Index - Flowers

Galleries

Last update: 2017-06-28 20:49:32 | 1349 species (10362 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ä Å Ö

0

(5032) 
Top

A

Abessinskt korallträd (1)  Alpfrossört (6)  Alprapunkel (3)  Apelsinträd (3) 
Adam och Eva (39)  Alpförgätmigej (1)  Alpsippa (5)  Apnycklar (9) 
Afrikanskt tulpanträd (8)  Alpgentiana (1)  Alpskräppa (3)  Arabisk cistros (9) 
Afrikas blåa lilja (4)  Alpgetväppling (8)  Alpskärvfrö (4)  Arabisk stjärnlök (2) 
Aftonstjärna (4)  Alpin klöver (6)  Alpsporre (4)  Armenisk näva (2) 
Aftonviol (1)  Alpkaprifol (1)  Alpstjärnflocka (2)  Armenisk pärlhyacint (1) 
Ag (2)  Alpklematis (6)  Alptaklök (3)  Atlantisk ceder (1) 
Agave (6)  Alpklocka (10)  Alptistel (7)  Atlantisk pors (5) 
Akleja (1)  Alpklöver (1)  Alptrift (5)  Atlantlager (3) 
Aklejruta (7)  Alpkrassing (4)  Alpvallmo (5)  Atlantljung (4) 
Aleppotall (1)  Alpkål (4)  Alpviol (11)  Aurikel (7) 
Alexandrapalm (1)  Alpkörvel (2)  Alpvänderot (1)  Avokado (1) 
Algersallad (3)  Alplin (4)  Alruna (9)  Axag (3) 
Algersallat (1)  Alploka (3)  Alvararv (3)  Axbetonika (3) 
Allahs primula (6)  Alpmartorna (7)  Alvarkloört (1)  Axveronika (4) 
Allamanda (3)  Alpmynta (1)  Amaryllis (2)  Azarolhagtorn (2) 
Alpakleja (7)  Alpnycklar (12)  Amerikansk grovsnärja (1)  Azoriskt lagerbärsträd (1) 
Alpaster (5)  Alpnäbbspira (10)  Ampelvinda (1) 
Alpdunört (2)  Alpprästkrage (2)  Anatoliennyckel (8) 
Alpflockel (2)  Alpranunkel (2)  Anatoliens nycklar (8) 
Top

B

Backglim (2)  Berglin (1)  Blomsterlupin (4)  Brianconkuddviva (2) 
Backklöver (1)  Bergmynta (1)  Blomvass (1)  Brittsommaraster (3) 
Backnejlika (5)  Bergnejlikrot (5)  Blyblomma (3)  Broad-leaved Everlasting Pea Rosenvial (1) 
Backsippa (1)  Bergpion (10)  Blå bägarkrokus (3)  Broknycklar (6) 
Backtimjan (1)  Bergranunkel (8)  Blå gräsfibbla (5)  Broksalvia (3) 
Backvial (2)  Bergskräppa (1)  Blå martorn (5)  Brokstarr (1) 
Baldersbrå (2)  Bergsmörblomma (1)  Blå snokört (6)  Broussonets buskmargerit (8) 
Balkangemsrot (2)  Bergsros (4)  Blåeld (13)  Brudborste (1) 
Balkankrokus (5)  Bergsskrabba (6)  Blåhallon (1)  Brudbröd (4) 
Balkansippa (3)  Bergstenfrö (1)  Blåklint (10)  Brudsporre (11) 
Balkantätört (4)  Bergstånds (1)  Blålin (1)  Brun fingerborgsblomma (2) 
Balkanviol (1)  Bergtaklök (2)  Blålupin (3)  Brun ofrys (3) 
Balsamröllika (1)  Bergtistel (3)  Blåmire (3)  Brun sandhyacint (6) 
Balsamtörel (12)  Bergvänderot (5)  Blåmunkar (1)  Brunkulla (3) 
Bandvial (7)  Bi-ofrys (5)  Blåregn (4)  Brunnäva (3) 
Barrbräcka (2)  Bismarkpalm (2)  Blårisp (5)  Bukettanemon (15) 
Barrdraba (3)  Bitterfibbla (1)  Blåsäv (2)  Bukettranunkel (28) 
Barrhyperikum (3)  Bitterkrassing (5)  Blåtobak (2)  Bunge (10) 
Barrviva (3)  Bittert jungfrulin (1)  Blåvinda (2)  Bunkestarr (3) 
Belladonna (3)  Björnbrodd (1)  Bockyxne (10)  Buskgamander (6) 
Bengalens klocka (2)  Björnfloka (1)  Bollilja (2)  Buskhortensia (3) 
Berardia (4)  Björnkloört (2)  Bolltistel (4)  Buskmargerit (4) 
Berg-johannesört (3)  Björnrot (2)  Bollyxne (6)  Buskstjärnblomma (2) 
Bergdraba (1)  Bladlös veronika (2)  Bolmört (8)  Busktaklök (2) 
Bergesparsett (2)  Blek fetknopp (1)  Borstnejlika (1)  Busktörne (2) 
Bergfingerört (3)  Bleka pricknycklar (11)  Borstnycklar (21)  Buxbom (2) 
Bergglim (1)  Blekbalsamin (1)  Borstsmörblomma (2)  Bäckbräsma (2) 
Berghäggmispel (3)  Blodklöver (1)  Borsttåtel (3)  Bäckmärke (1) 
Bergklint (4)  Blodnycklar (3)  Bosnisk lilja (5)  Bägarklynne (1) 
Bergkronill (4)  Blodnäva (6)  Bosyska (5)  Bägarranka (1) 
Bergkummin (7)  Blodtopp (2)  Brandlilja (7)  Bärmålla (3) 
Bergkumminsnyltrot (1)  Blomman för dagen (7)  Bredbladig klippros (14) 
Bergkårel (3)  Blomsterkörvel (3)  Bredbladig primula (3) 
Top

C

Canadas tofsvädd (1)  Cistrossnyltare (5)  Citronört (4)  Cypernofrys (8) 
Cherimoja (1)  Citronakleja (2)  Clusius viva (2)  Cypress (2) 
Cikoria (1)  Citronglansbuske (1)  Curryeternell (2) 
Top

D

Daggblomma (1)  Drakblomma (3)  Dvärgcistros (9)  Dvärgpalm (5) 
Dagglök (1)  Drakkalla (9)  Dvärgfingerört (2)  Dvärgpuktörne (6) 
Dansk skörbjuggsört (2)  Drakört (5)  Dvärgklocka (5)  Dvärgranunkel (1) 
De resandes träd (3)  Druvgamander (3)  Dvärgkronärtskocka (5)  Dvärgröllika (1) 
Decaisneis snokört (8)  Dubbel getfotssyra (3)  Dvärglummer (1)  Dvärgstrålöga (2) 
Dikesveronika (2)  Duvbär (3)  Dvärglönn (3)  Dvärgsåpnejlika (2) 
Doftiris (6)  Dvärgalpklocka (7)  Dvärgmjölke (2)  Dvärgviol (1) 
Dombeya (1)  Dvärgalpros (8)  Dvärgnycklar (4)  Dvärgviva (8) 
Drakblodsträd (11)  Dvärgaurikel (7)  Dvärgnörel (2) 
Top

E

Edelweiss (9)  Eldkrona (10)  Enmyrten (2)  Ettårig stäppsenap (2) 
Eldbanksia (5)  Engelsk vallmo (3)  Esparsett (2) 
Eldklerodendrum (4)  Engelsknycklar (10)  Espartogräs (5) 
Top

F

Fackellilja (2)  Fjällbrud (9)  Fjällviol (4)  Fransk vedel (6) 
Falsk akacia (2)  Fjällbräken (1)  Fjällvityxne (2)  Franskglim (8) 
Falskt sodomsäpple (4)  Fjällgentiana (8)  Fjärilsbuske (1)  Franskt kungsljus (3) 
Femtunga (2)  Fjällglim (7)  Fjärilsnycklar (10)  Fältgentiana (7) 
Fiberlilja (5)  Fjällgröe (1)  Fjärilsorkide (2)  Fältkrassing (3) 
Fickkorallbräken (3)  Fjällgröna (3)  Flamranka (6)  Fältmartorn (2) 
Filigranmartorn (1)  Fjällklocka (1)  Flaskjatrofa (1)  Fältsippa (10) 
Finbladigt lin (1)  Fjällkrassing (3)  Flerårig vaxblomma (3)  Fältvedel (10) 
Fingerborgsblomma (3)  Fjällkåpa (1)  Flikbrunört (2)  Fältveronika (1) 
Fingertandrot (4)  Fjällnejlika (8)  Fliknäva (2)  Färgginst (4) 
Finmargerit (2)  Fjällsippa (8)  Flockarun (2)  Färgkulla (5) 
Fiolfikus (1)  Fjällskråp (1)  Flocklök (2)  Färgmåra (2) 
Fiolfokus (2)  Fjällskära (1)  Flocknäva (4)  Färgreseda (4) 
Fjunig törnginst (5)  Fjällsmörblomma (1)  Flocksvalting (3)  Fåblommiga nycklar (9) 
Fjäderborstgräs (3)  Fjälltrav (1)  Flugblomster (8)  Fårtunga (5) 
Fjädergräs (6)  Fjälltätört (6)  Fläcksolvända (6)  Fölfot (1) 
Fjällarv (3)  Fjällummer (3)  Fodervallört (3) 
Fjällbinka (3)  Fjällvedel (4)  Frankenia (5) 
Fjällblära (3)  Fjällveronika (1)  Fransk lavendel (1) 
Top

G

Gaffelglim (2)  Grekisk fingerborgsblomma (3)  Grönfibbla (2)  Guldtistel (3) 
Gamander (4)  Grekisk krokus (3)  Grönkulla (10)  Guldärt (5) 
Gatkrassing (3)  Grekisk lövkoja (2)  Grönvit nattviol (6)  Gulgrön taklöksbräcka (5) 
Gemsrotsstånds (9)  Grekiskt jordgubbsträd (6)  Guckusko (11)  Gulkämpar (3) 
Getfotssyra (2)  Grenbingel (3)  Gul alpsippa (5)  Gullbräcka (4) 
Getrams (1)  Grenig affodil (4)  Gul alpspira (5)  Gulldraba (2) 
Getväppling (6)  Grenig ulltistel (7)  Gul daglilja (1)  Gullfibbla (6) 
Giftranunkel (2)  Grenigt kungsljus (3)  Gul duvnäbb (5)  Gullfingerört (3) 
Giftriddarsporre (1)  Groddbräken (2)  Gul fetknopp (1)  Gullgentiana (12) 
Glaciärnejlika (1)  Grusbräcka (2)  Gul fingerborgsblomma (8)  Gullkrage (7) 
Glandelflockel (3)  Grusslok (7)  Gul frossört (2)  Gullkrokus (2) 
Glansfingerört (7)  Grusviva (4)  Gul isört (3)  Gullspira (6) 
Glansnäva (1)  Gryningsvinda (1)  Gul margerit (7)  Gullviva (7) 
Glansveronika (3)  Gräsiris (3)  Gul nattjasmin (2)  Gulmåra (5) 
Glasögon-ofrys (2)  Gräsklocka (3)  Gul nunneört (2)  Gulplister (5) 
Glasögonophrys (1)  Gräslök (2)  Gul ofrys (6)  Gulreseda (7) 
Glasögonört (2)  Gräsull (7)  Gul snömargerit (3)  Gulsippa (2) 
Glasört (5)  Gräsvädd (1)  Gul stormhatt (7)  Gulsuga (6) 
Gomera cineraria (8)  Grå kuddbräcka (7)  Gul styvmorsviol (4)  Gulvit nunneört (1) 
Gomerasnokört (10)  Grådraba (4)  Gul svärdslilja (2)  Gurkört (6) 
Gotlandsmåra (4)  Grådådra (8)  Gul trumpetbuske (2)  Gyllentaklök (1) 
Gotlandssippa (1)  Gråfibbla (1)  Gul veronika (5)  Gyllenvedel (6) 
Gotlandssolvända (4)  Gråflockel (5)  Gul-lupin (2)  Göknycklar (12) 
Gotlandssvalting (2)  Grön fingerborgsblomma (6)  Gulblommig blåsärt (6) 
Gotländsk haverrot (7)  Grön ofrys (7)  Guldazalea (6) 
Granatäpple (12)  Grönbräken (2)  Guldflocka (3) 
Top

H

Haberlea (3)  Havsananas (4)  Humlebok (2)  Hårig kardvädd (2) 
Hamnsenap (2)  Havslök (1)  Humleklöver (3)  Hårig sumpmalva (1) 
Hampdån (1)  Havssäv (4)  Humleofrys (8)  Håriga satyrnycklar (11) 
Hampmalva (1)  Hedblomster (3)  Humlesuga (2)  Hårkörvel (2) 
Hampsnyltrot (2)  Helgonnycklar (2)  Hundtandslilja (5)  Hårnålsbanksia (7) 
Harklöver (1)  Hibiskus (3)  Hundtunga (1)  Hönsarv (2) 
Harmelbuske (3)  Himmelshärold (6)  Huvudtimjan (5)  Hönsbär (1) 
Harmynta (1)  Himmelsöga (3)  Hylsnejlika (3)  Hörsneloka (2) 
Harris (6)  Hjortron (1)  Hängplocama (9)  Höskallra (1) 
Harsvans (2)  Hjärtranunkel (1)  Hästskoväppling (1)  Höstadonis (5) 
Hartsakacia (2)  Hjärtstilla (3)  Häxsenap (6)  Höstanemon (3) 
Hartsros (3)  Honungsblomster (7)  Hålnunneört (1)  Höstvårtkaktus (1) 
Hartstaklök (2)  Honungsmynta (3)  Hålrot (2) 
Harört (3)  Hornviol (2)  Hårig alpros (8) 
Top

I

Iberisk vedel (4)  Isört (5)  Italiensk munkhätta (1) 
Isranunkel (8)  Italiensk brakved (1)  Italiensk oxtunga (5) 
Isvedel (5)  Italiensk klematis (4)  Italienskt darrgräs (1) 
Top

J

Jakaranda (6)  Jordklöver (1)  Julstjärna (9)  Jätteblåstjärna (3) 
Jankaea (3)  Jordrök (1)  Jungfruhår (4)  Jättefänkål (11) 
Japansk kottepalm (3)  Jordtistel (2)  Jungfrukam (2)  Jättemalva (1) 
Japansk mispel (2)  Jordviva (5)  Jungfrun i det gröna (6)  Jättenycklar (12) 
Jerusalemsalvia (10)  Jubatörel (6)  Jungfrurot (4)  Jättepalmlilja (1) 
Jerusalemtörne (3)  Judaspenningar (1)  Junkerlilja (7)  Jättepapegojblomma (2) 
Johannesbrödsträd (4)  Judasträd (4)  Jupiternejlika (9)  Jätteröllika (1) 
Johannesnycklar (12)  Julros (3)  Järnört (1)  Jättevial (4) 
Top

K

Kabbleka (3)  Kandelabertistel (4)  Klotrapunkel (3)  Kretaofrys (11) 
Kaffekorallträd (2)  Kandelabertörel (11)  Klotrosett (7)  Kretatulpan (15) 
Kairopraktvinda (2)  Kanna (1)  Klottistel (1)  Krissla (2) 
Kaktusklint (2)  Kantig fetknopp (2)  Klotullört (1)  Kristi törnekrona (1) 
Kaktustörel (4)  Kapogräs (11)  Klynnetåg (1)  Kritsuga (5) 
Kala satyrnycklar (9)  Kapris (5)  Klätt (8)  Krollilja (12) 
Kalkaurikel (4)  Kapseleukalyptus (5)  Klöverbräsma (1)  Kronbräcka (5) 
Kalkdån (2)  Kaptrumpet (2)  Klöverginst (5)  Kroton (1) 
Kalkjungfrulin (2)  Kardbenedikt (3)  Klöversnärja (2)  Krutbrännare (7) 
Kalknarv (2)  Kardon (4)  Klöverärt (4)  Kryddsalvia (3) 
Kalvnos (4)  Kardvädd (2)  Knappag (1)  Krypljung (4) 
Kamlavendel (1)  Kartusiannejlika (7)  Knoppbräcka (3)  Krypskrabba (2) 
Kanariehyperikum (5)  Kattfot (2)  Knottblomster (2)  Kryptörel (2) 
Kanariejasmin (3)  Kattostnäva (4)  Knutarv (2)  Kuddbräcka (3) 
Kanarieklocka (9)  Kattsvans (1)  Knytling (2)  Kuddviva (6) 
Kanariemolke (13)  Kaukasisk näva (4)  Knärot (3)  Kung Karls spira (3) 
Kanarienäva (8)  Kauritall (7)  Knölgröe (1)  Kungsmynta (2) 
Kanarieolvon (7)  Keltisk Baldrian (3)  Knöliris (7)  Kungsplister (5) 
Kanariepalm (5)  Kermesek (9)  Knölklocka (2)  Kungsprotea (4) 
Kanariesalvia (8)  Kikvedel (2)  Knölsmörblomma (2)  Kustarun (5) 
Kanariespira (2)  Klibbig fetknopp (3)  Kokospalm (2)  Kvarnspira (3) 
Kanariestjärna (5)  Klibbig primula (5)  Kolokvint (2)  Kvastvinda (7) 
Kanariesyra (5)  Klibbsalvia (3)  Korallpion (4)  Kyndelsporre (1) 
Kanarietaklök (4)  Klibbsåpört (3)  Korallrot (1)  Kyskhetsträd (4) 
Kanarietall (5)  Klinttistel (7)  Korallträd (6)  Källfräne-hybrid (3) 
Kanarievinda (6)  Klippaurikel (4)  Korkek (2)  Kärntens blåa blomma (7) 
Kanarisk fläder (4)  Klippbräcka (2)  Korndådra (5)  Kärrknipprot (13) 
Kanarisk järnek (6)  Klipplilja (2)  Kornvallmo (26)  Kärrlilja (3) 
Kanarisk murgröna (2)  Klippstockros (3)  Korsgentiana (6)  Kärrnycklar (12) 
Kanarisk silkesbuske (3)  Klippveronika (6)  Korskovall (4)  Kärrspira (2) 
Kanarisk solfibbla (7)  Klittglim (2)  Kotteklint (4)  Kärrtistel (1) 
Kanarisk trädslinga (9)  Klockgentiana (1)  Kranseucalyptus (2)  Kärrtörel (3) 
Kanarisk trädvinda (10)  Klockjulros (3)  Kranskrage (6)  Kärrvial (2) 
Kanariskt jordgubbsträd (7)  Klocklök (4)  Kransrams (1)  Kåltistel (4) 
Kanariskt smultronträd (1)  Klockviva (3)  Kranssalvia (2)  Kålträd (13) 
Kandelaberkassia (6)  Klotkummin (3)  Kretamalva (2) 
Kandelabersalvia (3)  Klotlök (1)  Kretanycklar (7) 
Top

L

Ladanumcistros (3)  Likörrot (1)  Luddfetknopp (3)  Lundvårlök (1) 
Lagercistros (4)  Lilleman (4)  Luddglim (7)  Lungört (1) 
Lagerkål (4)  Lingongrevillea (2)  Luddkardborre (1)  Lusespira (1) 
Lagerkårel (4)  Liten alpdunört (2)  Luddkrissla (3)  Lyktfibbla (2) 
Lagerolvon (1)  Liten fingerborgsblomma (3)  Luddsafflor (2)  Lyktpinne (5) 
Lampborste (5)  Liten lejonsvans (5)  Luddsyska (4)  Läkemalva (2) 
Lappfingerört (1)  Liten pimpernel (2)  Luddunört (1)  Långbladig harört (2) 
Lappgentiana (1)  Liten sandlilja (6)  Luddvedel (5)  Långblommig primula (6) 
Lappljung (5)  Liten stenört (2)  Luddvicker (3)  Långsporrig viol (6) 
Lappnycklar (3)  Liten stjärnflocka (1)  Luktsporre (2)  Låsbräken (2) 
Lappspira (1)  Liten strandstjärna (2)  Luktvicker (3)  Lökgamander (3) 
Lappvedel (1)  Liten såpnejlika (4)  Lundarv (1)  Löktrav (2) 
Lavendel (4)  Liten taggpimpinell (3)  Lundbräcka (3) 
Lejonblomma (1)  Ljusöga (1)  Lundslok (1) 
Leverört (3)  Lotusbröstbär (1)  Lundviva (2) 
Top

M

Majnycklar (8)  Mascacineraria (6)  Moses brinnande buske (4)  Mustaschvårtkaktus (1) 
Majviva (8)  Mastiskbuske (6)  Mosippa (9)  Myggnycklar (2) 
Maltesersvamp (2)  Mattgentiana (4)  Mossbräcka (3)  Myrten (4) 
Malvavinda (8)  Mattlusern (1)  Mossljung (2)  Myrtennejlika (1) 
Mandelträd (4)  Mattveronika (1)  Mossnarv (1)  Myrtentörel (4) 
Mango (2)  Medusavinda (12)  Mosstrav (1)  Myskbräcka (2) 
Mannaask (7)  Mellanlusern (1)  Murgrönssnyltrot (2)  Myskmalva (2) 
Maoriglansbuske (2)  Middagsblomma (2)  Murkotte (3)  Mästerrot (1) 
Maorimyrten (13)  Midsommarblomster (6)  Murreva (4)  Månskensklöver (1) 
Mariatistel (5)  Mindre kattmynta (1)  Murruta (2)  Månviol (1) 
Marmoreuforbia (1)  Mispel (1)  Mursenap (3)  Mörk pärlhyacint (4) 
Martorn (8)  Mjuknäva (1)  Muskatellsalvia (4)  Mörkt kungsljus (2) 
Martorna (2)  Mont Cenis viol (5)  Musselblomma (1) 
Marviol (4)  Morgonstjärna (1)  Mussepiggbuske (1) 
Top

N

Narcissanemon (8)  Neapellök (4)  Norna (5)  Nästrot (6) 
Natt och dag (3)  Nevadakrokus (4)  Norsk malört (2)  Nätvide (2) 
Nattglim (1)  Nicktistel (8)  Nysrot (7)  Nävbräcka (2) 
Nattskatta (1)  Nipsippa (2)  Nyzeeländskt lin (5)  Nålkörvel (12) 
Nattviol (8)  Nordisk stormhatt (2)  Näbblusespira (6) 
Navelört (1)  Nordlåsbräken (1)  Näbbnycklar (4) 
Top

O

Odört (1)  Olivträd (2)  Olympjohannesört (2)  Ormtunga (1) 
Oleanderstånds (7)  Oljekål (2)  Orientalisk al (1)  Oxtunga (3) 
Olivgrön flugstav (1)  Ollonbanksia (5)  Orkidébauhinia (5) 
Top

P

Paddfot (4)  Perukbuske (4)  Prakthebe (2)  Purpurbräcka (2) 
Palmaralia (7)  Piemontviva (6)  Praktkungsljus (3)  Purpurfibbla (3) 
Palmlilja (1)  Piggfrö (7)  Praktmire (8)  Purpurklätt (4) 
Palsternacka (4)  Piggkörvel (1)  Praktnejlika (2)  Purpurklöver (4) 
Pandaöron (2)  Pimpinellros (2)  Praktofrys (19)  Purpurklöverärt (4) 
Papegojblomma (7)  Pingstlilja (6)  Praktveronika (2)  Purpurknipprot (9) 
Paradisfågelträd (2)  Pipdån (2)  Praktviva (8)  Purpurtörel (9) 
Paradislilja (12)  Pipört (4)  Prasselört (5)  Purpurväppling (3) 
Paradnycklar (13)  Plymspirea (4)  Prickbräcka (4)  Pyreneerhyacint (1) 
Paraplyaralia (4)  Polarull (2)  Prickgentiana (8)  Pyreneisk lilja (4) 
Parkolvon (2)  Polarvide (1)  Pricknycklar (3)  Pyreneisk reseda (1) 
Parnassens ofrys (2)  Pontisk lilja (5)  Primula farinosa (1)  Pärlstenört (2) 
Paternosterträd (7)  Pontisk rododendron (3)  Provenceklocka (10)  Påfågelsblomster (4) 
Pepparrotsträd (1)  Praktanemon (4)  Pudervippa (2)  Påsklilja (5) 
Persisk alpviol (8)  Praktbetonika (4)  Puktörne (5)  Påsktrumpet (3) 
Persisk morina (10)  Praktbrunört (4)  Pukvete (6) 
Persisk viol (3)  Praktbräcka (3)  Purpurblad (2) 
Peruanskt pepparträd (2)  Praktdracena (3)  Purpurblått stenfrö (1) 
Top

R

Rabarberklint (2)  Romeo och Julia (11)  Rosettjungfrulin (1)  Röd banksia (6) 
Raggarv (3)  Romersk riddarsporre (1)  Rosettärenpris (6)  Röd brunkulla (5) 
Ramondia (5)  Roseenaurikel (1)  Rosling (2)  Röd duvnäbb (7) 
Ramslök (1)  Rosenaurikel (1)  Rosmarin (3)  Röd hornvallmo (3) 
Ranunkelharört (3)  Rosenfibbla (2)  Rostbladig alpros (12)  Röd lungört (5) 
Renfanekrage (1)  Rosenginst (4)  Rotfibbla (2)  Röd nejlikrot (4) 
Renkavle (2)  Rosenkronill (2)  Rumsmalva (1)  Röd sidenört (1) 
Retama (6)  Rosenmalva (1)  Rumänsk viol (4)  Röd skogslilja (11) 
Revnejlikrot (3)  Rosenmynta (4)  Rundbladig gentiana (1)  Rödblära (2) 
Revormstörel (1)  Rosenmyrten (5)  Ryssgubbe (3)  Rödgrön kängurutass (4) 
Revsuga (2)  Rosenplister (3)  Rävsvans (2)  Rödmalva (7) 
Ricin (4)  Rosenrot (6)  Rävsvanspalm (1)  Rödmire (6) 
Riddarsporre (9)  Rosentibast (3)  Råglosta (2)  Rödsallat (2) 
Ringblomma (3)  Rosenvial (3)  Rågvallmo (3)  Rödtoppa (3) 
Rockentrav (2)  Rosenväppling (3)  Råttsvans (3)  Rödvial (5) 
Top

S

Salepsrot (19)  Sloklampborste (3)  Spikvallmo (3)  Strandkrypa (2) 
Saltarv (5)  Sloklök (3)  Spindelblomster (2)  Strandkvanne (3) 
Saltnarv (3)  Slovensk lilja (9)  Spindelviva (5)  Strandkämpar (3) 
Saltört (3)  Slät pinntörel (8)  Spindelvävsbräcka (7)  Strandkål (6) 
Sammetscistros (10)  Slät taggpimpinell (2)  Spindelvävstaklök (3)  Strandlilja (1) 
Sammetsfingerört (1)  Slåtterblomma (2)  Spiniest Thistle (1)  Strandlövkoja (5) 
Sanddådra (3)  Slåtterfibbla (3)  Spjutsporre (4)  Strandmaskros (2) 
Sandsallat (5)  Slåttergubbe (6)  Spjutvial (9)  Strandpryl (1) 
Sandtimotej (3)  Slöjbräcka (5)  Sprutgurka (6)  Strandråg (2) 
Sandvita (4)  Smal isört (3)  Späd buskmargerit (3)  Strandsilja (5) 
Sankt Pers nyckel (1)  Smalbladig kanariestjärna (6)  Späd haverrot (4)  Strandstjärna (15) 
Sankt Pers nycklar (24)  Smalbladig klippros (14)  Spädbräcka (1)  Strandtrav (2) 
Satyrnycklar (8)  Smalbladig pipört (2)  Spånadslin (1)  Strandtörel (3) 
Segerlök (4)  Smalviva (2)  Spåtistel (2)  Strandvallmo (10) 
Sibirisk aster (5)  Sminkrot (7)  Spöknycklar (8)  Strandvedel (8) 
Sibirisk björnfloka (4)  Smultronklöver (5)  Stenek (6)  Strandvial (5) 
Sibirisk nunneört (2)  Smultronträd (3)  Stenfrö (4)  Strandvinda (2) 
Sidenblomma (1)  Smyckeofrys (14)  Stennejlika (2)  Strandöga (3) 
Silkesnäva (3)  Smällvedel (4)  Stensmycke (5)  Strimsporre (3) 
Silkesröllika (1)  Småblommig aubrietia (2)  Stenvinda (2)  Sträv kängurutass (6) 
Silkesträd (2)  Småblommig cistros (9)  Stickbräcka (3)  Strålginst (6) 
Silverbanksia (5)  Småfingerört (1)  Stickgrönt (10)  Strålöga (3) 
Silverbräcka (3)  Småfruktig jungfrukam (1)  Stillfrö (1)  Styv fingerört (1) 
Silverek (2)  Småhaverrot (2)  Stinknäva (3)  Styvklematis (1) 
Silvergrevillea (6)  Småranunkel (1)  Stinktunga (1)  Styvklocka (2) 
Silverlejongap (2)  Småsporre (4)  Stjärnanemon (1)  Styvnörel (2) 
Silvernäva (4)  Småtörel (7)  Stjärnbräcka (2)  Stålört (2) 
Silverröllika (1)  Smörblomma (1)  Stjärneternell (9)  Stånds (2) 
Silverskatta (3)  Smörbollar (11)  Stjärnflocka (4)  Sumpgentiana (1) 
Silverstarr (2)  Snitteukalyptus (1)  Stjärnklint (5)  Sumpnycklar (7) 
Silvertistel (3)  Snittgrevillea (1)  Stjärnklöver (5)  Svalting (1) 
Silverviol (2)  Snårvinda (2)  Stjärnnörel (2)  Svalört (1) 
Sims taklök (5)  Snöanemon (5)  Stor blåklocka (4)  Svart korallranka (3) 
Sippbräcka (1)  Snöeukalyptus (5)  Stor doftjulros (1)  Svart kurrajongträd (2) 
Sisalagave (2)  Snömargerit (2)  Stor kanariemolke (6)  Svartbräken (2) 
Skafttaklök (14)  Snöpodokarp (3)  Stor klockgentiana (10)  Svartginst (2) 
Skaftvial (1)  Snörpklocka (3)  Stor kransborre (4)  Svarthö (10) 
Skatnäva (1)  Sodaört (2)  Stor medelhavstörel (3)  Svartnonnea (1) 
Skogsfru (1)  Sodomsäpple (5)  Stor nunneört (2)  Svartstarr (1) 
Skogsförgätmigej (1)  Solandra (6)  Stor ormrot (3)  Svarttall (5) 
Skogsklematis (7)  Solfibbla (4)  Stor sandlilja (2)  Svartöga (1) 
Skogsknipprot (2)  Solvicker (4)  Stor skogslilja (7)  Svavelklocka (6) 
Skogslysing (2)  Solvända (4)  Stor smyckeblomma (6)  Svensk ögontröst (2) 
Skogsnycklar (12)  Sommarfläder (2)  Stor sommarvicker (1)  Svinrot (1) 
Skogsstjärna (1)  Sommarklynne (5)  Stor trillingblomma (6)  Svärmors kudde (4) 
Skorpionofrys (15)  Sommarlavendel (1)  Stor vaxblomma (3)  Sydgullregn (2) 
Skorpionärt (3)  Sommarmurgröna (1)  Stor vintergröna (1)  Sydlig fjällbrud (7) 
Skruvpalm (1)  Sommarriddarsporre (3)  Storbladig diadembuske (2)  Sydsmörblomma (2) 
Skuggbräcka (3)  Sotakleja (3)  Storbladig kanariemolke (7)  Syrisk tistel (6) 
Skäggklocka (10)  Spansk ginst (5)  Storbladig malva (1)  Syskonvårtkaktus (1) 
Skäggtaklök (1)  Spansk klocklilja (3)  Stormhattsranunkel (3)  Szowits's Lily (7) 
Skär kattost (4)  Spansk taggfibbla (12)  Stornycklar (6)  Säcknycklar (7) 
Skär kuddviva (4)  Spansktry (1)  Storrams (1)  Säfferot (1) 
Skär lejonsvans (1)  Spanskvial (4)  Storsileshår (4)  Sävenbom (1) 
Skär trumpet ranka (1)  Sparris (1)  Storviol (5)  Såpnejlika (1) 
Skärblad (3)  Sparrissyssla (10)  Strandaster (6)  Såpört (8) 
Skärmlavendel (11)  Spegelklocka (2)  Strandhibiskus (3)  Sårväppling (2) 
Skånefibbla (2)  Spegelofrys (7)  Strandklo (2)  Sömntuta (6) 
Slingertry (1)  Spenört (3)  Strandkrassing (6) 
Top

T

Taf (1)  Tidig blåstjärna (1)  Trift (5)  Trädtörel (9) 
Taggakantus (4)  Tidig sabellilja (12)  Trillingblomma (1)  Tulkört (2) 
Taggeuforbia (6)  Tidlösa (4)  Trillingsippa (2)  Tulpanträd (4) 
Taggkrage (6)  Tiggarranunkel (1)  Troodosnycklar (8)  Turbanlilja (4) 
Taggkörvel (2)  Timjansnyltrot (9)  Trumpetgentiana (1)  Tussilagocineraria (1) 
Taggopuntia (10)  Tistelskräppa (1)  Trumpetranka (2)  Tuvbräcka (1) 
Taggskräppa (3)  Tjurbanksia (4)  Trumpetthunbergia (1)  Tuvdraba (2) 
Taklöksbräcka (8)  Tjärblomster (4)  Trädaloe (7)  Tuvskrabba (4) 
Tallmyrten (5)  Toffel-ofrys (3)  Trädbomull (2)  Tuvsäv (1) 
Tandrot (5)  Tofshyacint (5)  Trädgårdsiris (4)  Tvåblad (7) 
Teideginst (3)  Toppdracena (2)  Trädgårdskorsört (1)  Tvåfärgad kranskrage (10) 
Teidekårel (6)  Toppfrossört (3)  Trädgårdsveronika (6)  Tyrolerblära (3) 
Telopea (8)  Toppklocka (3)  Trädgårdsärt (2)  Tätyxne (5) 
Teneriffas käringtand (8)  Torta (5)  Trädljung (7)  Tätört (1) 
Teneriffas stolthet (7)  Tovsippa (2)  Trädlupin (5) 
Terpentinträd (1)  Trevingebuske (1)  Trädrisp (6) 
Top

U

Ullbuske (1)  Ullkardborre (1)  Ulltistel (3)  Upplandsnycklar (3) 
Ullfibbla (1)  Ullsmörblomma (4)  Underviol (1) 
Top

V

Vargtörel (4)  Vingvial (2)  Vit papegojblomma (3)  Vår Herres strumpor (3) 
Vattenmöja (4)  Vingvädd (5)  Vit skogslilja (11)  Våradonis (10) 
Vattenveronika (2)  Vinteriberis (1)  Vit solvända (4)  Vårcyklamen (2) 
Vaxnycklar (6)  Vinterljung (4)  Vitfiltad alpflockel (5)  Vårdendrobium (2) 
Vejde (4)  Violaurikel (4)  Vitknavel (3)  Vårflenört (2) 
Vejksel (2)  Violranka (3)  Vitlupin (4)  Vårgentiana (7) 
Venusspegel (5)  Violtandrot (1)  Vitplister (2)  Vårklynne (4) 
Vild oliv (1)  Vippklematis (1)  Vitrapunkel (2)  Vårkrokus (5) 
Vildkorn (1)  Vippvedel (2)  Vitreseda (2)  Vårnäva (2) 
Vildkrapp (1)  Vippärt (3)  Vitsippsranunkel (1)  Vårskärvfrö (2) 
Vildmorot (6)  Vit bolmört (5)  Vityxne (3)  Vårstjärna (8) 
Vildpersilja (2)  Vit dödslilja (5)  Väddklint (7)  Vårtandrot (2) 
Vildtulpan (8)  Vit fetknopp (5)  Vägsenap (1)  Vårärt (3) 
Vingginst (2)  Vit kanarieginst (7)  Vägvårda (10) 
Vingloka (4)  Vit kattost (3)  Välsk krassing (3) 
Top

W

Webbs cineraria (8)  Wulfens viva (7) 
Top

Ä

Äkta haverrot (7)  Änglatårar (2)  Ängssalvia (3)  Ärenpris (1) 
Äkta kastanj (3)  Ängsgentiana (3)  Ängsskära (2)  Ärtsoppsbuske (10) 
Äkta stormhatt (1)  Ängshaverrot (3)  Ängstulpan (1)  Ärttörne (3) 
Älghornsbräken (2)  Ängskovall (2)  Änkeiris (8) 
Älväxing (1)  Ängsnycklar (13)  Äppelros (4) 
Top

Å

Åkerkulla (6)  Åkermadd (3)  Åkerranunkel (5) 
Åkerkårel (1)  Åkermolke (1)  Åkerringblomma (5) 
Åkerkösa (3)  Åkernejlika (4)  Åkervinda (2) 
Top

Ö

Ögonnycklar (17)  Ögonpyrola (1)  Ölandssolvända (7) 
Ögonnäva (4)  Ökenhibiskus (2)  Österikisk gemsrot (2) 
Top