Index - Fungi

Galleries

Last update: 2017-09-25 19:04:51 | 1119 species (3579 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ä Å Ö

0

(396) 
Top

A

Alabasterriska (3)  Alvartrattskivling (3)  Aprikoshätta (2)  Aspspindling (4) 
Alkremla (2)  Ametistspindling (1)  Aprikosspindling (8)  Auroraspindling (3) 
Almsprängticka (1)  Anilinspindling (2)  Aprikostofsskivling (5)  Azurkremla (2) 
Alpluggskivling (2)  Anisfingersvamp (2)  Arommusseron (1) 
Alsopp (6)  Anisspindling (8)  Asprotspindling (3) 
Alticka (2)  Apelticka (2)  Aspsopp (2) 
Top

B

Backnopping (1)  Blek klibbflamskivling (1)  Blygrå brödkorgsvamp (1)  Brandriska (2) 
Bananspindling (4)  Blek klubbdyna (1)  Bläcksopp (1)  Brandrussling (3) 
Bandad giftfjällskivling (1)  Blek nagelskivling (1)  Blå gelémussling (1)  Brandtaggsvamp (4) 
Bandad navelrödskivling (2)  Blek ostronmussling (4)  Blå rödskivling (4)  Brandticka (6) 
Barkhätta (3)  Blek praktspindling (2)  Blå slemspindling (6)  Brokspindling (3) 
Barkticka (1)  Blek puderskivling (3)  Blå taggsvamp (12)  Bronssopp (5) 
Barrklubbsvamp (5)  Blek rotskål (1)  Blåbrun spindling (1)  Broskmussling (3) 
Barrmattsvamp (1)  Blek rökriska (3)  Blåfotad taggsvamp (9)  Broskspindling (3) 
Barrmusseron (1)  Blek skäggriska (3)  Blågrön kragskivling (1)  Broskvaxskivling (6) 
Barrtoppspindling (1)  Blek slöjhätting (1)  Blågrön kremla (1)  Brun aspsopp (1) 
Beckriska (2)  Blek streckmusseron (6)  Blåmjölkig storskål (1)  Brun bollrostnavling (3) 
Besk barrmusseron (2)  Blek topptråding (2)  Blåmusseron (3)  Brun brandskål (1) 
Besk kastanjemusseron (4)  Blekblå spindling (3)  Blånande lökskivling (1)  Brun flugsvamp (2) 
Besk sågnagelskivling (4)  Blekfotad spindling (2)  Blånande lökspindling (7)  Brun klibbskivling (6) 
Besk vaxskivling (7)  Bleknande kamskivling (1)  Blånopping (3)  Brun stubbhätta (1) 
Biskopsmössa (3)  Bleknopping (3)  Blåsippsspindling (3)  Brun ängsvaxskivling (1) 
Bitter riddarmusseron (7)  Blekriska (2)  Blåskinn (3)  Bruneggad hätta (1) 
Bitter rotskräling (3)  Blekröd dvärgchampinjon (4)  Blåsopp (3)  Brunfläckig spindling (4) 
Bitter taggsvamp (7)  Blekröd trattskivling (1)  Blåsvärting (2)  Brunkremla (2) 
Bitter vaxskivling (1)  Bleksopp (1)  Blåticka (3)  Brunkrös (4) 
Bittermusseron (2)  Blekspindling (6)  Blödskinn (1)  Brunluddig roting (2) 
Bitterskräling (1)  Bleksporig spindling (3)  Bockspindling (2)  Brunskivig citronspindling (4) 
Bittersopp (7)  Blektråding (2)  Bockticka (1)  Brunskål (1) 
Bitterspindling (4)  Blekviolett spindling (2)  Bokmusseron (2)  Bräkenhätta (1) 
Bittersöt tråding (2)  Blodchampinjon (2)  Boksopp (2)  Brödspindling (5) 
Björkspindling (1)  Blodhätta (2)  Bokspindling (4)  Brödtaggsvamp (12) 
Björkticka (1)  Blodkremla (2)  Bokvaxskivling (2)  Buktriska (1) 
Björkvaxskivling (3)  Blodsopp (4)  Bollrostnavling (4)  Bullspindling (3) 
Blackticka (3)  Blodspindling (3)  Bolmörtsskivling (4)  Busksvamp (3) 
Blek borstticka (1)  Blodticka (1)  Bombmurkla (12)  Bävermussling (6) 
Blek bårdspindling (1)  Blodvaxskivling (6)  Borstskölding (1)  Bårdspindling (3) 
Blek fransriska (5)  Blomkålssvamp (5)  Brandmusseron (8) 
Top

C

Champinjonfjällskivling (3)  Cinnoberspindling (4)  Citronspindling (6) 
Cinnoberröd grynskivling (3)  Citronkremla (2)  Citronticka (1) 
Top

D

Dagghätta (1)  Dofttaggsvamp (10)  Druvfingersvamp (6)  Dvärgrödhätting (1) 
Dallergröppa (3)  Dofttråding (3)  Dryasbrosking (2)  Dvärgtråding (2) 
Diskfränskivling (3)  Doftvaxskivling (2)  Dryasspindling (2)  Dyngbläcksvamp (1) 
Diskvaxskivling (4)  Doftvaxskivling, vit form (1)  Dunslidskivling (4)  Dyngskål (4) 
Doftfjällskivling (2)  Droppklibbskivling (4)  Duvkremla (1)  Dynspröding (2) 
Doftfränskivling (1)  Droppmusseron (11)  Duvspindling (6)  Dyriska (1) 
Doftmusseron (2)  Droppskivling (1)  Dvärgjordstjärna (1)  Dyster fränskivling (1) 
Doftrödhätting (1)  Dropptaggsvamp (6)  Dvärglaxskivling (2)  Dysternavling (2) 
Doftspindling (4)  Dropptrattskivling (1)  Dvärgnavling (2)  Dystersopp (3) 
Top

E

Ekriska (2)  Ekvaxskivling (4)  Eldspindling (5)  Enkel lavklubba (1) 
Eksillkremla (1)  Elastisk spindling (2)  Elfenbensspindling (3)  Epålettsvamp (5) 
Ekspindling (1)  Eldsopp (5)  Elfenbensvaxskivling (1) 
Top

F

Fager vaxskivling (6)  Fjällig kragskivling (1)  Flattoppad klubbsvamp (1)  Fnasig fjällskivling (1) 
Fagerkremla (3)  Fjällig ringtråding (4)  Flockflugsvamp (1)  Fransig jordstjärna (3) 
Fagerskål (3)  Fjällig spindling (3)  Flockig puderskivling (2)  Fransig stjälkröksvamp (1) 
Fagerspindling (5)  Fjällig taggsvamp (7)  Fläckhätta (3)  Fransriska (3) 
Falsk rättikhätta (1)  Fjällig tofsskivling (7)  Fläckig bitterskivling (1)  Fransskivling (3) 
Fatsvamp (4)  Fjällmusseron (4)  Fläckig saffransspindling (6)  Frosthätta (2) 
Filtfotsbrosking (1)  Fjällriska (3)  Fläckkantarell (4)  Frostvaxskivling (3) 
Filtsvärting (1)  Fjällskölding (2)  Fläckkremla (1)  Frygisk spindling (4) 
Finflockig tofsskivling (1)  Fjällsopp (6)  Fläckmusseron (3)  Fältjordstjärna (3) 
Finluden stensopp (4)  Fjällspröding (4)  Fläcknagelskivling (5)  Fårticka (1) 
Fjunhätta (2)  Fjällticka (2)  Fläckriska (3)  Föränderlig brosking (2) 
Fjunspindling (3)  Flammig tofsskivling (1)  Fläckrussling (2)  Föränderlig tofsskivling (7) 
Fjädersvamp (1)  Flamspindling (3)  Fläckticka (2) 
Fjällfotad musseron (2)  Flamspröding (1)  Fläcktråding (2) 
Top

G

Gaffelriska (1)  Granviolspindling (4)  Grön rödhätting (1)  Gulflockig fjällskivling (4) 
Gallkremla (1)  Grentaggsvamp (3)  Gröneggad hätta (1)  Gulfotad lerskivling (1) 
Gallmusseron (3)  Grenticka (1)  Grönfjällig fjällskivling (2)  Gulfotshätta (2) 
Gallspindling (3)  Grisspindling (2)  Grönfotstråding (5)  Gulfotsskölding (3) 
Gelétagging (8)  Gropticka (2)  Gröngul flamskivling (1)  Gulgrön kantmusseron (6) 
Giftchampinjon (1)  Grovticka (4)  Gröngul navling (5)  Gulköttig grynskivling (1) 
Gifthätting (2)  Grynknölfoting (6)  Gröngul vaxskivling (3)  Gullmusseron (4) 
Giftkremla (1)  Grynskräling (3)  Grönkremla (1)  Gullnavling (4) 
Gifttrattskivling (4)  Grynsopp (2)  Grönköttig spindling (3)  Gulmjölkig ekriska (2) 
Gifttråding (2)  Grynvaxskivling (2)  Grönmjölkig riska (1)  Gulmjölkig riska (1) 
Glansbrosking (1)  Gräddspindling (8)  Grönmussling (6)  Gulnande blodkremla (1) 
Glansfoting (1)  Gräddvaxskivling (4)  Grönnopping (3)  Gulnande musseron (1) 
Glansgryn (2)  Gräshätta (1)  Grönpucklig tråding (3)  Gulnande spindling (12) 
Glanskremla (1)  Gräsmusseron (1)  Grönriska (1)  Gulprickig vaxskivling (6) 
Glansriska (3)  Grå bläcksvamp (2)  Grönskål (2)  Gulriska (4) 
Glansrussling (2)  Grå kantarell (2)  Grönsporig skivling (3)  Gulskivig kanelspindling (3) 
Glansspindling (3)  Grå lärkriska (1)  Gul blodsopp (2)  Gulskivig riska (2) 
Glesskivig spindling (4)  Grå lärksopp (2)  Gul flamskivling (1)  Gulskivig spindling (3) 
Glitterbläcksvamp (3)  Grå slidskivling (4)  Gul flugsvamp (3)  Gulskölding (4) 
Glödspindling (4)  Grå taggsvamp (7)  Gul lammticka (3)  Gulspindling (1) 
Goliatmusseron (10)  Grå trattskivling (1)  Gul lilariska (1)  Gulsträngad fagerspindling (3) 
Gran-kransspindling (1)  Grå vaxskivling (4)  Gul rotskål (6)  Gultrådig spindling (5) 
Granatskivling (3)  Gråblå nopping (8)  Gul rödhätting (2)  Gultråding (3) 
Grangråticka (2)  Gråbroking (2)  Gul strävsopp (2)  Gultrådskinn (1) 
Grankransspindling (5)  Gråbrun sammetsmusseron (6)  Gul taggsvamp (10)  Gycklarspindling (6) 
Granriska (1)  Gråbrun spröding (1)  Gul ullklubba (2)  Gyllenskivling (5) 
Granrotspindling (6)  Gråbrun ängsfingersvamp (2)  Gul vaxskivling (4)  Gyllenskölding (1) 
Granrödling (1)  Gråfotad flugsvamp (1)  Gulbandad spindling (3)  Gyllensopp (2) 
Granspindling (1)  Gråkremling (8)  Gulbrämad flugsvamp (1)  Gyllenspindling (5) 
Grantaggsvamp (7)  Grålila vaxskivling (3)  Guldeggad hätta (2)  Gyttrad röksvamp (4) 
Granticka (2)  Gråstrumpig kamskivling (1)  Guldkremla (3)  Gyttrad taggsvamp (1) 
Granvaxskivling (4)  Gråsvart vårtöra (1)  Guldticka (3) 
Top

H

Hagnopping (2)  Hasselvaxskivling (4)  Honungsskivling (1)  Hättstrimnavling (1) 
Hagrödling (1)  Hedrödhätting (1)  Honungsspindling (2)  Hålkremla (2) 
Hagtornsskräling (1)  Hedspindling (6)  Honungsvaxskivling (6)  Hålsopp (5) 
Halhätta (5)  Hinnskivling (1)  Hunnerkremla (1)  Hålspindling (3) 
Hasselriska (2)  Hjorttråding (4)  Hyacintvaxskivling (2)  Höstmusseron (3) 
Hasselspindling (3)  Honungshätting (1)  Häggtrattskivling (1)  Höstvaxskivling (1) 
Top

I

Igelkottröksvamp (4)  Irismusseron (5)  Isabellmusseron (3) 
Top

J

Jodoformkremla (2)  Jordspindling (4)  Jättemusseron (4)  Jätteticka (8) 
Jodoformspindling (2)  Juvelspindling (1)  Jätteröksvamp (1)  Jättetrattskivling (1) 
Jordmusseron (1)  Jättekamskivling (2)  Jättespindling (3)  Jättetråding (3) 
Top

K

Kakaofränskivling (8)  Kastanjesopp (1)  Knölchampinjon (1)  Kragmusseron (2) 
Kalkmjölnavling (3)  Kastanjespindling (1)  Knölfotad champinjon (1)  Kragspindling (3) 
Kalknavling (1)  Kastanjespröding (1)  Knöltråding (1)  Kremlevaxskivling (6) 
Kalkrödling (4)  Kejsarskivling (6)  Knölåkerskivling (1)  Kristallspröding (1) 
Kamferriska (2)  Kejsarspindling (2)  Kokosriska (1)  Kromspindling (6) 
Kamjordstjärna (2)  Klibbflamskivling (2)  Kolflamskivling (3)  Krusbärskremla (1) 
Kandelabersvamp (7)  Klibbhätta (1)  Kolhätting (1)  Kruskantarell (3) 
Kanelkremla (1)  Klibbticka (4)  Kompakt taggsvamp (4)  Kryddspindling (6) 
Kanelspindling (2)  Klormurkla (1)  Konspindling (1)  Kråsmusseron (2) 
Kanelticka (2)  Klubbdyna (2)  Kontrastspindling (11)  Kuddticka (1) 
Kantarell (1)  Klubbmurkling (4)  Kopparspindling (6)  Kungschampinjon (2) 
Kantarellmussling (6)  Klubbspindling (5)  Koppartaggsvamp (5)  Kungsmussling (1) 
Kantarellvaxskivling (2)  Klubbtrattskivling (3)  Koralltaggsvamp (6)  Kungsspindling (9) 
Kantjordstjärna (1)  Klumpticka (1)  Korallticka (1)  Kvartsspindling (8) 
Kantmusseron (2)  Klyvblad (1)  Korkmussling (1)  Kärrhonungsskivling (1) 
Kantslöjskivling (1)  Kläppspindling (3)  Korkticka (2)  Kärrhätting (1) 
Kantspindling (4)  Knoppriska (1)  Kornspindling (9)  Kärrspindling (2) 
Kastanjefjällskivling (3)  Knopprödhätting (2)  Kraghätting (1)  Kärrvaxskinn (2) 
Kastanjemusseron (4)  Knubbgråskivling (4)  Kragjordstjärna (5)  Kötticka (3) 
Top

L

Lackkremla (2)  Lilaspindling (8)  Luktmusseron (3)  Läderboll (4) 
Lackticka (6)  Limsvamp (2)  Luktticka (4)  Lädervaxskivling (3) 
Lakritsmusseron (3)  Liten flamskivling (1)  Lukttofsskivling (3)  Lärkmusseron (3) 
Lakritsriska (1)  Liten fränskivling (7)  Luktvaxskivling (3)  Lärkriska (2) 
Lammticka (1)  Liten gallspindling (2)  Lundbläcksvamp (1)  Lärkslemskivling (5) 
Lapptrattskivling (2)  Liten hattmurkla (1)  Lundfjällskivling (1)  Lärksopp (2) 
Lappvaxskivling (1)  Liten hjulbrosking (2)  Lundnopping (2)  Lärkvaxskivling (1) 
Laxriska (2)  Liten nagelskivling (1)  Lundrödling (1)  Lökbrosking (1) 
Lejonriska (2)  Liten ringmusseron (1)  Lundskål (1)  Lökspindling (3) 
Lerskivling (1)  Liten stinksvamp (4)  Lundspindling (6)  Lömsk flugsvamp (4) 
Leverriska (1)  Liten tickmussling (2)  LundspindlingLundspindling (1)  Lönnticka (1) 
Lila vaxskivling (4)  Ljus ängsfingersvamp (1)  Lundtaggsvamp (3)  Lövklubbspindling (2) 
Lilafotad fingersvamp (3)  Ljusskivig lervaxskivling (4)  Lundticka (2)  Lövtrattskivling (5) 
Lilafotstråding (4)  Lokspindling (3)  Lundvaxskivling (4)  Lövviolspindling (2) 
Lilakremla (1)  Luddfingersvamp (1)  Lutvaxskivling (6)  Lövängsspindling (3) 
Lilaköttig taggsvamp (1)  Luddticka (5)  Luvhätting (2) 
Lilanopping (2)  Luden skålmurkla (1)  Läcker riska (1) 
Lilariska (2)  Luden vitriska (2)  Läckerriska (3) 
Top

M

Majrödskivling (1)  Mjöltaggsvamp (3)  Myrvaxskivling (1)  Mörk tuvskivling (3) 
Malvaspindling (5)  Mjöltrattskivling (3)  Mässingsspindling (2)  Mörk åkerskivling (4) 
Marsipankremla (1)  Mosshätta (1)  Mångfärgad kremla (2)  Mörkbrunt haröra (2) 
Maskfingersvamp (1)  Mosskantarell (1)  Mångkransad spindling (8)  Mörkeggad stinkkremla (6) 
Medusaspröding (1)  Mosslöjskivling (1)  Mönjeskål (2)  Mörkfjällig spindling (4) 
Mentolmusseron (1)  Mossnavling (1)  Mönjevaxskivling (1)  Mörkfjällig vaxskivling (2) 
Mjukmussling (2)  Munkspindling (4)  Mörk alspindling (1)  Mörkfotad bitterskivling (2) 
Mjölgråskivling (2)  Musselkantarell (4)  Mörk blodvaxskivling (2)  Mörkfotad ringbitterskivling (5) 
Mjölkhätta (1)  Musselrödling (1)  Mörk jordstjärna (1)  Mörknande vaxskivling (4) 
Mjölmusseron (2)  Musseronvaxskivling (3)  Mörk kanelspindling (1)  Mörkpucklig spindling (2) 
Mjölrödskivling (2)  Myrrödling (2)  Mörk kokosriska (4)  Mörkrödling (1) 
Mjölspindling (2)  Myrspindling (8)  Mörk spärrfjällskivling (6)  Mörktråding (1) 
Mjölsvärting (3)  Myrspröding (1)  Mörk svavelmusseron (1) 
Top

N

Naggnopping (1)  Narrvaxskivling (4)  Nejlikbrosking (1)  Nässelkremla (2) 
Narrkantarell (2)  Navelmussling (1)  Nordvaxskivling (4) 
Top

O

Ockragul grynskivling (2)  Olivbrun spindling (3)  Olivvaxskivling (1)  Orange taggsvamp (5) 
Ockragul grynskivling, vit form (1)  Olivinriska (3)  Ollonskål (3)  Orangebrun giftspindling (9) 
Ockraspindling (9)  Olivslöjskivling (2)  Onyxmusseron (5)  Ostronmussling (5) 
Odörspindling (3)  Olivspindling (5)  Orange kamskivling (3)  Oxtungsvamp (10) 
Top

P

Panterflugsvamp (2)  Piggtråding (5)  Potatisrottryffel (1)  Pudrad trattskivling (2) 
Pantermusseron (4)  Pilfotsspindling (6)  Prakstspindling (1)  Pulverticka (1) 
Papegojvaxskivling (3)  Pionjärspindling (1)  Praktkremla (2)  Purpurbrun spindling (4) 
Parasitgråskivling (1)  Pluggmusseron (1)  Praktspindling (7)  Purpurhätta (2) 
Parasitsopp (5)  Pluggtrattskivling (1)  Prakttagging (3)  Purpurkremla (3) 
Parkhattmurkla (1)  Pokalmurkla (3)  Praktvaxskivling (6)  Purpurskinn (3) 
Pelargonspindling (1)  Poppelspindling (4)  Prickmusseron (2)  Pälsticka (4) 
Pepparkragskivling (1)  Poppeltofsskivling (2)  Prickspindling (5)  Pärlchampinjon (2) 
Pepparriska (3)  Porfyrrödling (2)  Puckelfjällskivling (4)  Pärlmusseron (1) 
Pepparspindling (2)  Porslinsblå spindling (2)  Puckelkremla (3)  Pärontråding (2) 
Persiljespindling (3)  Porslinsskivling (5)  Puckelmusseron (2) 
Piggfjällskivling (1)  Porslinsspindling (7)  Puderspindling (5) 
Top

R

Rensopp (2)  Rosenfotskremla (3)  Rutkremla (4)  Rödbrun slemskivling (2) 
Riddarmusseron (4)  Rosenhätta (4)  Rutsopp (1)  Rödbrun trattskivling (1) 
Ringbitterskivling (4)  Rosenkremla (2)  Rutspindling (3)  Rödflammig tråding (3) 
Ringbroking (3)  Rosenmusseron (2)  Rynkad tofsskivling (3)  Rödflockig spindling (4) 
Ringhätting (1)  Rosennopping (1)  Rynkskölding (1)  Rödfotad läderkremla (1) 
Ringmusseron (4)  Rosenslemskivling (2)  Räfflad nagelskivling (4)  Rödfotad nagelskivling (2) 
Ringmussling (3)  Rosenticka (2)  Rättikhätta (3)  Rödfotad spindling (1) 
Ringskräling (6)  Rostbrun grynskivling (4)  Rättikmusseron (3)  Rödgul trumpetsvamp (4) 
Ringtråding (2)  Rostfjällskivling (2)  Rättikspindling (4)  Rödskimrande nagelskivling (1) 
Rodnadstråding (4)  Roströd lärksopp (2)  Rävriska (5)  Rödskivig kanelspindling (2) 
Rodnande fjällskivling (5)  Roströdskivig kanelspindling (1)  Rävspindling (1)  Rödskölding (1) 
Rodnande flugsvamp (2)  Rostticka (2)  Rävticka (2)  Rödsopp (3) 
Rodnande hartryffel (1)  Rotfränskivling (2)  Råttspindling (5)  Rökfingersvamp (3) 
Rodnande lutvaxskivling (8)  Rothätta (2)  Röd ekkremla (3)  Rökmusseron (6) 
Rodnande musseron (2)  Rotmurkla (3)  Röd flamskivling (5)  Rökslöjskivling (1) 
Rodnande spindling (5)  Rotslöjskivling (3)  Röd flugsvamp (7)  Rökspindling (2) 
Rodnande strävsopp (1)  Rotsopp (2)  Röd larvklubba (1)  Röktrattskivling (2) 
Rosa rättikhätta (7)  Rovspindling (1)  Rödbandad spindling (6)  Röktuvskivling (1) 
Rosa vaxskivling (3)  Rulljordstjärna (1)  Rödbandsriska (3)  Rönnbärshätta (1) 
Rosabandad spindling (1)  Rund toppmurkla (3)  Rödbrun fränskivling (2) 
Rosenfingersvamp (1)  Rundsporig spindling (2)  Rödbrun jordstjärna (1) 
Rosenfotad fjällskivling (1)  Rutbläcksvamp (4)  Rödbrun slemflamskivling (3) 
Top

S

Saffranshätta (2)  Slät vitriska (1)  Stinkmussling (6)  Stybbspröding (1) 
Saffransspindling (7)  Slöjröksvamp (3)  Stinkriska (2)  Stäppfingersvamp (1) 
Saffransticka (5)  Slöjvaxskivling (6)  Stinkspindling (3)  Stäppjordstjärna (1) 
Sammetsfotad pluggskivling (5)  Smal hattmurkla (2)  Stinksvamp (1)  Stäpptryffel (1) 
Sammetsskinn (2)  Smal svampklubba (3)  Stinktrattskivling (2)  Stålblå spindling (4) 
Sammetstaggsvamp (2)  Smalfotad taggsvamp (1)  Stjälkröksvamp (5)  Sumphätting (2) 
Sandkremla (1)  Smalsporig gallkrös (1)  Stjärnborstskål (1)  Sumpkremla (3) 
Sandskål (4)  Smultronkantarell (3)  Stjärnfjällskivling (2)  Sumpriska (1) 
Sandsopp (2)  Småvaxskivling (2)  Stjärnrödnopping (1)  Sumpslöjskivling (1) 
Sandtråding (2)  Smörsopp (1)  Stjärntråding (3)  Sumpspindling (2) 
Scarlakansvaxskivling (2)  Snustråding (1)  Stoftkremling (7)  Sumpåkerskivling (1) 
Scharlakansvårskål (4)  Snövit bläcksvamp (3)  Stolt fjällskivling (5)  Svart eldticka (4) 
Senapsfränskivling (3)  Snövit fingersvamp (2)  Stor björkspindling (4)  Svart skålmurkla (2) 
Senapskremla (1)  Sockelspindling (4)  Stor blodspindling (4)  Svart taggsvamp (13) 
Sepiarödling (2)  Solkremla (1)  Stor flåhätta (3)  Svart trumpetsvamp (1) 
Sepiavaxskivling (1)  Sommarsopp (5)  Stor grynskivling (5)  Svartblå rödling (1) 
Sidenticka (5)  Sommarspindling (2)  Stor klubbsvamp (2)  Svartblå rödskivling (4) 
Sidentråding, lila form (1)  Sommartrattskivling (2)  Stor kragskivling (6)  Svarteggad skölding (2) 
Sienamusseron (1)  Sommartråding (1)  Stor laxskivling (1)  Svartfjällig fjällskivling (7) 
Silkesmusseron (2)  Sommarvedhätting (1)  Stor lilariska (2)  Svartfjällig musseron (2) 
Silkesspindling (4)  Sotkremla (3)  Stor lökbrosking (1)  Svartfjällig tofsskivling (3) 
Silverhätta (1)  Sotriska (5)  Stor mörkpuckelspindling (4)  Svartfläckig spindling (2) 
Silverskräling (1)  Sotticka (3)  Stor tratticka (1)  Svartgrön spindling (4) 
Silverspindling (1)  Sotvaxskivling (4)  Stor vårtrattskivling (1)  Svartnande kantarell (5) 
Sippskål (2)  Spadmurkling (2)  Storkremla (1)  Svartnande narrmusseron (3) 
Skarp dropptaggsvamp (8)  Spadmussling (8)  Stornopping (4)  Svartnande spindling (2) 
Skarp lökbrosking (1)  Spadskinn (1)  Storsporig spindling (5)  Svartnavling (3) 
Skarp rökriska (2)  Spenslig fjällskivling (2)  Streckmusseron (6)  Svartprickig lerskivling (2) 
Skarp svedkremla (1)  Spetsfotad champinjon (1)  Strecknagelskivling (1)  Svartringad flugsvamp (1) 
Skogschampinjon (5)  Spetsknölig nagelskivling (2)  Strimmig brödkorgssvamp (4)  Svartriska (1) 
Skrovlig taggsvamp (6)  Spetspucklig kanelspindling (3)  Strimmig lökspindling (3)  Svartvit taggsvamp (6) 
Skruvnagelskivling (2)  Spetsspindling (1)  Strimmig rödhätting (1)  Svartöra (4) 
Skuggtråding (4)  Spetstråding (1)  Strimmig trattskivling (1)  Svavelgul slöjskivling (3) 
Skäggmusseron (6)  Spetsvaxskivling (3)  Strimmussling (2)  Svavelmusseron (3) 
Skäggriska (1)  Spindelrödhätting (1)  Strimnopping (5)  Svavelriska (4) 
Skäggvaxskivling (2)  Sprickskölding (1)  Strimskräling (2)  Svavelticka (5) 
Skålriska (1)  Sprickspindling (2)  Strimspindling (7)  Svaveltofsskivling (4) 
Skålröksvamp (2)  Spröd vaxskivling (1)  Stripmusseron (1)  Svedjetrattskivling (2) 
Skönfotad spindling (6)  Spärrfjällig tråding (2)  Strumpspindling (4)  Svedticka (3) 
Slemmig klibbskivling (2)  Spärrfjällskivling (3)  Stråbroking (1)  Sydlig sotticka (7) 
Slemmig tofsskivling (2)  Spånspröding (3)  Strålspindling (6)  Syllsvamp (3) 
Slemringad vaxskivling (5)  Steneksspindling (6)  Strålvaxskivling (2)  Syrlig fjällskivling (1) 
Slemsopp (6)  Stenmurkla (1)  Stubbläcksvamp (2)  Säckjordstjärna (1) 
Slingerticka (2)  Stiftsvamp (2)  Stubbmusseron (2)  Sälgspindling (1) 
Slottsspindling (13)  Stinkbläcksvamp (1)  Stubbrostnavling (4)  Sågnagelskivling (2) 
Slät fjällskivling (1)  Stinkbrosking (2)  Stybbgråskivling (1)  Såpmusseron (6) 
Slät pokalmurkla (2)  Stinkkremla (2)  Stybbitterskivling (4) 
Slät ullspindling (6)  Stinklerskivling (1)  Stybbskål (1) 
Top

T

Taggfingersvamp (1)  Tegelröd slöjskivling (5)  Torvnavling (1)  Trådkärrhätting (3) 
Taggsporig tråding (2)  Tegelröd slöjslivling (1)  Torvslöjskivling (2)  Trådticka (11) 
Taggticka (3)  Tegelskivig spindling (1)  Tovspindling (4)  Trådvaxskivling (2) 
Taigakremla (1)  Tegelsopp (3)  Transkräling (1)  Tuvad åkerskivling (4) 
Taigaskinn (1)  Tegelticka (7)  Trappspindling (3)  Tuvbroskskivling (1) 
Tallens riddarmusseron (1)  Tidig åkerskivling (2)  Trattaggsvamp (2)  Tuvhätta (4) 
Tallgråticka (1)  Tofsspindling (5)  Tratticka (5)  Tuvnagelskivling (5) 
Tallkremla (2)  Toppfjällig tråding (2)  Trattkremla (1)  Tuvspindling (7) 
Tallnagelskivling (4)  Toppig giftspindling (5)  Trattmussling (8)  Tvåfärgad laxskivling (2) 
Tallriska (5)  Toppig umbraspindling (3)  Trattnavling (2)  Tvåfärgsnopping (1) 
Tallsopp (1)  Toppmurkla (2)  Trattöra (5)  Tätskivig hätting (1) 
Tallspindling (2)  Toppskräling (1)  Trivialspröding (1)  Tätskivig svedkremla (1) 
Talltaggsvamp (6)  Toppslätskivling (1)  Trollskägg (3)  Tårfränskivling (2) 
Tallticka (2)  Toppspindling (6)  Trollsmör (4)  Tårkragskivling (2) 
Talltuvskivling (2)  Topptråding (1)  Trädgårdschampinjon (1)  Tårkremla (6) 
Tallvaxskivling (1)  Toppvaxskivling (1)  Träflisskivling (1)  Tårspröding (2) 
Tegelbandspindling (4)  Torrmusseron (2)  Träspindling (1)  Tårticka (2) 
Top

U

Ullspindling (4)  Ullticka (1)  Umbraspindling (1) 
Top

V

Vagabondspindling (4)  Vingsporig riska (2)  Vit flugsvamp (4)  Vitspindling (4) 
Vargmjölk (1)  Vinriska (4)  Vit grynskivling (1)  Vitterspindling (4) 
Vargspindling (3)  Vinternagelskivling (1)  Vit hattmurkla (2)  Vittråding (3) 
Veckhätting (1)  Vinterskål (3)  Vit kragskivling (1)  Vitvattrad spindling (3) 
Vecknavling (3)  Vintråding (1)  Vit kungschampinjon (2)  Vridspindling (3) 
Vecktrattskivling (4)  Violett alspindling (2)  Vit slidskivling (5)  Väderspåstjärna (1) 
Vedbläcksvamp (2)  Violett fingersvamp (10)  Vit sågmussling (1)  Vägchampinjon (1) 
Vedbrosking (1)  Violett geléskål (2)  Vit trattskivling (1)  Vågticka (2) 
Vedhätting (2)  Violettfotad puderskivling (3)  Vit tuvskivling (3)  Vårmusseron (1) 
Vedlavklubba (2)  Violettfotad slemspindling (5)  Vit vaxskivling (3)  Vårringhätting (1) 
Vedmussling (1)  Violettrandad spindling (3)  Vitbrun vaxskivling (8)  Vårtig röksvamp (4) 
Vednavling (3)  Violfotskremla (3)  Vitfjällskivling (1)  Vårtnästing (1) 
Vedtrattskivling (2)  Violgubbe (4)  Vitgrå vaxskivling (3)  Vårtskräling (3) 
Videriska (3)  Violkremla (1)  Vitgul flugsvamp (2)  Vårtöra (5) 
Videskräling (1)  Violmusseron (2)  Vitkransad spindling (3) 
Videspindling (2)  Violticka (3)  Vitmosshätting (1) 
Vildsvinsspindling (5)  Vit fjällskivling (1)  Vitmossriska (4) 
Top

Z

Zonkamskivling (3)  Zonriska (4)  Zontaggsvamp (9) 
Top

Ä

Äggflugsvamp (3)  Älgkragskivling (2)  Ängsnopping (5)  Ärtröksvamp (2) 
Äggspindling (6)  Ängschampinjon (2)  Ängsvaxskivling (4) 
Äggvaxskivling (3)  Ängsmusseron (7)  Ärggrön kragskivling (3) 
Top

Å

Åderkremla (1)  Åderspröding (1) 
Top

Ö

Ögonnopping (2)  Ögonvaxskivling (1)  Öronmussling (8) 
Ögonskål (2)  Öronmurkla (1)  Örsopp (3) 
Top