Index - Lichens

Galleries

Last update: 2024-05-19 15:09:41 | 605 species (3850 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ä Å Ö

0

(779) 
Top

A

Al-lav (5)  Alléägglav (3)  Alvar-placodlav (7)  Atlantisk vårtlav (4) 
Allélav (10)  Almlav (9)  Aspkantlav (7)  Atlantknopplav (2) 
Alléorangelav (18)  Almorangelav (4)  Asplav (5)  Atlantspricklav (6) 
Allévägglav (5)  Alporangelav (2)  Asporangelav (8) 
Top

B

Baltorangelav (5)  Blocklav (5)  Blåsvart knopplav (2)  Brun knopplav (5) 
Barkkornlav (5)  Blodlav (9)  Bokkantlav (4)  Brun mångsporlav (8) 
Barkporina (1)  Blodorangelav (4)  Bokvårtlav (8)  Brun nållav (4) 
Barkpyttelav (2)  Blodplättlav (3)  Bomullsmjöllav (3)  Brun spricklav (2) 
Barkvindlav (5)  Blodplättslav (10)  Bronsnavellav (5)  Brun vårtlav (3) 
Bitterlav (3)  Blombägarlav (5)  Brosklav (6)  Brunfjällig skivlav (8) 
Bladbägarlav (2)  Blomskägglav (2)  Brun bägarlav (2)  Brunmjölskrimmerlav (2) 
Blank knöllav (3)  Blylav (11)  Brun franslav (8)  Brunsvart sköldlav (8) 
Blek kraterlav (1)  Blyorangelav (10)  Brun guldskivlav (6)  Brämlav (1) 
Blek lekania (4)  Bläcklav (10)  Brun kantlav? (1)  Buskmjöllav (5) 
Blek örnlav (1)  Blå halmlav (3)  Brun kartlav (3)  Bäcklav (6) 
Blekgul kantlav (10)  Blågrå skinnlav (4)  Brun klipprönnlav (7)  Bäckpåskrislav (3) 
Blemlav (3)  Blåslav (5)  Brun klippsvanslav (4)  Bårdlav (13) 
Top

C

Cinnoberfläck (3)  Citrongul skivlav (8)  Cladonia portentosa (2) 
Citrinellav (3)  Citronlav (3) 
Top

D

Daggfärglav (8)  Dropplav (19)  Dvärgkaklav (7)  Dvärgtufs (5) 
Daggklotterlav (7)  Druvpåskrislav (3)  Dvärgkranslav (6) 
Dagglav (7)  Dvärgbägarlav (5)  Dvärgpåskrislav (5) 
Dammorangelav (3)  Dvärggelélav (2)  Dvärgrosettlav (4) 
Top

E

Ekflamlav (5)  Elfenbenslav (6)  Enpyttelav (2) 
Eklav (5)  Enlav (13) 
Top

F

Falsk guldskivlav (7)  Fjällig bägarlav (1)  Flikbägarlav (2)  Fransigt stentagel (2) 
Falsk porlav (2)  Fjällig dagglav (11)  Fliklav (3)  Frostfläck (5) 
Falsk renlav (5)  Fjällig filtlav (7)  Fläckklipplav (3)  Frostig trädgrönelav (2) 
Falsk skivlav (8)  Fjällig gytterlav (8)  Fläcklav (2)  Färglav (4) 
Filtlav (4)  Fjällig knopplav (2)  Fläderlundlav (4)  Fågelkantlav (6) 
Finflikig sköldlav (4)  Fjällig svavellav (8)  Fnaslav (2)  Fågeltoppsbrosklav (4) 
Fingerlik porlav (4)  Fjällkantlav (12)  Forsgytterlav (2)  Fönsterlav (1) 
Finlav (12)  Fjälltagellav (4)  Forskronlav (3) 
Fjällblåslav (6)  Flarnlav (7)  Forspåskrislav (3) 
Top

G

Gammelekslav (6)  Grynig blåslav (9)  Grå nållav (4)  Gul spricklav (7) 
Gammelgranslav (8)  Grynig bägarlav (1)  Grå orangelav (9)  Guldorangelav (2) 
Garnlav (7)  Grynig dagglav (7)  Grå renlav (2)  Guldskivlav (4) 
Getlav (11)  Grynig filtlav (7)  Grå skärelav (2)  Gulgrön porlav (3) 
Gipsgroplav (3)  Grynig gelélav (4)  Grå vårtlav (3)  Gulkantad dagglav (10) 
Glashårslav (3)  Grynig kolvlav (3)  Gråblå rönnlav (9)  Gulmjöl (2) 
Glatt navellav (2)  Grynig nållav (5)  Gråblå skinnlav (8)  Gulnål (2) 
Glänsande svedskivlav (5)  Grynig orangelav (10)  Grådaggig kantlav (5)  Gulpudrad sköldlav (1) 
Granlav (9)  Grynig praktlav (4)  Grågrön hagelporlav (2)  Gulpudrad spiklav (7) 
Grenkantlav (2)  Grynig stenporlav (5)  Gråstenslav (4)  Gulvit blekspik (6) 
Gropkrimmerlav (1)  Grynig ägglav (8)  Grön spiklav (8)  Gulvit renlav (2) 
Groplav (6)  Grynig ärrlav (4)  Gröngul knopplav (2)  Gytterlav (8) 
Gropmandellav (5)  Grynig örnlav (13)  Grönt gulmjöl (9)  Gyttrad kalkspricklav (5) 
Grottkantlav (10)  Grynlav (8)  Gul dropplav (12)  Gyttrad kalkstenslav (8) 
Grov ljuslav (6)  Grå jordlav (3)  Gul hattlavssnyltare (1)  Gyttrad orangelav (4) 
Grovkoring örnlav (3)  Grå kantlav (3)  Gul kraterkantlav (4)  Gäl-lav (3) 
Grovkornig örnlav (2)  Grå kartlav (2)  Gul mjöllav (3)  Gärdsgårdskantlav (6) 
Grynig blodlav (5)  Grå krimmerlav (3)  Gul porlav (4)  Gärdsgårdslav (2) 
Top

H

Hagelporlav (3)  Havstulpanlav (7)  Hornbägarlav (2)  Hårig skrovellav (2) 
Halmgul örnlav (1)  Hedlav (1)  Häll-lav (6) 
Halmlav (4)  Hedrenlav (2)  Härjedalslav (6) 
Hattlav (6)  Hjälmrosettlav (11)  Hål-lav (5) 
Top

I

Islandslav (4) 
Top

J

Jaguarfläck (3)  Jordfjällav (8)  Jättelav (5)  Jättesköldlav (3) 
Top

K

Kaklav (7)  Kastanjebrun kantlav (14)  Knotterlav (11)  Kragkartlav (3) 
Kalkgelélav (15)  Kattfotslav (9)  Knottrig blåslav (7)  Kransbägarlav (1) 
Kalkgytterlav (3)  Kavernularia (3)  Knölbrosklav (4)  Kranslav (6) 
Kalkhedslav (5)  Klilav (9)  Knölig sköldlav (6)  Kraterlav (9) 
Kalklav (5)  Klippflamlav (8)  Knöllav (6)  Kraterporlav (7) 
Kalkorangelav (5)  Klippgrönelav (10)  Kochenillav (7)  Krumlav (12) 
Kalkpunktlav (4)  Klippkranslav (5)  Kolflarnlav (2)  Krusig filtlav (4) 
Kalkskifferlav (2)  Klipplav (5)  Kopparskugglav (10)  Kuddägglav (13) 
Kalkskivlav (4)  Klippmjöllav (1)  Korall-lav (6)  Kustkaklav (1) 
Kalkspricklav (4)  Klipporangelav (8)  Korallblylav (15)  Kustkrimmerlav (16) 
Kalkspricklav (varietet) (3)  Klippskivlav (12)  Korallblåslav (13)  Kustlav (10) 
Kalkstenslav (6)  Klot-tegellav (4)  Korallkuddlav (3)  Kustnavellav (1) 
Kamgelélav (9)  Klotterlav (3)  Korallorangelav (1)  Kustskinnlav (5) 
Kanelorangelav (2)  Klubblav (3)  Korallpåskrislav (3)  Kustvägglav (3) 
Kanelpyttelav (1)  Klubbsköldlav (1)  Koralltorvlav (1)  Kvartslav (7) 
Kantdynlav (3)  Knagglav (9)  Kornig filtlav (3)  Kvistkrimmerlav (1) 
Kantlavsklotter (2)  Knaggpåskrislav (5)  Kort skägglav (5)  Kyrkogårdslav (8) 
Kartlav (5)  Knopplav (5)  Kortskaftad parasitspik (7)  Köttröd hattlav (2) 
Top

L

Labyrintlav (2)  Liten snömärkeslav (1)  Ljuskantad sköldlav (2)  Luddlav (6) 
Ladlav (3)  Liten sotlav (2)  Ljuslav (8)  Lunglav (7) 
Letlav (2)  Liten stjärnfruktlav (4)  Loberad hattlav (6)  Lunglavsknapp (1) 
Liten blekspik (5)  Liten sönderfallslav (2)  Loberad trapelia (10)  Läderlappslav (13) 
Liten blocklav (5)  Liten vaxlav (2)  Lobothallia radiosa (1)  Lönnlav (10) 
Liten brunspricklav (4)  Liten ädellav (1)  Lodkrimmerlav (13)  Lövträdskantlav (2) 
Liten kraterlav (1)  Liten ägglav (10)  Lodytsklotter (2) 
Liten orangelav (7)  Ljus rosettmjöllav (2)  Luddig påskrislav (9) 
Liten skivlav (3)  Ljusfruktig xylografa (2)  Luddig skägglav (1) 
Top

M

Mager bägarlav (3)  Mjölig porlav (5)  Murlav (8)  Mörk granatlav (3) 
Mandellav (6)  Mjölig trapelia (5)  Murorangelav (11)  Mörk gråstenslav (4) 
Manlav (4)  Mjölklipplav (5)  Murvårtlav (1)  Mörk kartlav (7) 
Masklav (10)  Mjöllav (7)  Mussellav (4)  Mörk kranslav (11) 
Matt orangelav (8)  Molav (6)  Mångflikig gelélav (6)  Mörk krimmerlav (5) 
Mjölig brosklav (2)  Mossgroplav (10)  Mångformig rosettlav (8)  Mörk skivlav (13) 
Mjölig flarnlav (4)  Mossknopplav (2)  Mångfruktig vägglav (7)  Mörkbrun sköldlav (5) 
Mjölig kantlav (4)  Muhria (1)  Mångfruktig örnlav (6)  Mörkfruktig xylografa (2) 
Mjölig kochenillav (5)  Mur-lecidella (5)  Mångsporig kvistorangelav (5) 
Mjölig orangelav (2)  Murkantlav (7)  Mörk blåslav (6) 
Top

N

Naggbägarlav (3)  Nordlig dagglav (3)  Nordlig sköldlav (4)  Norsk näverlav (4) 
Naken ragglav (2)  Nordlig kantlav (7)  Nordlig örnlav (8)  Näverlav (2) 
Navelgelélav (8)  Nordlig navellav (5)  Nordmörelav (3) 
Nordkrimmerlav (1)  Nordlig päronlav (1)  Norrlandslav (2) 
Top

O

Ockraröd skivlav (12)  Olivbrun gytterlav (10)  Olivklotterlav (2)  Orangepudrad klotterlav (5) 
Top

P

Papill-lav (7)  Parasitägglav (1)  Porlav (2)  Puderlav (4) 
Parasitskivlav (9)  Peltula (2)  Praktlav (6)  Pukstockslav (6) 
Parasitsvartlav (1)  Pigglav (3)  Prickig mellanklotterlav (2)  Påskrislav (3) 
Parasitsvartspik (2)  Pinnlav (2)  Pricklav (2) 
Top

R

Raggkranslav (1)  Rosa skärelav (3)  Rostig svedskivlav (7)  Röd pysslinglav (1) 
Ragglav (4)  Rosengyalidea (4)  Rostkartlav (8)  Röd pyttelav (1) 
Rikfruktig blemlav (6)  Rosenporina (1)  Rostorangelav (3)  Rödbrun blekspik (1) 
Rikfruktig gelélav (14)  Rosettbrosklav (7)  Rostskivlav (4)  Rödbrun japewia (1) 
Rikfruktig rosettlav (2)  Rosettbäcklav (4)  Rostspricklav (3)  Rödbrun klotterlav (5) 
Ringlav (3)  Rosettlav (9)  Rundellav (4)  Rödfläckig bägarlav (2) 
Risknopplav (1)  Rosettorangelav (10)  Rundgrynig torvlav (2)  Rödfläckig knotterlav (7) 
Rislav (2)  Rostfläck (2)  Rutlav (8)  Rönnlav (4) 
Rosa lundlav (7)  Rostfläckig nållav (8)  Rutskivlav (6)  Rörbägarlav (2) 
Top

S

Saffranslav (7)  Småsporig rönnlav (1)  Stjärnporlav (1)  Styverlav (2) 
Saltkantlav (5)  Snabellav (9)  Stocklav (5)  Stängellav (2) 
Siktlav (13)  Snyltorangelav (3)  Stoftlav (9)  Svart dynlav (2) 
Silverlav (16)  Snöbollslav (4)  Stor stjärnfruktlav (3)  Svart kantlav (12) 
Sipperlav (3)  Snölav (8)  Stor blanklav (3)  Svart renlav (2) 
Sjökantlav (3)  Snömärkeslav (2)  Stor häll-lav (3)  Svart rutlav (2) 
Skinnlav (4)  Snöorangelav (6)  Stor jordlav (1)  Svart sköldlav (9) 
Skorpdagglav (5)  Solfjäderslav (2)  Stor knopplav (7)  Svart spiklav (2) 
Skriftlav (6)  Solorina saccata (2)  Stor kvartslav (5)  Svartbrun knopplav (2) 
Skrovellav (10)  Sotlav (5)  Stor mossorangelav (1)  Svartfruktig orangelav (5) 
Skrynkellav (7)  Spatelbrosklav (2)  Stor pigglav (2)  Svartringad skivlav (1) 
Skuggblåslav (6)  Spretig påskrislav (4)  Stor stjärnfruktlav (4)  Svavelgul kantlav (8) 
Skuggdynlav (3)  Spretig skägglav (3)  Stor vaxlav (2)  Svavellav (8) 
Skuggklotterlav (5)  Sprickkantlav (12)  Storkorning torvlav (1)  Svedlav (4) 
Skuggvårtlav (2)  Sprödlav (5)  Strandblocklav (2)  Svedskivlav (8) 
Skvalporangelav (3)  Stadskantlav (7)  Strandbrosklav (4)  Sväll-lav (2) 
Skållav (5)  Staketflarnlav (4)  Strandkantlav (3)  Sydlig blekspik (5) 
Sköldfiltlav (4)  Stendynlav (1)  Strandkartlav (5)  Sydlig filtlav (2) 
Slanklav (5)  Stenorangelav (10)  Strandkollav (8)  Sydlig halmlav (2) 
Slät lönnlav (5)  Stentagel (8)  Strandorangelav (9)  Sydlig kalkorangelav (5) 
Slånlav (3)  Stiftgelélav (2)  Strandstenslav (1)  Sydlig orangelav (1) 
Smal islandslav (1)  Stiftklotterlav (4)  Strutlav (8)  Sydlig sotlav (1) 
Smalflikig kaklav (7)  Stiftlav (2)  Strutskinnlav (7)  Sydorangelav (5) 
Smalkantad säcklav (3)  Stiftlik påskrislav (14)  Strålflikig kantlav (6)  Synalissa (16) 
Smalskaftslav (2)  Stiftsköldlav (9)  Strållav (10)  Säcklav (11) 
Småfruktig guldskivlav (11)  Stiftärrlav (2)  Stuplav (7) 
Smågrynig knopplav (6)  Stjärnlav (6)  Stuporangelav (4) 
Top

T

Tallflarnlav (4)  Torvskivlav (4)  Trädgrönelav (3)  Tunn porlav (2) 
Tallskivlav (1)  Trapelia involuta (1)  Trädklipplav (2)  Tunn örnlav (3) 
Tegellav (4)  Trasig pöslav (1)  Trådbrosklav (3)  Turners örnlav (4) 
Thelomma (10)  Traslav (4)  Trådlav (3)  Tuschlav (3) 
Tjock kantlav (11)  Trattlav (3)  Tunn filtlav (3)  Tvåsporig blodlav (2) 
Torsklav (11)  Trind enlav (6)  Tunn flarnlav (15)  Tånglav (8) 
Top

U

Urnlav (6)  Utbredd påskrislav (6) 
Top

V

Varglav (8)  Vednål (2)  Vit skivlav (1)  Västlig knotterlav (4) 
Vaxgul bägarlav (5)  Vedpyttelav (2)  Vitaktig orangelav (4)  Västlig njurlav (5) 
Vaxorangelav (4)  Vedskivlav (2)  Vitgrynig nållav (3)  Västlig silverlav (2) 
Veckad kalkkantlav (9)  Vindlav (18)  Vitgrynig skivlav (1)  Vårknopplav (9) 
Veckkantlav (1)  Vinterlav (14)  Vitmosslav (13)  Vårtig påskrislav (7) 
Ved-dynlav (5)  Violettgrå porlav (5)  Vitpudrad kantlav (10)  Vårtig sköldlav (6) 
Vedflamlav (8)  Vit flarnlav (1)  Vitskivlav (13) 
Vedknotterlav (9)  Vit kantlav (10)  Vägglav (6) 
Vedlav (7)  Vit porlav (5)  Västlig gytterlav (15) 
Top

Z

Zonlav (1) 
Top

Ä

Ädelkronlav (4)  Ägglav (6)  Älghornslav (2) 
Ädellav (8)  Äggsvartlav (3)  Ärgnål (2) 
Top

Å

Åderlav (4) 
Top

Ö

Ögonlav (2)  Örlav (2)  Örtlav (9) 
Öländsk tegellav (5)  Örnporlav (4) 
Top