Index - Flowers

Galleries

Last update: 2019-07-20 07:57:16 | 1313 species (9077 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ä Å Ö

0

(4053) 
Top

A

Adam och Eva (39)  Alpförgätmigej (1)  Alpranunkel (2)  Anatoliennyckel (8) 
Afrikas blåa lilja (4)  Alpgentiana (1)  Alprapunkel (3)  Anatoliens nycklar (8) 
Aftonstjärna (2)  Alpgetväppling (8)  Alpsippa (5)  Apelsinträd (3) 
Aftonviol (1)  Alpin klöver (6)  Alpskräppa (3)  Apnycklar (9) 
Agave (6)  Alpkaprifol (1)  Alpskärvfrö (4)  Arabisk cistros (9) 
Aklejruta (7)  Alpklematis (6)  Alpsporre (4)  Arabisk stjärnlök (2) 
Aleppotall (1)  Alpklocka (10)  Alpstjärnflocka (2)  Armenisk näva (2) 
Alexandrapalm (1)  Alpklöver (1)  Alptistel (7)  Armenisk pärlhyacint (1) 
Algersallad (2)  Alpkrassing (4)  Alptrift (5)  Atlantisk ceder (1) 
Algersallat (4)  Alpkål (4)  Alpvallmo (5)  Atlantisk pors (5) 
Allahs primula (6)  Alpkörvel (2)  Alpviol (11)  Atlantlager (3) 
Allamanda (3)  Alplin (4)  Alpvänderot (1)  Atlantljung (4) 
Allanders björnbär (2)  Alploka (3)  Alvararv (3)  Aurikel (7) 
Alpakleja (7)  Alpmartorna (7)  Alvarklofibbla (1)  Avokado (1) 
Alpaster (5)  Alpmynta (1)  Alvarstånds (1)  Axbetonika (3) 
Alpdunört (2)  Alpnycklar (12)  Amaryllis (2)  Axveronika (4) 
Alpflockel (2)  Alpnäbbspira (10)  Amerikansk grovsnärja (1)  Azarolhagtorn (2) 
Alpfrossört (6)  Alpprästkrage (2)  Ampelvinda (1)  Azoriskt lagerbärsträd (1) 
Top

B

Backglim (2)  Bergkummin (7)  Blomsterkörvel (3)  Brandlilja (7) 
Backklöver (1)  Bergkumminsnyltrot (1)  Blomsterlupin (5)  Bredbladig klippros (14) 
Backnejlika (5)  Bergkårel (3)  Blyblomma (4)  Bredbladig primula (3) 
Backsippa (1)  Berglin (1)  Blå bägarkrokus (3)  Brianconkuddviva (2) 
Backtimjan (1)  Bergmynta (1)  Blå gräsfibbla (5)  Brittsommaraster (3) 
Backvial (3)  Bergnejlikrot (5)  Blå martorn (5)  Broad-leaved Everlasting Pea Rosenvial (1) 
Baldersbrå (2)  Bergpion (10)  Blå snokört (3)  Broknycklar (6) 
Balkangemsrot (2)  Bergranunkel (8)  Blåeld (8)  Broksalvia (3) 
Balkankrokus (5)  Bergskräppa (1)  Blåhallon (1)  Brokstarr (1) 
Balkansippa (3)  Bergsmörblomma (1)  Blåklint (11)  Broussonets buskmargerit (8) 
Balkantätört (4)  Bergsros (4)  Blålin (1)  Brudborste (1) 
Balkanviol (1)  Bergsskrabba (6)  Blålupin (3)  Brudbröd (4) 
Balsamröllika (1)  Bergstånds (1)  Blåmire (3)  Brudsporre (2) 
Bandvial (7)  Bergtistel (3)  Blåmunkar (1)  Brun fingerborgsblomma (2) 
Barrbräcka (2)  Bergvänderot (5)  Blårisp (7)  Brun ofrys (3) 
Barrdraba (3)  Bi-ofrys (6)  Blåsenap (1)  Brun sandhyacint (3) 
Barrhyperikum (3)  Bismarkpalm (2)  Blåsäv (2)  Brunkulla (3) 
Barrviva (3)  Bitterkrassing (7)  Blåtobak (2)  Brunnäva (3) 
Belladonna (3)  Bittert jungfrulin (1)  Blåvinda (2)  Bukettanemon (15) 
Bengalens klocka (2)  Björnbrodd (1)  Bocktörne (3)  Bukettranunkel (28) 
Benved (1)  Björnfloka (1)  Bollilja (2)  Buskgamander (6) 
Berardia (4)  Björnkloört (2)  Bolltistel (4)  Buskhortensia (3) 
Berberissnyltrot (5)  Björnrot (2)  Bollyxne (6)  Buskmargerit (4) 
Berg-johannesört (3)  Bladlös veronika (2)  Bolmört (8)  Buskstjärnblomma (2) 
Bergdraba (1)  Bleka pricknycklar (11)  Borstnejlika (1)  Busktaklök (2) 
Bergesparsett (2)  Blekbalsamin (1)  Borstnycklar (21)  Busktörne (2) 
Bergfingerört (3)  Blodklöver (1)  Borstsenap (3)  Buxbom (2) 
Bergglim (1)  Blodnycklar (3)  Borstsmörblomma (2)  Bäckbräsma (2) 
Berghäggmispel (3)  Blodnäva (6)  Borsttåtel (5)  Bägarklynne (1) 
Bergklint (4)  Blodtopp (2)  Bosnisk lilja (5)  Bägarranka (1) 
Bergkronill (4)  Blomman för dagen (7)  Bosyska (5)  Bärmålla (3) 
Top

C

Canadas tofsvädd (1)  Cikoria (1)  Citronglansbuske (1)  Curryeternell (2) 
Cancerbuske (5)  Cistrossnyltare (5)  Citronört (4)  Cypernofrys (8) 
Cherimoja (1)  Citronakleja (2)  Clusius viva (2)  Cypress (2) 
Top

D

Daggblomma (1)  Drakört (5)  Dvärgfingerört (2)  Dvärgpuktörne (6) 
Dagglök (1)  Druvfläder (6)  Dvärgklocka (5)  Dvärgranunkel (1) 
Daggtörel (3)  Druvgamander (3)  Dvärgkronärtskocka (5)  Dvärgröllika (1) 
De resandes träd (3)  Dubbel getfotssyra (3)  Dvärglummer (1)  Dvärgstrålöga (2) 
Decaisneis snokört (8)  Duvbär (3)  Dvärglönn (3)  Dvärgsåpnejlika (2) 
Drakblodsträd (8)  Dvärgalpklocka (7)  Dvärgmjölke (2)  Dvärgviol (1) 
Drakblomma (3)  Dvärgaurikel (7)  Dvärgnörel (2)  Dvärgviva (8) 
Drakkalla (9)  Dvärgcistros (9)  Dvärgpalm (5) 
Top

E

Edelweiss (9)  Eldklerodendrum (4)  Engelsknycklar (10)  Espartogräs (5) 
Egeisk hundrova (3)  Eldkrona (10)  Enmyrten (2)  Ettårig stäppsenap (2) 
Eldbanksia (5)  Engelsk vallmo (3)  Esparsett (2) 
Top

F

Fackellilja (2)  Fjällbinka (3)  Fjällvedel (4)  Fransk vedel (6) 
Falsk akacia (5)  Fjällblära (3)  Fjällveronika (1)  Franskglim (8) 
Femtunga (1)  Fjällbrud (9)  Fjällviol (4)  Franskt kungsljus (3) 
Fiberlilja (5)  Fjällbräken (1)  Fjärilsbuske (1)  Fältgentiana (7) 
Fickkorallbräken (3)  Fjällgentiana (8)  Fjärilsnycklar (10)  Fältkrassing (3) 
Fikonkaktus (1)  Fjällglim (7)  Fjärilsorkide (2)  Fältmartorn (2) 
Filigranmartorn (1)  Fjällgröe (1)  Flaskjatrofa (1)  Fältsippa (10) 
Finbladigt lin (1)  Fjällgröna (3)  Flenört (2)  Fältvedel (10) 
Fingerborgsblomma (2)  Fjällklocka (1)  Flerårig vaxblomma (3)  Fältveronika (1) 
Fingertandrot (4)  Fjällkrassing (3)  Flikbjörnbär (1)  Färgginst (4) 
Finmargerit (2)  Fjällkåpa (1)  Flikbrunört (2)  Färgmåra (2) 
Fiolfikus (1)  Fjällnejlika (8)  Fliknäva (2)  Färgreseda (7) 
Fiolfokus (2)  Fjällsippa (9)  Flockarun (2)  Fåblommiga nycklar (9) 
Fiskmålla (2)  Fjällskråp (1)  Flocklök (2)  Fågelbärsträd (5) 
Fjunig törnginst (5)  Fjällskära (1)  Flocknäva (4)  Fårtunga (5) 
Fjäderborstgräs (3)  Fjällsmörblomma (1)  Flugblomster (6)  Fölfot (1) 
Fjädergräs (6)  Fjälltrav (1)  Fläcksolvända (6)  Fönsterkrinum (1) 
Fjäderklint (6)  Fjälltätört (4)  Frankenia (5) 
Fjällarv (3)  Fjällummer (3)  Fransk lavendel (1) 
Top

G

Gaffelfibbla (1)  Grekisk fingerborgsblomma (3)  Grönbräken (2)  Gulgrön taklöksbräcka (5) 
Gaffelglim (2)  Grekisk krokus (3)  Grönfibbla (2)  Gulkronill (2) 
Gamander (4)  Grekisk lövkoja (2)  Grönkulla (10)  Gulkämpar (3) 
Gatkrassing (3)  Grekiskt jordgubbsträd (6)  Grönvit nattviol (3)  Gullbräcka (4) 
Gemsrotsstånds (9)  Grenbingel (3)  Guckusko (5)  Gulldraba (2) 
Getfotssyra (2)  Grenig affodil (4)  Gul alpsippa (5)  Gullfibbla (6) 
Getrams (1)  Grenig ulltistel (7)  Gul alpspira (5)  Gullfingerört (3) 
Getväppling (6)  Grenigt kungsljus (3)  Gul daglilja (1)  Gullgentiana (12) 
Giftranunkel (2)  Groblad (1)  Gul duvnäbb (5)  Gullkrage (7) 
Giftriddarsporre (1)  Groddbräken (2)  Gul fetknopp (3)  Gullkrokus (2) 
Glaciärnejlika (1)  Grusbräcka (2)  Gul fingerborgsblomma (12)  Gullpudra (6) 
Glandelflockel (3)  Grusslok (7)  Gul frossört (2)  Gullris (1) 
Glansfingerört (7)  Grusviva (4)  Gul isört (3)  Gullspira (6) 
Glansnäva (2)  Gryningsvinda (1)  Gul margerit (7)  Gullviva (7) 
Glansveronika (3)  Gräsiris (3)  Gul nunneört (2)  Gulmåra (7) 
Glasögon-ofrys (2)  Gräsklocka (3)  Gul ofrys (7)  Gulplister (5) 
Glasögonophrys (1)  Gräslök (2)  Gul snömargerit (3)  Gulsippa (2) 
Glasögonört (2)  Gräsvädd (1)  Gul stormhatt (7)  Gulsporre (1) 
Gomera cineraria (8)  Grå kuddbräcka (7)  Gul styvmorsviol (4)  Gulsuga (6) 
Gomerasnokört (10)  Gråbo (2)  Gul svärdslilja (2)  Gulvit nunneört (1) 
Gotlandsmåra (4)  Grådraba (4)  Gul veronika (5)  Gyllentaklök (1) 
Gotlandssippa (1)  Grådådra (8)  Gul-lupin (2)  Gyllenvedel (6) 
Gotlandssolvända (4)  Gråfibbla (1)  Gulblommig blåsärt (6)  Gåsört (1) 
Gotländsk haverrot (7)  Gråflockel (5)  Guldflocka (3)  Göknycklar (12) 
Granatäpple (12)  Grön fingerborgsblomma (6)  Guldtistel (3) 
Granspira (1)  Grön ofrys (7)  Guldärt (5) 
Top

H

Haberlea (3)  Harört (3)  Humlebok (2)  Hålnunneört (1) 
Hamnsenap (2)  Hasselbjörnbär (2)  Humleklöver (3)  Hålrot (2) 
Hampdån (1)  Havsananas (4)  Humleofrys (8)  Hårig johannesört (1) 
Hampflockel (2)  Havslök (1)  Humlesuga (2)  Hårig kardvädd (2) 
Hampmalva (1)  Havssäv (4)  Hundtandslilja (5)  Hårig sumpmalva (1) 
Hampsnyltrot (2)  Hedblomster (6)  Hundtunga (3)  Håriga satyrnycklar (11) 
Harklöver (1)  Helgonnycklar (2)  Huvudtimjan (5)  Hårkörvel (2) 
Harmelbuske (3)  Himmelshärold (6)  Hybridnycklar (2)  Hårnyponros (3) 
Harmynta (1)  Hjortron (1)  Hylsnejlika (3)  Hårnålsbanksia (7) 
Harris (6)  Hjärtranunkel (1)  Hägg (2)  Hönsarv (2) 
Harsvans (2)  Hjärtstilla (4)  Hängplocama (9)  Hönsbär (3) 
Harsyra (3)  Honungsblomster (4)  Hässleklocka (6)  Höskallra (1) 
Hartsakacia (2)  Honungsmynta (3)  Hästskoväppling (1)  Höstadonis (5) 
Hartsros (3)  Hornviol (2)  Häxsenap (6)  Höstanemon (3) 
Top

I

Iberisk vedel (4)  Isvedel (5)  Italiensk klematis (4)  Italienskt darrgräs (1) 
Isranunkel (8)  Italiensk brakved (1)  Italiensk munkhätta (1) 
Top

J

Jankaea (3)  Jordklöver (1)  Jungfrukam (2)  Jättemalva (4) 
Japansk glansbuske (1)  Jordrök (1)  Jungfrun i det gröna (6)  Jättepalmlilja (1) 
Japansk kottepalm (3)  Jordtistel (3)  Jungfrurot (6)  Jättepapegojblomma (2) 
Japansk mispel (2)  Jordviva (5)  Junkerlilja (7)  Jätteröllika (1) 
Jerusalemsalvia (10)  Judasträd (4)  Jupiternejlika (9)  Jättevial (4) 
Johannesbrödsträd (4)  Julros (3)  Järnört (1) 
Johannesnycklar (15)  Julstjärna (9)  Jätteblåstjärna (9) 
Jordkastanj (2)  Jungfru Marie nycklar (2)  Jättefänkål (11) 
Top

K

Kabbleka (2)  Kandelabertistel (4)  Klockviva (3)  Kretanycklar (7) 
Kairopraktvinda (2)  Kanelros (4)  Klotkummin (3)  Kretaofrys (11) 
Kaktusklint (2)  Kanna (1)  Klotlök (1)  Kretatulpan (15) 
Kaktustörel (4)  Kantig fetknopp (2)  Klotrapunkel (3)  Krissla (2) 
Kala satyrnycklar (9)  Kaplobelia (1)  Klotrosett (7)  Kristi törnekrona (1) 
Kalkaurikel (4)  Kapogräs (11)  Klottistel (1)  Kritsuga (5) 
Kalkdån (2)  Kapris (5)  Klotullört (1)  Krollilja (12) 
Kalkjungfrulin (2)  Kapseleukalyptus (5)  Klynnetåg (1)  Kronbräcka (5) 
Kalknarv (2)  Kardbenedikt (3)  Klätt (8)  Kroton (1) 
Kalvnos (4)  Kardon (4)  Klöverbräsma (1)  Krutbrännare (7) 
Kamlavendel (1)  Kardvädd (3)  Klöverginst (5)  Kryddsalvia (3) 
Kanariehyperikum (5)  Kartusiannejlika (7)  Klöversnärja (2)  Krypskrabba (2) 
Kanariejasmin (3)  Kattfot (3)  Klöverärt (1)  Kryptörel (2) 
Kanarieklocka (9)  Kattostnäva (4)  Knoppbräcka (3)  Kuddbräcka (3) 
Kanariemolke (13)  Kattsvans (1)  Knottblomster (2)  Kuddviva (6) 
Kanarienäva (8)  Kaukasisk näva (4)  Knytling (2)  Kung Karls spira (5) 
Kanarieolvon (7)  Kauritall (7)  Knölgröe (1)  Kungsmynta (2) 
Kanariepalm (5)  Keltisk Baldrian (3)  Knölklocka (1)  Kungsplister (5) 
Kanariesalvia (8)  Kermesek (9)  Knölsmörblomma (2)  Kungsprotea (12) 
Kanariespira (2)  Kikvedel (2)  Kokospalm (2)  Kustnåldyna (1) 
Kanariestjärna (5)  Klasefibbla (3)  Kolokvint (2)  Kvarnspira (3) 
Kanariesyra (5)  Klibbig primula (5)  Korallpion (4)  Kvastvinda (7) 
Kanarietaklök (4)  Klibbsalvia (3)  Korkek (2)  Kyndelsporre (1) 
Kanarietall (5)  Klibbsåpört (3)  Korndådra (5)  Kyskhetsträd (4) 
Kanarievinda (6)  Klinttistel (7)  Kornvallmo (28)  Käringtand (4) 
Kanarisk fläder (4)  Klippaurikel (4)  Korsgentiana (6)  Kärntens blåa blomma (7) 
Kanarisk järnek (6)  Klippbräcka (2)  Korskovall (5)  Kärrnycklar (6) 
Kanarisk murgröna (2)  Klippstockros (3)  Korsmåra (2)  Kärrspira (5) 
Kanarisk silkesbuske (3)  Klippveronika (6)  Kotteklint (4)  Kärrtistel (2) 
Kanarisk solfibbla (7)  Klittglim (2)  Kranseucalyptus (2)  Kärrtörel (3) 
Kanarisk trädvinda (10)  Klittviol (3)  Kranskrage (6)  Kärrvial (2) 
Kanariskt jordgubbsträd (7)  Klockgentiana (2)  Kransrams (1)  Kåltistel (4) 
Kanariskt smultronträd (1)  Klockjulros (5)  Kranssalvia (2) 
Kandelabersalvia (3)  Klocklök (4)  Kretamalva (2) 
Top

L

Ladanumcistros (6)  Lind (4)  Ljusöga (1)  Lungrot (2) 
Lagercistros (4)  Lindblomsbjörnbär (1)  Lotusbröstbär (1)  Lungört (1) 
Lagerkål (4)  Lingongrevillea (2)  Luddglim (7)  Lusespira (1) 
Lagerkårel (4)  Liten alpdunört (2)  Luddkrissla (3)  Lyktfibbla (2) 
Lagerolvon (1)  Liten blåklocka (1)  Luddsafflor (2)  Läkemalva (2) 
Lappfingerört (1)  Liten fingerborgsblomma (3)  Luddsyska (4)  Långbladig harört (2) 
Lappgentiana (1)  Liten lejonsvans (5)  Luddunört (1)  Långblommig primula (6) 
Lappnycklar (3)  Liten pimpernel (2)  Luddvedel (5)  Långsporrig viol (6) 
Lappspira (2)  Liten sandlilja (9)  Luddvicker (3)  Långstarr (1) 
Lappvedel (1)  Liten stenört (2)  Luktvicker (4)  Låsbräken (2) 
Lavendel (4)  Liten stjärnflocka (1)  Lundarv (1)  Lökgamander (3) 
Lejonblomma (1)  Liten strandstjärna (2)  Lundbräcka (3)  Löktrav (2) 
Lejonöra (2)  Liten såpnejlika (4)  Lundkardborre (2)  Lönn (3) 
Leverört (3)  Liten taggpimpinell (3)  Lundslok (1) 
Likörrot (1)  Ljung (3)  Lundviva (2) 
Lilleman (4)  Ljusblå vintergröna (2)  Lundvårlök (1) 
Top

M

Magnoliafikus (2)  Martorna (2)  Mjölkört (5)  Musselblomma (1) 
Majnycklar (8)  Marviol (4)  Monke (3)  Mussepiggbuske (3) 
Majviva (8)  Mascacineraria (6)  Mont Cenis viol (5)  Myrbräcka (1) 
Maltesersvamp (2)  Mastiskbuske (6)  Morgonstjärna (1)  Myrten (5) 
Malvavinda (8)  Mattgentiana (4)  Moses brinnande buske (4)  Myrtennejlika (1) 
Malörtsambrosia (1)  Mattlummer (1)  Mosippa (9)  Myrtentörel (4) 
Mandelblomma (4)  Mattlusern (1)  Mossbräcka (3)  Myskbräcka (2) 
Mandelträd (4)  Mattveronika (1)  Mossnarv (1)  Mästerrot (1) 
Mango (2)  Medusas huvud (5)  Mosstrav (1)  Månskensklöver (1) 
Mannaask (7)  Medusavinda (12)  Murgrönssnyltrot (2)  Månviol (3) 
Maoriglansbuske (2)  Middagsblomma (2)  Murkotte (3)  Mörk pärlhyacint (4) 
Maorimyrten (13)  Midsommarblomster (6)  Murreva (4)  Mörk solvända (1) 
Mariatistel (7)  Mindre kattmynta (1)  Murruta (2)  Mörkt kungsljus (4) 
Marmoreuforbia (1)  Mispel (1)  Mursenap (3) 
Martorn (8)  Mjuknäva (1)  Muskatellsalvia (4) 
Top

N

Nagelört (2)  Navelört (1)  Nordlåsbräken (1)  Näbblusespira (6) 
Narcissanemon (8)  Neapellök (4)  Norna (5)  Näbbnycklar (4) 
Natt och dag (4)  Nevadakrokus (4)  Norsk malört (2)  Nästrot (5) 
Nattglim (1)  Nicktistel (2)  Nyponros (1)  Nätvide (2) 
Nattljus (2)  Nipsippa (2)  Nysrot (7)  Nävbräcka (2) 
Nattviol (2)  Nordisk stormhatt (2)  Nyzeeländskt lin (5)  Nålkörvel (13) 
Top

O

Odört (3)  Olivträd (2)  Ollonbanksia (5)  Orientalisk al (1) 
Oleanderstånds (7)  Oljekål (2)  Olympjohannesört (2)  Oxtunga (6) 
Top

P

Paddfot (4)  Peruanskt pepparträd (2)  Praktbräcka (3)  Purpurblad (2) 
Palmaralia (7)  Perukbuske (4)  Prakthebe (2)  Purpurbräcka (2) 
Palmlilja (1)  Piemontviva (6)  Praktkungsljus (8)  Purpurfibbla (3) 
Pandaöron (2)  Piggfrö (7)  Praktmire (8)  Purpurklätt (4) 
Papegojblomma (7)  Piggkörvel (1)  Praktnejlika (2)  Purpurklöver (4) 
Paradislilja (12)  Pimpinellros (2)  Praktofrys (20)  Purpurklöverärt (4) 
Paradnycklar (13)  Pingstlilja (6)  Praktveronika (2)  Purpurknipprot (3) 
Paraplyaralia (4)  Pipdån (2)  Praktviva (8)  Purpurväppling (3) 
Parkolvon (2)  Pipört (4)  Prasselört (3)  Pyreneerhyacint (1) 
Parnassens ofrys (2)  Plymspirea (4)  Prickbräcka (4)  Pyreneisk lilja (4) 
Paternosterträd (7)  Polarull (2)  Prickgentiana (8)  Pyreneisk reseda (1) 
Penningört (1)  Polarvide (1)  Pricknycklar (3)  Pärlstenört (2) 
Pepparrotsträd (1)  Pontisk lilja (5)  Primula farinosa (1)  Påfågelsblomster (4) 
Persisk alpviol (8)  Praktanemon (4)  Provenceklocka (10)  Påsklilja (5) 
Persisk morina (10)  Praktbetonika (4)  Prästkrage (3)  Påsktrumpet (3) 
Persisk viol (3)  Praktbrunört (5)  Puktörne (5) 
Top

R

Rabarberklint (2)  Ringblomma (3)  Rosettjungfrulin (1)  Röd brunkulla (5) 
Raggarv (3)  Rockentrav (2)  Rosettärenpris (6)  Röd duvnäbb (7) 
Ramondia (5)  Romersk riddarsporre (1)  Rosling (1)  Röd hornvallmo (3) 
Ramslök (1)  Roseenaurikel (1)  Rosmarin (3)  Röd lungört (5) 
Ranunkelharört (3)  Rosenaurikel (1)  Rosmarinvide (1)  Röd nejlikrot (4) 
Raspbjörnbär (1)  Rosendunört (2)  Rotfibbla (4)  Röd sidenört (1) 
Renfana (5)  Rosenfibbla (2)  Rumänsk viol (4)  Röd skogslilja (4) 
Renfanekrage (1)  Rosenginst (4)  Rundbladig gentiana (1)  Rödblära (2) 
Renkavle (2)  Rosenkronill (2)  Ryl (1)  Rödklint (7) 
Retama (6)  Rosenmalva (1)  Ryssgubbe (7)  Rödmalva (8) 
Revlummer (1)  Rosenmynta (4)  Rävsvans (2)  Rödmire (6) 
Revnejlikrot (3)  Rosenmyrten (5)  Rävsvanspalm (1)  Rödsallat (2) 
Revormstörel (2)  Rosenplister (3)  Råglosta (2)  Rödtoppa (3) 
Revsuga (2)  Rosentibast (3)  Rågvallmo (3)  Rödvial (5) 
Ricin (3)  Rosenvial (3)  Råttsvans (3)  Röllika (3) 
Riddarsporre (9)  Rosenväppling (8)  Röd banksia (6) 
Top

S

Salepsrot (11)  Skär kuddviva (4)  Spanskgran (4)  Strandaster (11) 
Saltarv (5)  Skär lejonsvans (1)  Spansktry (1)  Strandbaldersbrå (1) 
Sammetscistros (11)  Skärmlavendel (13)  Spanskvial (5)  Strandhibiskus (3) 
Sammetsfingerört (1)  Skärvinda (3)  Sparris (1)  Strandkrassing (6) 
Sanddådra (3)  Skånefibbla (2)  Spegelklocka (2)  Strandkvanne (3) 
Sandkrassing (3)  Slingertry (1)  Spegelofrys (7)  Strandkämpar (1) 
Sandsallat (5)  Sloklampborste (3)  Spenört (3)  Strandkål (9) 
Sandtimotej (5)  Sloklök (3)  Spetsbjörnbär (3)  Strandlilja (1) 
Sandvedel (2)  Slovensk lilja (9)  Spikvallmo (3)  Strandlövkoja (5) 
Sandvita (4)  Slät taggpimpinell (2)  Spindelviva (5)  Strandmaskros (2) 
Sankt Pers nyckel (1)  Slåtterblomma (3)  Spindelvävsbräcka (7)  Strandpryl (1) 
Sankt Pers nycklar (25)  Slåtterfibbla (5)  Spiniest Thistle (1)  Strandråg (2) 
Satyrnycklar (8)  Slåttergubbe (10)  Spjutsporre (4)  Strandsalvia (2) 
Segerlök (4)  Slöjbräcka (5)  Spjutvial (9)  Strandsilja (3) 
Sibirisk aster (5)  Smalbladig kanariestjärna (6)  Sprutgurka (8)  Strandstjärna (15) 
Sibirisk björnfloka (4)  Smalbladig klippros (15)  Späd buskmargerit (3)  Strandtrav (4) 
Sibirisk nunneört (7)  Smalbladig lungört (3)  Späd haverrot (4)  Strandtörel (3) 
Sidenblomma (1)  Smalbladig pipört (2)  Spädbräcka (1)  Strandvallmo (10) 
Silkesnäva (3)  Smalviva (2)  Spärrgrenig morgonstjärna (1)  Strandvedel (1) 
Silkesröllika (1)  Sminkrot (3)  Spåtistel (3)  Strandvial (9) 
Silverbanksia (5)  Smultronträd (3)  Stenek (6)  Strandvinda (2) 
Silverbräcka (3)  Smyckeofrys (14)  Stenfrö (4)  Strandöga (3) 
Silverek (2)  Smällvedel (4)  Stennejlika (2)  Strimsporre (3) 
Silvergrevillea (6)  Småblommig aubrietia (2)  Stensmycke (5)  Strålginst (6) 
Silverlejongap (2)  Småblommig cistros (9)  Stenvinda (2)  Strålöga (3) 
Silvernäva (4)  Småfingerört (1)  Stickbräcka (3)  Styv fingerört (1) 
Silverröllika (1)  Småfruktig jungfrukam (1)  Stillfrö (1)  Styvklematis (1) 
Silverstarr (2)  Småranunkel (1)  Stinknäva (3)  Styvklocka (2) 
Silvertistel (3)  Småsporre (4)  Stinktunga (1)  Styvnörel (2) 
Silverträd (2)  Småtörel (7)  Stjärnanemon (1)  Stånds (1) 
Silverviol (2)  Smörblomma (1)  Stjärnbräcka (3)  Sumpgentiana (3) 
Sims taklök (5)  Smörbollar (11)  Stjärnflocka (4)  Sumpnycklar (3) 
Sippbräcka (1)  Snitteukalyptus (1)  Stjärnklint (5)  Svarta nypon (1) 
Sisalagave (2)  Snittgrevillea (1)  Stjärnklöver (5)  Svartbräken (2) 
Skafttaklök (14)  Snårvinda (2)  Stjärnnörel (2)  Svartginst (2) 
Skaftvial (1)  Snöanemon (5)  Stor blåklocka (5)  Svarthö (4) 
Skatnäva (1)  Snöeukalyptus (5)  Stor doftjulros (1)  Svartnonnea (1) 
Skelört (2)  Snömargerit (2)  Stor kanariemolke (6)  Svartstarr (1) 
Skogsbjörnbär (2)  Snörpklocka (3)  Stor klockgentiana (10)  Svarttall (5) 
Skogsförgätmigej (1)  Sodaört (2)  Stor kransborre (4)  Svartöga (1) 
Skogsklematis (7)  Sodomsäpple (1)  Stor medelhavstörel (2)  Svavelklocka (6) 
Skogsklöver (2)  Solfibbla (4)  Stor nunneört (2)  Svensk ögontröst (2) 
Skogslysing (2)  Solvicker (4)  Stor ormrot (3)  Svinrot (1) 
Skogsnattviol (5)  Solvända (4)  Stor sandlilja (4)  Sydgullregn (2) 
Skogsnycklar (12)  Sommarfibbla (2)  Stor skogslilja (3)  Sydlig fjällbrud (7) 
Skogsolvon (1)  Sommarfläder (2)  Stor smyckeblomma (6)  Sydsmörblomma (2) 
Skogsstjärna (1)  Sommarklynne (5)  Stor sommarvicker (1)  Syrisk tistel (6) 
Skogstry (2)  Sommarlavendel (1)  Stor trillingblomma (6)  Szowits's Lily (7) 
Skorpionofrys (15)  Sommarmurgröna (1)  Stor vintergröna (1)  Säcknycklar (7) 
Skorpionärt (3)  Sommarriddarsporre (3)  Storbladig diadembuske (2)  Säfferot (1) 
Skruvpalm (1)  Sotakleja (3)  Storbladig kanariemolke (7)  Sävenbom (1) 
Skuggbräcka (3)  Spansk ginst (5)  Storbladig malva (1)  Såpnejlika (1) 
Skuggnäva (1)  Spansk klockhyacint (2)  Stormhattsranunkel (3)  Såpört (10) 
Skunkkalla (1)  Spansk klocklilja (3)  Stornycklar (6)  Sårväppling (2) 
Skvattram (5)  Spansk körvel (1)  Storrams (1)  Sömntuta (6) 
Skäggklocka (10)  Spansk pion (6)  Storsileshår (9) 
Skär kattost (4)  Spansk taggfibbla (12)  Storviol (5) 
Top

T

Taggakantus (4)  Teveronika (1)  Trillingblomma (1)  Turbanlilja (4) 
Taggeuforbia (6)  Tidig blåstjärna (1)  Trillingsippa (2)  Tusensköna (2) 
Taggkrage (6)  Tidlösa (4)  Trollsmultron (3)  Tussilago (2) 
Taggkörvel (2)  Timjansnyltrot (9)  Troodosnycklar (8)  Tussilagocineraria (1) 
Taggopuntia (10)  Tistelskräppa (1)  Trumpetgentiana (1)  Tuvbräcka (1) 
Taggsallat (1)  Tjurbanksia (4)  Trumpetthunbergia (1)  Tuvdraba (2) 
Taggskräppa (3)  Tjärblomster (4)  Trädaloe (7)  Tuvskrabba (4) 
Taklöksbräcka (8)  Toffel-ofrys (3)  Trädgårdsveronika (6)  Tuvsäv (1) 
Tallmyrten (5)  Tofshyacint (5)  Trädgårdsärt (2)  Tvåblad (3) 
Tandrot (5)  Toppdracena (2)  Trädljung (7)  Tvåfärgad kranskrage (10) 
Teideginst (3)  Toppfrossört (3)  Trädlupin (5)  Tyrolerblära (3) 
Teidekårel (6)  Toppklocka (3)  Trädrisp (6)  Tätört (1) 
Teneriffas käringtand (8)  Torta (5)  Trädtörel (9) 
Teneriffas stolthet (7)  Tovsippa (2)  Tulkört (2) 
Terpentinträd (1)  Trevingebuske (1)  Tulpanträd (4) 
Top

U

Ullfibbla (1)  Ullsmörblomma (5)  Ullört (1)  Upplandsnycklar (3) 
Ullig kardborre (3)  Ulltistel (2)  Underviol (1) 
Top

V

Vallkrassing (5)  Vingvial (2)  Vit skogslilja (5)  Vår Herres strumpor (3) 
Vanlig kattfot (2)  Vingvädd (5)  Vit solvända (4)  Våradonis (10) 
Vargtörel (6)  Vinteriberis (1)  Vitfiltad alpflockel (5)  Vårcyklamen (2) 
Vaxnycklar (3)  Violaurikel (4)  Vitknavel (3)  Vårflenört (2) 
Vejde (4)  Violtandrot (1)  Vitlupin (4)  Vårgentiana (7) 
Vejksel (2)  Vippklematis (1)  Vitplister (2)  Vårklynne (4) 
Venusspegel (5)  Vippvedel (2)  Vitrapunkel (2)  Vårkrokus (5) 
Vild oliv (1)  Vippärt (6)  Vitreseda (2)  Vårnäva (2) 
Vildkorn (1)  Vit afodill (3)  Vitsippsranunkel (1)  Vårskärvfrö (2) 
Vildkrapp (1)  Vit dödslilja (5)  Vresros (6)  Vårstjärna (8) 
Vildpersilja (2)  Vit fetknopp (5)  Väddklint (3)  Vårtandrot (2) 
Vildtulpan (3)  Vit kanarieginst (7)  Vägtistel (1)  Vårärt (4) 
Vingginst (2)  Vit kattost (3)  Välsk krassing (3) 
Vingloka (4)  Vit papegojblomma (3)  Vätteros (3) 
Top

W

Webbs cineraria (8)  Wulfens viva (7) 
Top

Ä

Äkta björnbär (1)  Älväxing (1)  Ängskovall (6)  Äppleträd (2) 
Äkta haverrot (10)  Änglatårar (2)  Ängsnycklar (13)  Ärenpris (1) 
Äkta kastanj (3)  Ängsbräsma (1)  Ängssalvia (3)  Ärtsoppsbuske (10) 
Äkta stormhatt (1)  Ängsgentiana (3)  Ängsskära (2)  Ärttörne (3) 
Älggräs (2)  Ängshaverrot (2)  Ängstulpan (1) 
Älghornsbräken (2)  Ängsklocka (2)  Äppelros (4) 
Top

Å

Åkerkulla (6)  Åkermadd (3)  Åkerranunkel (5) 
Åkerkårel (1)  Åkermolke (1)  Åkerringblomma (5) 
Åkerkösa (3)  Åkernejlika (4)  Åkertistel (2) 
Top

Ö

Ögonnycklar (17)  Ögonpyrola (1)  Ölandssolvända (7) 
Ögonnäva (4)  Ökenhibiskus (2)  Österikisk gemsrot (2) 
Top