Our papers on mycology

Home

The main part of our papers are written in Swedish, but there are mostly summeries in English, sometimes quite comprehensive.

Stridvall, L. 1978: Russula pumila Rouzeau & Massart funnen i Sverige. Göteborgs Svampklubbs Årsskrift 1977-1978: 14 - 16.

Stridvall, L. 1978: Cortinarius rubicundulus (Rea) Pearson – en lätt igenkännlig spindelskivling. Göteborgs Svampklubbs Årsskrift 1977-1978: 27 - 31.

Stridvall, L. 1978: New finds of Hygrophorus pacificus Smith & Hesler in Europe. Göteborgs Svampklubbs Årsskrift 1977-1978: 67 - 70.

Jacobsson, S. & L. Stridvall 1979: Contributions to the knowledge of the Swedish Inocybe flora: Inocybe hirtella, Inocybe hirtelloides and Inocybe kuehneri. Göteborgs Svampklubbs Årsskrift 1979, 11-20.

Stridvall, A. & L. 1979: Strobilomyces floccopus (Vahl in Fl. Dan. ex Fr.) Karst. funnen vid Hunneberg. Göteborgs Svampklubbs Årsskrift 1979, 94 - 95.

Jacobsson, S. & L. Stridvall 1980: Två Naucoria-arter på brandplatser. Göteborgs Svampklubbs Årsskrift 1980, 79 - 81.

Jacobsson, S., Stridvall, A. & L. 1981: Kartering av svamparnas utbredning i sydvästra Sverige. – Jordstjärnan 2 (1): 26 - 32.

Stridvall, L. 1981: Släktet Pholiotina em. Sing. i Sverige. Göteborgs Svampklubbs Årsskrift 1981: 83 - 123.

Stridvall, A. & L. 1981: Anmärkningsvärda skivlingfynd i sydvästra Sverige. Lepiota ochraceofulva, Phaeogalera medullosa och Pholiota nematolomoides. Göteborgs Svampklubbs Årsskrift 1981: 124 - 135.

Stridvall, A. & L. 1982: De svenska elfenbenvaxskivlingarna. – Jordstjärnan 3 (1): 5 - 8.

Stridvall, A. & L. 1982: Stinkkremlan och dess närmaste släktingar. – Jordstjärnan 3 (1): 9 - 13.

Jacobsson, S., Stridvall, A. & L. 1982: Riksinventering av vissa svampar. – Jordstjärnan 3 (1): 31 - 34.

Jacobsson, S. & L. Stridvall 1983: Släktet Phaeocollybia i Sverige. Göteborgs Svampklubbs Årsskrift 1982-83, 57 - 79.

Stridvall, A. & L. 1984: Peziza-arter med färgad mjölksaft. – Jordstjärnan 5 (1): 31 - 34.

Jacobsson, S., Stridvall, A. & L. 1982: Känd utbredning av några inventeringssvampar. – Jordstjärnan 3 (1): 31 - 34.

Stridvall, A. & L. 1987: Svampfloran i ett lövskogs- och hagmarksområde i sydvästra Sverige. Jordstjärnan 8(2): 5 - 27.

Jacobsson, S., Stridvall, A. & L. 1988: Nytt från svampinventeringen. Jordstjärnan 9(2): 47 - 54.

Stridvall, A. & L. 1989: Svampar i vitmossa. – Jordstjärnan 10 (1): 39 - 67.

Jacobsson, S., Stridvall, A. & L. 1989: Släktet Inocybe i Sverige. En preliminär översikt. Jordstjärnan 10(2): 29 - 76.

Stridvall, A. & L. 1989: Om en bortglömd fränskivling, Hebeloma birrus (Fries) Gillet, och andra fränskivlingar utan rättiklukt. – Jordstjärnan 10 (3): 17 - 31.

Stridvall, A. & L. 1989: Fynd av två föga kända slöjskivlingar, Hypholoma subericaeum (Fries) Kühner och Hypholoma ericaeoides Orton.. – Jordstjärnan 10 (3): 32 - 37.

Stridvall, A. & L. 1990: Phaeogalera medullosa (Bresadola) Moser – en nomenklatorisk diskussion. – Jordstjärnan 11 (1): 8 - 17.

Jacobsson, S., Stridvall, A. & L. 1990: Den svenska utbredningen av några kremlearter. Jordstjärnan 11(2): 2 - 18.

Stridvall, A. & L. 1990: Arterna kring Galerina camerina (Fries 1838) Kühner 1957.– Jordstjärnan 11 (2): 33 - 51.

Stridvall, A. & L. 1991: List of Species. X Nordic Mycological Congress. Håverud, Dalsland (Sweden), 10-15 September 1990. Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Stridvall, A. & L. 1991: Falsk sillkremla, Russula taigarum Ruotsalainen & Vauras 1990, en från Norden nybeskriven kremla. Jordstjärnan 12(1): 23 - 26.

Stridvall, A. & L. 1991: Naucoria permixta Orton funnen i Sverige. – Jordstjärnan 12 (1): 33 - 36.

Jacobsson, S., Stridvall, A. & L. 1991: Munkängarna på Kinnekulle, ett eldorado för mykologer. Jordstjärnan 12(2): 19-54.

Stridvall, A. & L. 1994: Släktet Squamanita Imbach i Sverige. – Jordstjärnan 15 (1): 24 - 37.

Stridvall, A. & L. 1994: Stropharia percevalii Berkeley & Broome - en för Sverige ny kragskivling. – Jordstjärnan 15 (1): 38 - 42.

Stridvall, A. & L. 1994: Intressanta fynd från fyrstadsområdet. I. Conocybe, Galerina, Hebeloma. – Jordstjärnan 15 (1): 43 - 64.

Stridvall, A. & L. 1994: Collybia fodiens (Kalchbr.) Favre och dess närmaste släktingar [Sektion; Maculatae (Singer) Lennox]. – Jordstjärnan 15 (1): 71 - 81.

Stridvall, A. & L. 1995: Om sopp- och skivlingfloran i fyrstadsområdets bokskogar. Jordstjärnan 16(1): 16 - 58.

Stridvall, A. & L. 1996: Fynd av två för Sverige nya skivlingar Russula rutila Romagn. och Stagnicola perplexa (Orton) Redhead & Smith. Jordstjärnan 17(1): 11 - 16.

Stridvall, A. & L. 1996: Fynd av sällsynt brandplatshätting Galerina carbonicola A. H. Smith. Jordstjärnan 17(2): 3-7.

Stridvall, A. & L. 2001: Fynd av en för Sverige ny grynskivling – Cystoderma lilacipes Harmaja. – Jordstjärnan 22 (1): 34 - 36.

Stridvall, A. & L. 2003: Halle-Hunnebergs svampar – Sopp- och skivlingfloran inventerad. – Jordstjärnan 24 (3): 4 - 76.

Stridvall, A. & L. 2006: Fynd av en sällsynt gelémussling – Hohenbuehelia auriscalpium. – Svensk Mykologisk Tidskrift 27 (2): 47 - 50.

Stridvall, A. & L. 2006: Svampar på norrländska lavtallhedar. – Svensk Mykologisk Tidskrift 27 (3): 9 - 21.

Home