Index - Fungi

Galleries

Last update: 2018-03-19 13:50:06 | 1163 species (3804 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ä Å Ö

0

(400) 
Top

A

Alabasterriska (3)  Alvartrattskivling (3)  Aprikoshätta (2)  Aspsopp (2) 
Alkremla (2)  Ametistspindling (1)  Aprikosspindling (8)  Aspspindling (4) 
Almsprängticka (1)  Anilinspindling (2)  Aprikostofsskivling (5)  Auroraspindling (3) 
Alpluggskivling (2)  Anisfingersvamp (2)  Arommusseron (1)  Azurkremla (3) 
Alsopp (6)  Anisspindling (9)  Aspriska (5) 
Alticka (4)  Apelticka (2)  Asprotspindling (3) 
Top

B

Backnopping (1)  Blek klibbflamskivling (1)  Bläckfisksvamp (7)  Brandrussling (3) 
Bananspindling (4)  Blek klubbdyna (1)  Bläcksopp (1)  Brandtaggsvamp (4) 
Bandad giftfjällskivling (2)  Blek nagelskivling (1)  Blå gelémussling (1)  Brandticka (9) 
Bandad navelrödskivling (2)  Blek ostronmussling (5)  Blå rödskivling (4)  Brokspindling (3) 
Barkhätta (3)  Blek praktspindling (2)  Blå slemspindling (7)  Bronssopp (5) 
Barkticka (1)  Blek puderskivling (3)  Blå taggsvamp (12)  Broskmussling (3) 
Barrklubbsvamp (5)  Blek rotskål (1)  Blåbrun spindling (1)  Broskspindling (3) 
Barrmattsvamp (1)  Blek rökriska (3)  Blåfotad taggsvamp (9)  Broskvaxskivling (6) 
Barrmusseron (1)  Blek skäggriska (4)  Blågrön kragskivling (1)  Brun aspsopp (1) 
Barrtoppspindling (1)  Blek slöjhätting (1)  Blågrön kremla (1)  Brun bollrostnavling (3) 
Beckriska (2)  Blek streckmusseron (6)  Blåmjölkig storskål (1)  Brun brandskål (1) 
Besk barrmusseron (2)  Blek topptråding (2)  Blåmusseron (3)  Brun flugsvamp (2) 
Besk kastanjemusseron (5)  Blekblå spindling (3)  Blånande lökskivling (1)  Brun klibbskivling (6) 
Besk sågnagelskivling (4)  Blekfotad spindling (2)  Blånande lökspindling (8)  Brun stubbhätta (1) 
Besk vaxskivling (7)  Bleknande kamskivling (1)  Blånopping (3)  Brun ängsvaxskivling (1) 
Biskopsmössa (3)  Bleknopping (3)  Blåsippsspindling (3)  Bruneggad hätta (1) 
Bitter bollrostnavling (2)  Blekriska (2)  Blåskinn (3)  Brunfläckig spindling (4) 
Bitter riddarmusseron (7)  Blekröd dvärgchampinjon (4)  Blåsopp (3)  Brunkremla (2) 
Bitter rotskräling (3)  Blekröd trattskivling (1)  Blåsvärting (2)  Brunkrös (4) 
Bitter taggsvamp (7)  Bleksopp (1)  Blåticka (3)  Brunluddig roting (2) 
Bitter vaxskivling (1)  Blekspindling (6)  Blödskinn (2)  Brunskivig citronspindling (4) 
Bittermusseron (3)  Bleksporig spindling (3)  Bockspindling (2)  Brunskål (1) 
Bitterskräling (1)  Blektråding (2)  Bockticka (1)  Bräkenhätta (1) 
Bittersopp (7)  Blekviolett spindling (2)  Bokmusseron (2)  Brödmärgsticka (1) 
Bitterspindling (4)  Blodchampinjon (2)  Boksopp (2)  Brödspindling (5) 
Bittersöt tråding (2)  Blodhätta (3)  Bokspindling (4)  Brödtaggsvamp (12) 
Björkspindling (1)  Blodkremla (2)  Bokvaxskivling (2)  Buktriska (1) 
Björkticka (1)  Blodsopp (4)  Bollrostnavling (4)  Bullspindling (3) 
Björkvaxskivling (3)  Blodspindling (3)  Bolmörtsskivling (4)  Busksvamp (3) 
Blackticka (3)  Blodticka (1)  Bombmurkla (12)  Bävermussling (8) 
Blek borstticka (3)  Blodvaxskivling (6)  Borstskölding (1)  Bårdspindling (3) 
Blek bårdspindling (1)  Blomkålssvamp (5)  Brandmusseron (8) 
Blek fransriska (5)  Blygrå brödkorgsvamp (1)  Brandriska (3) 
Top

C

Champinjonfjällskivling (3)  Cinnoberspindling (4)  Citronspindling (6) 
Cinnoberröd grynskivling (3)  Citronkremla (2)  Citronticka (1) 
Top

D

Dagghätta (1)  Dofttaggsvamp (10)  Dryasbrosking (2)  Dyngbläcksvamp (1) 
Dallergröppa (4)  Dofttråding (3)  Dryasspindling (2)  Dyngskål (4) 
Diskfränskivling (3)  Doftvaxskivling (3)  Dunslidskivling (4)  Dynspröding (2) 
Disknästing (1)  Doftvaxskivling, vit form (1)  Duvkremla (1)  Dyriska (1) 
Diskvaxskivling (4)  Droppklibbskivling (4)  Duvspindling (6)  Dyster fränskivling (1) 
Doftfjällskivling (2)  Droppmusseron (12)  Dvärgjordstjärna (1)  Dysternavling (2) 
Doftfränskivling (1)  Droppskivling (1)  Dvärglaxskivling (2)  Dystersopp (4) 
Doftmusseron (2)  Dropptaggsvamp (6)  Dvärgnavling (2) 
Doftrödhätting (1)  Dropptrattskivling (1)  Dvärgrödhätting (1) 
Doftspindling (4)  Druvfingersvamp (6)  Dvärgtråding (2) 
Top

E

Ekriska (2)  Ekticka (2)  Eldsopp (5)  Elfenbensvaxskivling (1) 
Eksillkremla (1)  Ekvaxskivling (4)  Eldspindling (5)  Enkel lavklubba (1) 
Ekspindling (2)  Elastisk spindling (2)  Elfenbensspindling (3)  Epålettsvamp (5) 
Top

F

Fager vaxskivling (6)  Fjällig kragskivling (1)  Flattoppad klubbsvamp (1)  Fnasig fjällskivling (1) 
Fagerkremla (3)  Fjällig ringtråding (4)  Flockflugsvamp (3)  Fnöskticka (1) 
Fagerskål (3)  Fjällig spindling (3)  Flockig puderskivling (2)  Fransig jordstjärna (4) 
Fagerspindling (6)  Fjällig taggsvamp (7)  Fläckhätta (3)  Fransig stjälkröksvamp (1) 
Falsk rättikhätta (1)  Fjällig tofsskivling (7)  Fläckig bitterskivling (1)  Fransriska (3) 
Fatsvamp (4)  Fjällmusseron (4)  Fläckig saffransspindling (7)  Fransskivling (3) 
Filtfotsbrosking (1)  Fjällriska (3)  Fläckkantarell (4)  Frosthätta (2) 
Filtsvärting (1)  Fjällskölding (2)  Fläckkremla (1)  Frostvaxskivling (3) 
Finflockig tofsskivling (1)  Fjällsopp (8)  Fläckmusseron (3)  Frygisk spindling (4) 
Finluden stensopp (4)  Fjällspröding (4)  Fläcknagelskivling (5)  Fältjordstjärna (3) 
Fjunhätta (2)  Fjällticka (2)  Fläckriska (3)  Fårticka (1) 
Fjunspindling (3)  Flammig tofsskivling (2)  Fläckrussling (2)  Föränderlig brosking (2) 
Fjädersvamp (1)  Flamspindling (3)  Fläckticka (2)  Föränderlig tofsskivling (7) 
Fjällfotad musseron (3)  Flamspröding (1)  Fläcktråding (2) 
Top

G

Gaffelriska (1)  Grentaggsvamp (3)  Grön rödhätting (1)  Gulflockig fjällskivling (4) 
Gallkremla (1)  Grenticka (1)  Gröneggad hätta (1)  Gulfotad lerskivling (1) 
Gallmusseron (3)  Grisspindling (2)  Grönfjällig fjällskivling (5)  Gulfotshätta (2) 
Gallspindling (3)  Gropticka (4)  Grönfotstråding (5)  Gulfotsskölding (3) 
Gelétagging (8)  Grovticka (4)  Gröngul flamskivling (2)  Gulgrön kantmusseron (6) 
Giftchampinjon (2)  Grynknölfoting (6)  Gröngul navling (5)  Gulköttig grynskivling (1) 
Gifthätting (2)  Grynskräling (3)  Gröngul vaxskivling (3)  Gullmusseron (4) 
Giftkremla (1)  Grynsopp (2)  Grönkremla (1)  Gullnavling (4) 
Gifttrattskivling (4)  Grynvaxskivling (2)  Grönköttig spindling (3)  Gulmjölkig ekriska (2) 
Gifttråding (2)  Gräddspindling (8)  Grönmjölkig riska (1)  Gulmjölkig riska (1) 
Glansbrosking (2)  Gräddvaxskivling (4)  Grönmussling (6)  Gulnande blodkremla (1) 
Glansfoting (1)  Gräshätta (1)  Grönnopping (3)  Gulnande musseron (2) 
Glansgryn (2)  Gräsmusseron (1)  Grönpucklig tråding (3)  Gulnande spindling (12) 
Glanskremla (1)  Grå bläcksvamp (2)  Grönriska (1)  Gulprickig vaxskivling (7) 
Glansriska (3)  Grå fingersvamp (1)  Grönskål (2)  Gulriska (4) 
Glansrussling (2)  Grå kamskivling (1)  Grönsporig skivling (3)  Gulskivig kanelspindling (3) 
Glansspindling (3)  Grå kantarell (2)  Grönticka (2)  Gulskivig riska (2) 
Glesskivig spindling (4)  Grå lärkriska (3)  Gul blodsopp (2)  Gulskivig spindling (3) 
Glitterbläcksvamp (3)  Grå lärksopp (2)  Gul flamskivling (1)  Gulskölding (4) 
Glödspindling (4)  Grå slidskivling (4)  Gul flugsvamp (3)  Gulspindling (1) 
Goliatmusseron (10)  Grå taggsvamp (7)  Gul lammticka (3)  Gulsträngad fagerspindling (5) 
Gran-kransspindling (1)  Grå trattskivling (1)  Gul lilariska (1)  Gultrådig spindling (5) 
Granatskivling (3)  Grå vaxskivling (4)  Gul rotskål (6)  Gultråding (3) 
Grangråticka (2)  Gråblå nopping (8)  Gul rödhätting (2)  Gultrådskinn (1) 
Grankransspindling (5)  Gråbroking (2)  Gul strävsopp (2)  Gycklarspindling (6) 
Granriska (1)  Gråbrun sammetsmusseron (6)  Gul taggsvamp (10)  Gyllenskivling (5) 
Granrotspindling (6)  Gråbrun spröding (1)  Gul ullklubba (2)  Gyllenskölding (1) 
Granrödling (1)  Gråbrun ängsfingersvamp (2)  Gul vaxskivling (4)  Gyllensopp (3) 
Granspindling (1)  Gråfotad flugsvamp (1)  Gulbandad spindling (3)  Gyllenspindling (5) 
Grantaggsvamp (7)  Gråkremling (8)  Gulbrämad flugsvamp (1)  Gyttrad röksvamp (5) 
Granticka (2)  Grålila vaxskivling (3)  Guldeggad hätta (2)  Gyttrad taggsvamp (1) 
Granvaxskivling (4)  Gråstrumpig kamskivling (1)  Guldkremla (3) 
Granviolspindling (4)  Gråsvart vårtöra (1)  Guldticka (3) 
Top

H

Hagnopping (2)  Hasselvaxskivling (4)  Honungsspindling (2)  Hålkremla (2) 
Hagrödling (1)  Hedrödhätting (1)  Honungsvaxskivling (6)  Hålsopp (5) 
Hagtornsskräling (1)  Hedspindling (6)  Hunnerkremla (1)  Hålspindling (3) 
Halhätta (5)  Hinnskivling (1)  Hyacintvaxskivling (2)  Höstmusseron (3) 
Hasselriska (2)  Hjorttråding (4)  Häggtrattskivling (1)  Höstvaxskivling (2) 
Hasselspindling (3)  Honungshätting (1)  Hättstrimnavling (1) 
Top

I

Igelkottröksvamp (4)  Irismusseron (6)  Isabellmusseron (3) 
Top

J

Jodoformkremla (2)  Judasöra (1)  Jätteröksvamp (1)  Jättetråding (3) 
Jodoformspindling (2)  Juvelspindling (1)  Jättespindling (3) 
Jordmusseron (3)  Jättekamskivling (2)  Jätteticka (8) 
Jordspindling (4)  Jättemusseron (4)  Jättetrattskivling (2) 
Top

K

Kakaofränskivling (8)  Kastanjesopp (1)  Knubbgråskivling (4)  Kragmusseron (5) 
Kalkmjölnavling (3)  Kastanjespindling (1)  Knölchampinjon (2)  Kragspindling (3) 
Kalknavling (1)  Kastanjespröding (1)  Knölfotad champinjon (1)  Kremlevaxskivling (7) 
Kalkrödling (4)  Kejsarskivling (6)  Knöltråding (1)  Kristallspröding (1) 
Kamferriska (2)  Kejsarspindling (2)  Knölåkerskivling (1)  Kromspindling (6) 
Kamjordstjärna (2)  Klibbflamskivling (2)  Kokosriska (1)  Krusbärskremla (1) 
Kandelabersvamp (8)  Klibbhätta (1)  Kolflamskivling (3)  Kruskantarell (3) 
Kanelkremla (1)  Klibbticka (5)  Kolhätting (1)  Kryddspindling (6) 
Kanelspindling (2)  Klormurkla (1)  Kompakt taggsvamp (4)  Kråsmusseron (2) 
Kanelticka (2)  Klubbdyna (2)  Konspindling (1)  Kuddticka (1) 
Kantarell (1)  Klubbhonungsskivling (1)  Kontrastspindling (11)  Kungschampinjon (3) 
Kantarellmussling (7)  Klubbmurkling (4)  Kopparspindling (6)  Kungsmussling (1) 
Kantarellvaxskivling (2)  Klubbspindling (7)  Koppartaggsvamp (5)  Kungsspindling (9) 
Kantjordstjärna (1)  Klubbtrattskivling (3)  Koralltaggsvamp (8)  Kvartsspindling (8) 
Kantmusseron (2)  Klumpticka (1)  Korallticka (1)  Kärrhonungsskivling (1) 
Kantmusseron s. str. (1)  Klyvblad (1)  Korkmussling (2)  Kärrhätting (1) 
Kantslöjskivling (1)  Kläppspindling (3)  Korkticka (2)  Kärrspindling (2) 
Kantspindling (4)  Knippsprödling (1)  Kornspindling (9)  Kärrvaxskinn (2) 
Kastanjefjällskivling (3)  Knoppriska (1)  Kraghätting (1)  Kötticka (3) 
Kastanjemusseron (4)  Knopprödhätting (2)  Kragjordstjärna (7) 
Top

L

Lackkremla (2)  Lilaspindling (8)  Luktticka (4)  Läderboll (4) 
Lackticka (6)  Limsvamp (2)  Lukttofsskivling (3)  Lädervaxskivling (3) 
Lakritsmusseron (4)  Liten flamskivling (1)  Luktvaxskivling (3)  Lärkmusseron (4) 
Lakritsriska (1)  Liten fränskivling (7)  Lundbläcksvamp (1)  Lärkriska (3) 
Lammticka (1)  Liten gallspindling (2)  Lundfjällskivling (1)  Lärkslemskivling (5) 
Lapptrattskivling (2)  Liten hattmurkla (1)  Lundnopping (2)  Lärksopp (3) 
Lappvaxskivling (1)  Liten hjulbrosking (2)  Lundrödling (1)  Lärkvaxskivling (1) 
Laxriska (2)  Liten nagelskivling (1)  Lundröksvamp (2)  Lökbrosking (1) 
Lejonriska (2)  Liten stinksvamp (4)  Lundskål (1)  Lökspindling (3) 
Lerskivling (1)  Liten tickmussling (2)  Lundspindling (6)  Lömsk flugsvamp (4) 
Leverriska (1)  Ljus ängsfingersvamp (1)  LundspindlingLundspindling (1)  Lönnticka (1) 
Lila vaxskivling (4)  Ljusskivig lervaxskivling (4)  Lundtaggsvamp (3)  Lövklubbspindling (3) 
Lilafotad fingersvamp (3)  Lokspindling (4)  Lundticka (2)  Lövtrattskivling (5) 
Lilafotstråding (4)  Luddfingersvamp (5)  Lundvaxskivling (4)  Lövviolspindling (2) 
Lilakremla (1)  Luddticka (5)  Lutvaxskivling (6)  Lövängsspindling (3) 
Lilaköttig taggsvamp (1)  Luden skålmurkla (1)  Luvhätting (2) 
Lilanopping (2)  Luden vitriska (2)  Läcker riska (1) 
Lilariska (2)  Luktmusseron (3)  Läckerriska (4) 
Top

M

Majrödskivling (1)  Mjöltaggsvamp (3)  Myrvaxskivling (1)  Mörk tuvskivling (3) 
Malvaspindling (5)  Mjöltrattskivling (3)  Mässingsspindling (2)  Mörk åkerskivling (4) 
Marsipankremla (1)  Mosshätta (1)  Mångfärgad kremla (2)  Mörkbrunt haröra (2) 
Maskfingersvamp (1)  Mosskantarell (1)  Mångkransad spindling (8)  Mörkeggad stinkkremla (6) 
Medusaspröding (1)  Mosslöjskivling (1)  Mönjeskål (2)  Mörkfjällig honungsskivling (2) 
Mentolmusseron (1)  Mossnavling (1)  Mönjevaxskivling (1)  Mörkfjällig spindling (4) 
Mjuk röksvamp (1)  Motaggsvamp (5)  Mörk alspindling (1)  Mörkfjällig vaxskivling (2) 
Mjukmussling (2)  Munkspindling (4)  Mörk blodvaxskivling (2)  Mörkfotad bitterskivling (2) 
Mjölgråskivling (2)  Musselkantarell (4)  Mörk grynsopp (6)  Mörkfotad ringbitterskivling (5) 
Mjölkhätta (1)  Musselrödling (1)  Mörk jordstjärna (1)  Mörknande vaxskivling (5) 
Mjölmusseron (2)  Musseronvaxskivling (3)  Mörk kanelspindling (1)  Mörkpucklig spindling (2) 
Mjölrödskivling (2)  Myrrödling (2)  Mörk kokosriska (4)  Mörkrödling (1) 
Mjölspindling (3)  Myrspindling (8)  Mörk spärrfjällskivling (6)  Mörktråding (1) 
Mjölsvärting (3)  Myrspröding (1)  Mörk svavelmusseron (1) 
Top

N

Naggnopping (1)  Narrvaxskivling (4)  Nejlikbrosking (1)  Nässelkremla (2) 
Narrkantarell (2)  Navelmussling (2)  Nordvaxskivling (4) 
Top

O

Ockragul grynskivling (2)  Odörspindling (3)  Olivvaxskivling (1)  Orangebrun giftspindling (9) 
Ockragul grynskivling, vit form (1)  Olivbrun spindling (3)  Ollonskål (3)  Ostronmussling (5) 
Ockraporing (1)  Olivinriska (3)  Onyxmusseron (5)  Oxtungsvamp (10) 
Ockraspindling (9)  Olivslöjskivling (2)  Orange kamskivling (3) 
Ockravaxtagging (1)  Olivspindling (7)  Orange taggsvamp (5) 
Top

P

Panterflugsvamp (3)  Piggfjällskivling (1)  Porslinsblå spindling (2)  Puckelmusseron (2) 
Pantermusseron (4)  Piggtråding (5)  Porslinsskivling (5)  Puderspindling (5) 
Papegojvaxskivling (3)  Pilfotsspindling (6)  Porslinsspindling (7)  Pudrad trattskivling (2) 
Parasitgråskivling (1)  Pionjärspindling (1)  Potatisrottryffel (2)  Pulverticka (2) 
Parasitsopp (5)  Platticka (2)  Prakstspindling (1)  Purpurbrun spindling (4) 
Parkhattmurkla (2)  Plommonticka (1)  Praktkremla (2)  Purpurhätta (2) 
Pelargonriska (1)  Pluggmusseron (1)  Praktspindling (9)  Purpurkremla (3) 
Pelargonspindling (1)  Pluggskivling (1)  Prakttagging (3)  Purpurskinn (3) 
Pepparkragskivling (1)  Pluggtrattskivling (1)  Praktvaxskivling (6)  Pälsticka (4) 
Pepparriska (3)  Pokalmurkla (3)  Prickmusseron (2)  Pärlchampinjon (2) 
Pepparsopp (1)  Poppelspindling (4)  Prickspindling (5)  Pärlmusseron (1) 
Pepparspindling (2)  Poppeltofsskivling (2)  Puckelfjällskivling (4)  Pärontråding (2) 
Persiljespindling (3)  Porfyrrödling (2)  Puckelkremla (3) 
Top

R

Rak fingersvamp (2)  Rosenfotskremla (3)  Rutbläcksvamp (4)  Rödbrun slemflamskivling (3) 
Rensopp (2)  Rosenhätta (4)  Rutkremla (4)  Rödbrun slemskivling (2) 
Riddarmusseron (4)  Rosenkremla (2)  Rutsopp (1)  Rödbrun spånskivling (1) 
Ringbitterskivling (6)  Rosenmusseron (3)  Rutspindling (3)  Rödbrun trattskivling (3) 
Ringbroking (3)  Rosennopping (1)  Rynkad tofsskivling (3)  Rödflammig tråding (3) 
Ringhätting (1)  Rosenslemskivling (2)  Rynkskölding (1)  Rödflockig spindling (4) 
Ringmusseron (4)  Rosenticka (2)  Räfflad nagelskivling (5)  Rödfotad läderkremla (2) 
Ringmussling (3)  Rosentrattskivling (1)  Rättikhätta (3)  Rödfotad nagelskivling (2) 
Ringskräling (6)  Rostbrun grynskivling (4)  Rättikmusseron (3)  Rödfotad spindling (1) 
Ringtråding (2)  Rostfjällskivling (3)  Rättikspindling (4)  Rödgul taggsvamp (1) 
Rodnadstråding (4)  Roströd lärksopp (3)  Rävriska (6)  Rödgul trumpetsvamp (4) 
Rodnande fjällskivling (5)  Roströdskivig kanelspindling (1)  Rävspindling (1)  Rödskimrande nagelskivling (1) 
Rodnande flugsvamp (2)  Rostticka (2)  Rävticka (2)  Rödskivig kanelspindling (2) 
Rodnande hartryffel (1)  Rotfränskivling (2)  Råttspindling (5)  Rödskölding (1) 
Rodnande lutvaxskivling (8)  Rothätta (2)  Röd ekkremla (3)  Rödsopp (3) 
Rodnande musseron (2)  Rotmurkla (3)  Röd flamskivling (5)  Rökfingersvamp (3) 
Rodnande spindling (5)  Rotmusseron (1)  Röd flugsvamp (5)  Rökmusseron (6) 
Rodnande strävsopp (1)  Rotslöjskivling (3)  Röd flugsvamp form (5)  Rökslöjskivling (1) 
Rosa rättikhätta (8)  Rotsopp (2)  Röd larvklubba (1)  Rökspindling (2) 
Rosa vaxskivling (4)  Rovspindling (1)  Rödbandad spindling (6)  Röktrattskivling (2) 
Rosabandad spindling (1)  Rulljordstjärna (1)  Rödbandsriska (3)  Röktuvskivling (1) 
Rosenfingersvamp (1)  Rund toppmurkla (3)  Rödbrun fränskivling (2)  Rönnbärshätta (2) 
Rosenfotad fjällskivling (1)  Rundsporig spindling (2)  Rödbrun jordstjärna (1) 
Top

S

Saffranshätta (2)  Slät vitriska (1)  Stinkriska (2)  Stybbspröding (1) 
Saffransspindling (7)  Slätfotad sopp (2)  Stinkspindling (3)  Stäppfingersvamp (1) 
Saffransticka (5)  Slöjröksvamp (4)  Stinksvamp (2)  Stäppjordstjärna (1) 
Sammetsfotad pluggskivling (5)  Slöjvaxskivling (6)  Stinktrattskivling (2)  Stäpptryffel (1) 
Sammetsskinn (2)  Smal hattmurkla (2)  Stjälkröksvamp (6)  Stålblå spindling (4) 
Sammetstaggsvamp (2)  Smal svampklubba (3)  Stjärnborstskål (1)  Sumphätting (2) 
Sandkremla (2)  Smalfotad taggsvamp (1)  Stjärnfjällskivling (2)  Sumpkremla (3) 
Sandskål (4)  Smalsporig gallkrös (1)  Stjärnrödnopping (1)  Sumpriska (1) 
Sandsopp (2)  Smultronkantarell (3)  Stjärntråding (3)  Sumpslöjskivling (1) 
Sandtråding (2)  Småvaxskivling (2)  Stoftkremling (7)  Sumpspindling (2) 
Scarlakansvaxskivling (2)  Smörsopp (1)  Stolt fjällskivling (5)  Sumpåkerskivling (1) 
Scharlakansvårskål (4)  Snustråding (1)  Stor björkspindling (4)  Svart eldticka (4) 
Senapsfränskivling (3)  Snövit bläcksvamp (3)  Stor blodspindling (5)  Svart skålmurkla (2) 
Senapskremla (1)  Snövit fingersvamp (2)  Stor flåhätta (3)  Svart taggsvamp (13) 
Sepiarödling (2)  Sockelspindling (5)  Stor grynskivling (5)  Svart trumpetsvamp (1) 
Sepiavaxskivling (1)  Solkremla (1)  Stor klubbsvamp (2)  Svartblå rödling (1) 
Sidenticka (9)  Sommarsopp (5)  Stor kragskivling (6)  Svartblå rödskivling (5) 
Sidentråding, lila form (1)  Sommarspindling (2)  Stor laxskivling (2)  Svarteggad skölding (2) 
Sienamusseron (1)  Sommartrattskivling (2)  Stor lilariska (2)  Svartfjällig fjällskivling (7) 
Silkesmusseron (2)  Sommartråding (1)  Stor lökbrosking (1)  Svartfjällig musseron (2) 
Silkesspindling (4)  Sommarvedhätting (1)  Stor mörkpuckelspindling (4)  Svartfjällig tofsskivling (3) 
Silverhätta (1)  Sotkremla (3)  Stor tratticka (1)  Svartfläckig spindling (2) 
Silverskräling (1)  Sotriska (5)  Stor violtråding (1)  Svartgrön spindling (5) 
Silverspindling (1)  Sotticka (5)  Stor vårtrattskivling (1)  Svartnande kantarell (5) 
Sippskål (2)  Sotvaxskivling (4)  Storkremla (1)  Svartnande narrmusseron (3) 
Skarp dropptaggsvamp (8)  Spadmurkling (2)  Stornopping (4)  Svartnande spindling (2) 
Skarp lökbrosking (1)  Spadmussling (8)  Storsporig spindling (5)  Svartnavling (3) 
Skarp rökriska (2)  Spadskinn (1)  Stort haröra (1)  Svartprickig lerskivling (2) 
Skarp svedkremla (1)  Spenslig fjällskivling (2)  Streckmusseron (6)  Svartringad flugsvamp (1) 
Skinntagging (2)  Spetsfotad champinjon (1)  Strecknagelskivling (1)  Svartriska (1) 
Skogschampinjon (5)  Spetsknölig nagelskivling (2)  Strimmig brödkorgssvamp (4)  Svartvit taggsvamp (6) 
Skrovlig taggsvamp (6)  Spetspucklig kanelspindling (3)  Strimmig lökspindling (3)  Svartöra (4) 
Skruvnagelskivling (2)  Spetsspindling (1)  Strimmig rödhätting (1)  Svavelgul slöjskivling (4) 
Skuggtråding (4)  Spetstråding (1)  Strimmig trattskivling (1)  Svavelmusseron (3) 
Skumticka (1)  Spetsvaxskivling (3)  Strimmussling (2)  Svavelriska (4) 
Skäggmusseron (6)  Spindelrödhätting (1)  Strimnopping (5)  Svavelticka (5) 
Skäggriska (1)  Sprickskölding (1)  Strimskräling (2)  Svaveltofsskivling (4) 
Skäggvaxskivling (2)  Sprickspindling (2)  Strimspindling (7)  Svedjetrattskivling (2) 
Skålriska (1)  Spröd vaxskivling (1)  Stripmusseron (1)  Svedticka (3) 
Skålröksvamp (2)  Spärrfjällig tråding (2)  Strumpspindling (4)  Sydlig honungsskivling (1) 
Skönfotad spindling (6)  Spärrfjällskivling (3)  Stråbroking (1)  Sydlig sotticka (9) 
Slemmig klibbskivling (2)  Spånspröding (3)  Strålspindling (6)  Syllsvamp (3) 
Slemmig tofsskivling (2)  Steneksspindling (6)  Strålvaxskivling (2)  Syrlig fjällskivling (1) 
Slemringad vaxskivling (5)  Stenmurkla (1)  Stubbdyna (1)  Säckjordstjärna (1) 
Slemsopp (6)  Stiftsvamp (2)  Stubbläcksvamp (2)  Sälgspindling (1) 
Slingerticka (2)  Stinkbläcksvamp (1)  Stubbmusseron (2)  Sågnagelskivling (2) 
Slottsspindling (14)  Stinkbrosking (2)  Stubbrostnavling (5)  Såpmusseron (6) 
Slät fjällskivling (1)  Stinkkremla (2)  Stybbgråskivling (1)  Sötdoftande spindling (1) 
Slät pokalmurkla (2)  Stinklerskivling (1)  Stybbitterskivling (4) 
Slät ullspindling (6)  Stinkmussling (7)  Stybbskål (1) 
Top

T

Taggfingersvamp (1)  Tegelröd slöjslivling (1)  Torvslöjskivling (2)  Trådvaxskivling (2) 
Taggsporig tråding (2)  Tegelskivig spindling (1)  Tovspindling (4)  Tuvad åkerskivling (4) 
Taggticka (3)  Tegelsopp (3)  Transkräling (1)  Tuvbroskskivling (1) 
Taigakremla (1)  Tegelticka (7)  Trappspindling (3)  Tuvhätta (5) 
Taigaskinn (1)  Tidig åkerskivling (3)  Trattaggsvamp (3)  Tuvnagelskivling (5) 
Tallens riddarmusseron (2)  Tjockhorn (2)  Tratticka (5)  Tuvspindling (7) 
Tallgråticka (2)  Tofsspindling (5)  Trattkremla (1)  Tuvspröding (1) 
Tallkremla (2)  Toppfjällig tråding (2)  Trattmussling (8)  Tvåfärgad laxskivling (2) 
Tallnagelskivling (4)  Toppig giftspindling (5)  Trattnavling (2)  Tvåfärgsnopping (1) 
Tallriska (5)  Toppig umbraspindling (3)  Trattöra (5)  Tvåfärgsticka (1) 
Tallsopp (1)  Toppmurkla (2)  Trivialspröding (1)  Tätskivig hätting (1) 
Tallspindling (2)  Toppskräling (1)  Trollskägg (3)  Tätskivig svedkremla (1) 
Talltaggsvamp (7)  Toppslätskivling (1)  Trollsmör (4)  Tårfränskivling (2) 
Tallticka (4)  Toppspindling (6)  Trädgårdschampinjon (2)  Tårkragskivling (2) 
Talltuvskivling (2)  Topptråding (1)  Träflisskivling (1)  Tårkremla (6) 
Tallvaxskivling (3)  Toppvaxskivling (1)  Träspindling (1)  Tårspröding (2) 
Tegelbandspindling (4)  Torrmusseron (2)  Trådkärrhätting (3)  Tårticka (2) 
Tegelröd slöjskivling (5)  Torvnavling (1)  Trådticka (13) 
Top

U

Ullspindling (4)  Ullticka (1)  Umbraspindling (1) 
Top

V

Vagabondspindling (4)  Vingsporig riska (2)  Vit flugsvamp (4)  Vitmosshätting (1) 
Vargmjölk (1)  Vinriska (4)  Vit grynskivling (1)  Vitmossriska (4) 
Vargspindling (3)  Vinternagelskivling (1)  Vit hattmurkla (2)  Vitspindling (4) 
Veckhätting (1)  Vinterskål (3)  Vit kamskivling (1)  Vitspröding (1) 
Vecknavling (3)  Vintråding (1)  Vit kragskivling (1)  Vitterspindling (4) 
Vecktrattskivling (4)  Violett alspindling (2)  Vit kungschampinjon (2)  Vittråding (3) 
Vedbläcksvamp (2)  Violett fingersvamp (10)  Vit slidskivling (5)  Vitvattrad spindling (3) 
Vedbrosking (1)  Violett geléskål (2)  Vit sågmussling (1)  Vridspindling (3) 
Vedhätting (2)  Violettfotad puderskivling (3)  Vit trattskivling (1)  Väderspåstjärna (1) 
Vedlavklubba (2)  Violettfotad slemspindling (5)  Vit tuvskivling (3)  Vägchampinjon (1) 
Vedmussling (2)  Violettrandad spindling (3)  Vit vaxskivling (3)  Vågticka (2) 
Vednavling (3)  Violfotskremla (3)  Vitbrun vaxskivling (9)  Vårmusseron (1) 
Vedtrattskivling (2)  Violgubbe (4)  Vitfjällskivling (1)  Vårringhätting (1) 
Videriska (3)  Violkremla (1)  Vitgrå vaxskivling (3)  Vårtig röksvamp (5) 
Videskräling (1)  Violmusseron (3)  Vitgul flugsvamp (2)  Vårtnästing (1) 
Videspindling (2)  Violticka (3)  Vitkransad spindling (3)  Vårtskräling (3) 
Vildsvinsspindling (5)  Vit fjällskivling (2)  Vitköttig gullmusseron (2)  Vårtöra (5) 
Top

Z

Zonkamskivling (3)  Zonriska (2)  Zontaggsvamp (9) 
Top

Ä

Äggflugsvamp (3)  Älgkragskivling (2)  Ängsnopping (5)  Ärtröksvamp (2) 
Äggspindling (6)  Ängschampinjon (2)  Ängsvaxskivling (4) 
Äggvaxskivling (3)  Ängsmusseron (7)  Ärggrön kragskivling (4) 
Top

Å

Åderkremla (1)  Åderspröding (1) 
Top

Ö

Ögonnopping (2)  Ögonvaxskivling (1)  Öronmussling (8) 
Ögonskål (2)  Öronmurkla (1)  Örsopp (3) 
Top