Index - Lichens

Galleries

Last update: 2019-11-17 11:25:18 | 554 species (3536 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ä Å Ö

0

(719) 
Top

A

Al-lav (5)  Alléägglav (3)  Alvar-placodlav (7)  Atlantisk vårtlav (4) 
Allélav (10)  Almlav (9)  Aspkantlav (7)  Atlantknopplav (2) 
Alléorangelav (18)  Almorangelav (4)  Asplav (5)  Atlantspricklav (6) 
Allévägglav (5)  Alporangelav (2)  Asporangelav (8) 
Top

B

Baltorangelav (5)  Blocklav (5)  Bokvårtlav (8)  Brun mångsporlav (8) 
Barkkornlav (5)  Blodorangelav (4)  Bomullsmjöllav (3)  Brun nållav (4) 
Barkporina (1)  Blodplättlav (3)  Bronsnavellav (5)  Brun spricklav (2) 
Barkpyttelav (2)  Blodplättslav (10)  Brosklav (6)  Brun vårtlav (3) 
Barkvindlav (5)  Blombägarlav (5)  Brun bägarlav (2)  Brunfjällig skivlav (8) 
Bitterlav (3)  Blylav (11)  Brun franslav (8)  Brunmjölskrimmerlav (2) 
Bladbägarlav (2)  Blyorangelav (10)  Brun guldskivlav (6)  Brunsvart sköldlav (8) 
Blank knöllav (3)  Bläcklav (10)  Brun kantlav? (1)  Brämlav (1) 
Blek kraterlav (1)  Blå halmlav (3)  Brun kartlav (3)  Buskmjöllav (5) 
Blek lekania (4)  Blåslav (5)  Brun klipprönnlav (7)  Bäcklav (6) 
Blekgul kantlav (10)  Blåsvart knopplav (2)  Brun klippsvanslav (4)  Bäckpåskrislav (3) 
Blemlav (3)  Bokkantlav (4)  Brun knopplav (5)  Bårdlav (13) 
Top

C

Cinnoberfläck (3)  Citrongul skivlav (7)  Cladonia portentosa (2) 
Citrinellav (3)  Citronlav (3) 
Top

D

Daggfärglav (8)  Dammorangelav (3)  Dvärgbägarlav (5)  Dvärgpåskrislav (5) 
Daggklotterlav (7)  Dropplav (19)  Dvärggelélav (2)  Dvärgrosettlav (4) 
Dagglav (7)  Druvpåskrislav (3)  Dvärgkaklav (7) 
Top

E

Ekflamlav (5)  Elfenbenslav (6)  Enpyttelav (2) 
Eklav (5)  Enlav (13) 
Top

F

Falsk guldskivlav (7)  Fjällblåslav (6)  Flikbägarlav (2)  Forspåskrislav (3) 
Falsk porlav (2)  Fjällig bägarlav (1)  Fliklav (3)  Fransigt stentagel (2) 
Falsk renlav (5)  Fjällig dagglav (11)  Fläckklipplav (3)  Frostfläck (5) 
Falsk skivlav (8)  Fjällig filtlav (5)  Fläcklav (2)  Frostig trädgrönelav (2) 
Filtlav (4)  Fjällig gytterlav (8)  Fläderlundlav (4)  Färglav (4) 
Finflikig sköldlav (4)  Fjällig knopplav (2)  Fnaslav (2)  Fågelkantlav (6) 
Fingerlik porlav (4)  Fjällkantlav (12)  Forsgytterlav (2)  Fågeltoppsbrosklav (4) 
Finlav (12)  Fjälltagellav (4)  Forskronlav (3)  Fönsterlav (1) 
Top

G

Gammelekslav (6)  Grynig bägarlav (1)  Grå orangelav (9)  Guldskivlav (4) 
Gammelgranslav (8)  Grynig dagglav (7)  Grå renlav (2)  Gulgrön porlav (3) 
Garnlav (7)  Grynig filtlav (7)  Grå skärelav (2)  Gulkantad dagglav (10) 
Getlav (11)  Grynig gelélav (4)  Grå vårtlav (3)  Gulnål (2) 
Gipsgroplav (3)  Grynig nållav (5)  Gråblå rönnlav (9)  Gulpudrad sköldlav (1) 
Glashårslav (3)  Grynig orangelav (10)  Grådaggig kantlav (5)  Gulpudrad spiklav (7) 
Glatt navellav (2)  Grynig praktlav (4)  Grågrön hagelporlav (2)  Gulvit blekspik (6) 
Glänsande svedskivlav (5)  Grynig stenporlav (5)  Gråstenslav (4)  Gulvit renlav (2) 
Granlav (9)  Grynig ägglav (8)  Grön spiklav (8)  Gytterlav (8) 
Grenkantlav (2)  Grynig ärrlav (4)  Gröngul knopplav (2)  Gyttrad kalkspricklav (5) 
Gropkrimmerlav (1)  Grynlav (8)  Gul dropplav (12)  Gyttrad kalkstenslav (8) 
Groplav (6)  Grå jordlav (3)  Gul hattlavssnyltare (1)  Gyttrad orangelav (4) 
Gropmandellav (5)  Grå kantlav (3)  Gul kraterkantlav (4)  Gäl-lav (3) 
Grottkantlav (10)  Grå kartlav (2)  Gul porlav (4)  Gärdsgårdskantlav (6) 
Grov ljuslav (6)  Grå krimmerlav (3)  Gul spricklav (7)  Gärdsgårdslav (2) 
Grynig blåslav (9)  Grå nållav (4)  Guldorangelav (2) 
Top

H

Hagelporlav (3)  Havstulpanlav (7)  Hjälmrosettlav (11)  Härjedalslav (6) 
Halmlav (4)  Hedlav (1)  Hornbägarlav (2)  Hål-lav (5) 
Hattlav (5)  Hedrenlav (2)  Häll-lav (6)  Hårig skrovellav (2) 
Top

I

Islandslav (4) 
Top

J

Jaguarfläck (3)  Jordfjällav (8)  Jättelav (5)  Jättesköldlav (3) 
Top

K

Kaklav (7)  Kastanjebrun kantlav (14)  Knottrig blåslav (7)  Kragkartlav (3) 
Kalkgelélav (15)  Kattfotslav (9)  Knölbrosklav (4)  Kransbägarlav (1) 
Kalkgytterlav (3)  Kavernularia (3)  Knölig sköldlav (6)  Kraterlav (9) 
Kalkhedslav (5)  Klilav (8)  Knöllav (6)  Kraterporlav (7) 
Kalklav (5)  Klippflamlav (8)  Kochenillav (6)  Krumlav (12) 
Kalkorangelav (5)  Klippgrönelav (10)  Kopparskugglav (10)  Krusig filtlav (4) 
Kalkpunktlav (4)  Klipplav (5)  Korall-lav (6)  Kuddägglav (13) 
Kalkskifferlav (2)  Klipporangelav (8)  Korallblylav (15)  Kustkaklav (1) 
Kalkspricklav (4)  Klippskivlav (12)  Korallblåslav (13)  Kustkrimmerlav (16) 
Kalkspricklav (varietet) (3)  Klot-tegellav (4)  Korallkuddlav (3)  Kustlav (10) 
Kalkstenslav (6)  Klubblav (3)  Korallorangelav (1)  Kustnavellav (1) 
Kamgelélav (9)  Klubbsköldlav (1)  Korallpåskrislav (3)  Kustvägglav (3) 
Kanelorangelav (2)  Knagglav (9)  Koralltorvlav (1)  Kvartslav (7) 
Kanelpyttelav (1)  Knaggpåskrislav (5)  Kornig filtlav (3)  Kvistkrimmerlav (1) 
Kantdynlav (3)  Knopplav (5)  Kort skägglav (5)  Kyrkogårdslav (8) 
Kartlav (5)  Knotterlav (11)  Kortskaftad parasitspik (7)  Köttröd hattlav (2) 
Top

L

Labyrintlav (2)  Liten skivlav (3)  Ljuskantad sköldlav (2)  Luddig skägglav (1) 
Ladlav (3)  Liten snömärkeslav (1)  Ljuslav (8)  Luddlav (6) 
Letlav (2)  Liten sotlav (2)  Loberad hattlav (6)  Lunglav (7) 
Liten blekspik (5)  Liten stjärnfruktlav (4)  Loberad trapelia (10)  Lunglavsknapp (1) 
Liten blocklav (5)  Liten sönderfallslav (2)  Lobothallia radiosa (1)  Läderlappslav (13) 
Liten brunspricklav (4)  Liten vaxlav (2)  Lodkrimmerlav (13)  Lönnlav (10) 
Liten kraterlav (1)  Liten ägglav (10)  Lodytsklotter (2)  Lövträdskantlav (2) 
Liten orangelav (7)  Ljusfruktig xylografa (2)  Luddig påskrislav (9) 
Top

M

Mager bägarlav (3)  Mjölig porlav (5)  Murlav (8)  Mörk granatlav (3) 
Mandellav (6)  Mjölig trapelia (5)  Murorangelav (11)  Mörk gråstenslav (4) 
Masklav (10)  Mjölklipplav (5)  Murvårtlav (1)  Mörk kartlav (7) 
Matt orangelav (8)  Molav (6)  Mussellav (4)  Mörk krimmerlav (5) 
Mjölig brosklav (2)  Mossgroplav (10)  Mångflikig gelélav (6)  Mörk skivlav (13) 
Mjölig flarnlav (4)  Mossknopplav (2)  Mångformig rosettlav (8)  Mörkbrun sköldlav (5) 
Mjölig kantlav (4)  Muhria (1)  Mångfruktig vägglav (7)  Mörkfruktig xylografa (2) 
Mjölig kochenillav (5)  Mur-lecidella (5)  Mångsporig kvistorangelav (5) 
Mjölig orangelav (2)  Murkantlav (7)  Mörk blåslav (6) 
Top

N

Naggbägarlav (3)  Nordlig dagglav (3)  Nordlig sköldlav (4)  Näverlav (2) 
Naken ragglav (2)  Nordlig kantlav (7)  Nordmörelav (3) 
Navelgelélav (8)  Nordlig navellav (5)  Norrlandslav (2) 
Nordkrimmerlav (1)  Nordlig päronlav (1)  Norsk näverlav (4) 
Top

O

Ockraröd skivlav (12)  Olivbrun gytterlav (10) 
Top

P

Papill-lav (7)  Parasitägglav (1)  Porlav (2)  Pukstockslav (6) 
Parasitskivlav (9)  Peltula (2)  Praktlav (6)  Påskrislav (3) 
Parasitsvartlav (1)  Pigglav (3)  Pricklav (2) 
Parasitsvartspik (2)  Pinnlav (2)  Puderlav (4) 
Top

R

Ragglav (4)  Rosengyalidea (4)  Rostkartlav (8)  Röd pyttelav (1) 
Rikfruktig blemlav (6)  Rosenporina (1)  Rostorangelav (3)  Rödbrun blekspik (1) 
Rikfruktig gelélav (14)  Rosettbrosklav (7)  Rostskivlav (4)  Rödbrun japewia (1) 
Rikfruktig rosettlav (2)  Rosettbäcklav (4)  Rostspricklav (3)  Rödfläckig bägarlav (2) 
Ringlav (3)  Rosettlav (9)  Rundellav (4)  Rödfläckig knotterlav (7) 
Risknopplav (1)  Rosettorangelav (10)  Rundgrynig torvlav (2)  Rönnlav (4) 
Rislav (2)  Rostfläck (2)  Rutlav (8)  Rörbägarlav (2) 
Rosa lundlav (7)  Rostfläckig nållav (8)  Rutskivlav (6) 
Rosa skärelav (3)  Rostig svedskivlav (7)  Röd pysslinglav (1) 
Top

S

Saffranslav (7)  Snabellav (9)  Stjärnporlav (1)  Styverlav (2) 
Saltkantlav (5)  Snyltorangelav (3)  Stocklav (5)  Stängellav (2) 
Siktlav (13)  Snöbollslav (4)  Stoftlav (9)  Svart dynlav (2) 
Silverlav (16)  Snölav (8)  Stor stjärnfruktlav (3)  Svart kantlav (12) 
Sipperlav (3)  Snömärkeslav (2)  Stor blanklav (3)  Svart renlav (2) 
Skorpdagglav (5)  Snöorangelav (6)  Stor häll-lav (3)  Svart rutlav (2) 
Skriftlav (6)  Solfjäderslav (2)  Stor jordlav (1)  Svart sköldlav (9) 
Skrovellav (10)  Solorina saccata (2)  Stor knopplav (7)  Svart spiklav (2) 
Skrynkellav (7)  Sotlav (5)  Stor kvartslav (5)  Svartbrun knopplav (2) 
Skuggblåslav (6)  Spatelbrosklav (2)  Stor mossorangelav (1)  Svartfruktig orangelav (5) 
Skuggdynlav (3)  Spretig påskrislav (4)  Stor pigglav (2)  Svartringad skivlav (1) 
Skuggvårtlav (2)  Spretig skägglav (3)  Stor stjärnfruktlav (4)  Svavelgul kantlav (8) 
Skvalporangelav (3)  Sprickkantlav (12)  Storkorning torvlav (1)  Svedlav (4) 
Skållav (5)  Sprödlav (5)  Strandblocklav (2)  Svedskivlav (8) 
Sköldfiltlav (4)  Stadskantlav (7)  Strandbrosklav (4)  Sväll-lav (2) 
Slanklav (5)  Staketflarnlav (4)  Strandkantlav (3)  Sydlig blekspik (5) 
Slät lönnlav (5)  Stendynlav (1)  Strandkartlav (5)  Sydlig filtlav (2) 
Slånlav (3)  Stenorangelav (10)  Strandkollav (8)  Sydlig halmlav (2) 
Smal islandslav (1)  Stentagel (8)  Strandorangelav (9)  Sydlig kalkorangelav (5) 
Smalflikig kaklav (7)  Stiftgelélav (2)  Strandstenslav (1)  Sydlig orangelav (1) 
Smalkantad säcklav (3)  Stiftlav (2)  Strutlav (8)  Sydlig sotlav (1) 
Smalskaftslav (2)  Stiftlik påskrislav (14)  Strålflikig kantlav (6)  Sydorangelav (5) 
Småfruktig guldskivlav (11)  Stiftsköldlav (9)  Strållav (10)  Synalissa (16) 
Smågrynig knopplav (6)  Stiftärrlav (2)  Stuplav (6)  Säcklav (11) 
Småsporig rönnlav (1)  Stjärnlav (6)  Stuporangelav (4) 
Top

T

Tallflarnlav (4)  Torsklav (11)  Trind enlav (6)  Tunn filtlav (3) 
Tallskivlav (1)  Torvskivlav (4)  Trädgrönelav (3)  Tunn porlav (2) 
Tegellav (4)  Trapelia involuta (1)  Trädklipplav (2)  Tuschlav (3) 
Thelomma (10)  Trasig pöslav (1)  Trådbrosklav (3)  Tånglav (8) 
Tjock kantlav (11)  Trattlav (3)  Trådlav (3) 
Top

U

Urnlav (6)  Utbredd påskrislav (6) 
Top

V

Varglav (8)  Vedlav (7)  Vit kantlav (10)  Vägglav (6) 
Vaxgul bägarlav (5)  Vednål (2)  Vit porlav (5)  Västlig gytterlav (15) 
Vaxorangelav (4)  Vedpyttelav (2)  Vitaktig orangelav (4)  Västlig knotterlav (4) 
Veckad kalkkantlav (9)  Vedskivlav (2)  Vitgrynig nållav (3)  Västlig njurlav (5) 
Veckkantlav (1)  Vindlav (18)  Vitgrynig skivlav (1)  Västlig silverlav (2) 
Ved-dynlav (5)  Vinterlav (14)  Vitmosslav (13)  Vårknopplav (9) 
Vedflamlav (8)  Violettgrå porlav (5)  Vitpudrad kantlav (10)  Vårtig påskrislav (7) 
Vedknotterlav (9)  Vit flarnlav (1)  Vitskivlav (1)  Vårtig sköldlav (6) 
Top

Z

Zonlav (1) 
Top

Ä

Ädelkronlav (4)  Ägglav (6)  Älghornslav (2) 
Ädellav (8)  Äggsvartlav (3)  Ärgnål (2) 
Top

Å

Åderlav (4) 
Top

Ö

Ögonlav (2)  Örlav (2)  Örtlav (9) 
Öländsk tegellav (5)  Örnporlav (4) 
Top