Index - Fungi

Galleries

Last update: 2021-10-21 07:52:25 | 1281 species (4423 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ä Å Ö

0

(403) 
Top

A

Alabasterriska (3)  Alpluggskivling (2)  Anisspindling (9)  Aspriska (5) 
Aleldticka (1)  Alsopp (6)  Apelticka (6)  Asprotspindling (5) 
Alkremla (2)  Alticka (6)  Aprikoshätta (2)  Aspsopp (2) 
Almkrämskinn (2)  Alvartrattskivling (3)  Aprikosspindling (8)  Aspspindling (6) 
Almrostöra (1)  Ametistspindling (1)  Aprikostofsskivling (5)  Aspticka (2) 
Almskivling (3)  Anilinspindling (2)  Argusöga (2)  Auroraspindling (4) 
Almsprängticka (4)  Anisfingersvamp (2)  Arommusseron (1)  Azurkremla (3) 
Top

B

Backnopping (1)  Blek bårdspindling (1)  Blomkålssvamp (10)  Brandriska (3) 
Balsamtråding (5)  Blek fransriska (5)  Blygrå brödkorgsvamp (1)  Brandrussling (3) 
Bananspindling (4)  Blek kantarell (2)  Bläckfisksvamp (7)  Brandtaggsvamp (4) 
Bandad giftfjällskivling (3)  Blek klibbflamskivling (1)  Bläcksopp (1)  Brandticka (14) 
Bandad navelrödskivling (2)  Blek klubbdyna (1)  Blå gelémussling (1)  Brokspindling (3) 
Barkhätta (3)  Blek nagelskivling (1)  Blå rödskivling (4)  Bronssopp (6) 
Barkticka (3)  Blek ostronmussling (9)  Blå slemspindling (7)  Broskboll (2) 
Barrbrosking (1)  Blek praktspindling (2)  Blå taggsvamp (12)  Broskkrös (2) 
Barrklubbsvamp (5)  Blek puderskivling (3)  Blåbrun spindling (1)  Broskmussling (3) 
Barrmattsvamp (1)  Blek rotskål (1)  Blåfotad taggsvamp (9)  Broskspindling (3) 
Barrmusseron (1)  Blek rökriska (3)  Blågrön kragskivling (1)  Broskvaxskivling (6) 
Barrtoppspindling (1)  Blek skäggriska (6)  Blågrön kremla (1)  Brun aspsopp (1) 
Beckriska (2)  Blek slöjhätting (1)  Blåmjölkig storskål (1)  Brun bollrostnavling (3) 
Besk barrmusseron (2)  Blek streckmusseron (6)  Blåmusseron (3)  Brun borstticka (3) 
Besk kastanjemusseron (5)  Blek topptråding (2)  Blånande lökskivling (1)  Brun brandskål (1) 
Besk sågnagelskivling (4)  Blekblå spindling (3)  Blånande lökspindling (10)  Brun flugsvamp (5) 
Besk vaxskivling (8)  Blekfotad spindling (2)  Blånopping (3)  Brun klibbskivling (6) 
Bikaksdyna (2)  Blekgul kamskivling (1)  Blåsippsspindling (3)  Brun stubbhätta (1) 
Biskopsmössa (5)  Bleknande kamskivling (3)  Blåskinn (3)  Brun ängsvaxskivling (1) 
Bitter bollrostnavling (2)  Bleknopping (3)  Blåsopp (4)  Bruneggad hätta (1) 
Bitter riddarmusseron (7)  Blekriska (2)  Blåsvärting (2)  Brunfläckig spindling (4) 
Bitter rotskräling (3)  Blekröd dvärgchampinjon (4)  Blåticka (3)  Brunkremla (2) 
Bitter taggsvamp (7)  Blekröd trattskivling (1)  Blödskinn (2)  Brunkrös (5) 
Bitter vaxskivling (1)  Bleksopp (1)  Blödticka (1)  Brunluddig roting (2) 
Bittermusseron (3)  Blekspindling (6)  Bockspindling (2)  Brunskivig citronspindling (4) 
Bitterskräling (1)  Bleksporig spindling (3)  Bockticka (1)  Brunskål (1) 
Bittersopp (7)  Blekticka (5)  Bokmusseron (2)  Bräkenhätta (1) 
Bitterspindling (4)  Blektråding (2)  Boksopp (2)  Bräkenskorpa (6) 
Bittersöt tråding (2)  Blekviolett spindling (2)  Bokspindling (4)  Brödmärgsticka (1) 
Björkeldticka (3)  Blodchampinjon (3)  Bokvaxskivling (2)  Brödspindling (5) 
Björkhäxkvast (2)  Blodhätta (4)  Bollrostnavling (4)  Brödtaggsvamp (12) 
Björkmussling (2)  Blodkremla (2)  Bolmörtsskivling (5)  Buktriska (1) 
Björkspindling (1)  Blodskinn (1)  Bombmurkla (15)  Bullspindling (4) 
Björkticka (3)  Blodsopp (4)  Borstskinn (1)  Busksvamp (3) 
Björkvaxskivling (4)  Blodspindling (3)  Borstskölding (7)  Bävermussling (11) 
Blackticka (3)  Blodticka (2)  Borstticka (3)  Bårdspindling (3) 
Blek borstticka (2)  Blodvaxskivling (6)  Brandmusseron (8) 
Top

C

Champinjonfjällskivling (3)  Cinnoberspindling (4)  Citronkremla (2)  Citronticka (3) 
Cinnoberröd grynskivling (3)  Cinnoberticka (1)  Citronspindling (6) 
Top

D

Dagghätta (1)  Dofttaggsvamp (10)  Dryasbrosking (2)  Dvärgtråding (2) 
Dallergröppa (7)  Dofttråding (3)  Dryasspindling (2)  Dyngbläcksvamp (1) 
Diskfränskivling (3)  Doftvaxskivling (3)  Dunslidskivling (4)  Dyngskål (4) 
Disknästing (1)  Doftvaxskivling, vit form (1)  Duvkremla (1)  Dynspröding (2) 
Diskvaxskivling (4)  Droppklibbskivling (5)  Duvspindling (6)  Dyriska (1) 
Doftfjällskivling (2)  Droppmusseron (12)  Dvärgbjörksriska (1)  Dyster fränskivling (1) 
Doftfränskivling (1)  Droppskivling (1)  Dvärgjordstjärna (1)  Dysternavling (2) 
Doftmusseron (2)  Dropptaggsvamp (6)  Dvärglaxskivling (2)  Dystersopp (4) 
Doftrödhätting (1)  Dropptrattskivling (1)  Dvärgnavling (2) 
Doftspindling (4)  Druvfingersvamp (6)  Dvärgrödhätting (1) 
Top

E

Ekbrosking (1)  Ekskinn (1)  Eldsopp (6)  Enkel lavklubba (1) 
Ekkrös (1)  Ekspindling (2)  Eldspindling (5)  Epålettsvamp (5) 
Eknästing (1)  Ekticka (6)  Eldticka (4) 
Ekriska (2)  Ekvaxskivling (4)  Elfenbensspindling (3) 
Eksillkremla (1)  Elastisk spindling (2)  Elfenbensvaxskivling (1) 
Top

F

Fager vaxskivling (6)  Fjällig kragskivling (1)  Flattoppad klubbsvamp (1)  Fnasig fjällskivling (1) 
Fagerkremla (3)  Fjällig ringtråding (6)  Flockflugsvamp (3)  Fnöskticka (5) 
Fagerskål (3)  Fjällig spindling (3)  Flockig puderskivling (2)  Fransig jordstjärna (4) 
Fagerspindling (6)  Fjällig taggsvamp (7)  Fläckhätta (3)  Fransig stjälkröksvamp (1) 
Falsk rättikhätta (1)  Fjällig tofsskivling (10)  Fläckig bitterskivling (1)  Fransriska (3) 
Fatsvamp (4)  Fjällmusseron (4)  Fläckig saffransspindling (7)  Fransskivling (3) 
Filtfotsbrosking (1)  Fjällriska (3)  Fläckkantarell (4)  Frosthätta (2) 
Filtsvärting (1)  Fjällskölding (3)  Fläckkremla (1)  Frostvaxskivling (3) 
Finflockig tofsskivling (1)  Fjällsopp (8)  Fläckmusseron (3)  Frygisk spindling (4) 
Finluden stensopp (6)  Fjällspröding (4)  Fläcknagelskivling (5)  Fältjordstjärna (3) 
Fjunhätta (2)  Fjällticka (8)  Fläckriska (4)  Fårticka (1) 
Fjunspindling (3)  Flammig tofsskivling (2)  Fläckrussling (2)  Föränderlig brosking (2) 
Fjädersvamp (1)  Flamspindling (3)  Fläckticka (3)  Föränderlig tofsskivling (7) 
Fjällfotad musseron (4)  Flamspröding (1)  Fläcktråding (2) 
Top

G

Gaffelriska (1)  Grenticka (3)  Grönfjällig fjällskivling (5)  Gulfotad lerskivling (1) 
Gallkremla (1)  Grisspindling (2)  Grönfotstråding (5)  Gulfotshätta (2) 
Gallmusseron (3)  Gropticka (4)  Gröngul flamskivling (2)  Gulfotsskölding (4) 
Gallspindling (3)  Grovticka (6)  Gröngul navling (5)  Gulgrön kantmusseron (6) 
Gelétagging (8)  Grynknölfoting (6)  Gröngul vaxskivling (3)  Gulköttig grynskivling (1) 
Giftchampinjon (2)  Grynskräling (3)  Grönkremla (1)  Gullgröppa (2) 
Gifthätting (2)  Grynsopp (4)  Grönköttig spindling (3)  Gullmusseron (4) 
Giftkremla (1)  Grynvaxskivling (2)  Grönmjölkig riska (1)  Gullnavling (4) 
Gifttrattskivling (4)  Gräddspindling (8)  Grönmussling (7)  Gullticka (3) 
Gifttråding (2)  Gräddvaxskivling (4)  Grönnopping (3)  Gulmjölkig ekriska (2) 
Glansbrosking (2)  Gräshätta (1)  Grönpucklig tråding (3)  Gulmjölkig riska (1) 
Glansfoting (1)  Gräsmusseron (1)  Grönriska (1)  Gulnande blodkremla (1) 
Glansgryn (2)  Grå bläcksvamp (3)  Grönskål (2)  Gulnande musseron (2) 
Glanskremla (1)  Grå fingersvamp (1)  Grönsporig skivling (3)  Gulnande spindling (12) 
Glansriska (3)  Grå kamskivling (1)  Grönticka (2)  Gulporig ticka (4) 
Glansrussling (2)  Grå kantarell (2)  Gröntoppig fingersvamp (3)  Gulprickig vaxskivling (7) 
Glansspindling (3)  Grå lärksopp (5)  Gul blodsopp (2)  Gulriska (5) 
Glesskivig spindling (4)  Grå slidskivling (4)  Gul brödkorgssvamp (2)  Gulskivig kanelspindling (3) 
Glitterbläcksvamp (4)  Grå taggsvamp (7)  Gul fingersvamp (2)  Gulskivig riska (2) 
Glödspindling (4)  Grå trattskivling (1)  Gul flamskivling (2)  Gulskivig spindling (3) 
Goliatmusseron (10)  Grå vaxskivling (4)  Gul flugsvamp (3)  Gulskölding (4) 
Gran-kransspindling (1)  Gråblå nopping (8)  Gul lammticka (3)  Gulspindling (1) 
Granatskivling (4)  Gråbroking (2)  Gul lilariska (1)  Gulsträngad fagerspindling (5) 
Granfingersvamp (1)  Gråbrun sammetsmusseron (6)  Gul rotryffel (1)  Gultrådig spindling (5) 
Grangråticka (2)  Gråbrun spröding (1)  Gul rotskål (6)  Gultråding (3) 
Grankransspindling (5)  Gråbrun ängsfingersvamp (2)  Gul rödhätting (2)  Gultrådskinn (1) 
Granriska (4)  Gråfotad flugsvamp (1)  Gul strävsopp (2)  Gultrådsskinn (3) 
Granrotspindling (6)  Gråkremling (8)  Gul taggsvamp (10)  Gycklarspindling (6) 
Granrödling (1)  Grålila vaxskivling (3)  Gul ullklubba (2)  Gyllenskivling (6) 
Granspindling (1)  Gråporing (4)  Gul vaxskivling (4)  Gyllenskölding (1) 
Grantaggsvamp (7)  Gråskinn (2)  Gulbandad spindling (3)  Gyllensopp (4) 
Granticka (6)  Gråstrumpig kamskivling (2)  Gulbrämad flugsvamp (1)  Gyllenspindling (5) 
Granvaxskivling (4)  Gråsvart vårtöra (1)  Guldeggad hätta (2)  Gyttrad röksvamp (6) 
Granviolspindling (5)  Grön rödhätting (1)  Guldkremla (4)  Gyttrad taggsvamp (4) 
Grentaggsvamp (5)  Gröneggad hätta (1)  Gulflockig fjällskivling (4)  Gärdselticka (4) 
Top

H

Hagnopping (2)  Hasselticka (2)  Honungshätting (1)  Hålkremla (2) 
Hagrödling (1)  Hasselvaxskivling (4)  Honungsspindling (2)  Hålsopp (6) 
Hagtornsskräling (1)  Hedrödhätting (1)  Honungsvaxskivling (6)  Hålspindling (3) 
Halhätta (6)  Hedspindling (7)  Hunnerkremla (1)  Hårig jordstjärna (2) 
Hartsporing (3)  Hinnskivling (1)  Hyacintvaxskivling (2)  Höstmusseron (3) 
Hasselriska (2)  Hjortskölding (3)  Häggtrattskivling (1)  Höstvaxskivling (3) 
Hasselspindling (3)  Hjorttråding (4)  Hättstrimnavling (1) 
Top

I

Igelkottröksvamp (4)  Irismusseron (6)  Isabellticka (3) 
Igelkottstaggsvamp (2)  Isabellmusseron (3) 
Top

J

Jodoformkremla (2)  Judasöra (1)  Jättemusseron (4)  Jättetrattskivling (2) 
Jodoformspindling (2)  Jupiterskägg (2)  Jätteröksvamp (2)  Jättetråding (3) 
Jordmusseron (3)  Juvelspindling (1)  Jättespindling (6) 
Jordspindling (4)  Jättekamskivling (2)  Jätteticka (8) 
Top

K

Kakaofränskivling (8)  Kastanjemusseron (4)  Knölchampinjon (3)  Kremlevaxskivling (7) 
Kalkmjölnavling (3)  Kastanjesopp (2)  Knölfotad champinjon (1)  Kristallspröding (1) 
Kalknavling (1)  Kastanjespindling (1)  Knöltråding (1)  Kromspindling (6) 
Kalkrödling (4)  Kastanjespröding (1)  Knölåkerskivling (1)  Krusbärskremla (1) 
Kamferriska (2)  Kejsarskivling (6)  Kokosriska (1)  Kruskantarell (4) 
Kamjordstjärna (2)  Kejsarspindling (2)  Kolflamskivling (3)  Kryddspindling (6) 
Kamkremla (1)  Klibbflamskivling (2)  Kolhätting (1)  Kråsmusseron (2) 
Kandelabersvamp (10)  Klibbhätta (1)  Kolvsvamp (1)  Kuddticka (5) 
Kanelkremla (1)  Klibbticka (8)  Kompakt taggsvamp (4)  Kungschampinjon (3) 
Kanelspindling (2)  Klormurkla (1)  Konspindling (1)  Kungsmussling (1) 
Kanelticka (2)  Klubbdyna (2)  Kontrastspindling (11)  Kungsspindling (12) 
Kantarell (1)  Klubbhonungsskivling (5)  Koppardyna (1)  Kvartsspindling (8) 
Kantarellmussling (8)  Klubbmurkling (4)  Kopparspindling (6)  Kärrhonungsskivling (1) 
Kantarellvaxskivling (2)  Klubbspindling (7)  Koppartaggsvamp (5)  Kärrhätting (1) 
Kantdyna (1)  Klubbtrattskivling (3)  Koralltaggsvamp (9)  Kärrsopp (1) 
Kantjordstjärna (1)  Klumpticka (1)  Korallticka (8)  Kärrspindling (2) 
Kantmusseron (2)  Klyvblad (1)  Korkmussling (3)  Kärrvaxskinn (7) 
Kantmusseron s. str. (1)  Klyvporing (2)  Korkticka (4)  Kådskål (2) 
Kantslöjskivling (1)  Kläppspindling (3)  Kornspindling (9)  Kötticka (6) 
Kantspindling (5)  Knippsprödling (1)  Kraghätting (1)  Köttkrös (5) 
Kantöra (1)  Knoppriska (1)  Kragjordstjärna (9) 
Kantörsporing (2)  Knopprödhätting (2)  Kragmusseron (6) 
Kastanjefjällskivling (3)  Knubbgråskivling (4)  Kragspindling (3) 
Top

L

Lackkremla (2)  Lilaköttig taggsvamp (1)  Luden skålmurkla (1)  Läckerriska (5) 
Lackticka (8)  Lilanopping (2)  Luden vitriska (2)  Läderboll (4) 
Lakritsmusseron (4)  Lilariska (2)  Luktmusseron (3)  Lädervaxskivling (3) 
Lakritsriska (1)  Lilaspindling (8)  Luktticka (7)  Lärkmusseron (4) 
Lammticka (1)  Limsvamp (2)  Lukttofsskivling (4)  Lärkriska (3) 
Lapptrattskivling (2)  Liten flamskivling (1)  Luktvaxskivling (3)  Lärkslemskivling (5) 
Lappvaxskivling (1)  Liten fränskivling (7)  Lundbläcksvamp (1)  Lärksopp (4) 
Lateritticka (2)  Liten gallspindling (2)  Lundfjällskivling (1)  Lärkvaxskivling (1) 
Lax gröppa (1)  Liten hattmurkla (1)  Lundnopping (2)  Lökbrosking (1) 
Laxgröppa (1)  Liten hjulbrosking (2)  Lundrödling (1)  Lökspindling (3) 
Laxriska (2)  Liten nagelskivling (1)  Lundröksvamp (2)  Lömsk flugsvamp (5) 
Lejonriska (2)  Liten stinksvamp (4)  Lundskål (1)  Lönnticka (3) 
Lerskivling (1)  Liten tickmussling (4)  Lundspindling (7)  Lövklubbspindling (3) 
Leverriska (1)  Liten tratticka (1)  Lundtaggsvamp (3)  Lövtrattskivling (5) 
Lila vaxskivling (4)  Ljus ängsfingersvamp (1)  Lundticka (2)  Lövviolspindling (3) 
Lilafotad fingersvamp (3)  Ljusskivig lervaxskivling (4)  Lundvaxskivling (5)  Lövängsspindling (3) 
Lilafotstråding (4)  Lokspindling (4)  Lutvaxskivling (7) 
Lilagömming (1)  Luddfingersvamp (5)  Luvhätting (2) 
Lilakremla (1)  Luddticka (10)  Läcker riska (1) 
Top

M

Majrödskivling (1)  Mjöltaggsvamp (3)  Myrvaxskivling (1)  Mörk tuvskivling (4) 
Malvaspindling (5)  Mjöltrattskivling (3)  Mässingsspindling (2)  Mörk åkerskivling (4) 
Marsipankremla (1)  Mosshätta (1)  Mångfärgad kremla (2)  Mörkbrunt haröra (2) 
Maskfingersvamp (1)  Mosskantarell (1)  Mångkransad spindling (8)  Mörkeggad stinkkremla (6) 
Medusaspröding (1)  Mosslöjskivling (1)  Mönjeskål (2)  Mörkfjällig honungsskivling (3) 
Mentolmusseron (1)  Mossnavling (1)  Mönjevaxskivling (1)  Mörkfjällig spindling (4) 
Mjuk röksvamp (1)  Motaggsvamp (10)  Mörk alspindling (1)  Mörkfjällig vaxskivling (2) 
Mjukmussling (2)  Munkspindling (4)  Mörk blodvaxskivling (2)  Mörkfotad bitterskivling (2) 
Mjölgråskivling (2)  Musselkantarell (4)  Mörk grynsopp (6)  Mörkfotad ringbitterskivling (6) 
Mjölkhätta (1)  Musselrödling (1)  Mörk jordstjärna (1)  Mörknande vaxskivling (5) 
Mjölmusseron (2)  Musseronvaxskivling (3)  Mörk kanelspindling (1)  Mörkpucklig spindling (2) 
Mjölrödskivling (2)  Myrrödling (2)  Mörk kokosriska (5)  Mörkrödling (1) 
Mjölspindling (3)  Myrspindling (8)  Mörk spärrfjällskivling (6)  Mörktråding (2) 
Mjölsvärting (3)  Myrspröding (1)  Mörk svavelmusseron (1) 
Top

N

Naftalinskinn (7)  Narrkantarell (5)  Navelmussling (2)  Nordvaxskivling (5) 
Naggnopping (1)  Narrvaxskivling (4)  Nejlikbrosking (2)  Nässelkremla (2) 
Top

O

Ochratagging (1)  Ockravaxtagging (1)  Olivspindling (8)  Orange taggsvamp (5) 
Ockragul grynskivling (3)  Odörspindling (3)  Olivvaxskivling (1)  Orange älglegeskål (3) 
Ockragul grynskivling, vit form (1)  Olivbrun spindling (3)  Ollonskål (3)  Orangebrun giftspindling (9) 
Ockraporing (1)  Olivinriska (3)  Onyxmusseron (6)  Ostronmussling (7) 
Ockraspindling (9)  Olivslöjskivling (2)  Orange kamskivling (4)  Oxtungsvamp (16) 
Top

P

Panterflugsvamp (3)  Persiljespindling (3)  Poppeltofsskivling (2)  Puckelkremla (3) 
Pantermusseron (4)  Piggfjällskivling (1)  Porfyrrödling (2)  Puckelmusseron (2) 
Papegojvaxskivling (3)  Piggplätt (2)  Porslinsblå spindling (2)  Puderspindling (5) 
Pappersgröppa (1)  Piggtråding (5)  Porslinsskivling (5)  Pudrad trattskivling (2) 
Parasitgråskivling (1)  Pilfotsspindling (6)  Porslinsspindling (7)  Pulverticka (2) 
Parasitsopp (5)  Pionjärspindling (1)  Potatisrottryffel (2)  Purpurbrun spindling (5) 
Parkhattmurkla (2)  Platticka (5)  Prakstspindling (1)  Purpurhätta (2) 
Pelargonriska (1)  Platådyna (2)  Praktkremla (4)  Purpurkremla (3) 
Pelargonspindling (1)  Plommonticka (5)  Praktspindling (9)  Purpurskinn (7) 
Pepparkragskivling (1)  Pluggmusseron (1)  Prakttagging (8)  Pälsticka (4) 
Pepparriska (3)  Pluggskivling (1)  Praktvaxskivling (6)  Pärlchampinjon (2) 
Pepparsopp (1)  Pluggtrattskivling (1)  Prickmusseron (2)  Pärlmusseron (1) 
Pepparspindling (2)  Pokalmurkla (3)  Prickspindling (5)  Pärontråding (2) 
Persikosvulst (3)  Poppelspindling (4)  Puckelfjällskivling (7) 
Top

R

Rabarbersvamp (1)  Rosenfotskremla (3)  Rutskinn (4)  Rödbrun slemskivling (6) 
Raggtaggsvamp (3)  Rosenhätta (4)  Rutsopp (1)  Rödbrun spånskivling (1) 
Rak fingersvamp (2)  Rosenkremla (2)  Rutspindling (3)  Rödbrun trattskivling (3) 
Rensopp (2)  Rosenmusseron (3)  Ruttaggsvamp (2)  Rödeggad hätta (2) 
Riddarmusseron (4)  Rosennopping (1)  Rynkad tofsskivling (3)  Rödflammig tråding (3) 
Ringbitterskivling (6)  Rosenslemskivling (2)  Rynkskinn (4)  Rödflockig spindling (4) 
Ringbroking (3)  Rosenticka (2)  Rynkskölding (1)  Rödfotad läderkremla (2) 
Ringhätting (1)  Rosentrattskivling (1)  Räfflad nagelskivling (6)  Rödfotad nagelskivling (2) 
Ringmusseron (4)  Rostbrun grynskivling (4)  Rättikhätta (3)  Rödfotad spindling (1) 
Ringmussling (3)  Rostfjällskivling (3)  Rättikmusseron (4)  Rödgul taggsvamp (1) 
Ringskräling (6)  Roströd lärksopp (3)  Rättikspindling (4)  Rödgul trumpetsvamp (4) 
Ringtråding (2)  Roströdskivig kanelspindling (1)  Rävriska (6)  Rödskimrande nagelskivling (1) 
Rodnadstråding (4)  Rostticka (3)  Rävspindling (1)  Rödskivig kanelspindling (4) 
Rodnande fjällskivling (8)  Rotfränskivling (3)  Rävticka (2)  Rödskölding (1) 
Rodnande flugsvamp (3)  Rothätta (2)  Råttspindling (5)  Rödsnylting (1) 
Rodnande hartryffel (1)  Rotmurkla (3)  Röd ekkremla (3)  Rödsopp (3) 
Rodnande lutvaxskivling (8)  Rotmusseron (1)  Röd flamskivling (5)  Rökfingersvamp (3) 
Rodnande musseron (2)  Rotslöjskivling (3)  Röd flugsvamp (5)  Rökmusseron (6) 
Rodnande spindling (5)  Rotsopp (4)  Röd flugsvamp form (6)  Rökslöjskivling (2) 
Rodnande strävsopp (1)  Rovspindling (1)  Röd larvklubba (1)  Rökspindling (2) 
Rosa rättikhätta (8)  Rulljordstjärna (1)  Rödbandad spindling (6)  Rökticka (3) 
Rosa vaxskivling (7)  Rund toppmurkla (3)  Rödbandsriska (3)  Röktrattskivling (2) 
Rosabandad spindling (1)  Rundsporig spindling (2)  Rödbrun fränskivling (2)  Röktuvskivling (1) 
Rosenfingersvamp (1)  Rutbläcksvamp (5)  Rödbrun jordstjärna (1)  Rönnbärshätta (2) 
Rosenfotad fjällskivling (1)  Rutkremla (4)  Rödbrun slemflamskivling (3) 
Top

S

Saffranshätta (2)  Slöjfjällskivling (1)  Stinkmussling (9)  Stybbspröding (1) 
Saffransspindling (7)  Slöjmussling (4)  Stinkriska (2)  Styvskinn (3) 
Saffransticka (5)  Slöjröksvamp (5)  Stinkspindling (3)  Stäppfingersvamp (1) 
Sammetsfotad pluggskivling (5)  Slöjvaxskivling (6)  Stinksvamp (3)  Stäppjordstjärna (1) 
Sammetsskinn (4)  Smal hattmurkla (2)  Stinktrattskivling (2)  Stäpptryffel (1) 
Sammetstaggsvamp (2)  Smal svampklubba (3)  Stjälkröksvamp (6)  Stålblå spindling (4) 
Sandkremla (2)  Smalfotad taggsvamp (1)  Stjärnborstskål (1)  Sumphätting (2) 
Sandskål (4)  Smalsporig gallkrös (1)  Stjärnfjällskivling (2)  Sumpkremla (3) 
Sandsopp (2)  Smultronkantarell (3)  Stjärnrödnopping (1)  Sumpriska (1) 
Sandtråding (2)  Småvaxskivling (2)  Stjärntråding (3)  Sumpskål (1) 
Scharlakansvaxskivling (3)  Smörsopp (2)  Stoftkremling (7)  Sumpslöjskivling (1) 
Scharlakansvårskål (6)  Snustråding (1)  Stolt fjällskivling (5)  Sumpspindling (2) 
Senapsfränskivling (4)  Snövit bläcksvamp (3)  Stor aspticka (2)  Sumpåkerskivling (1) 
Senapskremla (1)  Snövit fingersvamp (2)  Stor björkspindling (4)  Svart eldticka (5) 
Sepiarödling (4)  Sockelspindling (5)  Stor blodspindling (5)  Svart skålmurkla (2) 
Sepiavaxskivling (1)  Sockerkrös (1)  Stor flåhätta (3)  Svart taggsvamp (13) 
Sidenticka (11)  Solkremla (1)  Stor grynskivling (5)  Svart trumpetsvamp (2) 
Sidentråding, lila form (1)  Sommarsopp (5)  Stor hjortticka (3)  Svartblå rödling (1) 
Sienamusseron (1)  Sommarspindling (2)  Stor klubbsvamp (2)  Svartblå rödskivling (5) 
Silkesmusseron (2)  Sommartrattskivling (3)  Stor kragskivling (7)  Svarteggad skölding (2) 
Silkesspindling (4)  Sommartråding (1)  Stor laxskivling (2)  Svartfjällig fjällskivling (7) 
Silverhätta (1)  Sommarvedhätting (1)  Stor lilariska (2)  Svartfjällig musseron (2) 
Silverskräling (1)  Sotbrun fjällskivling (1)  Stor lökbrosking (1)  Svartfjällig tofsskivling (6) 
Silverspindling (3)  Sotkremla (3)  Stor mörkpuckelspindling (4)  Svartfläckig spindling (2) 
Sippskål (2)  Sotriska (5)  Stor spindelgröppa (2)  Svartgrön spindling (5) 
Skarp dropptaggsvamp (8)  Sotticka (7)  Stor tratticka (1)  Svartkrös (1) 
Skarp lökbrosking (1)  Sotvaxskivling (4)  Stor violtråding (1)  Svartnande kantarell (5) 
Skarp rökriska (2)  Sotägg (1)  Stor vårtrattskivling (2)  Svartnande narrmusseron (3) 
Skarp svedkremla (1)  Spadmurkling (2)  Storkremla (1)  Svartnande spindling (2) 
Skinntagging (2)  Spadmussling (9)  Stornopping (4)  Svartnavling (3) 
Skinnticka (1)  Spadskinn (1)  Storsporig spindling (5)  Svartprickig lerskivling (2) 
Skogschampinjon (5)  Spenslig fjällskivling (2)  Stort haröra (1)  Svartringad flugsvamp (1) 
Skrovlig taggsvamp (6)  Spetsfotad champinjon (1)  Streckmusseron (6)  Svartriska (1) 
Skruvnagelskivling (2)  Spetsknölig nagelskivling (2)  Strecknagelskivling (1)  Svartvit taggsvamp (7) 
Skuggtråding (4)  Spetspucklig kanelspindling (3)  Strimmig brödkorgssvamp (5)  Svartöra (7) 
Skumticka (3)  Spetsspindling (1)  Strimmig lökspindling (3)  Svavelgul slöjskivling (4) 
Skäggmusseron (6)  Spetstråding (1)  Strimmig rödhätting (1)  Svavelmusseron (3) 
Skäggriska (2)  Spetsvaxskivling (3)  Strimmig trattskivling (1)  Svavelriska (4) 
Skäggvaxskivling (2)  Spindelrödhätting (1)  Strimmussling (2)  Svavelticka (16) 
Skålriska (1)  Sprickskölding (1)  Strimnopping (5)  Svaveltofsskivling (4) 
Skålröksvamp (2)  Sprickspindling (2)  Strimskräling (2)  Svedjetrattskivling (2) 
Skönfotad spindling (6)  Sprängticka (4)  Strimspindling (7)  Svedticka (4) 
Slemmig klibbskivling (2)  Spröd vaxskivling (1)  Stripmusseron (1)  Sydlig gyllenspindling (1) 
Slemmig tofsskivling (2)  Spädkremla (1)  Strumpspindling (4)  Sydlig honungsskivling (1) 
Slemringad vaxskivling (5)  Spärrfjällig tråding (2)  Stråbroking (1)  Sydlig sotticka (9) 
Slemsopp (6)  Spärrfjällskivling (4)  Strålspindling (6)  Syllsvamp (3) 
Slingerticka (2)  Spånspröding (3)  Strålvaxskivling (2)  Syrlig fjällskivling (1) 
Slottsspindling (14)  Steneksspindling (6)  Stubbdyna (1)  Säckjordstjärna (1) 
Slät fjällskivling (1)  Stenmurkla (1)  Stubbläcksvamp (3)  Sälgnästing (1) 
Slät pokalmurkla (2)  Stiftsvamp (2)  Stubbmusseron (2)  Sälgspindling (1) 
Slät ullspindling (6)  Stinkbläcksvamp (1)  Stubbrostnavling (5)  Sälgticka (4) 
Slät vitriska (1)  Stinkbrosking (2)  Stybbgråskivling (1)  Sågnagelskivling (2) 
Slätfotad sopp (3)  Stinkkremla (2)  Stybbitterskivling (4)  Såpmusseron (6) 
Slätnästing (1)  Stinklerskivling (1)  Stybbskål (1)  Sötdoftande spindling (1) 
Top

T

Taggfingersvamp (1)  Tegelröd slöjslivling (1)  Torvnavling (1)  Trådvaxskivling (2) 
Taggsporig tråding (2)  Tegelskivig spindling (1)  Torvslöjskivling (2)  Tuvad åkerskivling (4) 
Taggticka (3)  Tegelsopp (3)  Tovspindling (4)  Tuvbroskskivling (1) 
Taigakremla (1)  Tegelticka (11)  Transkräling (1)  Tuvhätta (6) 
Taigaskinn (1)  Tidig åkerskivling (3)  Trappspindling (3)  Tuvnagelskivling (5) 
Tallens riddarmusseron (2)  Timmergröppa (5)  Trattaggsvamp (3)  Tuvspindling (7) 
Tallgråticka (2)  Timmerticka (2)  Tratticka (5)  Tuvspröding (1) 
Tallkremla (2)  Tjockhorn (3)  Trattkremla (1)  Tvåfärgad laxskivling (3) 
Tallnagelskivling (4)  Toffelskräling (1)  Trattmussling (8)  Tvåfärgsnopping (1) 
Tallplätt (3)  Tofsspindling (5)  Trattnavling (2)  Tvåfärgsticka (4) 
Tallriska (5)  Toppfjällig tråding (3)  Trattöra (6)  Tätskinn (3) 
Tallsopp (1)  Toppig giftspindling (5)  Trivialspröding (1)  Tätskivig hätting (1) 
Tallspindling (2)  Toppig umbraspindling (3)  Trollskägg (3)  Tätskivig svedkremla (1) 
Talltaggsvamp (7)  Toppmurkla (2)  Trollsmör (5)  Tårfränskivling (2) 
Tallticka (6)  Toppskräling (1)  Trollspott (1)  Tårkragskivling (2) 
Talltickemycel (1)  Toppslätskivling (1)  Trädgårdschampinjon (2)  Tårkremla (6) 
Talltuvskivling (2)  Toppspindling (6)  Träflisskivling (1)  Tårspröding (2) 
Tallvaxskivling (3)  Topptråding (1)  Träspindling (1)  Tårticka (5) 
Tegelbandspindling (4)  Toppvaxskivling (1)  Trådkärrhätting (3) 
Tegelröd slöjskivling (5)  Torrmusseron (2)  Trådticka (14) 
Top

U

Ullspindling (4)  Ullticka (1)  Umbraröksvamp (1)  Umbraspindling (1) 
Top

V

Vagabondspindling (4)  Vildsvinsspindling (5)  Vit flugsvamp (5)  Vitspindling (4) 
Valkticka (8)  Vingsporig riska (2)  Vit grynskivling (1)  Vitspröding (1) 
Vanlig honungsskivling (1)  Vinriska (4)  Vit hattmurkla (2)  Vitterspindling (4) 
Vargmjölk (3)  Vinterhätta (1)  Vit kamskivling (2)  Vittråding (3) 
Vargspindling (5)  Vinternagelskivling (2)  Vit kragskivling (1)  Vitvattrad spindling (3) 
Veckhätting (1)  Vinterskinn (1)  Vit kungschampinjon (3)  Vridspindling (3) 
Vecknavling (3)  Vinterskål (3)  Vit slidskivling (5)  Väderspåstjärna (1) 
Vecktrattskivling (4)  Vintråding (1)  Vit stjälkröksvamp (1)  Vägchampinjon (1) 
Vedbläcksvamp (2)  Violett alspindling (2)  Vit sågmussling (1)  Västlig rostticka (1) 
Vedbrosking (1)  Violett fingersvamp (10)  Vit trattskivling (3)  Vågticka (2) 
Vedhätting (2)  Violett geléskål (2)  Vit tuvskivling (3)  Vårluthätta (1) 
Vedlavklubba (2)  Violettfotad puderskivling (3)  Vit vaxskivling (3)  Vårmusseron (1) 
Vedmussling (4)  Violettfotad slemspindling (5)  Vit åkerskivling (1)  Vårplätt (1) 
Vednavling (3)  Violettrandad spindling (3)  Vitbrun vaxskivling (9)  Vårringhätting (1) 
Vedticka (7)  Violfotskremla (3)  Vitfjällskivling (1)  Vårrödhätting (3) 
Vedtrattskivling (2)  Violgubbe (4)  Vitgrå vaxskivling (3)  Vårtig röksvamp (5) 
Vedurna (2)  Violkremla (1)  Vitgul flugsvamp (2)  Vårtkrös (1) 
Videporing (1)  Violmusseron (3)  Vitkransad spindling (3)  Vårtnästing (1) 
Videriska (3)  Violtagging (1)  Vitköttig gullmusseron (2)  Vårtskräling (3) 
Videskräling (1)  Violticka (6)  Vitmosshätting (1)  Vårtöra (5) 
Videspindling (2)  Vit fjällskivling (2)  Vitmossriska (4) 
Top

Z

Zonkamskivling (5)  Zonriska (2)  Zontaggsvamp (9)  Zonticka (5) 
Top

Ä

Äggflugsvamp (3)  Älgkragskivling (2)  Ängsnopping (5)  Ärtröksvamp (2) 
Äggspindling (6)  Ängschampinjon (2)  Ängsvaxskivling (4) 
Äggvaxskivling (4)  Ängsmusseron (7)  Ärggrön kragskivling (4) 
Top

Å

Åderkremla (1)  Åderspröding (1) 
Top

Ö

Ögonnopping (2)  Ögonvaxskivling (1)  Öronmussling (8) 
Ögonskål (2)  Öronmurkla (1)  Örsopp (4) 
Top