (1)  Honungsvaxskivling (6)  Hålsopp (5) 
Halhätta (5)  Hedspindling (6)  Hunnerkremla (1)  Hålspindling (3) 
Hartsporing (1)  Hinnskivling (1)  Hyacintvaxskivling (2)  Höstmusseron (3) 
Hasselriska (2)  Hjorttråding (4)  Häggtrattskivling (1)  Höstvaxskivling (2) 
Top

I

Igelkottröksvamp (4)  Irismusseron (6)  Isabellmusseron (3)  Isabellticka (3) 
Top

J

Jodoformkremla (2)  Judasöra (1)  Jätteröksvamp (1)  Jättetråding (3) 
Jodoformspindling (2)  Juvelspindling (1)  Jättespindling (3) 
Jordmusseron (3)  Jättekamskivling (2)  Jätteticka (8) 
Jordspindling (4)  Jättemusseron (4)  Jättetrattskivling (2) 
Top

K

Kakaofränskivling (8)  Kastanjesopp (1)  Knubbgråskivling (4)  Kragmusseron (5) 
Kalkmjölnavling (3)  Kastanjespindling (1)  Knölchampinjon (3)  Kragspindling (3) 
Kalknavling (1)  Kastanjespröding (1)  Knölfotad champinjon (1)  Kremlevaxskivling (7) 
Kalkrödling (4)  Kejsarskivling (6)  Knöltråding (1)  Kristallspröding (1) 
Kamferriska (2)  Kejsarspindling (2)  Knölåkerskivling (1)  Kromspindling (6) 
Kamjordstjärna (2)  Klibbflamskivling (2)  Kokosriska (1)  Krusbärskremla (1) 
Kandelabersvamp (8)  Klibbhätta (1)  Kolflamskivling (3)  Kruskantarell (3) 
Kanelkremla (1)  Klibbticka (7)  Kolhätting (1)  Kryddspindling (6) 
Kanelspindling (2)  Klormurkla (1)  Kompakt taggsvamp (4)  Kråsmusseron (2) 
Kanelticka (2)  Klubbdyna (2)  Konspindling (1)  Kuddticka (4) 
Kantarell (1)  Klubbhonungsskivling (1)  Kontrastspindling (11)  Kungschampinjon (3) 
Kantarellmussling (7)  Klubbmurkling (4)  Koppardyna (1)  Kungsmussling (1) 
Kantarellvaxskivling (2)  Klubbspindling (7)  Kopparspindling (6)  Kungsspindling (9) 
Kantjordstjärna (1)  Klubbtrattskivling (3)  Koppartaggsvamp (5)  Kvartsspindling (8) 
Kantmusseron (2)  Klumpticka (1)  Koralltaggsvamp (8)  Kärrhonungsskivling (1) 
Kantmusseron s. str. (1)  Klyvblad (1)  Korallticka (1)  Kärrhätting (1) 
Kantslöjskivling (1)  Klyvporing (1)  Korkmussling (2)  Kärrspindling (2) 
Kantspindling (4)  Kläppspindling (3)  Korkticka (2)  Kärrvaxskinn (2) 
Kantöra (1)  Knippsprödling (1)  Kornspindling (9)  Kötticka (3) 
Kastanjefjällskivling (3)  Knoppriska (1)  Kraghätting (1) 
Kastanjemusseron (4)  Knopprödhätting (2)  Kragjordstjärna (7) 
Top

L

Lackkremla (2)  Lilanopping (2)  Luden vitriska (2)  Läcker riska (1) 
Lackticka (6)  Lilariska (2)  Luktmusseron (3)  Läckerriska (4) 
Lakritsmusseron (4)  Lilaspindling (8)  Luktticka (4)  Läderboll (4) 
Lakritsriska (1)  Limsvamp (2)  Lukttofsskivling (3)  Lädervaxskivling (3) 
Lammticka (1)  Liten flamskivling (1)  Luktvaxskivling (3)  Lärkmusseron (4) 
Lapptrattskivling (2)  Liten fränskivling (7)  Lundbläcksvamp (1)  Lärkriska (3) 
Lappvaxskivling (1)  Liten gallspindling (2)  Lundfjällskivling (1)  Lärkslemskivling (5) 
Lax gröppa (1)  Liten hattmurkla (1)  Lundnopping (2)  Lärksopp (3) 
Laxgröppa (1)  Liten hjulbrosking (2)  Lundrödling (1)  Lärkvaxskivling (1) 
Laxriska (2)  Liten nagelskivling (1)  Lundröksvamp (2)  Lökbrosking (1) 
Lejonriska (2)  Liten stinksvamp (4)  Lundskål (1)  Lökspindling (3) 
Lerskivling (1)  Liten tickmussling (4)  Lundspindling (6)  Lömsk flugsvamp (4) 
Leverriska (1)  Ljus ängsfingersvamp (1)  LundspindlingLundspindling (1)  Lönnticka (1) 
Lila vaxskivling (4)  Ljusskivig lervaxskivling (4)  Lundtaggsvamp (3)  Lövklubbspindling (3) 
Lilafotad fingersvamp (3)  Lokspindling (4)  Lundticka (2)  Lövtrattskivling (5) 
Lilafotstråding (4)  Luddfingersvamp (5)  Lundvaxskivling (4)  Lövviolspindling (2) 
Lilakremla (1)  Luddticka (5)  Lutvaxskivling (6)  Lövängsspindling (3) 
Lilaköttig taggsvamp (1)  Luden skålmurkla (1)  Luvhätting (2) 
Top

M

Majrödskivling (1)  Mjöltaggsvamp (3)  Myrvaxskivling (1)  Mörk tuvskivling (4) 
Malvaspindling (5)  Mjöltrattskivling (3)  Mässingsspindling (2)  Mörk åkerskivling (4) 
Marsipankremla (1)  Mosshätta (1)  Mångfärgad kremla (2)  Mörkbrunt haröra (2) 
Maskfingersvamp (1)  Mosskantarell (1)  Mångkransad spindling (8)  Mörkeggad stinkkremla (6) 
Medusaspröding (1)  Mosslöjskivling (1)  Mönjeskål (2)  Mörkfjällig honungsskivling (2) 
Mentolmusseron (1)  Mossnavling (1)  Mönjevaxskivling (1)  Mörkfjällig spindling (4) 
Mjuk röksvamp (1)  Motaggsvamp (5)  Mörk alspindling (1)  Mörkfjällig vaxskivling (2) 
Mjukmussling (2)  Munkspindling (4)  Mörk blodvaxskivling (2)  Mörkfotad bitterskivling (2) 
Mjölgråskivling (2)  Musselkantarell (4)  Mörk grynsopp (6)  Mörkfotad ringbitterskivling (5) 
Mjölkhätta (1)  Musselrödling (1)  Mörk jordstjärna (1)  Mörknande vaxskivling (5) 
Mjölmusseron (2)  Musseronvaxskivling (3)  Mörk kanelspindling (1)  Mörkpucklig spindling (2) 
Mjölrödskivling (2)  Myrrödling (2)  Mörk kokosriska (4)  Mörkrödling (1) 
Mjölspindling (3)  Myrspindling (8)  Mörk spärrfjällskivling (6)  Mörktråding (1) 
Mjölsvärting (3)  Myrspröding (1)  Mörk svavelmusseron (1) 
Top

N

Naftalinskinn (2)  Narrkantarell (4)  Navelmussling (2)  Nordvaxskivling (4) 
Naggnopping (1)  Narrvaxskivling (4)  Nejlikbrosking (1)  Nässelkremla (2) 
Top

O

Ockragul grynskivling (2)  Odörspindling (3)  Olivvaxskivling (1)  Orange älglegeskål (1) 
Ockragul grynskivling, vit form (1)  Olivbrun spindling (3)  Ollonskål (3)  Orangebrun giftspindling (9) 
Ockraporing (1)  Olivinriska (3)  Onyxmusseron (5)  Ostronmussling (5) 
Ockraspindling (9)  Olivslöjskivling (2)  Orange kamskivling (3)  Oxtungsvamp (10) 
Ockravaxtagging (1)  Olivspindling (7)  Orange taggsvamp (5) 
Top

P

Panterflugsvamp (3)  Persiljespindling (3)  Porslinsblå spindling (2)  Puderspindling (5) 
Pantermusseron (4)  Piggfjällskivling (1)  Porslinsskivling (5)  Pudrad trattskivling (2) 
Papegojvaxskivling (3)  Piggtråding (5)  Porslinsspindling (7)  Pulverticka (2) 
Pappersgröppa (1)  Pilfotsspindling (6)  Potatisrottryffel (2)  Purpurbrun spindling (5) 
Parasitgråskivling (1)  Pionjärspindling (1)  Prakstspindling (1)  Purpurhätta (2) 
Parasitsopp (5)  Platticka (5)  Praktkremla (2)  Purpurkremla (3) 
Parkhattmurkla (2)  Plommonticka (1)  Praktspindling (9)  Purpurskinn (3) 
Pelargonriska (1)  Pluggmusseron (1)  Prakttagging (3)  Pälsticka (4) 
Pelargonspindling (1)  Pluggskivling (1)  Praktvaxskivling (6)  Pärlchampinjon (2) 
Pepparkragskivling (1)  Pluggtrattskivling (1)  Prickmusseron (2)  Pärlmusseron (1) 
Pepparriska (3)  Pokalmurkla (3)  Prickspindling (5)  Pärontråding (2) 
Pepparsopp (1)  Poppelspindling (4)  Puckelfjällskivling (4) 
Pepparspindling (2)  Poppeltofsskivling (2)  Puckelkremla (3) 
Persikosvulst (3)  Porfyrrödling (2)  Puckelmusseron (2) 
Top

R

Rak fingersvamp (2)  Rosenfotskremla (3)  Rutbläcksvamp (5)  Rödbrun slemflamskivling (3) 
Rensopp (2)  Rosenhätta (4)  Rutkremla (4)  Rödbrun slemskivling (2) 
Riddarmusseron (4)  Rosenkremla (2)  Rutsopp (1)  Rödbrun spånskivling (1) 
Ringbitterskivling (6)  Rosenmusseron (3)  Rutspindling (3)  Rödbrun trattskivling (3) 
Ringbroking (3)  Rosennopping (1)  Rynkad tofsskivling (3)  Rödflammig tråding (3) 
Ringhätting (1)  Rosenslemskivling (2)  Rynkskölding (1)  Rödflockig spindling (4) 
Ringmusseron (4)  Rosenticka (2)  Räfflad nagelskivling (5)  Rödfotad läderkremla (2) 
Ringmussling (3)  Rosentrattskivling (1)  Rättikhätta (3)  Rödfotad nagelskivling (2) 
Ringskräling (6)  Rostbrun grynskivling (4)  Rättikmusseron (3)  Rödfotad spindling (1) 
Ringtråding (2)  Rostfjällskivling (3)  Rättikspindling (4)  Rödgul taggsvamp (1) 
Rodnadstråding (4)  Roströd lärksopp (3)  Rävriska (6)  Rödgul trumpetsvamp (4) 
Rodnande fjällskivling (8)  Roströdskivig kanelspindling (1)  Rävspindling (1)  Rödskimrande nagelskivling (1) 
Rodnande flugsvamp (3)  Rostticka (2)  Rävticka (2)  Rödskivig kanelspindling (2) 
Rodnande hartryffel (1)  Rotfränskivling (2)  Råttspindling (5)  Rödskölding (1) 
Rodnande lutvaxskivling (8)  Rothätta (2)  Röd ekkremla (3)  Rödsopp (3) 
Rodnande musseron (2)  Rotmurkla (3)  Röd flamskivling (5)  Rökfingersvamp (3) 
Rodnande spindling (5)  Rotmusseron (1)  Röd flugsvamp (5)  Rökmusseron (6) 
Rodnande strävsopp (1)  Rotslöjskivling (3)  Röd flugsvamp form (5)  Rökslöjskivling (1) 
Rosa rättikhätta (8)  Rotsopp (2)  Röd larvklubba (1)  Rökspindling (2) 
Rosa vaxskivling (4)  Rovspindling (1)  Rödbandad spindling (6)  Röktrattskivling (2) 
Rosabandad spindling (1)  Rulljordstjärna (1)  Rödbandsriska (3)  Röktuvskivling (1) 
Rosenfingersvamp (1)  Rund toppmurkla (3)  Rödbrun fränskivling (2)  Rönnbärshätta (2) 
Rosenfotad fjällskivling (1)  Rundsporig spindling (2)  Rödbrun jordstjärna (1) 
Top

S

Saffranshätta (2)  Slätfotad sopp (2)  Stinkspindling (3)  Stäppfingersvamp (1) 
Saffransspindling (7)  Slöjröksvamp (4)  Stinksvamp (3)  Stäppjordstjärna (1) 
Saffransticka (5)  Slöjvaxskivling (6)  Stinktrattskivling (2)  Stäpptryffel (1) 
Sammetsfotad pluggskivling (5)  Smal hattmurkla (2)  Stjälkröksvamp (6)  Stålblå spindling (4) 
Sammetsskinn (2)  Smal svampklubba (3)  Stjärnborstskål (1)  Sumphätting (2) 
Sammetstaggsvamp (2)  Smalfotad taggsvamp (1)  Stjärnfjällskivling (2)  Sumpkremla (3) 
Sandkremla (2)  Smalsporig gallkrös (1)  Stjärnrödnopping (1)  Sumpriska (1) 
Sandskål (4)  Smultronkantarell (3)  Stjärntråding (3)  Sumpslöjskivling (1) 
Sandsopp (2)  Småvaxskivling (2)  Stoftkremling (7)  Sumpspindling (2) 
Sandtråding (2)  Smörsopp (1)  Stolt fjällskivling (5)  Sumpåkerskivling (1) 
Scarlakansvaxskivling (2)  Snustråding (1)  Stor björkspindling (4)  Svart eldticka (4) 
Scharlakansvårskål (6)  Snövit bläcksvamp (3)  Stor blodspindling (5)  Svart skålmurkla (2) 
Senapsfränskivling (3)  Snövit fingersvamp (2)  Stor flåhätta (3)  Svart taggsvamp (13) 
Senapskremla (1)  Sockelspindling (5)  Stor grynskivling (5)  Svart trumpetsvamp (1) 
Sepiarödling (4)  Solkremla (1)  Stor hjortticka (2)  Svartblå rödling (1) 
Sepiavaxskivling (1)  Sommarsopp (5)  Stor klubbsvamp (2)  Svartblå rödskivling (5) 
Sidenticka (9)  Sommarspindling (2)  Stor kragskivling (6)  Svarteggad skölding (2) 
Sidentråding, lila form (1)  Sommartrattskivling (2)  Stor laxskivling (2)  Svartfjällig fjällskivling (7) 
Sienamusseron (1)  Sommartråding (1)  Stor lilariska (2)  Svartfjällig musseron (2) 
Silkesmusseron (2)  Sommarvedhätting (1)  Stor lökbrosking (1)  Svartfjällig tofsskivling (3) 
Silkesspindling (4)  Sotkremla (3)  Stor mörkpuckelspindling (4)  Svartfläckig spindling (2) 
Silverhätta (1)  Sotriska (5)  Stor tratticka (1)  Svartgrön spindling (5) 
Silverskräling (1)  Sotticka (5)  Stor violtråding (1)  Svartnande kantarell (5) 
Silverspindling (1)  Sotvaxskivling (4)  Stor vårtrattskivling (2)  Svartnande narrmusseron (3) 
Sippskål (2)  Spadmurkling (2)  Storkremla (1)  Svartnande spindling (2) 
Skarp dropptaggsvamp (8)  Spadmussling (8)  Stornopping (4)  Svartnavling (3) 
Skarp lökbrosking (1)  Spadskinn (1)  Storsporig spindling (5)  Svartprickig lerskivling (2) 
Skarp rökriska (2)  Spenslig fjällskivling (2)  Stort haröra (1)  Svartringad flugsvamp (1) 
Skarp svedkremla (1)  Spetsfotad champinjon (1)  Streckmusseron (6)  Svartriska (1) 
Skinntagging (2)  Spetsknölig nagelskivling (2)  Strecknagelskivling (1)  Svartvit taggsvamp (7) 
Skogschampinjon (5)  Spetspucklig kanelspindling (3)  Strimmig brödkorgssvamp (4)  Svartöra (5) 
Skrovlig taggsvamp (6)  Spetsspindling (1)  Strimmig lökspindling (3)  Svavelgul slöjskivling (4) 
Skruvnagelskivling (2)  Spetstråding (1)  Strimmig rödhätting (1)  Svavelmusseron (3) 
Skuggtråding (4)  Spetsvaxskivling (3)  Strimmig trattskivling (1)  Svavelriska (4) 
Skumticka (1)  Spindelrödhätting (1)  Strimmussling (2)  Svavelticka (9) 
Skäggmusseron (6)  Sprickskölding (1)  Strimnopping (5)  Svaveltofsskivling (4) 
Skäggriska (1)  Sprickspindling (2)  Strimskräling (2)  Svedjetrattskivling (2) 
Skäggvaxskivling (2)  Sprängticka (2)  Strimspindling (7)  Svedticka (3) 
Skålriska (1)  Spröd vaxskivling (1)  Stripmusseron (1)  Sydlig gyllenspindling (1) 
Skålröksvamp (2)  Spärrfjällig tråding (2)  Strumpspindling (4)  Sydlig honungsskivling (1) 
Skönfotad spindling (6)  Spärrfjällskivling (3)  Stråbroking (1)  Sydlig sotticka (9) 
Slemmig klibbskivling (2)  Spånspröding (3)  Strålspindling (6)  Syllsvamp (3) 
Slemmig tofsskivling (2)  Steneksspindling (6)  Strålvaxskivling (2)  Syrlig fjällskivling (1) 
Slemringad vaxskivling (5)  Stenmurkla (1)  Stubbdyna (1)  Säckjordstjärna (1) 
Slemsopp (6)  Stiftsvamp (2)  Stubbläcksvamp (2)  Sälgspindling (1) 
Slingerticka (2)  Stinkbläcksvamp (1)  Stubbmusseron (2)  Sälgticka (1) 
Slottsspindling (14)  Stinkbrosking (2)  Stubbrostnavling (5)  Sågnagelskivling (2) 
Slät fjällskivling (1)  Stinkkremla (2)  Stybbgråskivling (1)  Såpmusseron (6) 
Slät pokalmurkla (2)  Stinklerskivling (1)  Stybbitterskivling (4)  Sötdoftande spindling (1) 
Slät ullspindling (6)  Stinkmussling (7)  Stybbskål (1) 
Slät vitriska (1)  Stinkriska (2)  Stybbspröding (1) 
Top

T

Taggfingersvamp (1)  Tegelröd slöjslivling (1)  Torvnavling (1)  Trådticka (13) 
Taggsporig tråding (2)  Tegelskivig spindling (1)  Torvslöjskivling (2)  Trådvaxskivling (2) 
Taggticka (3)  Tegelsopp (3)  Tovspindling (4)  Tuvad åkerskivling (4) 
Taigakremla (1)  Tegelticka (11)  Transkräling (1)  Tuvbroskskivling (1) 
Taigaskinn (1)  Tidig åkerskivling (3)  Trappspindling (3)  Tuvhätta (5) 
Tallens riddarmusseron (2)  Timmergröppa (2)  Trattaggsvamp (3)  Tuvnagelskivling (5) 
Tallgråticka (2)  Tjockhorn (2)  Tratticka (5)  Tuvspindling (7) 
Tallkremla (2)  Tofsspindling (5)  Trattkremla (1)  Tuvspröding (1) 
Tallnagelskivling (4)  Toppfjällig tråding (2)  Trattmussling (8)  Tvåfärgad laxskivling (2) 
Tallriska (5)  Toppig giftspindling (5)  Trattnavling (2)  Tvåfärgsnopping (1) 
Tallsopp (1)  Toppig umbraspindling (3)  Trattöra (5)  Tvåfärgsticka (1) 
Tallspindling (2)  Toppmurkla (2)  Trivialspröding (1)  Tätskivig hätting (1) 
Talltaggsvamp (7)  Toppskräling (1)  Trollskägg (3)  Tätskivig svedkremla (1) 
Tallticka (4)  Toppslätskivling (1)  Trollsmör (4)  Tårfränskivling (2) 
Talltuvskivling (2)  Toppspindling (6)  Trädgårdschampinjon (2)  Tårkragskivling (2) 
Tallvaxskivling (3)  Topptråding (1)  Träflisskivling (1)  Tårkremla (6) 
Tegelbandspindling (4)  Toppvaxskivling (1)  Träspindling (1)  Tårspröding (2) 
Tegelröd slöjskivling (5)  Torrmusseron (2)  Trådkärrhätting (3)  Tårticka (3) 
Top

U

Ullspindling (4)  Ullticka (1)  Umbraspindling (1) 
Top

V

Vagabondspindling (4)  Vildsvinsspindling (5)  Vit flugsvamp (4)  Vitmossriska (4) 
Valkticka (1)  Vingsporig riska (2)  Vit grynskivling (1)  Vitspindling (4) 
Vargmjölk (1)  Vinriska (4)  Vit hattmurkla (2)  Vitspröding (1) 
Vargspindling (3)  Vinternagelskivling (1)  Vit kamskivling (1)  Vitterspindling (4) 
Veckhätting (1)  Vinterskål (3)  Vit kragskivling (1)  Vittråding (3) 
Vecknavling (3)  Vintråding (1)  Vit kungschampinjon (2)  Vitvattrad spindling (3) 
Vecktrattskivling (4)  Violett alspindling (2)  Vit slidskivling (5)  Vridspindling (3) 
Vedbläcksvamp (2)  Violett fingersvamp (10)  Vit sågmussling (1)  Väderspåstjärna (1) 
Vedbrosking (1)  Violett geléskål (2)  Vit trattskivling (1)  Vägchampinjon (1) 
Vedhätting (2)  Violettfotad puderskivling (3)  Vit tuvskivling (3)  Västlig rostticka (1) 
Vedlavklubba (2)  Violettfotad slemspindling (5)  Vit vaxskivling (3)  Vågticka (2) 
Vedmussling (3)  Violettrandad spindling (3)  Vitbrun vaxskivling (9)  Vårmusseron (1) 
Vednavling (3)  Violfotskremla (3)  Vitfjällskivling (1)  Vårringhätting (1) 
Vedticka (5)  Violgubbe (4)  Vitgrå vaxskivling (3)  Vårrödhätting (3) 
Vedtrattskivling (2)  Violkremla (1)  Vitgul flugsvamp (2)  Vårtig röksvamp (5) 
Videriska (3)  Violmusseron (3)  Vitkransad spindling (3)  Vårtnästing (1) 
Videskräling (1)  Violticka (3)  Vitköttig gullmusseron (2)  Vårtskräling (3) 
Videspindling (2)  Vit fjällskivling (2)  Vitmosshätting (1)  Vårtöra (5) 
Top

Z

Zonkamskivling (3)  Zonriska (2)  Zontaggsvamp (9) 
Top

Ä

Äggflugsvamp (3)  Älgkragskivling (2)  Ängsnopping (5)  Ärtröksvamp (2) 
Äggspindling (6)  Ängschampinjon (2)  Ängsvaxskivling (4) 
Äggvaxskivling (3)  Ängsmusseron (7)  Ärggrön kragskivling (4) 
Top

Å

Åderkremla (1)  Åderspröding (1) 
Top

Ö

Ögonnopping (2)  Ögonvaxskivling (1)  Öronmussling (8) 
Ögonskål (2)  Öronmurkla (1)  Örsopp (4) 
Top