Index - Fungi

Galleries

Last update: 2019-01-20 14:32:05 | 1241 species (4197 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ä Å Ö

0

(389) 
Top

A

Alabasterriska (3)  Alticka (4)  Aprikoshätta (2)  Aspspindling (5) 
Aleldticka (1)  Alvartrattskivling (3)  Aprikosspindling (8)  Aspticka (1) 
Alkremla (2)  Ametistspindling (1)  Aprikostofsskivling (5)  Auroraspindling (4) 
Almrostöra (1)  Anilinspindling (2)  Arommusseron (1)  Azurkremla (3) 
Almsprängticka (3)  Anisfingersvamp (2)  Aspriska (5) 
Alpluggskivling (2)  Anisspindling (9)  Asprotspindling (5) 
Alsopp (6)  Apelticka (6)  Aspsopp (2) 
Top

B

Backnopping (1)  Blek bårdspindling (1)  Blygrå brödkorgsvamp (1)  Brandrussling (3) 
Balsamtråding (5)  Blek fransriska (5)  Bläckfisksvamp (7)  Brandtaggsvamp (4) 
Bananspindling (4)  Blek klibbflamskivling (1)  Bläcksopp (1)  Brandticka (11) 
Bandad giftfjällskivling (3)  Blek klubbdyna (1)  Blå gelémussling (1)  Brokspindling (3) 
Bandad navelrödskivling (2)  Blek nagelskivling (1)  Blå rödskivling (4)  Bronssopp (6) 
Barkhätta (3)  Blek ostronmussling (8)  Blå slemspindling (7)  Broskkrös (2) 
Barkticka (1)  Blek praktspindling (2)  Blå taggsvamp (12)  Broskmussling (3) 
Barrbrosking (1)  Blek puderskivling (3)  Blåbrun spindling (1)  Broskspindling (3) 
Barrklubbsvamp (5)  Blek rotskål (1)  Blåfotad taggsvamp (9)  Broskvaxskivling (6) 
Barrmattsvamp (1)  Blek rökriska (3)  Blågrön kragskivling (1)  Brun aspsopp (1) 
Barrmusseron (1)  Blek skäggriska (5)  Blågrön kremla (1)  Brun bollrostnavling (3) 
Barrtoppspindling (1)  Blek slöjhätting (1)  Blåmjölkig storskål (1)  Brun borstticka (3) 
Beckriska (2)  Blek streckmusseron (6)  Blåmusseron (3)  Brun brandskål (1) 
Besk barrmusseron (2)  Blek topptråding (2)  Blånande lökskivling (1)  Brun flugsvamp (4) 
Besk kastanjemusseron (5)  Blekblå spindling (3)  Blånande lökspindling (8)  Brun klibbskivling (6) 
Besk sågnagelskivling (4)  Blekfotad spindling (2)  Blånopping (3)  Brun stubbhätta (1) 
Besk vaxskivling (7)  Blekgul kamskivling (1)  Blåsippsspindling (3)  Brun ängsvaxskivling (1) 
Bikaksdyna (2)  Bleknande kamskivling (3)  Blåskinn (3)  Bruneggad hätta (1) 
Biskopsmössa (5)  Bleknopping (3)  Blåsopp (3)  Brunfläckig spindling (4) 
Bitter bollrostnavling (2)  Blekriska (2)  Blåsvärting (2)  Brunkremla (2) 
Bitter riddarmusseron (7)  Blekröd dvärgchampinjon (4)  Blåticka (3)  Brunkrös (4) 
Bitter rotskräling (3)  Blekröd trattskivling (1)  Blödskinn (2)  Brunluddig roting (2) 
Bitter taggsvamp (7)  Bleksopp (1)  Blödticka (1)  Brunskivig citronspindling (4) 
Bitter vaxskivling (1)  Blekspindling (6)  Bockspindling (2)  Brunskål (1) 
Bittermusseron (3)  Bleksporig spindling (3)  Bockticka (1)  Bräkenhätta (1) 
Bitterskräling (1)  Blekticka (2)  Bokmusseron (2)  Bräkenskorpa (6) 
Bittersopp (7)  Blektråding (2)  Boksopp (2)  Brödmärgsticka (1) 
Bitterspindling (4)  Blekviolett spindling (2)  Bokspindling (4)  Brödspindling (5) 
Bittersöt tråding (2)  Blodchampinjon (2)  Bokvaxskivling (2)  Brödtaggsvamp (12) 
Björkeldticka (2)  Blodhätta (3)  Bollrostnavling (4)  Buktriska (1) 
Björkhäxkvast (1)  Blodkremla (2)  Bolmörtsskivling (5)  Bullspindling (4) 
Björkmussling (2)  Blodskinn (1)  Bombmurkla (15)  Busksvamp (3) 
Björkspindling (1)  Blodsopp (4)  Borstskinn (1)  Bävermussling (11) 
Björkticka (3)  Blodspindling (3)  Borstskölding (7)  Bårdspindling (3) 
Björkvaxskivling (3)  Blodticka (2)  Borstticka (1) 
Blackticka (3)  Blodvaxskivling (6)  Brandmusseron (8) 
Blek borstticka (3)  Blomkålssvamp (9)  Brandriska (3) 
Top

C

Champinjonfjällskivling (3)  Cinnoberspindling (4)  Citronkremla (2)  Citronticka (3) 
Cinnoberröd grynskivling (3)  Cinnoberticka (1)  Citronspindling (6) 
Top

D

Dagghätta (1)  Dofttaggsvamp (10)  Dryasbrosking (2)  Dvärgtråding (2) 
Dallergröppa (6)  Dofttråding (3)  Dryasspindling (2)  Dyngbläcksvamp (1) 
Diskfränskivling (3)  Doftvaxskivling (3)  Dunslidskivling (4)  Dyngskål (4) 
Disknästing (1)  Doftvaxskivling, vit form (1)  Duvkremla (1)  Dynspröding (2) 
Diskvaxskivling (4)  Droppklibbskivling (4)  Duvspindling (6)  Dyriska (1) 
Doftfjällskivling (2)  Droppmusseron (12)  Dvärgbjörksriska (1)  Dyster fränskivling (1) 
Doftfränskivling (1)  Droppskivling (1)  Dvärgjordstjärna (1)  Dysternavling (2) 
Doftmusseron (2)  Dropptaggsvamp (6)  Dvärglaxskivling (2)  Dystersopp (4) 
Doftrödhätting (1)  Dropptrattskivling (1)  Dvärgnavling (2) 
Doftspindling (4)  Druvfingersvamp (6)  Dvärgrödhätting (1) 
Top

E

Eknästing (1)  Ekticka (6)  Eldspindling (5)  Enkel lavklubba (1) 
Ekriska (2)  Ekvaxskivling (4)  Eldticka (4)  Epålettsvamp (5) 
Eksillkremla (1)  Elastisk spindling (2)  Elfenbensspindling (3) 
Ekspindling (2)  Eldsopp (6)  Elfenbensvaxskivling (1) 
Top

F

Fager vaxskivling (6)  Fjällig kragskivling (1)  Flattoppad klubbsvamp (1)  Fnasig fjällskivling (1) 
Fagerkremla (3)  Fjällig ringtråding (6)  Flockflugsvamp (3)  Fnöskticka (5) 
Fagerskål (3)  Fjällig spindling (3)  Flockig puderskivling (2)  Fransig jordstjärna (4) 
Fagerspindling (6)  Fjällig taggsvamp (7)  Fläckhätta (3)  Fransig stjälkröksvamp (1) 
Falsk rättikhätta (1)  Fjällig tofsskivling (9)  Fläckig bitterskivling (1)  Fransriska (3) 
Fatsvamp (4)  Fjällmusseron (4)  Fläckig saffransspindling (7)  Fransskivling (3) 
Filtfotsbrosking (1)  Fjällriska (3)  Fläckkantarell (4)  Frosthätta (2) 
Filtsvärting (1)  Fjällskölding (3)  Fläckkremla (1)  Frostvaxskivling (3) 
Finflockig tofsskivling (1)  Fjällsopp (8)  Fläckmusseron (3)  Frygisk spindling (4) 
Finluden stensopp (5)  Fjällspröding (4)  Fläcknagelskivling (5)  Fältjordstjärna (3) 
Fjunhätta (2)  Fjällticka (8)  Fläckriska (4)  Fårticka (1) 
Fjunspindling (3)  Flammig tofsskivling (2)  Fläckrussling (2)  Föränderlig brosking (2) 
Fjädersvamp (1)  Flamspindling (3)  Fläckticka (2)  Föränderlig tofsskivling (7) 
Fjällfotad musseron (4)  Flamspröding (1)  Fläcktråding (2) 
Top

G

Gaffelriska (1)  Grisspindling (2)  Grönfjällig fjällskivling (5)  Gulfotsskölding (4) 
Gallkremla (1)  Gropticka (4)  Grönfotstråding (5)  Gulgrön kantmusseron (6) 
Gallmusseron (3)  Grovticka (5)  Gröngul flamskivling (2)  Gulköttig grynskivling (1) 
Gallspindling (3)  Grynknölfoting (6)  Gröngul navling (5)  Gullmusseron (4) 
Gelétagging (8)  Grynskräling (3)  Gröngul vaxskivling (3)  Gullnavling (4) 
Giftchampinjon (2)  Grynsopp (3)  Grönkremla (1)  Gullticka (3) 
Gifthätting (2)  Grynvaxskivling (2)  Grönköttig spindling (3)  Gulmjölkig ekriska (2) 
Giftkremla (1)  Gräddspindling (8)  Grönmjölkig riska (1)  Gulmjölkig riska (1) 
Gifttrattskivling (4)  Gräddvaxskivling (4)  Grönmussling (7)  Gulnande blodkremla (1) 
Gifttråding (2)  Gräshätta (1)  Grönnopping (3)  Gulnande musseron (2) 
Glansbrosking (2)  Gräsmusseron (1)  Grönpucklig tråding (3)  Gulnande spindling (12) 
Glansfoting (1)  Grå bläcksvamp (3)  Grönriska (1)  Gulporig ticka (4) 
Glansgryn (2)  Grå fingersvamp (1)  Grönskål (2)  Gulprickig vaxskivling (7) 
Glanskremla (1)  Grå kamskivling (1)  Grönsporig skivling (3)  Gulriska (5) 
Glansriska (3)  Grå kantarell (2)  Grönticka (2)  Gulskivig kanelspindling (3) 
Glansrussling (2)  Grå lärkriska (3)  Gröntoppig fingersvamp (3)  Gulskivig riska (2) 
Glansspindling (3)  Grå lärksopp (2)  Gul blodsopp (2)  Gulskivig spindling (3) 
Glesskivig spindling (4)  Grå slidskivling (4)  Gul brödkorgssvamp (2)  Gulskölding (4) 
Glitterbläcksvamp (3)  Grå taggsvamp (7)  Gul flamskivling (2)  Gulspindling (1) 
Glödspindling (4)  Grå trattskivling (1)  Gul flugsvamp (3)  Gulsträngad fagerspindling (5) 
Goliatmusseron (10)  Grå vaxskivling (4)  Gul lammticka (3)  Gultrådig spindling (5) 
Gran-kransspindling (1)  Gråblå nopping (8)  Gul lilariska (1)  Gultråding (3) 
Granatskivling (4)  Gråbroking (2)  Gul rotskål (6)  Gultrådskinn (1) 
Grangråticka (2)  Gråbrun sammetsmusseron (6)  Gul rödhätting (2)  Gultrådsskinn (3) 
Grankransspindling (5)  Gråbrun spröding (1)  Gul strävsopp (2)  Gycklarspindling (6) 
Granriska (3)  Gråbrun ängsfingersvamp (2)  Gul taggsvamp (10)  Gyllenskivling (5) 
Granrotspindling (6)  Gråfotad flugsvamp (1)  Gul ullklubba (2)  Gyllenskölding (1) 
Granrödling (1)  Gråkremling (8)  Gul vaxskivling (4)  Gyllensopp (4) 
Granspindling (1)  Grålila vaxskivling (3)  Gulbandad spindling (3)  Gyllenspindling (5) 
Grantaggsvamp (7)  Gråporing (4)  Gulbrämad flugsvamp (1)  Gyttrad röksvamp (6) 
Granticka (5)  Gråskinn (2)  Guldeggad hätta (2)  Gyttrad taggsvamp (4) 
Granvaxskivling (4)  Gråstrumpig kamskivling (2)  Guldkremla (4)  Gärdselticka (3) 
Granviolspindling (4)  Gråsvart vårtöra (1)  Gulflockig fjällskivling (4) 
Grentaggsvamp (5)  Grön rödhätting (1)  Gulfotad lerskivling (1) 
Grenticka (3)  Gröneggad hätta (1)  Gulfotshätta (2) 
Top

H

Hagnopping (2)  Hasselticka (2)  Honungshätting (1)  Hålkremla (2) 
Hagrödling (1)  Hasselvaxskivling (4)  Honungsspindling (2)  Hålsopp (6) 
Hagtornsskräling (1)  Hedrödhätting (1)  Honungsvaxskivling (6)  Hålspindling (3) 
Halhätta (6)  Hedspindling (7)  Hunnerkremla (1)  Höstmusseron (3) 
Hartsporing (1)  Hinnskivling (1)  Hyacintvaxskivling (2)  Höstvaxskivling (3) 
Hasselriska (2)  Hjortskölding (1)  Häggtrattskivling (1) 
Hasselspindling (3)  Hjorttråding (4)  Hättstrimnavling (1) 
Top

I

Igelkottröksvamp (4)  Irismusseron (6)  Isabellmusseron (3)  Isabellticka (3) 
Top

J

Jodoformkremla (2)  Judasöra (1)  Jättemusseron (4)  Jättetrattskivling (2) 
Jodoformspindling (2)  Jupiterskägg (2)  Jätteröksvamp (1)  Jättetråding (3) 
Jordmusseron (3)  Juvelspindling (1)  Jättespindling (3) 
Jordspindling (4)  Jättekamskivling (2)  Jätteticka (8) 
Top

K

Kakaofränskivling (8)  Kastanjemusseron (4)  Knopprödhätting (2)  Kragjordstjärna (7) 
Kalkmjölnavling (3)  Kastanjesopp (1)  Knubbgråskivling (4)  Kragmusseron (5) 
Kalknavling (1)  Kastanjespindling (1)  Knölchampinjon (3)  Kragspindling (3) 
Kalkrödling (4)  Kastanjespröding (1)  Knölfotad champinjon (1)  Kremlevaxskivling (7) 
Kamferriska (2)  Kejsarskivling (6)  Knöltråding (1)  Kristallspröding (1) 
Kamjordstjärna (2)  Kejsarspindling (2)  Knölåkerskivling (1)  Kromspindling (6) 
Kandelabersvamp (10)  Klibbflamskivling (2)  Kokosriska (1)  Krusbärskremla (1) 
Kanelkremla (1)  Klibbhätta (1)  Kolflamskivling (3)  Kruskantarell (3) 
Kanelspindling (2)  Klibbticka (8)  Kolhätting (1)  Kryddspindling (6) 
Kanelticka (2)  Klormurkla (1)  Kompakt taggsvamp (4)  Kråsmusseron (2) 
Kantarell (1)  Klubbdyna (2)  Konspindling (1)  Kuddticka (5) 
Kantarellmussling (7)  Klubbhonungsskivling (1)  Kontrastspindling (11)  Kungschampinjon (3) 
Kantarellvaxskivling (2)  Klubbmurkling (4)  Koppardyna (1)  Kungsmussling (1) 
Kantdyna (1)  Klubbspindling (7)  Kopparspindling (6)  Kungsspindling (9) 
Kantjordstjärna (1)  Klubbtrattskivling (3)  Koppartaggsvamp (5)  Kvartsspindling (8) 
Kantmusseron (2)  Klumpticka (1)  Koralltaggsvamp (8)  Kärrhonungsskivling (1) 
Kantmusseron s. str. (1)  Klyvblad (1)  Korallticka (5)  Kärrhätting (1) 
Kantslöjskivling (1)  Klyvporing (2)  Korkmussling (2)  Kärrspindling (2) 
Kantspindling (4)  Kläppspindling (3)  Korkticka (4)  Kärrvaxskinn (7) 
Kantöra (1)  Knippsprödling (1)  Kornspindling (9)  Kötticka (3) 
Kastanjefjällskivling (3)  Knoppriska (1)  Kraghätting (1) 
Top

L

Lackkremla (2)  Lilanopping (2)  Luden vitriska (2)  Läckerriska (5) 
Lackticka (8)  Lilariska (2)  Luktmusseron (3)  Läderboll (4) 
Lakritsmusseron (4)  Lilaspindling (8)  Luktticka (4)  Lädervaxskivling (3) 
Lakritsriska (1)  Limsvamp (2)  Lukttofsskivling (4)  Lärkmusseron (4) 
Lammticka (1)  Liten flamskivling (1)  Luktvaxskivling (3)  Lärkriska (3) 
Lapptrattskivling (2)  Liten fränskivling (7)  Lundbläcksvamp (1)  Lärkslemskivling (5) 
Lappvaxskivling (1)  Liten gallspindling (2)  Lundfjällskivling (1)  Lärksopp (4) 
Lateritticka (2)  Liten hattmurkla (1)  Lundnopping (2)  Lärkvaxskivling (1) 
Lax gröppa (1)  Liten hjulbrosking (2)  Lundrödling (1)  Lökbrosking (1) 
Laxgröppa (1)  Liten nagelskivling (1)  Lundröksvamp (2)  Lökspindling (3) 
Laxriska (2)  Liten stinksvamp (4)  Lundskål (1)  Lömsk flugsvamp (5) 
Lejonriska (2)  Liten tickmussling (4)  Lundspindling (6)  Lönnticka (3) 
Lerskivling (1)  Liten tratticka (1)  LundspindlingLundspindling (1)  Lövklubbspindling (3) 
Leverriska (1)  Ljus ängsfingersvamp (1)  Lundtaggsvamp (3)  Lövtrattskivling (5) 
Lila vaxskivling (4)  Ljusskivig lervaxskivling (4)  Lundticka (2)  Lövviolspindling (2) 
Lilafotad fingersvamp (3)  Lokspindling (4)  Lundvaxskivling (4)  Lövängsspindling (3) 
Lilafotstråding (4)  Luddfingersvamp (5)  Lutvaxskivling (6) 
Lilakremla (1)  Luddticka (9)  Luvhätting (2) 
Lilaköttig taggsvamp (1)  Luden skålmurkla (1)  Läcker riska (1) 
Top

M

Majrödskivling (1)  Mjöltaggsvamp (3)  Myrvaxskivling (1)  Mörk tuvskivling (4) 
Malvaspindling (5)  Mjöltrattskivling (3)  Mässingsspindling (2)  Mörk åkerskivling (4) 
Marsipankremla (1)  Mosshätta (1)  Mångfärgad kremla (2)  Mörkbrunt haröra (2) 
Maskfingersvamp (1)  Mosskantarell (1)  Mångkransad spindling (8)  Mörkeggad stinkkremla (6) 
Medusaspröding (1)  Mosslöjskivling (1)  Mönjeskål (2)  Mörkfjällig honungsskivling (3) 
Mentolmusseron (1)  Mossnavling (1)  Mönjevaxskivling (1)  Mörkfjällig spindling (4) 
Mjuk röksvamp (1)  Motaggsvamp (8)  Mörk alspindling (1)  Mörkfjällig vaxskivling (2) 
Mjukmussling (2)  Munkspindling (4)  Mörk blodvaxskivling (2)  Mörkfotad bitterskivling (2) 
Mjölgråskivling (2)  Musselkantarell (4)  Mörk grynsopp (6)  Mörkfotad ringbitterskivling (6) 
Mjölkhätta (1)  Musselrödling (1)  Mörk jordstjärna (1)  Mörknande vaxskivling (5) 
Mjölmusseron (2)  Musseronvaxskivling (3)  Mörk kanelspindling (1)  Mörkpucklig spindling (2) 
Mjölrödskivling (2)  Myrrödling (2)  Mörk kokosriska (5)  Mörkrödling (1) 
Mjölspindling (3)  Myrspindling (8)  Mörk spärrfjällskivling (6)  Mörktråding (2) 
Mjölsvärting (3)  Myrspröding (1)  Mörk svavelmusseron (1) 
Top

N

Naftalinskinn (2)  Narrkantarell (4)  Navelmussling (2)  Nordvaxskivling (5) 
Naggnopping (1)  Narrvaxskivling (4)  Nejlikbrosking (1)  Nässelkremla (2) 
Top

O

Ochratagging (1)  Ockravaxtagging (1)  Olivspindling (7)  Orange taggsvamp (5) 
Ockragul grynskivling (2)  Odörspindling (3)  Olivvaxskivling (1)  Orange älglegeskål (1) 
Ockragul grynskivling, vit form (1)  Olivbrun spindling (3)  Ollonskål (3)  Orangebrun giftspindling (9) 
Ockraporing (1)  Olivinriska (3)  Onyxmusseron (6)  Ostronmussling (7) 
Ockraspindling (9)  Olivslöjskivling (2)  Orange kamskivling (3)  Oxtungsvamp (16) 
Top

P

Panterflugsvamp (3)  Persiljespindling (3)  Porfyrrödling (2)  Puckelmusseron (2) 
Pantermusseron (4)  Piggfjällskivling (1)  Porslinsblå spindling (2)  Puderspindling (5) 
Papegojvaxskivling (3)  Piggtråding (5)  Porslinsskivling (5)  Pudrad trattskivling (2) 
Pappersgröppa (1)  Pilfotsspindling (6)  Porslinsspindling (7)  Pulverticka (2) 
Parasitgråskivling (1)  Pionjärspindling (1)  Potatisrottryffel (2)  Purpurbrun spindling (5) 
Parasitsopp (5)  Platticka (5)  Prakstspindling (1)  Purpurhätta (2) 
Parkhattmurkla (2)  Platådyna (2)  Praktkremla (2)  Purpurkremla (3) 
Pelargonriska (1)  Plommonticka (5)  Praktspindling (9)  Purpurskinn (4) 
Pelargonspindling (1)  Pluggmusseron (1)  Prakttagging (8)  Pälsticka (4) 
Pepparkragskivling (1)  Pluggskivling (1)  Praktvaxskivling (6)  Pärlchampinjon (2) 
Pepparriska (3)  Pluggtrattskivling (1)  Prickmusseron (2)  Pärlmusseron (1) 
Pepparsopp (1)  Pokalmurkla (3)  Prickspindling (5)  Pärontråding (2) 
Pepparspindling (2)  Poppelspindling (4)  Puckelfjällskivling (4) 
Persikosvulst (3)  Poppeltofsskivling (2)  Puckelkremla (3) 
Top

R

Rabarbersvamp (1)  Rosenfotskremla (3)  Rutkremla (4)  Rödbrun jordstjärna (1) 
Rak fingersvamp (2)  Rosenhätta (4)  Rutskinn (1)  Rödbrun slemflamskivling (3) 
Rensopp (2)  Rosenkremla (2)  Rutsopp (1)  Rödbrun slemskivling (6) 
Riddarmusseron (4)  Rosenmusseron (3)  Rutspindling (3)  Rödbrun spånskivling (1) 
Ringbitterskivling (6)  Rosennopping (1)  Ruttaggsvamp (2)  Rödbrun trattskivling (3) 
Ringbroking (3)  Rosenslemskivling (2)  Rynkad tofsskivling (3)  Rödflammig tråding (3) 
Ringhätting (1)  Rosenticka (2)  Rynkskinn (4)  Rödflockig spindling (4) 
Ringmusseron (4)  Rosentrattskivling (1)  Rynkskölding (1)  Rödfotad läderkremla (2) 
Ringmussling (3)  Rostbrun grynskivling (4)  Räfflad nagelskivling (6)  Rödfotad nagelskivling (2) 
Ringskräling (6)  Rostfjällskivling (3)  Rättikhätta (3)  Rödfotad spindling (1) 
Ringtråding (2)  Roströd lärksopp (3)  Rättikmusseron (3)  Rödgul taggsvamp (1) 
Rodnadstråding (4)  Roströdskivig kanelspindling (1)  Rättikspindling (4)  Rödgul trumpetsvamp (4) 
Rodnande fjällskivling (8)  Rostticka (2)  Rävriska (6)  Rödskimrande nagelskivling (1) 
Rodnande flugsvamp (3)  Rotfränskivling (2)  Rävspindling (1)  Rödskivig kanelspindling (2) 
Rodnande hartryffel (1)  Rothätta (2)  Rävticka (2)  Rödskölding (1) 
Rodnande lutvaxskivling (8)  Rotmurkla (3)  Råttspindling (5)  Rödsopp (3) 
Rodnande musseron (2)  Rotmusseron (1)  Röd ekkremla (3)  Rökfingersvamp (3) 
Rodnande spindling (5)  Rotslöjskivling (3)  Röd flamskivling (5)  Rökmusseron (6) 
Rodnande strävsopp (1)  Rotsopp (4)  Röd flugsvamp (5)  Rökslöjskivling (2) 
Rosa rättikhätta (8)  Rovspindling (1)  Röd flugsvamp form (6)  Rökspindling (2) 
Rosa vaxskivling (7)  Rulljordstjärna (1)  Röd larvklubba (1)  Rökticka (3) 
Rosabandad spindling (1)  Rund toppmurkla (3)  Rödbandad spindling (6)  Röktrattskivling (2) 
Rosenfingersvamp (1)  Rundsporig spindling (2)  Rödbandsriska (3)  Röktuvskivling (1) 
Rosenfotad fjällskivling (1)  Rutbläcksvamp (5)  Rödbrun fränskivling (2)  Rönnbärshätta (2) 
Top

S

Saffranshätta (2)  Slöjfjällskivling (1)  Stinkmussling (8)  Stybbskål (1) 
Saffransspindling (7)  Slöjmussling (4)  Stinkriska (2)  Stybbspröding (1) 
Saffransticka (5)  Slöjröksvamp (4)  Stinkspindling (3)  Stäppfingersvamp (1) 
Sammetsfotad pluggskivling (5)  Slöjvaxskivling (6)  Stinksvamp (3)  Stäppjordstjärna (1) 
Sammetsskinn (3)  Smal hattmurkla (2)  Stinktrattskivling (2)  Stäpptryffel (1) 
Sammetstaggsvamp (2)  Smal svampklubba (3)  Stjälkröksvamp (6)  Stålblå spindling (4) 
Sandkremla (2)  Smalfotad taggsvamp (1)  Stjärnborstskål (1)  Sumphätting (2) 
Sandskål (4)  Smalsporig gallkrös (1)  Stjärnfjällskivling (2)  Sumpkremla (3) 
Sandsopp (2)  Smultronkantarell (3)  Stjärnrödnopping (1)  Sumpriska (1) 
Sandtråding (2)  Småvaxskivling (2)  Stjärntråding (3)  Sumpskål (1) 
Scarlakansvaxskivling (2)  Smörsopp (2)  Stoftkremling (7)  Sumpslöjskivling (1) 
Scharlakansvårskål (6)  Snustråding (1)  Stolt fjällskivling (5)  Sumpspindling (2) 
Senapsfränskivling (3)  Snövit bläcksvamp (3)  Stor aspticka (2)  Sumpåkerskivling (1) 
Senapskremla (1)  Snövit fingersvamp (2)  Stor björkspindling (4)  Svart eldticka (4) 
Sepiarödling (4)  Sockelspindling (5)  Stor blodspindling (5)  Svart skålmurkla (2) 
Sepiavaxskivling (1)  Solkremla (1)  Stor flåhätta (3)  Svart taggsvamp (13) 
Sidenticka (9)  Sommarsopp (5)  Stor grynskivling (5)  Svart trumpetsvamp (2) 
Sidentråding, lila form (1)  Sommarspindling (2)  Stor hjortticka (3)  Svartblå rödling (1) 
Sienamusseron (1)  Sommartrattskivling (2)  Stor klubbsvamp (2)  Svartblå rödskivling (5) 
Silkesmusseron (2)  Sommartråding (1)  Stor kragskivling (6)  Svarteggad skölding (2) 
Silkesspindling (4)  Sommarvedhätting (1)  Stor laxskivling (2)  Svartfjällig fjällskivling (7) 
Silverhätta (1)  Sotbrun fjällskivling (1)  Stor lilariska (2)  Svartfjällig musseron (2) 
Silverskräling (1)  Sotkremla (3)  Stor lökbrosking (1)  Svartfjällig tofsskivling (3) 
Silverspindling (3)  Sotriska (5)  Stor mörkpuckelspindling (4)  Svartfläckig spindling (2) 
Sippskål (2)  Sotticka (7)  Stor spindelgröppa (2)  Svartgrön spindling (5) 
Skarp dropptaggsvamp (8)  Sotvaxskivling (4)  Stor tratticka (1)  Svartnande kantarell (5) 
Skarp lökbrosking (1)  Sotägg (1)  Stor violtråding (1)  Svartnande narrmusseron (3) 
Skarp rökriska (2)  Spadmurkling (2)  Stor vårtrattskivling (2)  Svartnande spindling (2) 
Skarp svedkremla (1)  Spadmussling (9)  Storkremla (1)  Svartnavling (3) 
Skinntagging (2)  Spadskinn (1)  Stornopping (4)  Svartprickig lerskivling (2) 
Skinnticka (1)  Spenslig fjällskivling (2)  Storsporig spindling (5)  Svartringad flugsvamp (1) 
Skogschampinjon (5)  Spetsfotad champinjon (1)  Stort haröra (1)  Svartriska (1) 
Skrovlig taggsvamp (6)  Spetsknölig nagelskivling (2)  Streckmusseron (6)  Svartvit taggsvamp (7) 
Skruvnagelskivling (2)  Spetspucklig kanelspindling (3)  Strecknagelskivling (1)  Svartöra (7) 
Skuggtråding (4)  Spetsspindling (1)  Strimmig brödkorgssvamp (4)  Svavelgul slöjskivling (4) 
Skumticka (3)  Spetstråding (1)  Strimmig lökspindling (3)  Svavelmusseron (3) 
Skäggmusseron (6)  Spetsvaxskivling (3)  Strimmig rödhätting (1)  Svavelriska (4) 
Skäggriska (2)  Spindelrödhätting (1)  Strimmig trattskivling (1)  Svavelticka (16) 
Skäggvaxskivling (2)  Sprickskölding (1)  Strimmussling (2)  Svaveltofsskivling (4) 
Skålriska (1)  Sprickspindling (2)  Strimnopping (5)  Svedjetrattskivling (2) 
Skålröksvamp (2)  Sprängticka (3)  Strimskräling (2)  Svedticka (4) 
Skönfotad spindling (6)  Spröd vaxskivling (1)  Strimspindling (7)  Sydlig gyllenspindling (1) 
Slemmig klibbskivling (2)  Spädkremla (1)  Stripmusseron (1)  Sydlig honungsskivling (1) 
Slemmig tofsskivling (2)  Spärrfjällig tråding (2)  Strumpspindling (4)  Sydlig sotticka (9) 
Slemringad vaxskivling (5)  Spärrfjällskivling (3)  Stråbroking (1)  Syllsvamp (3) 
Slemsopp (6)  Spånspröding (3)  Strålspindling (6)  Syrlig fjällskivling (1) 
Slingerticka (2)  Steneksspindling (6)  Strålvaxskivling (2)  Säckjordstjärna (1) 
Slottsspindling (14)  Stenmurkla (1)  Stubbdyna (1)  Sälgnästing (1) 
Slät fjällskivling (1)  Stiftsvamp (2)  Stubbläcksvamp (3)  Sälgspindling (1) 
Slät pokalmurkla (2)  Stinkbläcksvamp (1)  Stubbmusseron (2)  Sälgticka (4) 
Slät ullspindling (6)  Stinkbrosking (2)  Stubbrostnavling (5)  Sågnagelskivling (2) 
Slät vitriska (1)  Stinkkremla (2)  Stybbgråskivling (1)  Såpmusseron (6) 
Slätfotad sopp (3)  Stinklerskivling (1)  Stybbitterskivling (4)  Sötdoftande spindling (1) 
Top

T

Taggfingersvamp (1)  Tegelskivig spindling (1)  Torvslöjskivling (2)  Trådvaxskivling (2) 
Taggsporig tråding (2)  Tegelsopp (3)  Tovspindling (4)  Tuvad åkerskivling (4) 
Taggticka (3)  Tegelticka (11)  Transkräling (1)  Tuvbroskskivling (1) 
Taigakremla (1)  Tidig åkerskivling (3)  Trappspindling (3)  Tuvhätta (6) 
Taigaskinn (1)  Timmergröppa (5)  Trattaggsvamp (3)  Tuvnagelskivling (5) 
Tallens riddarmusseron (2)  Timmerticka (2)  Tratticka (5)  Tuvspindling (7) 
Tallgråticka (2)  Tjockhorn (2)  Trattkremla (1)  Tuvspröding (1) 
Tallkremla (2)  Tofsspindling (5)  Trattmussling (8)  Tvåfärgad laxskivling (2) 
Tallnagelskivling (4)  Toppfjällig tråding (3)  Trattnavling (2)  Tvåfärgsnopping (1) 
Tallriska (5)  Toppig giftspindling (5)  Trattöra (6)  Tvåfärgsticka (4) 
Tallsopp (1)  Toppig umbraspindling (3)  Trivialspröding (1)  Tätskivig hätting (1) 
Tallspindling (2)  Toppmurkla (2)  Trollskägg (3)  Tätskivig svedkremla (1) 
Talltaggsvamp (7)  Toppskräling (1)  Trollsmör (4)  Tårfränskivling (2) 
Tallticka (6)  Toppslätskivling (1)  Trollspott (1)  Tårkragskivling (2) 
Talltuvskivling (2)  Toppspindling (6)  Trädgårdschampinjon (2)  Tårkremla (6) 
Tallvaxskivling (3)  Topptråding (1)  Träflisskivling (1)  Tårspröding (2) 
Tegelbandspindling (4)  Toppvaxskivling (1)  Träspindling (1)  Tårticka (5) 
Tegelröd slöjskivling (5)  Torrmusseron (2)  Trådkärrhätting (3) 
Tegelröd slöjslivling (1)  Torvnavling (1)  Trådticka (14) 
Top

U

Ullspindling (4)  Ullticka (1)  Umbraspindling (1) 
Top

V

Vagabondspindling (4)  Vildsvinsspindling (5)  Vit flugsvamp (4)  Vitmossriska (4) 
Valkticka (1)  Vingsporig riska (2)  Vit grynskivling (1)  Vitspindling (4) 
Vanlig honungsskivling (1)  Vinriska (4)  Vit hattmurkla (2)  Vitspröding (1) 
Vargmjölk (3)  Vinternagelskivling (2)  Vit kamskivling (1)  Vitterspindling (4) 
Vargspindling (5)  Vinterskål (3)  Vit kragskivling (1)  Vittråding (3) 
Veckhätting (1)  Vintråding (1)  Vit kungschampinjon (2)  Vitvattrad spindling (3) 
Vecknavling (3)  Violett alspindling (2)  Vit slidskivling (5)  Vridspindling (3) 
Vecktrattskivling (4)  Violett fingersvamp (10)  Vit stjälkröksvamp (1)  Väderspåstjärna (1) 
Vedbläcksvamp (2)  Violett geléskål (2)  Vit sågmussling (1)  Vägchampinjon (1) 
Vedbrosking (1)  Violettfotad puderskivling (3)  Vit trattskivling (3)  Västlig rostticka (1) 
Vedhätting (2)  Violettfotad slemspindling (5)  Vit tuvskivling (3)  Vågticka (2) 
Vedlavklubba (2)  Violettrandad spindling (3)  Vit vaxskivling (3)  Vårmusseron (1) 
Vedmussling (3)  Violfotskremla (3)  Vitbrun vaxskivling (9)  Vårringhätting (1) 
Vednavling (3)  Violgubbe (4)  Vitfjällskivling (1)  Vårrödhätting (3) 
Vedticka (7)  Violkremla (1)  Vitgrå vaxskivling (3)  Vårtig röksvamp (5) 
Vedtrattskivling (2)  Violmusseron (3)  Vitgul flugsvamp (2)  Vårtnästing (1) 
Videriska (3)  Violtagging (1)  Vitkransad spindling (3)  Vårtskräling (3) 
Videskräling (1)  Violticka (4)  Vitköttig gullmusseron (2)  Vårtöra (5) 
Videspindling (2)  Vit fjällskivling (2)  Vitmosshätting (1) 
Top

Z

Zonkamskivling (5)  Zonriska (2)  Zontaggsvamp (9)  Zonticka (2) 
Top

Ä

Äggflugsvamp (3)  Älgkragskivling (2)  Ängsnopping (5)  Ärtröksvamp (2) 
Äggspindling (6)  Ängschampinjon (2)  Ängsvaxskivling (4) 
Äggvaxskivling (4)  Ängsmusseron (7)  Ärggrön kragskivling (4) 
Top

Å

Åderkremla (1)  Åderspröding (1) 
Top

Ö

Ögonnopping (2)  Ögonvaxskivling (1)  Öronmussling (8) 
Ögonskål (2)  Öronmurkla (1)  Örsopp (4) 
Top