Index - Fungi

Galleries

Last update: 2017-11-20 20:19:45 | 1123 species (3597 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ä Å Ö

0

(388) 
Top

A

Alabasterriska (3)  Alvartrattskivling (3)  Aprikoshätta (2)  Aspspindling (4) 
Alkremla (2)  Ametistspindling (1)  Aprikosspindling (8)  Auroraspindling (3) 
Almsprängticka (1)  Anilinspindling (2)  Aprikostofsskivling (5)  Azurkremla (2) 
Alpluggskivling (2)  Anisfingersvamp (2)  Arommusseron (1) 
Alsopp (6)  Anisspindling (8)  Asprotspindling (3) 
Alticka (2)  Apelticka (2)  Aspsopp (2) 
Top

B

Backnopping (1)  Blek klibbflamskivling (1)  Blygrå brödkorgsvamp (1)  Brandriska (2) 
Bananspindling (4)  Blek klubbdyna (1)  Bläcksopp (1)  Brandrussling (3) 
Bandad giftfjällskivling (1)  Blek nagelskivling (1)  Blå gelémussling (1)  Brandtaggsvamp (4) 
Bandad navelrödskivling (2)  Blek ostronmussling (4)  Blå rödskivling (4)  Brandticka (6) 
Barkhätta (3)  Blek praktspindling (2)  Blå slemspindling (6)  Brokspindling (3) 
Barkticka (1)  Blek puderskivling (3)  Blå taggsvamp (12)  Bronssopp (5) 
Barrklubbsvamp (5)  Blek rotskål (1)  Blåbrun spindling (1)  Broskmussling (3) 
Barrmattsvamp (1)  Blek rökriska (3)  Blåfotad taggsvamp (9)  Broskspindling (3) 
Barrmusseron (1)  Blek skäggriska (3)  Blågrön kragskivling (1)  Broskvaxskivling (6) 
Barrtoppspindling (1)  Blek slöjhätting (1)  Blågrön kremla (1)  Brun aspsopp (1) 
Beckriska (2)  Blek streckmusseron (6)  Blåmjölkig storskål (1)  Brun bollrostnavling (3) 
Besk barrmusseron (2)  Blek topptråding (2)  Blåmusseron (3)  Brun brandskål (1) 
Besk kastanjemusseron (5)  Blekblå spindling (3)  Blånande lökskivling (1)  Brun flugsvamp (2) 
Besk sågnagelskivling (4)  Blekfotad spindling (2)  Blånande lökspindling (7)  Brun klibbskivling (6) 
Besk vaxskivling (7)  Bleknande kamskivling (1)  Blånopping (3)  Brun stubbhätta (1) 
Biskopsmössa (3)  Bleknopping (3)  Blåsippsspindling (3)  Brun ängsvaxskivling (1) 
Bitter riddarmusseron (7)  Blekriska (2)  Blåskinn (3)  Bruneggad hätta (1) 
Bitter rotskräling (3)  Blekröd dvärgchampinjon (4)  Blåsopp (3)  Brunfläckig spindling (4) 
Bitter taggsvamp (7)  Blekröd trattskivling (1)  Blåsvärting (2)  Brunkremla (2) 
Bitter vaxskivling (1)  Bleksopp (1)  Blåticka (3)  Brunkrös (4) 
Bittermusseron (2)  Blekspindling (6)  Blödskinn (1)  Brunluddig roting (2) 
Bitterskräling (1)  Bleksporig spindling (3)  Bockspindling (2)  Brunskivig citronspindling (4) 
Bittersopp (7)  Blektråding (2)  Bockticka (1)  Brunskål (1) 
Bitterspindling (4)  Blekviolett spindling (2)  Bokmusseron (2)  Bräkenhätta (1) 
Bittersöt tråding (2)  Blodchampinjon (2)  Boksopp (2)  Brödspindling (5) 
Björkspindling (1)  Blodhätta (2)  Bokspindling (4)  Brödtaggsvamp (12) 
Björkticka (1)  Blodkremla (2)  Bokvaxskivling (2)  Buktriska (1) 
Björkvaxskivling (3)  Blodsopp (4)  Bollrostnavling (4)  Bullspindling (3) 
Blackticka (3)  Blodspindling (3)  Bolmörtsskivling (4)  Busksvamp (3) 
Blek borstticka (1)  Blodticka (1)  Bombmurkla (12)  Bävermussling (6) 
Blek bårdspindling (1)  Blodvaxskivling (6)  Borstskölding (1)  Bårdspindling (3) 
Blek fransriska (5)  Blomkålssvamp (5)  Brandmusseron (8) 
Top

C

Champinjonfjällskivling (3)  Cinnoberspindling (4)  Citronspindling (6) 
Cinnoberröd grynskivling (3)  Citronkremla (2)  Citronticka (1) 
Top

D

Dagghätta (1)  Dofttaggsvamp (10)  Druvfingersvamp (6)  Dvärgrödhätting (1) 
Dallergröppa (3)  Dofttråding (3)  Dryasbrosking (2)  Dvärgtråding (2) 
Diskfränskivling (3)  Doftvaxskivling (2)  Dryasspindling (2)  Dyngbläcksvamp (1) 
Diskvaxskivling (4)  Doftvaxskivling, vit form (1)  Dunslidskivling (4)  Dyngskål (4) 
Doftfjällskivling (2)  Droppklibbskivling (4)  Duvkremla (1)  Dynspröding (2) 
Doftfränskivling (1)  Droppmusseron (12)  Duvspindling (6)  Dyriska (1) 
Doftmusseron (2)  Droppskivling (1)  Dvärgjordstjärna (1)  Dyster fränskivling (1) 
Doftrödhätting (1)  Dropptaggsvamp (6)  Dvärglaxskivling (2)  Dysternavling (2) 
Doftspindling (4)  Dropptrattskivling (1)  Dvärgnavling (2)  Dystersopp (3) 
Top

E

Ekriska (2)  Ekvaxskivling (4)  Eldspindling (5)  Enkel lavklubba (1) 
Eksillkremla (1)  Elastisk spindling (2)  Elfenbensspindling (3)  Epålettsvamp (5) 
Ekspindling (1)  Eldsopp (5)  Elfenbensvaxskivling (1) 
Top

F

Fager vaxskivling (6)  Fjällig kragskivling (1)  Flattoppad klubbsvamp (1)  Fnasig fjällskivling (1) 
Fagerkremla (3)  Fjällig ringtråding (4)  Flockflugsvamp (1)  Fransig jordstjärna (3) 
Fagerskål (3)  Fjällig spindling (3)  Flockig puderskivling (2)  Fransig stjälkröksvamp (1) 
Fagerspindling (5)  Fjällig taggsvamp (7)  Fläckhätta (3)  Fransriska (3) 
Falsk rättikhätta (1)  Fjällig tofsskivling (7)  Fläckig bitterskivling (1)  Fransskivling (3) 
Fatsvamp (4)  Fjällmusseron (4)  Fläckig saffransspindling (6)  Frosthätta (2) 
Filtfotsbrosking (1)  Fjällriska (3)  Fläckkantarell (4)  Frostvaxskivling (3) 
Filtsvärting (1)  Fjällskölding (2)  Fläckkremla (1)  Frygisk spindling (4) 
Finflockig tofsskivling (1)  Fjällsopp (6)  Fläckmusseron (3)  Fältjordstjärna (3) 
Finluden stensopp (4)  Fjällspröding (4)  Fläcknagelskivling (5)  Fårticka (1) 
Fjunhätta (2)  Fjällticka (2)  Fläckriska (3)  Föränderlig brosking (2) 
Fjunspindling (3)  Flammig tofsskivling (1)  Fläckrussling (2)  Föränderlig tofsskivling (7) 
Fjädersvamp (1)  Flamspindling (3)  Fläckticka (2) 
Fjällfotad musseron (2)  Flamspröding (1)  Fläcktråding (2) 
Top

G

Gaffelriska (1)  Granviolspindling (4)  Grön rödhätting (1)  Gulflockig fjällskivling (4) 
Gallkremla (1)  Grentaggsvamp (3)  Gröneggad hätta (1)  Gulfotad lerskivling (1) 
Gallmusseron (3)  Grenticka (1)  Grönfjällig fjällskivling (2)  Gulfotshätta (2) 
Gallspindling (3)  Grisspindling (2)  Grönfotstråding (5)  Gulfotsskölding (3) 
Gelétagging (8)  Gropticka (2)  Gröngul flamskivling (1)  Gulgrön kantmusseron (6) 
Giftchampinjon (1)  Grovticka (4)  Gröngul navling (5)  Gulköttig grynskivling (1) 
Gifthätting (2)  Grynknölfoting (6)  Gröngul vaxskivling (3)  Gullmusseron (4) 
Giftkremla (1)  Grynskräling (3)  Grönkremla (1)  Gullnavling (4) 
Gifttrattskivling (4)  Grynsopp (2)  Grönköttig spindling (3)  Gulmjölkig ekriska (2) 
Gifttråding (2)  Grynvaxskivling (2)  Grönmjölkig riska (1)  Gulmjölkig riska (1) 
Glansbrosking (1)  Gräddspindling (8)  Grönmussling (6)  Gulnande blodkremla (1) 
Glansfoting (1)  Gräddvaxskivling (4)  Grönnopping (3)  Gulnande musseron (2) 
Glansgryn (2)  Gräshätta (1)  Grönpucklig tråding (3)  Gulnande spindling (12) 
Glanskremla (1)  Gräsmusseron (1)  Grönriska (1)  Gulprickig vaxskivling (6) 
Glansriska (3)  Grå bläcksvamp (2)  Grönskål (2)  Gulriska (4) 
Glansrussling (2)  Grå kantarell (2)  Grönsporig skivling (3)  Gulskivig kanelspindling (3) 
Glansspindling (3)  Grå lärkriska (3)  Gul blodsopp (2)  Gulskivig riska (2) 
Glesskivig spindling (4)  Grå lärksopp (2)  Gul flamskivling (1)  Gulskivig spindling (3) 
Glitterbläcksvamp (3)  Grå slidskivling (4)  Gul flugsvamp (3)  Gulskölding (4) 
Glödspindling (4)  Grå taggsvamp (7)  Gul lammticka (3)  Gulspindling (1) 
Goliatmusseron (10)  Grå trattskivling (1)  Gul lilariska (1)  Gulsträngad fagerspindling (3) 
Gran-kransspindling (1)  Grå vaxskivling (4)  Gul rotskål (6)  Gultrådig spindling (5) 
Granatskivling (3)  Gråblå nopping (8)  Gul rödhätting (2)  Gultråding (3) 
Grangråticka (2)  Gråbroking (2)  Gul strävsopp (2)  Gultrådskinn (1) 
Grankransspindling (5)  Gråbrun sammetsmusseron (6)  Gul taggsvamp (10)  Gycklarspindling (6) 
Granriska (1)  Gråbrun spröding (1)  Gul ullklubba (2)  Gyllenskivling (5) 
Granrotspindling (6)  Gråbrun ängsfingersvamp (2)  Gul vaxskivling (4)  Gyllenskölding (1) 
Granrödling (1)  Gråfotad flugsvamp (1)  Gulbandad spindling (3)  Gyllensopp (2) 
Granspindling (1)  Gråkremling (8)  Gulbrämad flugsvamp (1)  Gyllenspindling (5) 
Grantaggsvamp (7)  Grålila vaxskivling (3)  Guldeggad hätta (2)  Gyttrad röksvamp (4) 
Granticka (2)  Gråstrumpig kamskivling (1)  Guldkremla (3)  Gyttrad taggsvamp (1) 
Granvaxskivling (4)  Gråsvart vårtöra (1)  Guldticka (3) 
Top

H

Hagnopping (2)  Hasselvaxskivling (4)  Honungsskivling (1)  Hättstrimnavling (1) 
Hagrödling (1)  Hedrödhätting (1)  Honungsspindling (2)  Hålkremla (2) 
Hagtornsskräling (1)  Hedspindling (6)  Honungsvaxskivling (6)  Hålsopp (5) 
Halhätta (5)  Hinnskivling (1)  Hunnerkremla (1)  Hålspindling (3) 
Hasselriska (2)  Hjorttråding (4)  Hyacintvaxskivling (2)  Höstmusseron (3) 
Hasselspindling (3)  Honungshätting (1)  Häggtrattskivling (1)  Höstvaxskivling (1) 
Top

I

Igelkottröksvamp (4)  Irismusseron (5)  Isabellmusseron (3) 
Top

J

Jodoformkremla (2)  Judasöra (1)  Jätteröksvamp (1)  Jättetråding (3) 
Jodoformspindling (2)  Juvelspindling (1)  Jättespindling (3) 
Jordmusseron (3)  Jättekamskivling (2)  Jätteticka (8) 
Jordspindling (4)  Jättemusseron (4)  Jättetrattskivling (1) 
Top

K

Kakaofränskivling (8)  Kastanjesopp (1)  Knölchampinjon (1)  Kragmusseron (2) 
Kalkmjölnavling (3)  Kastanjespindling (1)  Knölfotad champinjon (1)  Kragspindling (3) 
Kalknavling (1)  Kastanjespröding (1)  Knöltråding (1)  Kremlevaxskivling (6) 
Kalkrödling (4)  Kejsarskivling (6)  Knölåkerskivling (1)  Kristallspröding (1) 
Kamferriska (2)  Kejsarspindling (2)  Kokosriska (1)  Kromspindling (6) 
Kamjordstjärna (2)  Klibbflamskivling (2)  Kolflamskivling (3)  Krusbärskremla (1) 
Kandelabersvamp (7)  Klibbhätta (1)  Kolhätting (1)  Kruskantarell (3) 
Kanelkremla (1)  Klibbticka (4)  Kompakt taggsvamp (4)  Kryddspindling (6) 
Kanelspindling (2)  Klormurkla (1)  Konspindling (1)  Kråsmusseron (2) 
Kanelticka (2)  Klubbdyna (2)  Kontrastspindling (11)  Kuddticka (1) 
Kantarell (1)  Klubbmurkling (4)  Kopparspindling (6)  Kungschampinjon (2) 
Kantarellmussling (6)  Klubbspindling (5)  Koppartaggsvamp (5)  Kungsmussling (1) 
Kantarellvaxskivling (2)  Klubbtrattskivling (3)  Koralltaggsvamp (6)  Kungsspindling (9) 
Kantjordstjärna (1)  Klumpticka (1)  Korallticka (1)  Kvartsspindling (8) 
Kantmusseron (2)  Klyvblad (1)  Korkmussling (1)  Kärrhonungsskivling (1) 
Kantslöjskivling (1)  Kläppspindling (3)  Korkticka (2)  Kärrhätting (1) 
Kantspindling (4)  Knoppriska (1)  Kornspindling (9)  Kärrspindling (2) 
Kastanjefjällskivling (3)  Knopprödhätting (2)  Kraghätting (1)  Kärrvaxskinn (2) 
Kastanjemusseron (4)  Knubbgråskivling (4)  Kragjordstjärna (5)  Kötticka (3) 
Top

L

Lackkremla (2)  Lilariska (2)  Luden vitriska (2)  Läcker riska (1) 
Lackticka (6)  Lilaspindling (8)  Luktmusseron (3)  Läckerriska (3) 
Lakritsmusseron (3)  Limsvamp (2)  Luktticka (4)  Läderboll (4) 
Lakritsriska (1)  Liten flamskivling (1)  Lukttofsskivling (3)  Lädervaxskivling (3) 
Lammticka (1)  Liten fränskivling (7)  Luktvaxskivling (3)  Lärkmusseron (4) 
Lapptrattskivling (2)  Liten gallspindling (2)  Lundbläcksvamp (1)  Lärkriska (3) 
Lappvaxskivling (1)  Liten hattmurkla (1)  Lundfjällskivling (1)  Lärkslemskivling (5) 
Laxriska (2)  Liten hjulbrosking (2)  Lundnopping (2)  Lärksopp (3) 
Lejonriska (2)  Liten nagelskivling (1)  Lundrödling (1)  Lärkvaxskivling (1) 
Lerskivling (1)  Liten stinksvamp (4)  Lundskål (1)  Lökbrosking (1) 
Leverriska (1)  Liten tickmussling (2)  Lundspindling (6)  Lökspindling (3) 
Lila vaxskivling (4)  Ljus ängsfingersvamp (1)  LundspindlingLundspindling (1)  Lömsk flugsvamp (4) 
Lilafotad fingersvamp (3)  Ljusskivig lervaxskivling (4)  Lundtaggsvamp (3)  Lönnticka (1) 
Lilafotstråding (4)  Lokspindling (3)  Lundticka (2)  Lövklubbspindling (2) 
Lilakremla (1)  Luddfingersvamp (1)  Lundvaxskivling (4)  Lövtrattskivling (5) 
Lilaköttig taggsvamp (1)  Luddticka (5)  Lutvaxskivling (6)  Lövviolspindling (2) 
Lilanopping (2)  Luden skålmurkla (1)  Luvhätting (2)  Lövängsspindling (3) 
Top

M

Majrödskivling (1)  Mjöltaggsvamp (3)  Myrvaxskivling (1)  Mörk svavelmusseron (1) 
Malvaspindling (5)  Mjöltrattskivling (3)  Mässingsspindling (2)  Mörk tuvskivling (3) 
Marsipankremla (1)  Mosshätta (1)  Mångfärgad kremla (2)  Mörk åkerskivling (4) 
Maskfingersvamp (1)  Mosskantarell (1)  Mångkransad spindling (8)  Mörkbrunt haröra (2) 
Medusaspröding (1)  Mosslöjskivling (1)  Mönjeskål (2)  Mörkeggad stinkkremla (6) 
Mentolmusseron (1)  Mossnavling (1)  Mönjevaxskivling (1)  Mörkfjällig spindling (4) 
Mjukmussling (2)  Munkspindling (4)  Mörk alspindling (1)  Mörkfjällig vaxskivling (2) 
Mjölgråskivling (2)  Musselkantarell (4)  Mörk blodvaxskivling (2)  Mörkfotad bitterskivling (2) 
Mjölkhätta (1)  Musselrödling (1)  Mörk grynsopp (6)  Mörkfotad ringbitterskivling (5) 
Mjölmusseron (2)  Musseronvaxskivling (3)  Mörk jordstjärna (1)  Mörknande vaxskivling (4) 
Mjölrödskivling (2)  Myrrödling (2)  Mörk kanelspindling (1)  Mörkpucklig spindling (2) 
Mjölspindling (2)  Myrspindling (8)  Mörk kokosriska (4)  Mörkrödling (1) 
Mjölsvärting (3)  Myrspröding (1)  Mörk spärrfjällskivling (6)  Mörktråding (1) 
Top

N

Naggnopping (1)  Narrvaxskivling (4)  Nejlikbrosking (1)  Nässelkremla (2) 
Narrkantarell (2)  Navelmussling (1)  Nordvaxskivling (4) 
Top

O

Ockragul grynskivling (2)  Olivbrun spindling (3)  Olivvaxskivling (1)  Orange taggsvamp (5) 
Ockragul grynskivling, vit form (1)  Olivinriska (3)  Ollonskål (3)  Orangebrun giftspindling (9) 
Ockraspindling (9)  Olivslöjskivling (2)  Onyxmusseron (5)  Ostronmussling (5) 
Odörspindling (3)  Olivspindling (5)  Orange kamskivling (3)  Oxtungsvamp (10) 
Top

P

Panterflugsvamp (2)  Piggtråding (5)  Potatisrottryffel (1)  Pudrad trattskivling (2) 
Pantermusseron (4)  Pilfotsspindling (6)  Prakstspindling (1)  Pulverticka (1) 
Papegojvaxskivling (3)  Pionjärspindling (1)  Praktkremla (2)  Purpurbrun spindling (4) 
Parasitgråskivling (1)  Pluggmusseron (1)  Praktspindling (7)  Purpurhätta (2) 
Parasitsopp (5)  Pluggtrattskivling (1)  Prakttagging (3)  Purpurkremla (3) 
Parkhattmurkla (1)  Pokalmurkla (3)  Praktvaxskivling (6)  Purpurskinn (3) 
Pelargonspindling (1)  Poppelspindling (4)  Prickmusseron (2)  Pälsticka (4) 
Pepparkragskivling (1)  Poppeltofsskivling (2)  Prickspindling (5)  Pärlchampinjon (2) 
Pepparriska (3)  Porfyrrödling (2)  Puckelfjällskivling (4)  Pärlmusseron (1) 
Pepparspindling (2)  Porslinsblå spindling (2)  Puckelkremla (3)  Pärontråding (2) 
Persiljespindling (3)  Porslinsskivling (5)  Puckelmusseron (2) 
Piggfjällskivling (1)  Porslinsspindling (7)  Puderspindling (5) 
Top

R

Rensopp (2)  Rosenfotskremla (3)  Rutbläcksvamp (4)  Rödbrun slemflamskivling (3) 
Riddarmusseron (4)  Rosenhätta (4)  Rutkremla (4)  Rödbrun slemskivling (2) 
Ringbitterskivling (4)  Rosenkremla (2)  Rutsopp (1)  Rödbrun trattskivling (1) 
Ringbroking (3)  Rosenmusseron (3)  Rutspindling (3)  Rödflammig tråding (3) 
Ringhätting (1)  Rosennopping (1)  Rynkad tofsskivling (3)  Rödflockig spindling (4) 
Ringmusseron (4)  Rosenslemskivling (2)  Rynkskölding (1)  Rödfotad läderkremla (1) 
Ringmussling (3)  Rosenticka (2)  Räfflad nagelskivling (4)  Rödfotad nagelskivling (2) 
Ringskräling (6)  Rostbrun grynskivling (4)  Rättikhätta (3)  Rödfotad spindling (1) 
Ringtråding (2)  Rostfjällskivling (2)  Rättikmusseron (3)  Rödgul trumpetsvamp (4) 
Rodnadstråding (4)  Roströd lärksopp (3)  Rättikspindling (4)  Rödskimrande nagelskivling (1) 
Rodnande fjällskivling (5)  Roströdskivig kanelspindling (1)  Rävriska (5)  Rödskivig kanelspindling (2) 
Rodnande flugsvamp (2)  Rostticka (2)  Rävspindling (1)  Rödskölding (1) 
Rodnande hartryffel (1)  Rotfränskivling (2)  Rävticka (2)  Rödsopp (3) 
Rodnande lutvaxskivling (8)  Rothätta (2)  Råttspindling (5)  Rökfingersvamp (3) 
Rodnande musseron (2)  Rotmurkla (3)  Röd ekkremla (3)  Rökmusseron (6) 
Rodnande spindling (5)  Rotmusseron (1)  Röd flamskivling (5)  Rökslöjskivling (1) 
Rodnande strävsopp (1)  Rotslöjskivling (3)  Röd flugsvamp (7)  Rökspindling (2) 
Rosa rättikhätta (7)  Rotsopp (2)  Röd larvklubba (1)  Röktrattskivling (2) 
Rosa vaxskivling (3)  Rovspindling (1)  Rödbandad spindling (6)  Röktuvskivling (1) 
Rosabandad spindling (1)  Rulljordstjärna (1)  Rödbandsriska (3)  Rönnbärshätta (1) 
Rosenfingersvamp (1)  Rund toppmurkla (3)  Rödbrun fränskivling (2) 
Rosenfotad fjällskivling (1)  Rundsporig spindling (2)  Rödbrun jordstjärna (1) 
Top

S

Saffranshätta (2)  Slät vitriska (1)  Stinkmussling (6)  Stybbskål (1) 
Saffransspindling (7)  Slöjröksvamp (3)  Stinkriska (2)  Stybbspröding (1) 
Saffransticka (5)  Slöjvaxskivling (6)  Stinkspindling (3)  Stäppfingersvamp (1) 
Sammetsfotad pluggskivling (5)  Smal hattmurkla (2)  Stinksvamp (1)  Stäppjordstjärna (1) 
Sammetsskinn (2)  Smal svampklubba (3)  Stinktrattskivling (2)  Stäpptryffel (1) 
Sammetstaggsvamp (2)  Smalfotad taggsvamp (1)  Stjälkröksvamp (6)  Stålblå spindling (4) 
Sandkremla (1)  Smalsporig gallkrös (1)  Stjärnborstskål (1)  Sumphätting (2) 
Sandskål (4)  Smultronkantarell (3)  Stjärnfjällskivling (2)  Sumpkremla (3) 
Sandsopp (2)  Småvaxskivling (2)  Stjärnrödnopping (1)  Sumpriska (1) 
Sandtråding (2)  Smörsopp (1)  Stjärntråding (3)  Sumpslöjskivling (1) 
Scarlakansvaxskivling (2)  Snustråding (1)  Stoftkremling (7)  Sumpspindling (2) 
Scharlakansvårskål (4)  Snövit bläcksvamp (3)  Stolt fjällskivling (5)  Sumpåkerskivling (1) 
Senapsfränskivling (3)  Snövit fingersvamp (2)  Stor björkspindling (4)  Svart eldticka (4) 
Senapskremla (1)  Sockelspindling (4)  Stor blodspindling (4)  Svart skålmurkla (2) 
Sepiarödling (2)  Solkremla (1)  Stor flåhätta (3)  Svart taggsvamp (13) 
Sepiavaxskivling (1)  Sommarsopp (5)  Stor grynskivling (5)  Svart trumpetsvamp (1) 
Sidenticka (5)  Sommarspindling (2)  Stor klubbsvamp (2)  Svartblå rödling (1) 
Sidentråding, lila form (1)  Sommartrattskivling (2)  Stor kragskivling (6)  Svartblå rödskivling (4) 
Sienamusseron (1)  Sommartråding (1)  Stor laxskivling (1)  Svarteggad skölding (2) 
Silkesmusseron (2)  Sommarvedhätting (1)  Stor lilariska (2)  Svartfjällig fjällskivling (7) 
Silkesspindling (4)  Sotkremla (3)  Stor lökbrosking (1)  Svartfjällig musseron (2) 
Silverhätta (1)  Sotriska (5)  Stor mörkpuckelspindling (4)  Svartfjällig tofsskivling (3) 
Silverskräling (1)  Sotticka (3)  Stor tratticka (1)  Svartfläckig spindling (2) 
Silverspindling (1)  Sotvaxskivling (4)  Stor violtråding (1)  Svartgrön spindling (4) 
Sippskål (2)  Spadmurkling (2)  Stor vårtrattskivling (1)  Svartnande kantarell (5) 
Skarp dropptaggsvamp (8)  Spadmussling (8)  Storkremla (1)  Svartnande narrmusseron (3) 
Skarp lökbrosking (1)  Spadskinn (1)  Stornopping (4)  Svartnande spindling (2) 
Skarp rökriska (2)  Spenslig fjällskivling (2)  Storsporig spindling (5)  Svartnavling (3) 
Skarp svedkremla (1)  Spetsfotad champinjon (1)  Streckmusseron (6)  Svartprickig lerskivling (2) 
Skogschampinjon (5)  Spetsknölig nagelskivling (2)  Strecknagelskivling (1)  Svartringad flugsvamp (1) 
Skrovlig taggsvamp (6)  Spetspucklig kanelspindling (3)  Strimmig brödkorgssvamp (4)  Svartriska (1) 
Skruvnagelskivling (2)  Spetsspindling (1)  Strimmig lökspindling (3)  Svartvit taggsvamp (6) 
Skuggtråding (4)  Spetstråding (1)  Strimmig rödhätting (1)  Svartöra (4) 
Skäggmusseron (6)  Spetsvaxskivling (3)  Strimmig trattskivling (1)  Svavelgul slöjskivling (3) 
Skäggriska (1)  Spindelrödhätting (1)  Strimmussling (2)  Svavelmusseron (3) 
Skäggvaxskivling (2)  Sprickskölding (1)  Strimnopping (5)  Svavelriska (4) 
Skålriska (1)  Sprickspindling (2)  Strimskräling (2)  Svavelticka (5) 
Skålröksvamp (2)  Spröd vaxskivling (1)  Strimspindling (7)  Svaveltofsskivling (4) 
Skönfotad spindling (6)  Spärrfjällig tråding (2)  Stripmusseron (1)  Svedjetrattskivling (2) 
Slemmig klibbskivling (2)  Spärrfjällskivling (3)  Strumpspindling (4)  Svedticka (3) 
Slemmig tofsskivling (2)  Spånspröding (3)  Stråbroking (1)  Sydlig sotticka (7) 
Slemringad vaxskivling (5)  Steneksspindling (6)  Strålspindling (6)  Syllsvamp (3) 
Slemsopp (6)  Stenmurkla (1)  Strålvaxskivling (2)  Syrlig fjällskivling (1) 
Slingerticka (2)  Stiftsvamp (2)  Stubbläcksvamp (2)  Säckjordstjärna (1) 
Slottsspindling (13)  Stinkbläcksvamp (1)  Stubbmusseron (2)  Sälgspindling (1) 
Slät fjällskivling (1)  Stinkbrosking (2)  Stubbrostnavling (4)  Sågnagelskivling (2) 
Slät pokalmurkla (2)  Stinkkremla (2)  Stybbgråskivling (1)  Såpmusseron (6) 
Slät ullspindling (6)  Stinklerskivling (1)  Stybbitterskivling (4) 
Top

T

Taggfingersvamp (1)  Tegelröd slöjskivling (5)  Torvnavling (1)  Trådkärrhätting (3) 
Taggsporig tråding (2)  Tegelröd slöjslivling (1)  Torvslöjskivling (2)  Trådticka (11) 
Taggticka (3)  Tegelskivig spindling (1)  Tovspindling (4)  Trådvaxskivling (2) 
Taigakremla (1)  Tegelsopp (3)  Transkräling (1)  Tuvad åkerskivling (4) 
Taigaskinn (1)  Tegelticka (7)  Trappspindling (3)  Tuvbroskskivling (1) 
Tallens riddarmusseron (1)  Tidig åkerskivling (2)  Trattaggsvamp (2)  Tuvhätta (4) 
Tallgråticka (1)  Tofsspindling (5)  Tratticka (5)  Tuvnagelskivling (5) 
Tallkremla (2)  Toppfjällig tråding (2)  Trattkremla (1)  Tuvspindling (7) 
Tallnagelskivling (4)  Toppig giftspindling (5)  Trattmussling (8)  Tvåfärgad laxskivling (2) 
Tallriska (5)  Toppig umbraspindling (3)  Trattnavling (2)  Tvåfärgsnopping (1) 
Tallsopp (1)  Toppmurkla (2)  Trattöra (5)  Tätskivig hätting (1) 
Tallspindling (2)  Toppskräling (1)  Trivialspröding (1)  Tätskivig svedkremla (1) 
Talltaggsvamp (6)  Toppslätskivling (1)  Trollskägg (3)  Tårfränskivling (2) 
Tallticka (2)  Toppspindling (6)  Trollsmör (4)  Tårkragskivling (2) 
Talltuvskivling (2)  Topptråding (1)  Trädgårdschampinjon (1)  Tårkremla (6) 
Tallvaxskivling (3)  Toppvaxskivling (1)  Träflisskivling (1)  Tårspröding (2) 
Tegelbandspindling (4)  Torrmusseron (2)  Träspindling (1)  Tårticka (2) 
Top

U

Ullspindling (4)  Ullticka (1)  Umbraspindling (1) 
Top

V

Vagabondspindling (4)  Vingsporig riska (2)  Vit flugsvamp (4)  Vitmossriska (4) 
Vargmjölk (1)  Vinriska (4)  Vit grynskivling (1)  Vitspindling (4) 
Vargspindling (3)  Vinternagelskivling (1)  Vit hattmurkla (2)  Vitterspindling (4) 
Veckhätting (1)  Vinterskål (3)  Vit kragskivling (1)  Vittråding (3) 
Vecknavling (3)  Vintråding (1)  Vit kungschampinjon (2)  Vitvattrad spindling (3) 
Vecktrattskivling (4)  Violett alspindling (2)  Vit slidskivling (5)  Vridspindling (3) 
Vedbläcksvamp (2)  Violett fingersvamp (10)  Vit sågmussling (1)  Väderspåstjärna (1) 
Vedbrosking (1)  Violett geléskål (2)  Vit trattskivling (1)  Vägchampinjon (1) 
Vedhätting (2)  Violettfotad puderskivling (3)  Vit tuvskivling (3)  Vågticka (2) 
Vedlavklubba (2)  Violettfotad slemspindling (5)  Vit vaxskivling (3)  Vårmusseron (1) 
Vedmussling (1)  Violettrandad spindling (3)  Vitbrun vaxskivling (8)  Vårringhätting (1) 
Vednavling (3)  Violfotskremla (3)  Vitfjällskivling (1)  Vårtig röksvamp (4) 
Vedtrattskivling (2)  Violgubbe (4)  Vitgrå vaxskivling (3)  Vårtnästing (1) 
Videriska (3)  Violkremla (1)  Vitgul flugsvamp (2)  Vårtskräling (3) 
Videskräling (1)  Violmusseron (3)  Vitkransad spindling (3)  Vårtöra (5) 
Videspindling (2)  Violticka (3)  Vitköttig gullmusseron (2) 
Vildsvinsspindling (5)  Vit fjällskivling (1)  Vitmosshätting (1) 
Top

Z

Zonkamskivling (3)  Zonriska (4)  Zontaggsvamp (9) 
Top

Ä

Äggflugsvamp (3)  Älgkragskivling (2)  Ängsnopping (5)  Ärtröksvamp (2) 
Äggspindling (6)  Ängschampinjon (2)  Ängsvaxskivling (4) 
Äggvaxskivling (3)  Ängsmusseron (7)  Ärggrön kragskivling (3) 
Top

Å

Åderkremla (1)  Åderspröding (1) 
Top

Ö

Ögonnopping (2)  Ögonvaxskivling (1)  Öronmussling (8) 
Ögonskål (2)  Öronmurkla (1)  Örsopp (3) 
Top