Index - Fungi

Galleries

Last update: 2019-03-23 09:19:17 | 1250 species (4244 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ä Å Ö

0

(395) 
Top

A

Alabasterriska (3)  Alsopp (6)  Apelticka (6)  Aspsopp (2) 
Aleldticka (1)  Alticka (4)  Aprikoshätta (2)  Aspspindling (5) 
Alkremla (2)  Alvartrattskivling (3)  Aprikosspindling (8)  Aspticka (1) 
Almrostöra (1)  Ametistspindling (1)  Aprikostofsskivling (5)  Auroraspindling (4) 
Almskivling (2)  Anilinspindling (2)  Arommusseron (1)  Azurkremla (3) 
Almsprängticka (3)  Anisfingersvamp (2)  Aspriska (5) 
Alpluggskivling (2)  Anisspindling (9)  Asprotspindling (5) 
Top

B

Backnopping (1)  Blek bårdspindling (1)  Blygrå brödkorgsvamp (1)  Brandrussling (3) 
Balsamtråding (5)  Blek fransriska (5)  Bläckfisksvamp (7)  Brandtaggsvamp (4) 
Bananspindling (4)  Blek klibbflamskivling (1)  Bläcksopp (1)  Brandticka (11) 
Bandad giftfjällskivling (3)  Blek klubbdyna (1)  Blå gelémussling (1)  Brokspindling (3) 
Bandad navelrödskivling (2)  Blek nagelskivling (1)  Blå rödskivling (4)  Bronssopp (6) 
Barkhätta (3)  Blek ostronmussling (9)  Blå slemspindling (7)  Broskkrös (2) 
Barkticka (1)  Blek praktspindling (2)  Blå taggsvamp (12)  Broskmussling (3) 
Barrbrosking (1)  Blek puderskivling (3)  Blåbrun spindling (1)  Broskspindling (3) 
Barrklubbsvamp (5)  Blek rotskål (1)  Blåfotad taggsvamp (9)  Broskvaxskivling (6) 
Barrmattsvamp (1)  Blek rökriska (3)  Blågrön kragskivling (1)  Brun aspsopp (1) 
Barrmusseron (1)  Blek skäggriska (5)  Blågrön kremla (1)  Brun bollrostnavling (3) 
Barrtoppspindling (1)  Blek slöjhätting (1)  Blåmjölkig storskål (1)  Brun borstticka (3) 
Beckriska (2)  Blek streckmusseron (6)  Blåmusseron (3)  Brun brandskål (1) 
Besk barrmusseron (2)  Blek topptråding (2)  Blånande lökskivling (1)  Brun flugsvamp (4) 
Besk kastanjemusseron (5)  Blekblå spindling (3)  Blånande lökspindling (8)  Brun klibbskivling (6) 
Besk sågnagelskivling (4)  Blekfotad spindling (2)  Blånopping (3)  Brun stubbhätta (1) 
Besk vaxskivling (7)  Blekgul kamskivling (1)  Blåsippsspindling (3)  Brun ängsvaxskivling (1) 
Bikaksdyna (2)  Bleknande kamskivling (3)  Blåskinn (3)  Bruneggad hätta (1) 
Biskopsmössa (5)  Bleknopping (3)  Blåsopp (3)  Brunfläckig spindling (4) 
Bitter bollrostnavling (2)  Blekriska (2)  Blåsvärting (2)  Brunkremla (2) 
Bitter riddarmusseron (7)  Blekröd dvärgchampinjon (4)  Blåticka (3)  Brunkrös (4) 
Bitter rotskräling (3)  Blekröd trattskivling (1)  Blödskinn (2)  Brunluddig roting (2) 
Bitter taggsvamp (7)  Bleksopp (1)  Blödticka (1)  Brunskivig citronspindling (4) 
Bitter vaxskivling (1)  Blekspindling (6)  Bockspindling (2)  Brunskål (1) 
Bittermusseron (3)  Bleksporig spindling (3)  Bockticka (1)  Bräkenhätta (1) 
Bitterskräling (1)  Blekticka (2)  Bokmusseron (2)  Bräkenskorpa (6) 
Bittersopp (7)  Blektråding (2)  Boksopp (2)  Brödmärgsticka (1) 
Bitterspindling (4)  Blekviolett spindling (2)  Bokspindling (4)  Brödspindling (5) 
Bittersöt tråding (2)  Blodchampinjon (2)  Bokvaxskivling (2)  Brödtaggsvamp (12) 
Björkeldticka (3)  Blodhätta (4)  Bollrostnavling (4)  Buktriska (1) 
Björkhäxkvast (1)  Blodkremla (2)  Bolmörtsskivling (5)  Bullspindling (4) 
Björkmussling (2)  Blodskinn (1)  Bombmurkla (15)  Busksvamp (3) 
Björkspindling (1)  Blodsopp (4)  Borstskinn (1)  Bävermussling (11) 
Björkticka (3)  Blodspindling (3)  Borstskölding (7)  Bårdspindling (3) 
Björkvaxskivling (3)  Blodticka (2)  Borstticka (1) 
Blackticka (3)  Blodvaxskivling (6)  Brandmusseron (8) 
Blek borstticka (3)  Blomkålssvamp (10)  Brandriska (3) 
Top

C

Champinjonfjällskivling (3)  Cinnoberspindling (4)  Citronkremla (2)  Citronticka (3) 
Cinnoberröd grynskivling (3)  Cinnoberticka (1)  Citronspindling (6) 
Top

D

Dagghätta (1)  Dofttaggsvamp (10)  Dryasbrosking (2)  Dvärgtråding (2) 
Dallergröppa (6)  Dofttråding (3)  Dryasspindling (2)  Dyngbläcksvamp (1) 
Diskfränskivling (3)  Doftvaxskivling (3)  Dunslidskivling (4)  Dyngskål (4) 
Disknästing (1)  Doftvaxskivling, vit form (1)  Duvkremla (1)  Dynspröding (2) 
Diskvaxskivling (4)  Droppklibbskivling (4)  Duvspindling (6)  Dyriska (1) 
Doftfjällskivling (2)  Droppmusseron (12)  Dvärgbjörksriska (1)  Dyster fränskivling (1) 
Doftfränskivling (1)  Droppskivling (1)  Dvärgjordstjärna (1)  Dysternavling (2) 
Doftmusseron (2)  Dropptaggsvamp (6)  Dvärglaxskivling (2)  Dystersopp (4) 
Doftrödhätting (1)  Dropptrattskivling (1)  Dvärgnavling (2) 
Doftspindling (4)  Druvfingersvamp (6)  Dvärgrödhätting (1) 
Top

E

Ekbrosking (1)  Ekspindling (2)  Eldsopp (6)  Elfenbensvaxskivling (1) 
Eknästing (1)  Ekticka (6)  Eldspindling (5)  Enkel lavklubba (1) 
Ekriska (2)  Ekvaxskivling (4)  Eldticka (4)  Epålettsvamp (5) 
Eksillkremla (1)  Elastisk spindling (2)  Elfenbensspindling (3) 
Top

F

Fager vaxskivling (6)  Fjällig kragskivling (1)  Flattoppad klubbsvamp (1)  Fnasig fjällskivling (1) 
Fagerkremla (3)  Fjällig ringtråding (6)  Flockflugsvamp (3)  Fnöskticka (5) 
Fagerskål (3)  Fjällig spindling (3)  Flockig puderskivling (2)  Fransig jordstjärna (4) 
Fagerspindling (6)  Fjällig taggsvamp (7)  Fläckhätta (3)  Fransig stjälkröksvamp (1) 
Falsk rättikhätta (1)  Fjällig tofsskivling (9)  Fläckig bitterskivling (1)  Fransriska (3) 
Fatsvamp (4)  Fjällmusseron (4)  Fläckig saffransspindling (7)  Fransskivling (3) 
Filtfotsbrosking (1)  Fjällriska (3)  Fläckkantarell (4)  Frosthätta (2) 
Filtsvärting (1)  Fjällskölding (3)  Fläckkremla (1)  Frostvaxskivling (3) 
Finflockig tofsskivling (1)  Fjällsopp (8)  Fläckmusseron (3)  Frygisk spindling (4) 
Finluden stensopp (5)  Fjällspröding (4)  Fläcknagelskivling (5)  Fältjordstjärna (3) 
Fjunhätta (2)  Fjällticka (8)  Fläckriska (4)  Fårticka (1) 
Fjunspindling (3)  Flammig tofsskivling (2)  Fläckrussling (2)  Föränderlig brosking (2) 
Fjädersvamp (1)  Flamspindling (3)  Fläckticka (2)  Föränderlig tofsskivling (7) 
Fjällfotad musseron (4)  Flamspröding (1)  Fläcktråding (2) 
Top

G

Gaffelriska (1)  Grisspindling (2)  Grönfjällig fjällskivling (5)  Gulfotshätta (2) 
Gallkremla (1)  Gropticka (4)  Grönfotstråding (5)  Gulfotsskölding (4) 
Gallmusseron (3)  Grovticka (5)  Gröngul flamskivling (2)  Gulgrön kantmusseron (6) 
Gallspindling (3)  Grynknölfoting (6)  Gröngul navling (5)  Gulköttig grynskivling (1) 
Gelétagging (8)  Grynskräling (3)  Gröngul vaxskivling (3)  Gullmusseron (4) 
Giftchampinjon (2)  Grynsopp (3)  Grönkremla (1)  Gullnavling (4) 
Gifthätting (2)  Grynvaxskivling (2)  Grönköttig spindling (3)  Gullticka (3) 
Giftkremla (1)  Gräddspindling (8)  Grönmjölkig riska (1)  Gulmjölkig ekriska (2) 
Gifttrattskivling (4)  Gräddvaxskivling (4)  Grönmussling (7)  Gulmjölkig riska (1) 
Gifttråding (2)  Gräshätta (1)  Grönnopping (3)  Gulnande blodkremla (1) 
Glansbrosking (2)  Gräsmusseron (1)  Grönpucklig tråding (3)  Gulnande musseron (2) 
Glansfoting (1)  Grå bläcksvamp (3)  Grönriska (1)  Gulnande spindling (12) 
Glansgryn (2)  Grå fingersvamp (1)  Grönskål (2)  Gulporig ticka (4) 
Glanskremla (1)  Grå kamskivling (1)  Grönsporig skivling (3)  Gulprickig vaxskivling (7) 
Glansriska (3)  Grå kantarell (2)  Grönticka (2)  Gulriska (5) 
Glansrussling (2)  Grå lärkriska (3)  Gröntoppig fingersvamp (3)  Gulskivig kanelspindling (3) 
Glansspindling (3)  Grå lärksopp (2)  Gul blodsopp (2)  Gulskivig riska (2) 
Glesskivig spindling (4)  Grå slidskivling (4)  Gul brödkorgssvamp (2)  Gulskivig spindling (3) 
Glitterbläcksvamp (3)  Grå taggsvamp (7)  Gul fingersvamp (2)  Gulskölding (4) 
Glödspindling (4)  Grå trattskivling (1)  Gul flamskivling (2)  Gulspindling (1) 
Goliatmusseron (10)  Grå vaxskivling (4)  Gul flugsvamp (3)  Gulsträngad fagerspindling (5) 
Gran-kransspindling (1)  Gråblå nopping (8)  Gul lammticka (3)  Gultrådig spindling (5) 
Granatskivling (4)  Gråbroking (2)  Gul lilariska (1)  Gultråding (3) 
Grangråticka (2)  Gråbrun sammetsmusseron (6)  Gul rotskål (6)  Gultrådskinn (1) 
Grankransspindling (5)  Gråbrun spröding (1)  Gul rödhätting (2)  Gultrådsskinn (3) 
Granriska (3)  Gråbrun ängsfingersvamp (2)  Gul strävsopp (2)  Gycklarspindling (6) 
Granrotspindling (6)  Gråfotad flugsvamp (1)  Gul taggsvamp (10)  Gyllenskivling (5) 
Granrödling (1)  Gråkremling (8)  Gul ullklubba (2)  Gyllenskölding (1) 
Granspindling (1)  Grålila vaxskivling (3)  Gul vaxskivling (4)  Gyllensopp (4) 
Grantaggsvamp (7)  Gråporing (4)  Gulbandad spindling (3)  Gyllenspindling (5) 
Granticka (5)  Gråskinn (2)  Gulbrämad flugsvamp (1)  Gyttrad röksvamp (6) 
Granvaxskivling (4)  Gråstrumpig kamskivling (2)  Guldeggad hätta (2)  Gyttrad taggsvamp (4) 
Granviolspindling (4)  Gråsvart vårtöra (1)  Guldkremla (4)  Gärdselticka (3) 
Grentaggsvamp (5)  Grön rödhätting (1)  Gulflockig fjällskivling (4) 
Grenticka (3)  Gröneggad hätta (1)  Gulfotad lerskivling (1) 
Top

H

Hagnopping (2)  Hasselticka (2)  Honungshätting (1)  Hålkremla (2) 
Hagrödling (1)  Hasselvaxskivling (4)  Honungsspindling (2)  Hålsopp (6) 
Hagtornsskräling (1)  Hedrödhätting (1)  Honungsvaxskivling (6)  Hålspindling (3) 
Halhätta (6)  Hedspindling (7)  Hunnerkremla (1)  Höstmusseron (3) 
Hartsporing (1)  Hinnskivling (1)  Hyacintvaxskivling (2)  Höstvaxskivling (3) 
Hasselriska (2)  Hjortskölding (1)  Häggtrattskivling (1) 
Hasselspindling (3)  Hjorttråding (4)  Hättstrimnavling (1) 
Top

I

Igelkottröksvamp (4)  Irismusseron (6)  Isabellmusseron (3)  Isabellticka (3) 
Top

J

Jodoformkremla (2)  Judasöra (1)  Jättemusseron (4)  Jättetrattskivling (2) 
Jodoformspindling (2)  Jupiterskägg (2)  Jätteröksvamp (1)  Jättetråding (3) 
Jordmusseron (3)  Juvelspindling (1)  Jättespindling (3) 
Jordspindling (4)  Jättekamskivling (2)  Jätteticka (8) 
Top

K

Kakaofränskivling (8)  Kastanjemusseron (4)  Knubbgråskivling (4)  Kragspindling (3) 
Kalkmjölnavling (3)  Kastanjesopp (1)  Knölchampinjon (3)  Kremlevaxskivling (7) 
Kalknavling (1)  Kastanjespindling (1)  Knölfotad champinjon (1)  Kristallspröding (1) 
Kalkrödling (4)  Kastanjespröding (1)  Knöltråding (1)  Kromspindling (6) 
Kamferriska (2)  Kejsarskivling (6)  Knölåkerskivling (1)  Krusbärskremla (1) 
Kamjordstjärna (2)  Kejsarspindling (2)  Kokosriska (1)  Kruskantarell (3) 
Kandelabersvamp (10)  Klibbflamskivling (2)  Kolflamskivling (3)  Kryddspindling (6) 
Kanelkremla (1)  Klibbhätta (1)  Kolhätting (1)  Kråsmusseron (2) 
Kanelspindling (2)  Klibbticka (8)  Kompakt taggsvamp (4)  Kuddticka (5) 
Kanelticka (2)  Klormurkla (1)  Konspindling (1)  Kungschampinjon (3) 
Kantarell (1)  Klubbdyna (2)  Kontrastspindling (11)  Kungsmussling (1) 
Kantarellmussling (7)  Klubbhonungsskivling (1)  Koppardyna (1)  Kungsspindling (12) 
Kantarellvaxskivling (2)  Klubbmurkling (4)  Kopparspindling (6)  Kvartsspindling (8) 
Kantdyna (1)  Klubbspindling (7)  Koppartaggsvamp (5)  Kärrhonungsskivling (1) 
Kantjordstjärna (1)  Klubbtrattskivling (3)  Koralltaggsvamp (8)  Kärrhätting (1) 
Kantmusseron (2)  Klumpticka (1)  Korallticka (5)  Kärrspindling (2) 
Kantmusseron s. str. (1)  Klyvblad (1)  Korkmussling (2)  Kärrvaxskinn (7) 
Kantslöjskivling (1)  Klyvporing (2)  Korkticka (4)  Kådskål (1) 
Kantspindling (4)  Kläppspindling (3)  Kornspindling (9)  Kötticka (6) 
Kantöra (1)  Knippsprödling (1)  Kraghätting (1)  Köttkrös (4) 
Kantörsporing (2)  Knoppriska (1)  Kragjordstjärna (7) 
Kastanjefjällskivling (3)  Knopprödhätting (2)  Kragmusseron (5) 
Top

L

Lackkremla (2)  Lilanopping (2)  Luden vitriska (2)  Läckerriska (5) 
Lackticka (8)  Lilariska (2)  Luktmusseron (3)  Läderboll (4) 
Lakritsmusseron (4)  Lilaspindling (8)  Luktticka (4)  Lädervaxskivling (3) 
Lakritsriska (1)  Limsvamp (2)  Lukttofsskivling (4)  Lärkmusseron (4) 
Lammticka (1)  Liten flamskivling (1)  Luktvaxskivling (3)  Lärkriska (3) 
Lapptrattskivling (2)  Liten fränskivling (7)  Lundbläcksvamp (1)  Lärkslemskivling (5) 
Lappvaxskivling (1)  Liten gallspindling (2)  Lundfjällskivling (1)  Lärksopp (4) 
Lateritticka (2)  Liten hattmurkla (1)  Lundnopping (2)  Lärkvaxskivling (1) 
Lax gröppa (1)  Liten hjulbrosking (2)  Lundrödling (1)  Lökbrosking (1) 
Laxgröppa (1)  Liten nagelskivling (1)  Lundröksvamp (2)  Lökspindling (3) 
Laxriska (2)  Liten stinksvamp (4)  Lundskål (1)  Lömsk flugsvamp (5) 
Lejonriska (2)  Liten tickmussling (4)  Lundspindling (6)  Lönnticka (3) 
Lerskivling (1)  Liten tratticka (1)  LundspindlingLundspindling (1)  Lövklubbspindling (3) 
Leverriska (1)  Ljus ängsfingersvamp (1)  Lundtaggsvamp (3)  Lövtrattskivling (5) 
Lila vaxskivling (4)  Ljusskivig lervaxskivling (4)  Lundticka (2)  Lövviolspindling (3) 
Lilafotad fingersvamp (3)  Lokspindling (4)  Lundvaxskivling (4)  Lövängsspindling (3) 
Lilafotstråding (4)  Luddfingersvamp (5)  Lutvaxskivling (6) 
Lilakremla (1)  Luddticka (9)  Luvhätting (2) 
Lilaköttig taggsvamp (1)  Luden skålmurkla (1)  Läcker riska (1) 
Top

M

Majrödskivling (1)  Mjöltaggsvamp (3)  Myrvaxskivling (1)  Mörk tuvskivling (4) 
Malvaspindling (5)  Mjöltrattskivling (3)  Mässingsspindling (2)  Mörk åkerskivling (4) 
Marsipankremla (1)  Mosshätta (1)  Mångfärgad kremla (2)  Mörkbrunt haröra (2) 
Maskfingersvamp (1)  Mosskantarell (1)  Mångkransad spindling (8)  Mörkeggad stinkkremla (6) 
Medusaspröding (1)  Mosslöjskivling (1)  Mönjeskål (2)  Mörkfjällig honungsskivling (3) 
Mentolmusseron (1)  Mossnavling (1)  Mönjevaxskivling (1)  Mörkfjällig spindling (4) 
Mjuk röksvamp (1)  Motaggsvamp (8)  Mörk alspindling (1)  Mörkfjällig vaxskivling (2) 
Mjukmussling (2)  Munkspindling (4)  Mörk blodvaxskivling (2)  Mörkfotad bitterskivling (2) 
Mjölgråskivling (2)  Musselkantarell (4)  Mörk grynsopp (6)  Mörkfotad ringbitterskivling (6) 
Mjölkhätta (1)  Musselrödling (1)  Mörk jordstjärna (1)  Mörknande vaxskivling (5) 
Mjölmusseron (2)  Musseronvaxskivling (3)  Mörk kanelspindling (1)  Mörkpucklig spindling (2) 
Mjölrödskivling (2)  Myrrödling (2)  Mörk kokosriska (5)  Mörkrödling (1) 
Mjölspindling (3)  Myrspindling (8)  Mörk spärrfjällskivling (6)  Mörktråding (2) 
Mjölsvärting (3)  Myrspröding (1)  Mörk svavelmusseron (1) 
Top

N

Naftalinskinn (4)  Narrkantarell (4)  Navelmussling (2)  Nordvaxskivling (5) 
Naggnopping (1)  Narrvaxskivling (4)  Nejlikbrosking (1)  Nässelkremla (2) 
Top

O

Ochratagging (1)  Ockravaxtagging (1)  Olivspindling (7)  Orange taggsvamp (5) 
Ockragul grynskivling (2)  Odörspindling (3)  Olivvaxskivling (1)  Orange älglegeskål (1) 
Ockragul grynskivling, vit form (1)  Olivbrun spindling (3)  Ollonskål (3)  Orangebrun giftspindling (9) 
Ockraporing (1)  Olivinriska (3)  Onyxmusseron (6)  Ostronmussling (7) 
Ockraspindling (9)  Olivslöjskivling (2)  Orange kamskivling (3)  Oxtungsvamp (16) 
Top

P

Panterflugsvamp (3)  Persiljespindling (3)  Porfyrrödling (2)  Puckelmusseron (2) 
Pantermusseron (4)  Piggfjällskivling (1)  Porslinsblå spindling (2)  Puderspindling (5) 
Papegojvaxskivling (3)  Piggtråding (5)  Porslinsskivling (5)  Pudrad trattskivling (2) 
Pappersgröppa (1)  Pilfotsspindling (6)  Porslinsspindling (7)  Pulverticka (2) 
Parasitgråskivling (1)  Pionjärspindling (1)  Potatisrottryffel (2)  Purpurbrun spindling (5) 
Parasitsopp (5)  Platticka (5)  Prakstspindling (1)  Purpurhätta (2) 
Parkhattmurkla (2)  Platådyna (2)  Praktkremla (4)  Purpurkremla (3) 
Pelargonriska (1)  Plommonticka (5)  Praktspindling (9)  Purpurskinn (4) 
Pelargonspindling (1)  Pluggmusseron (1)  Prakttagging (8)  Pälsticka (4) 
Pepparkragskivling (1)  Pluggskivling (1)  Praktvaxskivling (6)  Pärlchampinjon (2) 
Pepparriska (3)  Pluggtrattskivling (1)  Prickmusseron (2)  Pärlmusseron (1) 
Pepparsopp (1)  Pokalmurkla (3)  Prickspindling (5)  Pärontråding (2) 
Pepparspindling (2)  Poppelspindling (4)  Puckelfjällskivling (4) 
Persikosvulst (3)  Poppeltofsskivling (2)  Puckelkremla (3) 
Top

R

Rabarbersvamp (1)  Rosenfotskremla (3)  Rutkremla (4)  Rödbrun jordstjärna (1) 
Rak fingersvamp (2)  Rosenhätta (4)  Rutskinn (1)  Rödbrun slemflamskivling (3) 
Rensopp (2)  Rosenkremla (2)  Rutsopp (1)  Rödbrun slemskivling (6) 
Riddarmusseron (4)  Rosenmusseron (3)  Rutspindling (3)  Rödbrun spånskivling (1) 
Ringbitterskivling (6)  Rosennopping (1)  Ruttaggsvamp (2)  Rödbrun trattskivling (3) 
Ringbroking (3)  Rosenslemskivling (2)  Rynkad tofsskivling (3)  Rödflammig tråding (3) 
Ringhätting (1)  Rosenticka (2)  Rynkskinn (4)  Rödflockig spindling (4) 
Ringmusseron (4)  Rosentrattskivling (1)  Rynkskölding (1)  Rödfotad läderkremla (2) 
Ringmussling (3)  Rostbrun grynskivling (4)  Räfflad nagelskivling (6)  Rödfotad nagelskivling (2) 
Ringskräling (6)  Rostfjällskivling (3)  Rättikhätta (3)  Rödfotad spindling (1) 
Ringtråding (2)  Roströd lärksopp (3)  Rättikmusseron (3)  Rödgul taggsvamp (1) 
Rodnadstråding (4)  Roströdskivig kanelspindling (1)  Rättikspindling (4)  Rödgul trumpetsvamp (4) 
Rodnande fjällskivling (8)  Rostticka (2)  Rävriska (6)  Rödskimrande nagelskivling (1) 
Rodnande flugsvamp (3)  Rotfränskivling (2)  Rävspindling (1)  Rödskivig kanelspindling (2) 
Rodnande hartryffel (1)  Rothätta (2)  Rävticka (2)  Rödskölding (1) 
Rodnande lutvaxskivling (8)  Rotmurkla (3)  Råttspindling (5)  Rödsopp (3) 
Rodnande musseron (2)  Rotmusseron (1)  Röd ekkremla (3)  Rökfingersvamp (3) 
Rodnande spindling (5)  Rotslöjskivling (3)  Röd flamskivling (5)  Rökmusseron (6) 
Rodnande strävsopp (1)  Rotsopp (4)  Röd flugsvamp (5)  Rökslöjskivling (2) 
Rosa rättikhätta (8)  Rovspindling (1)  Röd flugsvamp form (6)  Rökspindling (2) 
Rosa vaxskivling (7)  Rulljordstjärna (1)  Röd larvklubba (1)  Rökticka (3) 
Rosabandad spindling (1)  Rund toppmurkla (3)  Rödbandad spindling (6)  Röktrattskivling (2) 
Rosenfingersvamp (1)  Rundsporig spindling (2)  Rödbandsriska (3)  Röktuvskivling (1) 
Rosenfotad fjällskivling (1)  Rutbläcksvamp (5)  Rödbrun fränskivling (2)  Rönnbärshätta (2) 
Top

S

Saffranshätta (2)  Slöjfjällskivling (1)  Stinkriska (2)  Stäppfingersvamp (1) 
Saffransspindling (7)  Slöjmussling (4)  Stinkspindling (3)  Stäppjordstjärna (1) 
Saffransticka (5)  Slöjröksvamp (4)  Stinksvamp (3)  Stäpptryffel (1) 
Sammetsfotad pluggskivling (5)  Slöjvaxskivling (6)  Stinktrattskivling (2)  Stålblå spindling (4) 
Sammetsskinn (3)  Smal hattmurkla (2)  Stjälkröksvamp (6)  Sumphätting (2) 
Sammetstaggsvamp (2)  Smal svampklubba (3)  Stjärnborstskål (1)  Sumpkremla (3) 
Sandkremla (2)  Smalfotad taggsvamp (1)  Stjärnfjällskivling (2)  Sumpriska (1) 
Sandskål (4)  Smalsporig gallkrös (1)  Stjärnrödnopping (1)  Sumpskål (1) 
Sandsopp (2)  Smultronkantarell (3)  Stjärntråding (3)  Sumpslöjskivling (1) 
Sandtråding (2)  Småvaxskivling (2)  Stoftkremling (7)  Sumpspindling (2) 
Scarlakansvaxskivling (2)  Smörsopp (2)  Stolt fjällskivling (5)  Sumpåkerskivling (1) 
Scharlakansvårskål (6)  Snustråding (1)  Stor aspticka (2)  Svart eldticka (4) 
Senapsfränskivling (3)  Snövit bläcksvamp (3)  Stor björkspindling (4)  Svart skålmurkla (2) 
Senapskremla (1)  Snövit fingersvamp (2)  Stor blodspindling (5)  Svart taggsvamp (13) 
Sepiarödling (4)  Sockelspindling (5)  Stor flåhätta (3)  Svart trumpetsvamp (2) 
Sepiavaxskivling (1)  Solkremla (1)  Stor grynskivling (5)  Svartblå rödling (1) 
Sidenticka (9)  Sommarsopp (5)  Stor hjortticka (3)  Svartblå rödskivling (5) 
Sidentråding, lila form (1)  Sommarspindling (2)  Stor klubbsvamp (2)  Svarteggad skölding (2) 
Sienamusseron (1)  Sommartrattskivling (2)  Stor kragskivling (6)  Svartfjällig fjällskivling (7) 
Silkesmusseron (2)  Sommartråding (1)  Stor laxskivling (2)  Svartfjällig musseron (2) 
Silkesspindling (4)  Sommarvedhätting (1)  Stor lilariska (2)  Svartfjällig tofsskivling (3) 
Silverhätta (1)  Sotbrun fjällskivling (1)  Stor lökbrosking (1)  Svartfläckig spindling (2) 
Silverskräling (1)  Sotkremla (3)  Stor mörkpuckelspindling (4)  Svartgrön spindling (5) 
Silverspindling (3)  Sotriska (5)  Stor spindelgröppa (2)  Svartkrös (1) 
Sippskål (2)  Sotticka (7)  Stor tratticka (1)  Svartnande kantarell (5) 
Skarp dropptaggsvamp (8)  Sotvaxskivling (4)  Stor violtråding (1)  Svartnande narrmusseron (3) 
Skarp lökbrosking (1)  Sotägg (1)  Stor vårtrattskivling (2)  Svartnande spindling (2) 
Skarp rökriska (2)  Spadmurkling (2)  Storkremla (1)  Svartnavling (3) 
Skarp svedkremla (1)  Spadmussling (9)  Stornopping (4)  Svartprickig lerskivling (2) 
Skinntagging (2)  Spadskinn (1)  Storsporig spindling (5)  Svartringad flugsvamp (1) 
Skinnticka (1)  Spenslig fjällskivling (2)  Stort haröra (1)  Svartriska (1) 
Skogschampinjon (5)  Spetsfotad champinjon (1)  Streckmusseron (6)  Svartvit taggsvamp (7) 
Skrovlig taggsvamp (6)  Spetsknölig nagelskivling (2)  Strecknagelskivling (1)  Svartöra (7) 
Skruvnagelskivling (2)  Spetspucklig kanelspindling (3)  Strimmig brödkorgssvamp (4)  Svavelgul slöjskivling (4) 
Skuggtråding (4)  Spetsspindling (1)  Strimmig lökspindling (3)  Svavelmusseron (3) 
Skumticka (3)  Spetstråding (1)  Strimmig rödhätting (1)  Svavelriska (4) 
Skäggmusseron (6)  Spetsvaxskivling (3)  Strimmig trattskivling (1)  Svavelticka (16) 
Skäggriska (2)  Spindelrödhätting (1)  Strimmussling (2)  Svaveltofsskivling (4) 
Skäggvaxskivling (2)  Sprickskölding (1)  Strimnopping (5)  Svedjetrattskivling (2) 
Skålriska (1)  Sprickspindling (2)  Strimskräling (2)  Svedticka (4) 
Skålröksvamp (2)  Sprängticka (3)  Strimspindling (7)  Sydlig gyllenspindling (1) 
Skönfotad spindling (6)  Spröd vaxskivling (1)  Stripmusseron (1)  Sydlig honungsskivling (1) 
Slemmig klibbskivling (2)  Spädkremla (1)  Strumpspindling (4)  Sydlig sotticka (9) 
Slemmig tofsskivling (2)  Spärrfjällig tråding (2)  Stråbroking (1)  Syllsvamp (3) 
Slemringad vaxskivling (5)  Spärrfjällskivling (3)  Strålspindling (6)  Syrlig fjällskivling (1) 
Slemsopp (6)  Spånspröding (3)  Strålvaxskivling (2)  Säckjordstjärna (1) 
Slingerticka (2)  Steneksspindling (6)  Stubbdyna (1)  Sälgnästing (1) 
Slottsspindling (14)  Stenmurkla (1)  Stubbläcksvamp (3)  Sälgspindling (1) 
Slät fjällskivling (1)  Stiftsvamp (2)  Stubbmusseron (2)  Sälgticka (4) 
Slät pokalmurkla (2)  Stinkbläcksvamp (1)  Stubbrostnavling (5)  Sågnagelskivling (2) 
Slät ullspindling (6)  Stinkbrosking (2)  Stybbgråskivling (1)  Såpmusseron (6) 
Slät vitriska (1)  Stinkkremla (2)  Stybbitterskivling (4)  Sötdoftande spindling (1) 
Slätfotad sopp (3)  Stinklerskivling (1)  Stybbskål (1) 
Slätnästing (1)  Stinkmussling (8)  Stybbspröding (1) 
Top

T

Taggfingersvamp (1)  Tegelröd slöjslivling (1)  Torvnavling (1)  Trådticka (14) 
Taggsporig tråding (2)  Tegelskivig spindling (1)  Torvslöjskivling (2)  Trådvaxskivling (2) 
Taggticka (3)  Tegelsopp (3)  Tovspindling (4)  Tuvad åkerskivling (4) 
Taigakremla (1)  Tegelticka (11)  Transkräling (1)  Tuvbroskskivling (1) 
Taigaskinn (1)  Tidig åkerskivling (3)  Trappspindling (3)  Tuvhätta (6) 
Tallens riddarmusseron (2)  Timmergröppa (5)  Trattaggsvamp (3)  Tuvnagelskivling (5) 
Tallgråticka (2)  Timmerticka (2)  Tratticka (5)  Tuvspindling (7) 
Tallkremla (2)  Tjockhorn (2)  Trattkremla (1)  Tuvspröding (1) 
Tallnagelskivling (4)  Tofsspindling (5)  Trattmussling (8)  Tvåfärgad laxskivling (2) 
Tallplätt (3)  Toppfjällig tråding (3)  Trattnavling (2)  Tvåfärgsnopping (1) 
Tallriska (5)  Toppig giftspindling (5)  Trattöra (6)  Tvåfärgsticka (4) 
Tallsopp (1)  Toppig umbraspindling (3)  Trivialspröding (1)  Tätskivig hätting (1) 
Tallspindling (2)  Toppmurkla (2)  Trollskägg (3)  Tätskivig svedkremla (1) 
Talltaggsvamp (7)  Toppskräling (1)  Trollsmör (4)  Tårfränskivling (2) 
Tallticka (6)  Toppslätskivling (1)  Trollspott (1)  Tårkragskivling (2) 
Talltuvskivling (2)  Toppspindling (6)  Trädgårdschampinjon (2)  Tårkremla (6) 
Tallvaxskivling (3)  Topptråding (1)  Träflisskivling (1)  Tårspröding (2) 
Tegelbandspindling (4)  Toppvaxskivling (1)  Träspindling (1)  Tårticka (5) 
Tegelröd slöjskivling (5)  Torrmusseron (2)  Trådkärrhätting (3) 
Top

U

Ullspindling (4)  Ullticka (1)  Umbraspindling (1) 
Top

V

Vagabondspindling (4)  Vildsvinsspindling (5)  Vit flugsvamp (4)  Vitmossriska (4) 
Valkticka (7)  Vingsporig riska (2)  Vit grynskivling (1)  Vitspindling (4) 
Vanlig honungsskivling (1)  Vinriska (4)  Vit hattmurkla (2)  Vitspröding (1) 
Vargmjölk (3)  Vinternagelskivling (2)  Vit kamskivling (1)  Vitterspindling (4) 
Vargspindling (5)  Vinterskål (3)  Vit kragskivling (1)  Vittråding (3) 
Veckhätting (1)  Vintråding (1)  Vit kungschampinjon (2)  Vitvattrad spindling (3) 
Vecknavling (3)  Violett alspindling (2)  Vit slidskivling (5)  Vridspindling (3) 
Vecktrattskivling (4)  Violett fingersvamp (10)  Vit stjälkröksvamp (1)  Väderspåstjärna (1) 
Vedbläcksvamp (2)  Violett geléskål (2)  Vit sågmussling (1)  Vägchampinjon (1) 
Vedbrosking (1)  Violettfotad puderskivling (3)  Vit trattskivling (3)  Västlig rostticka (1) 
Vedhätting (2)  Violettfotad slemspindling (5)  Vit tuvskivling (3)  Vågticka (2) 
Vedlavklubba (2)  Violettrandad spindling (3)  Vit vaxskivling (3)  Vårmusseron (1) 
Vedmussling (4)  Violfotskremla (3)  Vitbrun vaxskivling (9)  Vårringhätting (1) 
Vednavling (3)  Violgubbe (4)  Vitfjällskivling (1)  Vårrödhätting (3) 
Vedticka (7)  Violkremla (1)  Vitgrå vaxskivling (3)  Vårtig röksvamp (5) 
Vedtrattskivling (2)  Violmusseron (3)  Vitgul flugsvamp (2)  Vårtnästing (1) 
Videriska (3)  Violtagging (1)  Vitkransad spindling (3)  Vårtskräling (3) 
Videskräling (1)  Violticka (6)  Vitköttig gullmusseron (2)  Vårtöra (5) 
Videspindling (2)  Vit fjällskivling (2)  Vitmosshätting (1) 
Top

Z

Zonkamskivling (5)  Zonriska (2)  Zontaggsvamp (9)  Zonticka (2) 
Top

Ä

Äggflugsvamp (3)  Älgkragskivling (2)  Ängsnopping (5)  Ärtröksvamp (2) 
Äggspindling (6)  Ängschampinjon (2)  Ängsvaxskivling (4) 
Äggvaxskivling (4)  Ängsmusseron (7)  Ärggrön kragskivling (4) 
Top

Å

Åderkremla (1)  Åderspröding (1) 
Top

Ö

Ögonnopping (2)  Ögonvaxskivling (1)  Öronmussling (8) 
Ögonskål (2)  Öronmurkla (1)  Örsopp (4) 
Top