Index - Fungi

Galleries

Last update: 2019-06-19 11:30:19 | 714 species (2669 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ä Å Ö

0

(251) 
Top

A

Aleldticka (1)  Anilinspindling (2)  Aprikostofsskivling (5)  Aspticka (1) 
Alkremla (2)  Anisspindling (9)  Arommusseron (1)  Auroraspindling (4) 
Alvartrattskivling (3)  Aprikoshätta (2)  Asprotspindling (5)  Azurkremla (3) 
Ametistspindling (1)  Aprikosspindling (8)  Aspspindling (5) 
Top

B

Backnopping (1)  Blek bårdspindling (1)  Bläcksopp (1)  Borstticka (1) 
Balsamtråding (5)  Blek klibbflamskivling (1)  Blå gelémussling (1)  Brandmusseron (8) 
Bananspindling (4)  Blek praktspindling (2)  Blå rödskivling (4)  Brandtaggsvamp (4) 
Bandad navelrödskivling (2)  Blek streckmusseron (6)  Blå slemspindling (7)  Brokspindling (3) 
Barkhätta (3)  Blek topptråding (2)  Blå taggsvamp (12)  Bronssopp (6) 
Barrmattsvamp (1)  Blekblå spindling (3)  Blåbrun spindling (1)  Broskspindling (3) 
Barrtoppspindling (1)  Blekfotad spindling (2)  Blåfotad taggsvamp (9)  Broskvaxskivling (6) 
Besk kastanjemusseron (5)  Blekgul kamskivling (1)  Blågrön kragskivling (1)  Brun bollrostnavling (3) 
Besk sågnagelskivling (4)  Bleknande kamskivling (3)  Blågrön kremla (1)  Brun flugsvamp (4) 
Besk vaxskivling (7)  Bleknopping (3)  Blåmusseron (3)  Brun klibbskivling (6) 
Bitter bollrostnavling (2)  Blekröd dvärgchampinjon (4)  Blånande lökskivling (1)  Brun ängsvaxskivling (1) 
Bitter riddarmusseron (7)  Blekröd trattskivling (1)  Blånande lökspindling (8)  Bruneggad hätta (1) 
Bitter taggsvamp (7)  Bleksopp (1)  Blånopping (3)  Brunfläckig spindling (4) 
Bitter vaxskivling (1)  Blekspindling (6)  Blåsippsspindling (3)  Brunkremla (2) 
Bittersopp (7)  Bleksporig spindling (3)  Bockspindling (2)  Brunkrös (4) 
Bitterspindling (4)  Blektråding (2)  Bokmusseron (2)  Brunskivig citronspindling (4) 
Bittersöt tråding (2)  Blekviolett spindling (2)  Boksopp (2)  Bräkenhätta (1) 
Björkeldticka (3)  Blodchampinjon (2)  Bokspindling (4)  Bräkenskorpa (6) 
Björkmussling (2)  Blodhätta (4)  Bokvaxskivling (2)  Brödspindling (5) 
Björkspindling (1)  Blodkremla (2)  Bollrostnavling (4)  Brödtaggsvamp (12) 
Björkvaxskivling (3)  Blodsopp (4)  Bolmörtsskivling (5)  Bullspindling (4) 
Blek borstticka (1)  Blodvaxskivling (6)  Borstskölding (7)  Bårdspindling (3) 
Top

C

Citronkremla (2)  Citronspindling (6) 
Top

D

Dagghätta (1)  Doftspindling (4)  Droppmusseron (12)  Duvspindling (6) 
Diskfränskivling (3)  Dofttaggsvamp (10)  Dropptaggsvamp (6)  Dvärgjordstjärna (1) 
Diskvaxskivling (4)  Dofttråding (3)  Dropptrattskivling (1)  Dvärgrödhätting (1) 
Doftfränskivling (1)  Doftvaxskivling (3)  Dryasspindling (2)  Dvärgtråding (2) 
Doftmusseron (2)  Doftvaxskivling, vit form (1)  Dunslidskivling (4)  Dyster fränskivling (1) 
Doftrödhätting (1)  Droppklibbskivling (4)  Duvkremla (1) 
Top

E

Eksillkremla (1)  Ekvaxskivling (4)  Eldspindling (5)  Elfenbensvaxskivling (1) 
Ekspindling (2)  Elastisk spindling (2)  Eldticka (4) 
Ekticka (6)  Eldsopp (6)  Elfenbensspindling (3) 
Top

F

Fager vaxskivling (6)  Fjällfotad musseron (4)  Flammig tofsskivling (2)  Fläckticka (2) 
Fagerkremla (3)  Fjällig ringtråding (6)  Flamspindling (3)  Fläcktråding (2) 
Fagerspindling (6)  Fjällig spindling (3)  Flockflugsvamp (3)  Fransig jordstjärna (4) 
Falsk rättikhätta (1)  Fjällig taggsvamp (7)  Fläckhätta (3)  Frosthätta (2) 
Finflockig tofsskivling (1)  Fjällig tofsskivling (9)  Fläckig saffransspindling (7)  Frostvaxskivling (3) 
Finluden stensopp (5)  Fjällmusseron (4)  Fläckkremla (1)  Frygisk spindling (4) 
Fjunhätta (2)  Fjällskölding (3)  Fläckmusseron (3)  Fältjordstjärna (3) 
Fjunspindling (3)  Fjällsopp (8)  Fläcknagelskivling (5)  Föränderlig tofsskivling (7) 
Top

G

Gallkremla (1)  Grisspindling (2)  Grön rödhätting (1)  Gulgrön kantmusseron (6) 
Gallmusseron (3)  Grynsopp (3)  Gröneggad hätta (1)  Gullticka (3) 
Gallspindling (3)  Grynvaxskivling (2)  Grönfotstråding (5)  Gulnande blodkremla (1) 
Giftchampinjon (2)  Gräddspindling (8)  Gröngul flamskivling (2)  Gulnande musseron (2) 
Giftkremla (1)  Gräddvaxskivling (4)  Gröngul vaxskivling (3)  Gulnande spindling (12) 
Gifttrattskivling (4)  Gräshätta (1)  Grönkremla (1)  Gulprickig vaxskivling (7) 
Gifttråding (2)  Grå kamskivling (1)  Grönnopping (3)  Gulskölding (4) 
Glanskremla (1)  Grå lärkriska (3)  Grönpucklig tråding (3)  Gulspindling (1) 
Glansspindling (3)  Grå lärksopp (2)  Gul blodsopp (2)  Gulsträngad fagerspindling (5) 
Glesskivig spindling (4)  Grå slidskivling (4)  Gul flamskivling (2)  Gultrådig spindling (5) 
Glödspindling (4)  Grå taggsvamp (7)  Gul flugsvamp (3)  Gultråding (3) 
Goliatmusseron (10)  Grå trattskivling (1)  Gul rödhätting (2)  Gultrådskinn (1) 
Gran-kransspindling (1)  Grå vaxskivling (4)  Gul taggsvamp (10)  Gultrådsskinn (3) 
Grankransspindling (5)  Gråblå nopping (8)  Gul vaxskivling (4)  Gycklarspindling (6) 
Granrotspindling (6)  Gråbroking (2)  Gulbandad spindling (3)  Gyllenskivling (1) 
Granrödling (1)  Gråbrun sammetsmusseron (6)  Gulbrämad flugsvamp (1)  Gyllenskölding (1) 
Granspindling (1)  Gråfotad flugsvamp (1)  Guldeggad hätta (2)  Gyllensopp (4) 
Grantaggsvamp (7)  Grålila vaxskivling (3)  Guldkremla (4)  Gyllenspindling (5) 
Granticka (5)  Gråporing (4)  Gulfotshätta (2)  Gyttrad röksvamp (6) 
Granvaxskivling (4)  Gråstrumpig kamskivling (2)  Gulfotsskölding (4)  Gärdselticka (3) 
Top

H

Hagnopping (2)  Hedspindling (7)  Honungsvaxskivling (6)  Hålsopp (6) 
Hagrödling (1)  Hinnskivling (1)  Hunnerkremla (1)  Hålspindling (3) 
Halhätta (6)  Hjortskölding (1)  Hyacintvaxskivling (2)  Höstmusseron (3) 
Hasselvaxskivling (4)  Hjorttråding (4)  Häggtrattskivling (1)  Höstvaxskivling (3) 
Hedrödhätting (1)  Honungsspindling (2)  Hålkremla (2) 
Top

I

Igelkottröksvamp (4)  Irismusseron (6)  Isabellticka (3) 
Top

J

Jodoformkremla (2)  Jordspindling (4)  Jättemusseron (4) 
Jodoformspindling (2)  Juvelspindling (1)  Jättespindling (3) 
Jordmusseron (3)  Jättekamskivling (2)  Jättetråding (3) 
Top

K

Kakaofränskivling (8)  Kejsarspindling (2)  Kolflamskivling (3)  Kremlevaxskivling (7) 
Kalkrödling (4)  Klibbflamskivling (2)  Kompakt taggsvamp (4)  Kromspindling (6) 
Kamjordstjärna (2)  Klibbhätta (1)  Konspindling (1)  Krusbärskremla (1) 
Kandelabersvamp (10)  Klubbhonungsskivling (1)  Kontrastspindling (11)  Kryddspindling (6) 
Kanelkremla (1)  Klubbspindling (7)  Kopparspindling (6)  Kråsmusseron (2) 
Kantarellvaxskivling (2)  Klubbtrattskivling (3)  Koppartaggsvamp (5)  Kuddticka (5) 
Kantjordstjärna (1)  Kläppspindling (3)  Koralltaggsvamp (8)  Kungschampinjon (3) 
Kantmusseron (2)  Knopprödhätting (2)  Korkticka (4)  Kungsspindling (12) 
Kantmusseron s. str. (1)  Knölchampinjon (3)  Kornspindling (9)  Kvartsspindling (8) 
Kantspindling (4)  Knölfotad champinjon (1)  Kragjordstjärna (7)  Kärrhonungsskivling (1) 
Kastanjemusseron (4)  Knöltråding (1)  Kragmusseron (5) 
Kastanjespindling (1)  Knölåkerskivling (1)  Kragspindling (3) 
Top

L

Lackkremla (2)  Lilaspindling (8)  Lundnopping (2)  Lärkmusseron (4) 
Lakritsmusseron (4)  Limsvamp (2)  Lundrödling (1)  Lärkslemskivling (5) 
Lapptrattskivling (2)  Liten flamskivling (1)  Lundröksvamp (2)  Lärksopp (4) 
Lappvaxskivling (1)  Liten fränskivling (7)  Lundspindling (6)  Lärkvaxskivling (1) 
Lila vaxskivling (4)  Liten gallspindling (2)  LundspindlingLundspindling (1)  Lökspindling (3) 
Lilafotstråding (4)  Lokspindling (4)  Lundtaggsvamp (3)  Lömsk flugsvamp (5) 
Lilakremla (1)  Luktmusseron (3)  Lundvaxskivling (4)  Lövklubbspindling (3) 
Lilaköttig taggsvamp (1)  Lukttofsskivling (4)  Lutvaxskivling (6)  Lövtrattskivling (5) 
Lilanopping (2)  Luktvaxskivling (3)  Lädervaxskivling (3)  Lövängsspindling (3) 
Top

M

Majrödskivling (1)  Mjöltrattskivling (3)  Myrvaxskivling (1)  Mörk åkerskivling (4) 
Malvaspindling (5)  Mosshätta (1)  Mässingsspindling (2)  Mörkbrunt haröra (2) 
Marsipankremla (1)  Mosskantarell (1)  Mångfärgad kremla (2)  Mörkeggad stinkkremla (6) 
Mentolmusseron (1)  Motaggsvamp (8)  Mångkransad spindling (8)  Mörkfjällig honungsskivling (3) 
Mjuk röksvamp (1)  Munkspindling (4)  Mönjevaxskivling (1)  Mörkfjällig spindling (4) 
Mjölkhätta (1)  Musselkantarell (4)  Mörk alspindling (1)  Mörkfjällig vaxskivling (2) 
Mjölmusseron (2)  Musselrödling (1)  Mörk blodvaxskivling (2)  Mörknande vaxskivling (5) 
Mjölrödskivling (2)  Musseronvaxskivling (3)  Mörk grynsopp (6)  Mörkpucklig spindling (2) 
Mjölspindling (3)  Myrrödling (2)  Mörk jordstjärna (1)  Mörkrödling (1) 
Mjöltaggsvamp (3)  Myrspindling (8)  Mörk svavelmusseron (1)  Mörktråding (2) 
Top

N

Naggnopping (1)  Narrvaxskivling (4)  Nässelkremla (2) 
Narrkantarell (4)  Nordvaxskivling (5) 
Top

O

Ockraspindling (9)  Olivslöjskivling (2)  Orange kamskivling (3)  Oxtungsvamp (16) 
Odörspindling (3)  Olivspindling (7)  Orange taggsvamp (5) 
Olivbrun spindling (3)  Olivvaxskivling (1)  Orangebrun giftspindling (9) 
Top

P

Panterflugsvamp (3)  Piggtråding (5)  Porslinsblå spindling (2)  Puckelkremla (3) 
Pantermusseron (4)  Pilfotsspindling (6)  Porslinsskivling (5)  Puckelmusseron (2) 
Papegojvaxskivling (3)  Pionjärspindling (1)  Porslinsspindling (7)  Puderspindling (5) 
Parasitsopp (5)  Plommonticka (5)  Prakstspindling (1)  Pudrad trattskivling (2) 
Pelargonspindling (1)  Pluggtrattskivling (1)  Praktkremla (4)  Purpurhätta (2) 
Pepparkragskivling (1)  Poppelspindling (4)  Praktspindling (9)  Purpurkremla (3) 
Pepparspindling (2)  Poppeltofsskivling (2)  Praktvaxskivling (6)  Pärlchampinjon (2) 
Persiljespindling (3)  Porfyrrödling (2)  Prickspindling (5)  Pärontråding (2) 
Top

R

Riddarmusseron (4)  Rosenkremla (2)  Ruttaggsvamp (2)  Rödbrun slemflamskivling (3) 
Ringbroking (3)  Rosennopping (1)  Rynkskölding (1)  Rödbrun slemskivling (6) 
Ringmusseron (4)  Rosenslemskivling (2)  Rättikhätta (3)  Rödbrun trattskivling (3) 
Ringtråding (2)  Roströd lärksopp (3)  Rättikmusseron (3)  Rödflammig tråding (3) 
Rodnadstråding (4)  Rostticka (2)  Rättikspindling (4)  Rödflockig spindling (4) 
Rodnande flugsvamp (3)  Rotfränskivling (2)  Rävspindling (1)  Rödfotad läderkremla (2) 
Rodnande lutvaxskivling (8)  Rothätta (2)  Råttspindling (5)  Rödfotad spindling (1) 
Rodnande musseron (2)  Rotsopp (4)  Röd ekkremla (3)  Rödskölding (1) 
Rodnande spindling (5)  Rovspindling (1)  Röd flamskivling (5)  Rödsopp (3) 
Rosa rättikhätta (8)  Rulljordstjärna (1)  Röd flugsvamp (5)  Rökmusseron (6) 
Rosa vaxskivling (7)  Rundsporig spindling (2)  Röd flugsvamp form (6)  Rökspindling (2) 
Rosabandad spindling (1)  Rutkremla (4)  Rödbandad spindling (6)  Rökticka (3) 
Rosenfotskremla (3)  Rutsopp (1)  Rödbrun fränskivling (2)  Röktrattskivling (2) 
Rosenhätta (4)  Rutspindling (3)  Rödbrun jordstjärna (1)  Rönnbärshätta (2) 
Top

S

Saffranshätta (2)  Slemringad vaxskivling (5)  Spärrfjällig tråding (2)  Stålblå spindling (4) 
Saffransspindling (7)  Slemsopp (6)  Steneksspindling (6)  Sumpkremla (3) 
Sammetstaggsvamp (2)  Slottsspindling (14)  Stinkkremla (2)  Sumpåkerskivling (1) 
Sandkremla (2)  Slät ullspindling (6)  Stinkmussling (9)  Svart eldticka (4) 
Sandsopp (2)  Slätfotad sopp (3)  Stinkspindling (3)  Svart taggsvamp (13) 
Sandtråding (2)  Slöjröksvamp (4)  Stinktrattskivling (2)  Svartblå rödling (1) 
Scarlakansvaxskivling (2)  Slöjvaxskivling (6)  Stjärnrödnopping (1)  Svartblå rödskivling (5) 
Senapsfränskivling (3)  Smalfotad taggsvamp (1)  Stjärntråding (3)  Svarteggad skölding (2) 
Senapskremla (1)  Smultronkantarell (3)  Stor aspticka (2)  Svartfjällig musseron (2) 
Sepiarödling (4)  Småvaxskivling (2)  Stor björkspindling (4)  Svartfjällig tofsskivling (3) 
Sepiavaxskivling (1)  Smörsopp (2)  Stor flåhätta (3)  Svartfläckig spindling (2) 
Sidenticka (9)  Snustråding (1)  Stor kragskivling (6)  Svartgrön spindling (5) 
Sidentråding, lila form (1)  Sockelspindling (5)  Stor mörkpuckelspindling (4)  Svartnande spindling (2) 
Sienamusseron (1)  Solkremla (1)  Stor violtråding (1)  Svartringad flugsvamp (1) 
Silkesmusseron (2)  Sommarsopp (5)  Stor vårtrattskivling (2)  Svartvit taggsvamp (7) 
Silkesspindling (4)  Sommarspindling (2)  Storkremla (1)  Svavelmusseron (3) 
Silverhätta (1)  Sommartrattskivling (2)  Stornopping (4)  Svaveltofsskivling (4) 
Silverspindling (3)  Sommartråding (1)  Storsporig spindling (5)  Svedjetrattskivling (2) 
Skarp dropptaggsvamp (8)  Sotkremla (3)  Stort haröra (1)  Svedticka (4) 
Skarp svedkremla (1)  Sotvaxskivling (4)  Streckmusseron (6)  Sydlig gyllenspindling (1) 
Skinntagging (2)  Spadmussling (9)  Strimmig lökspindling (3)  Sydlig honungsskivling (1) 
Skogschampinjon (5)  Spetsfotad champinjon (1)  Strimmig rödhätting (1)  Säckjordstjärna (1) 
Skrovlig taggsvamp (6)  Spetsspindling (1)  Strimmig trattskivling (1)  Sälgspindling (1) 
Skruvnagelskivling (2)  Spetstråding (1)  Strimnopping (5)  Sälgticka (4) 
Skuggtråding (4)  Spetsvaxskivling (3)  Strimspindling (7)  Sågnagelskivling (2) 
Skäggmusseron (6)  Spindelrödhätting (1)  Strumpspindling (4)  Såpmusseron (6) 
Skäggvaxskivling (2)  Sprickskölding (1)  Strålspindling (6)  Sötdoftande spindling (1) 
Skönfotad spindling (6)  Sprickspindling (2)  Strålvaxskivling (2) 
Slemmig klibbskivling (2)  Spröd vaxskivling (1)  Stubbrostnavling (5) 
Slemmig tofsskivling (2)  Spädkremla (1)  Stäppjordstjärna (1) 
Top

T

Taggsporig tråding (2)  Tegelskivig spindling (1)  Tovspindling (4)  Tuvhätta (6) 
Taggticka (3)  Tidig åkerskivling (3)  Trappspindling (3)  Tuvspindling (7) 
Taigakremla (1)  Tofsspindling (5)  Trattaggsvamp (3)  Tvåfärgsnopping (1) 
Tallens riddarmusseron (2)  Toppfjällig tråding (3)  Trattkremla (1)  Tätskivig svedkremla (1) 
Tallkremla (2)  Toppig giftspindling (5)  Trädgårdschampinjon (2)  Tårfränskivling (2) 
Tallspindling (2)  Toppig umbraspindling (3)  Träflisskivling (1)  Tårkragskivling (2) 
Talltaggsvamp (7)  Toppspindling (6)  Träspindling (1)  Tårkremla (6) 
Tallticka (6)  Topptråding (1)  Trådticka (14) 
Tallvaxskivling (3)  Toppvaxskivling (1)  Trådvaxskivling (2) 
Tegelbandspindling (4)  Torrmusseron (2)  Tuvad åkerskivling (4) 
Top

U

Ullspindling (4)  Ullticka (1)  Umbraspindling (1) 
Top

V

Vagabondspindling (4)  Violettfotad slemspindling (5)  Vit slidskivling (5)  Vittråding (3) 
Valkticka (7)  Violettrandad spindling (3)  Vit trattskivling (3)  Vitvattrad spindling (3) 
Vanlig honungsskivling (1)  Violfotskremla (3)  Vit vaxskivling (3)  Vridspindling (3) 
Vargspindling (5)  Violkremla (1)  Vitbrun vaxskivling (9)  Vägchampinjon (1) 
Vecktrattskivling (4)  Violmusseron (3)  Vitgrå vaxskivling (3)  Västlig rostticka (1) 
Vedticka (7)  Vit flugsvamp (4)  Vitgul flugsvamp (2)  Vårrödhätting (3) 
Vildsvinsspindling (5)  Vit kamskivling (1)  Vitkransad spindling (3)  Vårtig röksvamp (5) 
Vintråding (1)  Vit kragskivling (1)  Vitspindling (4) 
Violett alspindling (2)  Vit kungschampinjon (2)  Vitterspindling (4) 
Top

Z

Zonkamskivling (5)  Zontaggsvamp (9)  Zonticka (2) 
Top

Ä

Äggflugsvamp (3)  Älgkragskivling (2)  Ängsnopping (5) 
Äggspindling (6)  Ängschampinjon (2)  Ängsvaxskivling (4) 
Äggvaxskivling (4)  Ängsmusseron (7)  Ärggrön kragskivling (4) 
Top

Å

Åderkremla (1) 
Top

Ö

Ögonnopping (2)  Ögonvaxskivling (1)  Örsopp (4) 
Top