Index - Fungi

Galleries

Last update: 2018-01-17 12:14:17 | 1146 species (3707 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ä Å Ö

0

(396) 
Top

A

Alabasterriska (3)  Alvartrattskivling (3)  Aprikoshätta (2)  Aspspindling (4) 
Alkremla (2)  Ametistspindling (1)  Aprikosspindling (8)  Auroraspindling (3) 
Almsprängticka (1)  Anilinspindling (2)  Aprikostofsskivling (5)  Azurkremla (2) 
Alpluggskivling (2)  Anisfingersvamp (2)  Arommusseron (1) 
Alsopp (6)  Anisspindling (9)  Asprotspindling (3) 
Alticka (2)  Apelticka (2)  Aspsopp (2) 
Top

B

Backnopping (1)  Blek klubbdyna (1)  Bläcksopp (1)  Brandtaggsvamp (4) 
Bananspindling (4)  Blek nagelskivling (1)  Blå gelémussling (1)  Brandticka (6) 
Bandad giftfjällskivling (1)  Blek ostronmussling (5)  Blå rödskivling (4)  Brokspindling (3) 
Bandad navelrödskivling (2)  Blek praktspindling (2)  Blå slemspindling (7)  Bronssopp (5) 
Barkhätta (3)  Blek puderskivling (3)  Blå taggsvamp (12)  Broskmussling (3) 
Barkticka (1)  Blek rotskål (1)  Blåbrun spindling (1)  Broskspindling (3) 
Barrklubbsvamp (5)  Blek rökriska (3)  Blåfotad taggsvamp (9)  Broskvaxskivling (6) 
Barrmattsvamp (1)  Blek skäggriska (3)  Blågrön kragskivling (1)  Brun aspsopp (1) 
Barrmusseron (1)  Blek slöjhätting (1)  Blågrön kremla (1)  Brun bollrostnavling (3) 
Barrtoppspindling (1)  Blek streckmusseron (6)  Blåmjölkig storskål (1)  Brun brandskål (1) 
Beckriska (2)  Blek topptråding (2)  Blåmusseron (3)  Brun flugsvamp (2) 
Besk barrmusseron (2)  Blekblå spindling (3)  Blånande lökskivling (1)  Brun klibbskivling (6) 
Besk kastanjemusseron (5)  Blekfotad spindling (2)  Blånande lökspindling (7)  Brun stubbhätta (1) 
Besk sågnagelskivling (4)  Bleknande kamskivling (1)  Blånopping (3)  Brun ängsvaxskivling (1) 
Besk vaxskivling (7)  Bleknopping (3)  Blåsippsspindling (3)  Bruneggad hätta (1) 
Biskopsmössa (3)  Blekriska (2)  Blåskinn (3)  Brunfläckig spindling (4) 
Bitter riddarmusseron (7)  Blekröd dvärgchampinjon (4)  Blåsopp (3)  Brunkremla (2) 
Bitter rotskräling (3)  Blekröd trattskivling (1)  Blåsvärting (2)  Brunkrös (4) 
Bitter taggsvamp (7)  Bleksopp (1)  Blåticka (3)  Brunluddig roting (2) 
Bitter vaxskivling (1)  Blekspindling (6)  Blödskinn (1)  Brunskivig citronspindling (4) 
Bittermusseron (2)  Bleksporig spindling (3)  Bockspindling (2)  Brunskål (1) 
Bitterskräling (1)  Blektråding (2)  Bockticka (1)  Bräkenhätta (1) 
Bittersopp (7)  Blekviolett spindling (2)  Bokmusseron (2)  Brödmärgsticka (1) 
Bitterspindling (4)  Blodchampinjon (2)  Boksopp (2)  Brödspindling (5) 
Bittersöt tråding (2)  Blodhätta (2)  Bokspindling (4)  Brödtaggsvamp (12) 
Björkspindling (1)  Blodkremla (2)  Bokvaxskivling (2)  Buktriska (1) 
Björkticka (1)  Blodsopp (4)  Bollrostnavling (4)  Bullspindling (3) 
Björkvaxskivling (3)  Blodspindling (3)  Bolmörtsskivling (4)  Busksvamp (3) 
Blackticka (3)  Blodticka (1)  Bombmurkla (12)  Bävermussling (6) 
Blek borstticka (3)  Blodvaxskivling (6)  Borstskölding (1)  Bårdspindling (3) 
Blek bårdspindling (1)  Blomkålssvamp (5)  Brandmusseron (8) 
Blek fransriska (5)  Blygrå brödkorgsvamp (1)  Brandriska (2) 
Blek klibbflamskivling (1)  Bläckfisksvamp (7)  Brandrussling (3) 
Top

C

Champinjonfjällskivling (3)  Cinnoberspindling (4)  Citronspindling (6) 
Cinnoberröd grynskivling (3)  Citronkremla (2)  Citronticka (1) 
Top

D

Dagghätta (1)  Dofttaggsvamp (10)  Dryasbrosking (2)  Dyngbläcksvamp (1) 
Dallergröppa (4)  Dofttråding (3)  Dryasspindling (2)  Dyngskål (4) 
Diskfränskivling (3)  Doftvaxskivling (2)  Dunslidskivling (4)  Dynspröding (2) 
Disknästing (1)  Doftvaxskivling, vit form (1)  Duvkremla (1)  Dyriska (1) 
Diskvaxskivling (4)  Droppklibbskivling (4)  Duvspindling (6)  Dyster fränskivling (1) 
Doftfjällskivling (2)  Droppmusseron (12)  Dvärgjordstjärna (1)  Dysternavling (2) 
Doftfränskivling (1)  Droppskivling (1)  Dvärglaxskivling (2)  Dystersopp (3) 
Doftmusseron (2)  Dropptaggsvamp (6)  Dvärgnavling (2) 
Doftrödhätting (1)  Dropptrattskivling (1)  Dvärgrödhätting (1) 
Doftspindling (4)  Druvfingersvamp (6)  Dvärgtråding (2) 
Top

E

Ekriska (2)  Ekticka (2)  Eldsopp (5)  Elfenbensvaxskivling (1) 
Eksillkremla (1)  Ekvaxskivling (4)  Eldspindling (5)  Enkel lavklubba (1) 
Ekspindling (1)  Elastisk spindling (2)  Elfenbensspindling (3)  Epålettsvamp (5) 
Top

F

Fager vaxskivling (6)  Fjällig kragskivling (1)  Flattoppad klubbsvamp (1)  Fnasig fjällskivling (1) 
Fagerkremla (3)  Fjällig ringtråding (4)  Flockflugsvamp (3)  Fnöskticka (1) 
Fagerskål (3)  Fjällig spindling (3)  Flockig puderskivling (2)  Fransig jordstjärna (4) 
Fagerspindling (5)  Fjällig taggsvamp (7)  Fläckhätta (3)  Fransig stjälkröksvamp (1) 
Falsk rättikhätta (1)  Fjällig tofsskivling (7)  Fläckig bitterskivling (1)  Fransriska (3) 
Fatsvamp (4)  Fjällmusseron (4)  Fläckig saffransspindling (7)  Fransskivling (3) 
Filtfotsbrosking (1)  Fjällriska (3)  Fläckkantarell (4)  Frosthätta (2) 
Filtsvärting (1)  Fjällskölding (2)  Fläckkremla (1)  Frostvaxskivling (3) 
Finflockig tofsskivling (1)  Fjällsopp (8)  Fläckmusseron (3)  Frygisk spindling (4) 
Finluden stensopp (4)  Fjällspröding (4)  Fläcknagelskivling (5)  Fältjordstjärna (3) 
Fjunhätta (2)  Fjällticka (2)  Fläckriska (3)  Fårticka (1) 
Fjunspindling (3)  Flammig tofsskivling (1)  Fläckrussling (2)  Föränderlig brosking (2) 
Fjädersvamp (1)  Flamspindling (3)  Fläckticka (2)  Föränderlig tofsskivling (7) 
Fjällfotad musseron (3)  Flamspröding (1)  Fläcktråding (2) 
Top

G

Gaffelriska (1)  Grentaggsvamp (3)  Gröneggad hätta (1)  Gulfotad lerskivling (1) 
Gallkremla (1)  Grenticka (1)  Grönfjällig fjällskivling (2)  Gulfotshätta (2) 
Gallmusseron (3)  Grisspindling (2)  Grönfotstråding (5)  Gulfotsskölding (3) 
Gallspindling (3)  Gropticka (4)  Gröngul flamskivling (2)  Gulgrön kantmusseron (6) 
Gelétagging (8)  Grovticka (4)  Gröngul navling (5)  Gulköttig grynskivling (1) 
Giftchampinjon (2)  Grynknölfoting (6)  Gröngul vaxskivling (3)  Gullmusseron (4) 
Gifthätting (2)  Grynskräling (3)  Grönkremla (1)  Gullnavling (4) 
Giftkremla (1)  Grynsopp (2)  Grönköttig spindling (3)  Gulmjölkig ekriska (2) 
Gifttrattskivling (4)  Grynvaxskivling (2)  Grönmjölkig riska (1)  Gulmjölkig riska (1) 
Gifttråding (2)  Gräddspindling (8)  Grönmussling (6)  Gulnande blodkremla (1) 
Glansbrosking (1)  Gräddvaxskivling (4)  Grönnopping (3)  Gulnande musseron (2) 
Glansfoting (1)  Gräshätta (1)  Grönpucklig tråding (3)  Gulnande spindling (12) 
Glansgryn (2)  Gräsmusseron (1)  Grönriska (1)  Gulprickig vaxskivling (7) 
Glanskremla (1)  Grå bläcksvamp (2)  Grönskål (2)  Gulriska (4) 
Glansriska (3)  Grå fingersvamp (1)  Grönsporig skivling (3)  Gulskivig kanelspindling (3) 
Glansrussling (2)  Grå kantarell (2)  Grönticka (2)  Gulskivig riska (2) 
Glansspindling (3)  Grå lärkriska (3)  Gul blodsopp (2)  Gulskivig spindling (3) 
Glesskivig spindling (4)  Grå lärksopp (2)  Gul flamskivling (1)  Gulskölding (4) 
Glitterbläcksvamp (3)  Grå slidskivling (4)  Gul flugsvamp (3)  Gulspindling (1) 
Glödspindling (4)  Grå taggsvamp (7)  Gul lammticka (3)  Gulsträngad fagerspindling (5) 
Goliatmusseron (10)  Grå trattskivling (1)  Gul lilariska (1)  Gultrådig spindling (5) 
Gran-kransspindling (1)  Grå vaxskivling (4)  Gul rotskål (6)  Gultråding (3) 
Granatskivling (3)  Gråblå nopping (8)  Gul rödhätting (2)  Gultrådskinn (1) 
Grangråticka (2)  Gråbroking (2)  Gul strävsopp (2)  Gycklarspindling (6) 
Grankransspindling (5)  Gråbrun sammetsmusseron (6)  Gul taggsvamp (10)  Gyllenskivling (5) 
Granriska (1)  Gråbrun spröding (1)  Gul ullklubba (2)  Gyllenskölding (1) 
Granrotspindling (6)  Gråbrun ängsfingersvamp (2)  Gul vaxskivling (4)  Gyllensopp (2) 
Granrödling (1)  Gråfotad flugsvamp (1)  Gulbandad spindling (3)  Gyllenspindling (5) 
Granspindling (1)  Gråkremling (8)  Gulbrämad flugsvamp (1)  Gyttrad röksvamp (5) 
Grantaggsvamp (7)  Grålila vaxskivling (3)  Guldeggad hätta (2)  Gyttrad taggsvamp (1) 
Granticka (2)  Gråstrumpig kamskivling (1)  Guldkremla (3) 
Granvaxskivling (4)  Gråsvart vårtöra (1)  Guldticka (3) 
Granviolspindling (4)  Grön rödhätting (1)  Gulflockig fjällskivling (4) 
Top

H

Hagnopping (2)  Hasselvaxskivling (4)  Honungsspindling (2)  Hålkremla (2) 
Hagrödling (1)  Hedrödhätting (1)  Honungsvaxskivling (6)  Hålsopp (5) 
Hagtornsskräling (1)  Hedspindling (6)  Hunnerkremla (1)  Hålspindling (3) 
Halhätta (5)  Hinnskivling (1)  Hyacintvaxskivling (2)  Höstmusseron (3) 
Hasselriska (2)  Hjorttråding (4)  Häggtrattskivling (1)  Höstvaxskivling (1) 
Hasselspindling (3)  Honungshätting (1)  Hättstrimnavling (1) 
Top

I

Igelkottröksvamp (4)  Irismusseron (5)  Isabellmusseron (3) 
Top

J

Jodoformkremla (2)  Judasöra (1)  Jätteröksvamp (1)  Jättetråding (3) 
Jodoformspindling (2)  Juvelspindling (1)  Jättespindling (3) 
Jordmusseron (3)  Jättekamskivling (2)  Jätteticka (8) 
Jordspindling (4)  Jättemusseron (4)  Jättetrattskivling (1) 
Top

K

Kakaofränskivling (8)  Kastanjespindling (1)  Knölfotad champinjon (1)  Kremlevaxskivling (6) 
Kalkmjölnavling (3)  Kastanjespröding (1)  Knöltråding (1)  Kristallspröding (1) 
Kalknavling (1)  Kejsarskivling (6)  Knölåkerskivling (1)  Kromspindling (6) 
Kalkrödling (4)  Kejsarspindling (2)  Kokosriska (1)  Krusbärskremla (1) 
Kamferriska (2)  Klibbflamskivling (2)  Kolflamskivling (3)  Kruskantarell (3) 
Kamjordstjärna (2)  Klibbhätta (1)  Kolhätting (1)  Kryddspindling (6) 
Kandelabersvamp (7)  Klibbticka (4)  Kompakt taggsvamp (4)  Kråsmusseron (2) 
Kanelkremla (1)  Klormurkla (1)  Konspindling (1)  Kuddticka (1) 
Kanelspindling (2)  Klubbdyna (2)  Kontrastspindling (11)  Kungschampinjon (3) 
Kanelticka (2)  Klubbhonungsskivling (1)  Kopparspindling (6)  Kungsmussling (1) 
Kantarell (1)  Klubbmurkling (4)  Koppartaggsvamp (5)  Kungsspindling (9) 
Kantarellmussling (7)  Klubbspindling (5)  Koralltaggsvamp (6)  Kvartsspindling (8) 
Kantarellvaxskivling (2)  Klubbtrattskivling (3)  Korallticka (1)  Kärrhonungsskivling (1) 
Kantjordstjärna (1)  Klumpticka (1)  Korkmussling (2)  Kärrhätting (1) 
Kantmusseron (2)  Klyvblad (1)  Korkticka (2)  Kärrspindling (2) 
Kantslöjskivling (1)  Kläppspindling (3)  Kornspindling (9)  Kärrvaxskinn (2) 
Kantspindling (4)  Knoppriska (1)  Kraghätting (1)  Kötticka (3) 
Kastanjefjällskivling (3)  Knopprödhätting (2)  Kragjordstjärna (7) 
Kastanjemusseron (4)  Knubbgråskivling (4)  Kragmusseron (5) 
Kastanjesopp (1)  Knölchampinjon (1)  Kragspindling (3) 
Top

L

Lackkremla (2)  Lilaspindling (8)  Luktticka (4)  Läderboll (4) 
Lackticka (6)  Limsvamp (2)  Lukttofsskivling (3)  Lädervaxskivling (3) 
Lakritsmusseron (4)  Liten flamskivling (1)  Luktvaxskivling (3)  Lärkmusseron (4) 
Lakritsriska (1)  Liten fränskivling (7)  Lundbläcksvamp (1)  Lärkriska (3) 
Lammticka (1)  Liten gallspindling (2)  Lundfjällskivling (1)  Lärkslemskivling (5) 
Lapptrattskivling (2)  Liten hattmurkla (1)  Lundnopping (2)  Lärksopp (3) 
Lappvaxskivling (1)  Liten hjulbrosking (2)  Lundrödling (1)  Lärkvaxskivling (1) 
Laxriska (2)  Liten nagelskivling (1)  Lundröksvamp (1)  Lökbrosking (1) 
Lejonriska (2)  Liten stinksvamp (4)  Lundskål (1)  Lökspindling (3) 
Lerskivling (1)  Liten tickmussling (2)  Lundspindling (6)  Lömsk flugsvamp (4) 
Leverriska (1)  Ljus ängsfingersvamp (1)  LundspindlingLundspindling (1)  Lönnticka (1) 
Lila vaxskivling (4)  Ljusskivig lervaxskivling (4)  Lundtaggsvamp (3)  Lövklubbspindling (2) 
Lilafotad fingersvamp (3)  Lokspindling (3)  Lundticka (2)  Lövtrattskivling (5) 
Lilafotstråding (4)  Luddfingersvamp (1)  Lundvaxskivling (4)  Lövviolspindling (2) 
Lilakremla (1)  Luddticka (5)  Lutvaxskivling (6)  Lövängsspindling (3) 
Lilaköttig taggsvamp (1)  Luden skålmurkla (1)  Luvhätting (2) 
Lilanopping (2)  Luden vitriska (2)  Läcker riska (1) 
Lilariska (2)  Luktmusseron (3)  Läckerriska (4) 
Top

M

Majrödskivling (1)  Mjöltrattskivling (3)  Mässingsspindling (2)  Mörk åkerskivling (4) 
Malvaspindling (5)  Mosshätta (1)  Mångfärgad kremla (2)  Mörkbrunt haröra (2) 
Marsipankremla (1)  Mosskantarell (1)  Mångkransad spindling (8)  Mörkeggad stinkkremla (6) 
Maskfingersvamp (1)  Mosslöjskivling (1)  Mönjeskål (2)  Mörkfjällig honungsskivling (2) 
Medusaspröding (1)  Mossnavling (1)  Mönjevaxskivling (1)  Mörkfjällig spindling (4) 
Mentolmusseron (1)  Motaggsvamp (5)  Mörk alspindling (1)  Mörkfjällig vaxskivling (2) 
Mjukmussling (2)  Munkspindling (4)  Mörk blodvaxskivling (2)  Mörkfotad bitterskivling (2) 
Mjölgråskivling (2)  Musselkantarell (4)  Mörk grynsopp (6)  Mörkfotad ringbitterskivling (5) 
Mjölkhätta (1)  Musselrödling (1)  Mörk jordstjärna (1)  Mörknande vaxskivling (5) 
Mjölmusseron (2)  Musseronvaxskivling (3)  Mörk kanelspindling (1)  Mörkpucklig spindling (2) 
Mjölrödskivling (2)  Myrrödling (2)  Mörk kokosriska (4)  Mörkrödling (1) 
Mjölspindling (3)  Myrspindling (8)  Mörk spärrfjällskivling (6)  Mörktråding (1) 
Mjölsvärting (3)  Myrspröding (1)  Mörk svavelmusseron (1) 
Mjöltaggsvamp (3)  Myrvaxskivling (1)  Mörk tuvskivling (3) 
Top

N

Naggnopping (1)  Narrvaxskivling (4)  Nejlikbrosking (1)  Nässelkremla (2) 
Narrkantarell (2)  Navelmussling (1)  Nordvaxskivling (4) 
Top

O

Ockragul grynskivling (2)  Odörspindling (3)  Olivvaxskivling (1)  Orangebrun giftspindling (9) 
Ockragul grynskivling, vit form (1)  Olivbrun spindling (3)  Ollonskål (3)  Ostronmussling (5) 
Ockraporing (1)  Olivinriska (3)  Onyxmusseron (5)  Oxtungsvamp (10) 
Ockraspindling (9)  Olivslöjskivling (2)  Orange kamskivling (3) 
Ockravaxtagging (1)  Olivspindling (6)  Orange taggsvamp (5) 
Top

P

Panterflugsvamp (2)  Piggtråding (5)  Porslinsspindling (7)  Pudrad trattskivling (2) 
Pantermusseron (4)  Pilfotsspindling (6)  Potatisrottryffel (1)  Pulverticka (2) 
Papegojvaxskivling (3)  Pionjärspindling (1)  Prakstspindling (1)  Purpurbrun spindling (4) 
Parasitgråskivling (1)  Platticka (2)  Praktkremla (2)  Purpurhätta (2) 
Parasitsopp (5)  Plommonticka (1)  Praktspindling (9)  Purpurkremla (3) 
Parkhattmurkla (2)  Pluggmusseron (1)  Prakttagging (3)  Purpurskinn (3) 
Pelargonriska (1)  Pluggtrattskivling (1)  Praktvaxskivling (6)  Pälsticka (4) 
Pelargonspindling (1)  Pokalmurkla (3)  Prickmusseron (2)  Pärlchampinjon (2) 
Pepparkragskivling (1)  Poppelspindling (4)  Prickspindling (5)  Pärlmusseron (1) 
Pepparriska (3)  Poppeltofsskivling (2)  Puckelfjällskivling (4)  Pärontråding (2) 
Pepparspindling (2)  Porfyrrödling (2)  Puckelkremla (3) 
Persiljespindling (3)  Porslinsblå spindling (2)  Puckelmusseron (2) 
Piggfjällskivling (1)  Porslinsskivling (5)  Puderspindling (5) 
Top

R

Rensopp (2)  Rosenhätta (4)  Rutkremla (4)  Rödbrun spånskivling (1) 
Riddarmusseron (4)  Rosenkremla (2)  Rutsopp (1)  Rödbrun trattskivling (1) 
Ringbitterskivling (6)  Rosenmusseron (3)  Rutspindling (3)  Rödflammig tråding (3) 
Ringbroking (3)  Rosennopping (1)  Rynkad tofsskivling (3)  Rödflockig spindling (4) 
Ringhätting (1)  Rosenslemskivling (2)  Rynkskölding (1)  Rödfotad läderkremla (1) 
Ringmusseron (4)  Rosenticka (2)  Räfflad nagelskivling (5)  Rödfotad nagelskivling (2) 
Ringmussling (3)  Rosentrattskivling (1)  Rättikhätta (3)  Rödfotad spindling (1) 
Ringskräling (6)  Rostbrun grynskivling (4)  Rättikmusseron (3)  Rödgul taggsvamp (1) 
Ringtråding (2)  Rostfjällskivling (3)  Rättikspindling (4)  Rödgul trumpetsvamp (4) 
Rodnadstråding (4)  Roströd lärksopp (3)  Rävriska (5)  Rödskimrande nagelskivling (1) 
Rodnande fjällskivling (5)  Roströdskivig kanelspindling (1)  Rävspindling (1)  Rödskivig kanelspindling (2) 
Rodnande flugsvamp (2)  Rostticka (2)  Rävticka (2)  Rödskölding (1) 
Rodnande hartryffel (1)  Rotfränskivling (2)  Råttspindling (5)  Rödsopp (3) 
Rodnande lutvaxskivling (8)  Rothätta (2)  Röd ekkremla (3)  Rökfingersvamp (3) 
Rodnande musseron (2)  Rotmurkla (3)  Röd flamskivling (5)  Rökmusseron (6) 
Rodnande spindling (5)  Rotmusseron (1)  Röd flugsvamp (7)  Rökslöjskivling (1) 
Rodnande strävsopp (1)  Rotslöjskivling (3)  Röd larvklubba (1)  Rökspindling (2) 
Rosa rättikhätta (7)  Rotsopp (2)  Rödbandad spindling (6)  Röktrattskivling (2) 
Rosa vaxskivling (3)  Rovspindling (1)  Rödbandsriska (3)  Röktuvskivling (1) 
Rosabandad spindling (1)  Rulljordstjärna (1)  Rödbrun fränskivling (2)  Rönnbärshätta (2) 
Rosenfingersvamp (1)  Rund toppmurkla (3)  Rödbrun jordstjärna (1) 
Rosenfotad fjällskivling (1)  Rundsporig spindling (2)  Rödbrun slemflamskivling (3) 
Rosenfotskremla (3)  Rutbläcksvamp (4)  Rödbrun slemskivling (2) 
Top

S

Saffranshätta (2)  Slöjröksvamp (3)  Stinkspindling (3)  Stäppfingersvamp (1) 
Saffransspindling (7)  Slöjvaxskivling (6)  Stinksvamp (1)  Stäppjordstjärna (1) 
Saffransticka (5)  Smal hattmurkla (2)  Stinktrattskivling (2)  Stäpptryffel (1) 
Sammetsfotad pluggskivling (5)  Smal svampklubba (3)  Stjälkröksvamp (6)  Stålblå spindling (4) 
Sammetsskinn (2)  Smalfotad taggsvamp (1)  Stjärnborstskål (1)  Sumphätting (2) 
Sammetstaggsvamp (2)  Smalsporig gallkrös (1)  Stjärnfjällskivling (2)  Sumpkremla (3) 
Sandkremla (2)  Smultronkantarell (3)  Stjärnrödnopping (1)  Sumpriska (1) 
Sandskål (4)  Småvaxskivling (2)  Stjärntråding (3)  Sumpslöjskivling (1) 
Sandsopp (2)  Smörsopp (1)  Stoftkremling (7)  Sumpspindling (2) 
Sandtråding (2)  Snustråding (1)  Stolt fjällskivling (5)  Sumpåkerskivling (1) 
Scarlakansvaxskivling (2)  Snövit bläcksvamp (3)  Stor björkspindling (4)  Svart eldticka (4) 
Scharlakansvårskål (4)  Snövit fingersvamp (2)  Stor blodspindling (4)  Svart skålmurkla (2) 
Senapsfränskivling (3)  Sockelspindling (5)  Stor flåhätta (3)  Svart taggsvamp (13) 
Senapskremla (1)  Solkremla (1)  Stor grynskivling (5)  Svart trumpetsvamp (1) 
Sepiarödling (2)  Sommarsopp (5)  Stor klubbsvamp (2)  Svartblå rödling (1) 
Sepiavaxskivling (1)  Sommarspindling (2)  Stor kragskivling (6)  Svartblå rödskivling (4) 
Sidenticka (9)  Sommartrattskivling (2)  Stor laxskivling (2)  Svarteggad skölding (2) 
Sidentråding, lila form (1)  Sommartråding (1)  Stor lilariska (2)  Svartfjällig fjällskivling (7) 
Sienamusseron (1)  Sommarvedhätting (1)  Stor lökbrosking (1)  Svartfjällig musseron (2) 
Silkesmusseron (2)  Sotkremla (3)  Stor mörkpuckelspindling (4)  Svartfjällig tofsskivling (3) 
Silkesspindling (4)  Sotriska (5)  Stor tratticka (1)  Svartfläckig spindling (2) 
Silverhätta (1)  Sotticka (4)  Stor violtråding (1)  Svartgrön spindling (5) 
Silverskräling (1)  Sotvaxskivling (4)  Stor vårtrattskivling (1)  Svartnande kantarell (5) 
Silverspindling (1)  Spadmurkling (2)  Storkremla (1)  Svartnande narrmusseron (3) 
Sippskål (2)  Spadmussling (8)  Stornopping (4)  Svartnande spindling (2) 
Skarp dropptaggsvamp (8)  Spadskinn (1)  Storsporig spindling (5)  Svartnavling (3) 
Skarp lökbrosking (1)  Spenslig fjällskivling (2)  Streckmusseron (6)  Svartprickig lerskivling (2) 
Skarp rökriska (2)  Spetsfotad champinjon (1)  Strecknagelskivling (1)  Svartringad flugsvamp (1) 
Skarp svedkremla (1)  Spetsknölig nagelskivling (2)  Strimmig brödkorgssvamp (4)  Svartriska (1) 
Skogschampinjon (5)  Spetspucklig kanelspindling (3)  Strimmig lökspindling (3)  Svartvit taggsvamp (6) 
Skrovlig taggsvamp (6)  Spetsspindling (1)  Strimmig rödhätting (1)  Svartöra (4) 
Skruvnagelskivling (2)  Spetstråding (1)  Strimmig trattskivling (1)  Svavelgul slöjskivling (4) 
Skuggtråding (4)  Spetsvaxskivling (3)  Strimmussling (2)  Svavelmusseron (3) 
Skäggmusseron (6)  Spindelrödhätting (1)  Strimnopping (5)  Svavelriska (4) 
Skäggriska (1)  Sprickskölding (1)  Strimskräling (2)  Svavelticka (5) 
Skäggvaxskivling (2)  Sprickspindling (2)  Strimspindling (7)  Svaveltofsskivling (4) 
Skålriska (1)  Spröd vaxskivling (1)  Stripmusseron (1)  Svedjetrattskivling (2) 
Skålröksvamp (2)  Spärrfjällig tråding (2)  Strumpspindling (4)  Svedticka (3) 
Skönfotad spindling (6)  Spärrfjällskivling (3)  Stråbroking (1)  Sydlig honungsskivling (1) 
Slemmig klibbskivling (2)  Spånspröding (3)  Strålspindling (6)  Sydlig sotticka (9) 
Slemmig tofsskivling (2)  Steneksspindling (6)  Strålvaxskivling (2)  Syllsvamp (3) 
Slemringad vaxskivling (5)  Stenmurkla (1)  Stubbdyna (1)  Syrlig fjällskivling (1) 
Slemsopp (6)  Stiftsvamp (2)  Stubbläcksvamp (2)  Säckjordstjärna (1) 
Slingerticka (2)  Stinkbläcksvamp (1)  Stubbmusseron (2)  Sälgspindling (1) 
Slottsspindling (14)  Stinkbrosking (2)  Stubbrostnavling (4)  Sågnagelskivling (2) 
Slät fjällskivling (1)  Stinkkremla (2)  Stybbgråskivling (1)  Såpmusseron (6) 
Slät pokalmurkla (2)  Stinklerskivling (1)  Stybbitterskivling (4)  Sötdoftande spindling (1) 
Slät ullspindling (6)  Stinkmussling (6)  Stybbskål (1) 
Slät vitriska (1)  Stinkriska (2)  Stybbspröding (1) 
Top

T

Taggfingersvamp (1)  Tegelröd slöjslivling (1)  Torvslöjskivling (2)  Trådvaxskivling (2) 
Taggsporig tråding (2)  Tegelskivig spindling (1)  Tovspindling (4)  Tuvad åkerskivling (4) 
Taggticka (3)  Tegelsopp (3)  Transkräling (1)  Tuvbroskskivling (1) 
Taigakremla (1)  Tegelticka (7)  Trappspindling (3)  Tuvhätta (4) 
Taigaskinn (1)  Tidig åkerskivling (2)  Trattaggsvamp (2)  Tuvnagelskivling (5) 
Tallens riddarmusseron (2)  Tjockhorn (2)  Tratticka (5)  Tuvspindling (7) 
Tallgråticka (2)  Tofsspindling (5)  Trattkremla (1)  Tvåfärgad laxskivling (2) 
Tallkremla (2)  Toppfjällig tråding (2)  Trattmussling (8)  Tvåfärgsnopping (1) 
Tallnagelskivling (4)  Toppig giftspindling (5)  Trattnavling (2)  Tvåfärgsticka (1) 
Tallriska (5)  Toppig umbraspindling (3)  Trattöra (5)  Tätskivig hätting (1) 
Tallsopp (1)  Toppmurkla (2)  Trivialspröding (1)  Tätskivig svedkremla (1) 
Tallspindling (2)  Toppskräling (1)  Trollskägg (3)  Tårfränskivling (2) 
Talltaggsvamp (7)  Toppslätskivling (1)  Trollsmör (4)  Tårkragskivling (2) 
Tallticka (4)  Toppspindling (6)  Trädgårdschampinjon (2)  Tårkremla (6) 
Talltuvskivling (2)  Topptråding (1)  Träflisskivling (1)  Tårspröding (2) 
Tallvaxskivling (3)  Toppvaxskivling (1)  Träspindling (1)  Tårticka (2) 
Tegelbandspindling (4)  Torrmusseron (2)  Trådkärrhätting (3) 
Tegelröd slöjskivling (5)  Torvnavling (1)  Trådticka (11) 
Top

U

Ullspindling (4)  Ullticka (1)  Umbraspindling (1) 
Top

V

Vagabondspindling (4)  Vingsporig riska (2)  Vit flugsvamp (4)  Vitmossriska (4) 
Vargmjölk (1)  Vinriska (4)  Vit grynskivling (1)  Vitspindling (4) 
Vargspindling (3)  Vinternagelskivling (1)  Vit hattmurkla (2)  Vitterspindling (4) 
Veckhätting (1)  Vinterskål (3)  Vit kragskivling (1)  Vittråding (3) 
Vecknavling (3)  Vintråding (1)  Vit kungschampinjon (2)  Vitvattrad spindling (3) 
Vecktrattskivling (4)  Violett alspindling (2)  Vit slidskivling (5)  Vridspindling (3) 
Vedbläcksvamp (2)  Violett fingersvamp (10)  Vit sågmussling (1)  Väderspåstjärna (1) 
Vedbrosking (1)  Violett geléskål (2)  Vit trattskivling (1)  Vägchampinjon (1) 
Vedhätting (2)  Violettfotad puderskivling (3)  Vit tuvskivling (3)  Vågticka (2) 
Vedlavklubba (2)  Violettfotad slemspindling (5)  Vit vaxskivling (3)  Vårmusseron (1) 
Vedmussling (1)  Violettrandad spindling (3)  Vitbrun vaxskivling (8)  Vårringhätting (1) 
Vednavling (3)  Violfotskremla (3)  Vitfjällskivling (1)  Vårtig röksvamp (4) 
Vedtrattskivling (2)  Violgubbe (4)  Vitgrå vaxskivling (3)  Vårtnästing (1) 
Videriska (3)  Violkremla (1)  Vitgul flugsvamp (2)  Vårtskräling (3) 
Videskräling (1)  Violmusseron (3)  Vitkransad spindling (3)  Vårtöra (5) 
Videspindling (2)  Violticka (3)  Vitköttig gullmusseron (2) 
Vildsvinsspindling (5)  Vit fjällskivling (2)  Vitmosshätting (1) 
Top

Z

Zonkamskivling (3)  Zonriska (5)  Zontaggsvamp (9) 
Top

Ä

Äggflugsvamp (3)  Älgkragskivling (2)  Ängsnopping (5)  Ärtröksvamp (2) 
Äggspindling (6)  Ängschampinjon (2)  Ängsvaxskivling (4) 
Äggvaxskivling (3)  Ängsmusseron (7)  Ärggrön kragskivling (3) 
Top

Å

Åderkremla (1)  Åderspröding (1) 
Top

Ö

Ögonnopping (2)  Ögonvaxskivling (1)  Öronmussling (8) 
Ögonskål (2)  Öronmurkla (1)  Örsopp (3) 
Top