Index - Flowers

Galleries

Last update: 2018-06-18 09:31:18 | 1373 species (10842 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ä Å Ö

0

(5391) 
Top

A

Abessinskt korallträd (1)  Alpfrossört (6)  Alprapunkel (3)  Apelsinträd (3) 
Adam och Eva (39)  Alpförgätmigej (1)  Alpsippa (5)  Apnycklar (9) 
Afrikanskt tulpanträd (8)  Alpgentiana (1)  Alpskräppa (3)  Arabisk cistros (9) 
Afrikas blåa lilja (4)  Alpgetväppling (8)  Alpskärvfrö (4)  Arabisk stjärnlök (2) 
Aftonstjärna (4)  Alpin klöver (6)  Alpsporre (4)  Armenisk näva (2) 
Aftonviol (1)  Alpkaprifol (1)  Alpstjärnflocka (2)  Armenisk pärlhyacint (1) 
Ag (2)  Alpklematis (6)  Alptaklök (3)  Atlantisk ceder (1) 
Agave (6)  Alpklocka (10)  Alptistel (7)  Atlantisk pors (5) 
Akleja (1)  Alpklöver (1)  Alptrift (5)  Atlantlager (3) 
Aklejruta (7)  Alpkrassing (4)  Alpvallmo (5)  Atlantljung (4) 
Aleppotall (1)  Alpkål (4)  Alpviol (11)  Aurikel (7) 
Alexandrapalm (1)  Alpkörvel (2)  Alpvänderot (1)  Avokado (1) 
Algersallad (2)  Alplin (4)  Alruna (9)  Axag (3) 
Algersallat (4)  Alploka (3)  Alvararv (3)  Axbetonika (3) 
Allahs primula (6)  Alpmartorna (7)  Alvarkloört (1)  Axveronika (4) 
Allamanda (3)  Alpmynta (1)  Amaryllis (2)  Azarolhagtorn (2) 
Alpakleja (7)  Alpnycklar (12)  Amerikansk grovsnärja (1)  Azoriskt lagerbärsträd (1) 
Alpaster (5)  Alpnäbbspira (10)  Ampelvinda (1) 
Alpdunört (2)  Alpprästkrage (2)  Anatoliennyckel (8) 
Alpflockel (2)  Alpranunkel (2)  Anatoliens nycklar (8) 
Top

B

Backglim (2)  Berglin (1)  Blomsterlupin (4)  Bredbladig klippros (14) 
Backklöver (1)  Bergmynta (1)  Blomvass (1)  Bredbladig primula (3) 
Backnejlika (5)  Bergnejlikrot (5)  Blyblomma (4)  Brianconkuddviva (2) 
Backsippa (1)  Bergpion (10)  Blå bägarkrokus (3)  Brittsommaraster (3) 
Backtimjan (1)  Bergranunkel (8)  Blå gräsfibbla (5)  Broad-leaved Everlasting Pea Rosenvial (1) 
Backvial (2)  Bergskräppa (1)  Blå hundtunga (8)  Broknycklar (6) 
Baldersbrå (2)  Bergsmörblomma (1)  Blå martorn (5)  Broksalvia (3) 
Balkangemsrot (2)  Bergsros (4)  Blå snokört (6)  Brokstarr (1) 
Balkankrokus (5)  Bergsskrabba (6)  Blåeld (13)  Broussonets buskmargerit (8) 
Balkansippa (3)  Bergstenfrö (1)  Blåhallon (1)  Brudborste (1) 
Balkantätört (4)  Bergstånds (1)  Blåklint (10)  Brudbröd (4) 
Balkanviol (1)  Bergtaklök (2)  Blålin (1)  Brudsporre (11) 
Balsamröllika (1)  Bergtistel (3)  Blålupin (3)  Brun fingerborgsblomma (2) 
Balsamtörel (12)  Bergvänderot (5)  Blåmire (3)  Brun ofrys (3) 
Bandvial (7)  Bi-ofrys (6)  Blåmunkar (1)  Brun sandhyacint (6) 
Barrbräcka (2)  Bismarkpalm (2)  Blåregn (4)  Brunkulla (3) 
Barrdraba (3)  Bitterfibbla (1)  Blårisp (7)  Brunnäva (3) 
Barrhyperikum (3)  Bitterkrassing (5)  Blåsenap (1)  Bukettanemon (15) 
Barrviva (3)  Bittert jungfrulin (1)  Blåsäv (2)  Bukettranunkel (28) 
Belladonna (3)  Björnbrodd (1)  Blåtobak (2)  Bunge (10) 
Bengalens klocka (2)  Björnfloka (1)  Blåvinda (2)  Bunkestarr (3) 
Berardia (4)  Björnkloört (2)  Bockyxne (10)  Buskgamander (6) 
Berg-johannesört (3)  Björnrot (2)  Bollilja (2)  Buskhortensia (3) 
Bergdraba (1)  Bladlös veronika (2)  Bolltistel (4)  Buskmargerit (4) 
Bergesparsett (2)  Blek fetknopp (1)  Bollyxne (6)  Buskstjärnblomma (2) 
Bergfingerört (3)  Bleka pricknycklar (11)  Bolmört (8)  Busktaklök (2) 
Bergglim (1)  Blekbalsamin (1)  Borstnejlika (1)  Busktörne (2) 
Berghäggmispel (3)  Blodklöver (1)  Borstnycklar (21)  Buxbom (2) 
Bergklint (4)  Blodnycklar (3)  Borstsmörblomma (2)  Bäckbräsma (2) 
Bergkronill (4)  Blodnäva (6)  Borsttåtel (3)  Bäckmärke (1) 
Bergkummin (7)  Blodtopp (2)  Bosnisk lilja (5)  Bägarklynne (1) 
Bergkumminsnyltrot (1)  Blomman för dagen (7)  Bosyska (5)  Bägarranka (1) 
Bergkårel (3)  Blomsterkörvel (3)  Brandlilja (7)  Bärmålla (3) 
Top

C

Canadas tofsvädd (1)  Cikoria (1)  Citronglansbuske (1)  Curryeternell (2) 
Cancerbuske (5)  Cistrossnyltare (5)  Citronört (4)  Cypernofrys (8) 
Cherimoja (1)  Citronakleja (2)  Clusius viva (2)  Cypress (2) 
Top

D

Daggblomma (1)  Drakblodsträd (11)  Dvärgaurikel (7)  Dvärgnörel (2) 
Dagglök (1)  Drakblomma (3)  Dvärgcistros (9)  Dvärgpalm (5) 
Daggtörel (3)  Drakkalla (9)  Dvärgfingerört (2)  Dvärgpuktörne (6) 
Dansk skörbjuggsört (2)  Drakört (5)  Dvärgklocka (5)  Dvärgranunkel (1) 
De resandes träd (3)  Druvgamander (3)  Dvärgkronärtskocka (5)  Dvärgröllika (1) 
Decaisneis snokört (8)  Dubbel getfotssyra (3)  Dvärglummer (1)  Dvärgstrålöga (2) 
Dikesveronika (2)  Duvbär (3)  Dvärglönn (3)  Dvärgsåpnejlika (2) 
Doftiris (6)  Dvärgalpklocka (7)  Dvärgmjölke (2)  Dvärgviol (1) 
Dombeya (1)  Dvärgalpros (8)  Dvärgnycklar (4)  Dvärgviva (8) 
Top

E

Edelweiss (9)  Eldklerodendrum (4)  Engelsknycklar (10)  Espartogräs (5) 
Egeisk hundrova (3)  Eldkrona (10)  Enmyrten (2)  Ettårig stäppsenap (2) 
Eldbanksia (5)  Engelsk vallmo (3)  Esparsett (2) 
Top

F

Fackellilja (2)  Fjällblära (3)  Fjällveronika (1)  Fransk lavendel (1) 
Falsk akacia (2)  Fjällbrud (9)  Fjällviol (4)  Fransk vedel (6) 
Falskt sodomsäpple (4)  Fjällbräken (1)  Fjällvityxne (2)  Franskglim (8) 
Femtunga (2)  Fjällgentiana (8)  Fjärilsbuske (1)  Franskt kungsljus (3) 
Fiberlilja (5)  Fjällglim (7)  Fjärilsnycklar (10)  Fältgentiana (7) 
Fickkorallbräken (3)  Fjällgröe (1)  Fjärilsorkide (2)  Fältkrassing (3) 
Fikonkaktus (1)  Fjällgröna (3)  Flamranka (6)  Fältmartorn (2) 
Filigranmartorn (1)  Fjällklocka (1)  Flaskjatrofa (1)  Fältsippa (10) 
Finbladigt lin (1)  Fjällkrassing (3)  Flerårig vaxblomma (3)  Fältvedel (10) 
Fingerborgsblomma (3)  Fjällkåpa (1)  Flikbrunört (2)  Fältveronika (1) 
Fingertandrot (4)  Fjällnejlika (8)  Fliknäva (2)  Färgginst (4) 
Finmargerit (2)  Fjällsippa (8)  Flockarun (2)  Färgkulla (5) 
Fiolfikus (1)  Fjällskråp (1)  Flocklök (2)  Färgmåra (2) 
Fiolfokus (2)  Fjällskära (1)  Flocknäva (4)  Färgreseda (5) 
Fjunig törnginst (5)  Fjällsmörblomma (1)  Flocksvalting (3)  Fåblommiga nycklar (9) 
Fjäderborstgräs (3)  Fjälltrav (1)  Flugblomster (8)  Fårtunga (5) 
Fjädergräs (6)  Fjälltätört (6)  Fläcksolvända (6)  Fölfot (1) 
Fjällarv (3)  Fjällummer (3)  Fodervallört (3)  Fönsterkrinum (1) 
Fjällbinka (3)  Fjällvedel (4)  Frankenia (5) 
Top

G

Gaffelglim (2)  Grekisk fingerborgsblomma (3)  Grönfibbla (2)  Guldflocka (3) 
Gamander (4)  Grekisk krokus (3)  Grönkulla (10)  Guldtistel (3) 
Gatkrassing (3)  Grekisk lövkoja (2)  Grönvit nattviol (6)  Guldärt (5) 
Gemsrotsstånds (9)  Grekiskt jordgubbsträd (6)  Guckusko (11)  Gulgrön taklöksbräcka (5) 
Getfotssyra (2)  Grenbingel (3)  Gul alpsippa (5)  Gulkämpar (3) 
Getrams (1)  Grenig affodil (4)  Gul alpspira (5)  Gullbräcka (4) 
Getväppling (6)  Grenig ulltistel (7)  Gul daglilja (1)  Gulldraba (2) 
Giftranunkel (2)  Grenigt kungsljus (3)  Gul duvnäbb (5)  Gullfibbla (6) 
Giftriddarsporre (1)  Groddbräken (2)  Gul fetknopp (1)  Gullfingerört (3) 
Glaciärnejlika (1)  Grusbräcka (2)  Gul fingerborgsblomma (8)  Gullgentiana (12) 
Glandelflockel (3)  Grusslok (7)  Gul frossört (2)  Gullkrage (7) 
Glansfingerört (7)  Grusviva (4)  Gul isört (3)  Gullkrokus (2) 
Glansnäva (2)  Gryningsvinda (1)  Gul margerit (7)  Gullspira (6) 
Glansveronika (3)  Gräsiris (3)  Gul middagsblomma (3)  Gullviva (7) 
Glasögon-ofrys (2)  Gräsklocka (3)  Gul nattjasmin (2)  Gulmåra (5) 
Glasögonophrys (1)  Gräslök (2)  Gul nunneört (2)  Gulplister (5) 
Glasögonört (2)  Gräsull (7)  Gul ofrys (7)  Gulreseda (7) 
Glasört (5)  Gräsvädd (1)  Gul snömargerit (3)  Gulsippa (2) 
Gomera cineraria (8)  Grå kuddbräcka (7)  Gul stormhatt (7)  Gulsuga (6) 
Gomerasnokört (10)  Grådraba (4)  Gul styvmorsviol (4)  Gulvit nunneört (1) 
Gotlandsmåra (4)  Grådådra (8)  Gul svärdslilja (2)  Gurkört (8) 
Gotlandssippa (1)  Gråfibbla (1)  Gul trumpetbuske (2)  Gyllentaklök (1) 
Gotlandssolvända (4)  Gråflockel (5)  Gul veronika (5)  Gyllenvedel (6) 
Gotlandssvalting (2)  Grön fingerborgsblomma (6)  Gul-lupin (2)  Göknycklar (12) 
Gotländsk haverrot (7)  Grön ofrys (7)  Gulblommig blåsärt (6) 
Granatäpple (12)  Grönbräken (2)  Guldazalea (6) 
Top

H

Haberlea (3)  Havsananas (4)  Humlebok (2)  Hårig kardvädd (2) 
Hamnsenap (2)  Havslök (1)  Humleklöver (3)  Hårig sumpmalva (1) 
Hampdån (1)  Havssäv (4)  Humleofrys (8)  Håriga satyrnycklar (11) 
Hampmalva (1)  Hedblomster (3)  Humlesuga (2)  Hårkörvel (2) 
Hampsnyltrot (2)  Helgonnycklar (2)  Hundtandslilja (5)  Hårnålsbanksia (7) 
Harklöver (1)  Hibiskus (3)  Hundtunga (1)  Hönsarv (2) 
Harmelbuske (3)  Himmelshärold (6)  Huvudtimjan (5)  Hönsbär (1) 
Harmynta (1)  Himmelsöga (3)  Hylsnejlika (3)  Hörsneloka (2) 
Harris (6)  Hjortron (1)  Hängplocama (9)  Höskallra (1) 
Harsvans (2)  Hjärtranunkel (1)  Hästskoväppling (1)  Höstadonis (5) 
Hartsakacia (2)  Hjärtstilla (3)  Häxsenap (6)  Höstanemon (3) 
Hartsros (3)  Honungsblomster (7)  Hålnunneört (1)  Höstvårtkaktus (1) 
Hartstaklök (2)  Honungsmynta (3)  Hålrot (2) 
Harört (3)  Hornviol (2)  Hårig alpros (8) 
Top

I

Iberisk vedel (4)  Isört (5)  Italiensk munkhätta (1) 
Isranunkel (8)  Italiensk brakved (1)  Italiensk oxtunga (6) 
Isvedel (5)  Italiensk klematis (4)  Italienskt darrgräs (1) 
Top

J

Jakaranda (6)  Jordklöver (1)  Jungfruhår (4)  Jättemalva (4) 
Jankaea (3)  Jordrök (1)  Jungfrukam (2)  Jättenycklar (12) 
Japansk glansbuske (1)  Jordtistel (2)  Jungfrun i det gröna (6)  Jättepalmlilja (1) 
Japansk kottepalm (3)  Jordviva (5)  Jungfrurot (6)  Jättepapegojblomma (2) 
Japansk mispel (2)  Jubatörel (6)  Junkerlilja (7)  Jätteröllika (1) 
Jerusalemsalvia (10)  Judaspenningar (1)  Jupiternejlika (9)  Jättevial (4) 
Jerusalemtörne (3)  Judasträd (4)  Järnört (1) 
Johannesbrödsträd (4)  Julros (3)  Jätteblåstjärna (9) 
Johannesnycklar (12)  Julstjärna (9)  Jättefänkål (11) 
Top

K

Kabbleka (3)  Kandelabertistel (4)  Klotlök (1)  Kretanycklar (7) 
Kaffekorallträd (2)  Kandelabertörel (11)  Klotrapunkel (3)  Kretaofrys (11) 
Kairopraktvinda (2)  Kanna (1)  Klotrosett (7)  Kretatulpan (15) 
Kaktusklint (2)  Kantig fetknopp (2)  Klottistel (1)  Krissla (2) 
Kaktustörel (4)  Kaplobelia (1)  Klotullört (1)  Kristi törnekrona (1) 
Kala satyrnycklar (9)  Kapogräs (11)  Klynnetåg (1)  Kritsuga (5) 
Kalkaurikel (4)  Kapris (5)  Klätt (8)  Krollilja (12) 
Kalkdån (2)  Kapseleukalyptus (5)  Klöverbräsma (1)  Kronbräcka (5) 
Kalkjungfrulin (2)  Kaptrumpet (2)  Klöverginst (5)  Kroton (1) 
Kalknarv (2)  Kardbenedikt (3)  Klöversnärja (2)  Krutbrännare (7) 
Kalvnos (4)  Kardon (4)  Klöverärt (4)  Kryddsalvia (3) 
Kamlavendel (1)  Kardvädd (2)  Knappag (1)  Krypljung (4) 
Kanariehyperikum (5)  Kartusiannejlika (7)  Knoppbräcka (3)  Krypskrabba (2) 
Kanariejasmin (3)  Kattfot (2)  Knottblomster (2)  Kryptörel (2) 
Kanarieklocka (9)  Kattostnäva (4)  Knutarv (2)  Kuddbräcka (3) 
Kanariemolke (13)  Kattsvans (1)  Knytling (2)  Kuddviva (6) 
Kanarienäva (8)  Kaukasisk näva (4)  Knärot (3)  Kung Karls spira (3) 
Kanarieolvon (7)  Kauritall (7)  Knölgröe (1)  Kungsmynta (2) 
Kanariepalm (5)  Keltisk Baldrian (3)  Knöliris (7)  Kungsplister (5) 
Kanariesalvia (8)  Kermesek (9)  Knölklocka (2)  Kungsprotea (12) 
Kanariespira (2)  Kikvedel (2)  Knölsmörblomma (2)  Kustarun (5) 
Kanariestjärna (5)  Klibbig fetknopp (3)  Kokospalm (2)  Kustnåldyna (1) 
Kanariesyra (5)  Klibbig primula (5)  Kolokvint (2)  Kvarnspira (3) 
Kanarietaklök (4)  Klibbsalvia (3)  Korallpion (4)  Kvastvinda (7) 
Kanarietall (5)  Klibbsåpört (3)  Korallrot (1)  Kyndelsporre (1) 
Kanarievinda (6)  Klinttistel (7)  Korallträd (6)  Kyskhetsträd (4) 
Kanarisk fläder (4)  Klippaurikel (4)  Korkek (2)  Källfräne-hybrid (3) 
Kanarisk järnek (6)  Klippbräcka (2)  Korndådra (5)  Kärntens blåa blomma (7) 
Kanarisk murgröna (2)  Klipplilja (2)  Kornvallmo (26)  Kärrknipprot (13) 
Kanarisk silkesbuske (3)  Klippstockros (3)  Korsgentiana (6)  Kärrlilja (3) 
Kanarisk solfibbla (7)  Klippveronika (6)  Korskovall (4)  Kärrnycklar (12) 
Kanarisk trädslinga (9)  Klittglim (2)  Kotteklint (4)  Kärrspira (2) 
Kanarisk trädvinda (10)  Klockgentiana (1)  Kranseucalyptus (2)  Kärrtistel (1) 
Kanariskt jordgubbsträd (7)  Klockjulros (5)  Kranskrage (6)  Kärrtörel (3) 
Kanariskt smultronträd (1)  Klocklök (4)  Kransrams (1)  Kärrvial (2) 
Kandelaberkassia (6)  Klockviva (3)  Kranssalvia (2)  Kåltistel (4) 
Kandelabersalvia (3)  Klotkummin (3)  Kretamalva (2)  Kålträd (13) 
Top

L

Ladanumcistros (6)  Lejonöra (2)  Ljusblå vintergröna (2)  Lundbräcka (3) 
Lagercistros (4)  Leverört (3)  Ljusöga (1)  Lundslok (1) 
Lagerkål (4)  Likörrot (1)  Lotusbröstbär (1)  Lundviva (2) 
Lagerkårel (4)  Lilleman (4)  Luddfetknopp (3)  Lundvårlök (1) 
Lagerolvon (1)  Lingongrevillea (2)  Luddglim (7)  Lungört (1) 
Lammtunga (1)  Liten alpdunört (2)  Luddkardborre (1)  Lusespira (1) 
Lampborste (5)  Liten fingerborgsblomma (3)  Luddkrissla (3)  Lyktfibbla (2) 
Lappfingerört (1)  Liten lejonsvans (5)  Luddsafflor (2)  Lyktpinne (5) 
Lappgentiana (1)  Liten pimpernel (2)  Luddsyska (4)  Läkemalva (2) 
Lappljung (5)  Liten sandlilja (6)  Luddunört (1)  Långbladig harört (2) 
Lappnycklar (3)  Liten stenört (2)  Luddvedel (5)  Långblommig primula (6) 
Lappspira (1)  Liten stjärnflocka (1)  Luddvicker (3)  Långsporrig viol (6) 
Lappvedel (1)  Liten strandstjärna (2)  Luktsporre (2)  Låsbräken (2) 
Lavendel (4)  Liten såpnejlika (4)  Luktvicker (3)  Lökgamander (3) 
Lejonblomma (1)  Liten taggpimpinell (3)  Lundarv (1)  Löktrav (2) 
Top

M

Majnycklar (8)  Mascacineraria (6)  Mont Cenis viol (5)  Musselblomma (1) 
Majviva (8)  Mastiskbuske (6)  Morgonstjärna (1)  Mussepiggbuske (3) 
Maltesersvamp (2)  Mattgentiana (4)  Moses brinnande buske (4)  Mustaschvårtkaktus (1) 
Malvavinda (8)  Mattlusern (1)  Mosippa (9)  Myggnycklar (2) 
Mandelträd (4)  Mattveronika (1)  Mossbräcka (3)  Myrten (5) 
Mango (2)  Medusas huvud (5)  Mossljung (2)  Myrtennejlika (1) 
Mannaask (7)  Medusavinda (12)  Mossnarv (1)  Myrtentörel (4) 
Maoriglansbuske (2)  Mellanlusern (1)  Mosstrav (1)  Myskbräcka (2) 
Maorimyrten (13)  Middagsblomma (2)  Murgrönssnyltrot (2)  Myskmalva (2) 
Mariatistel (7)  Midsommarblomster (6)  Murkotte (3)  Mästerrot (1) 
Marmoreuforbia (1)  Mindre kattmynta (1)  Murreva (4)  Månskensklöver (1) 
Martorn (8)  Mispel (1)  Murruta (2)  Månviol (1) 
Martorna (2)  Mjuknäva (1)  Mursenap (3)  Mörk pärlhyacint (4) 
Marviol (4)  Monke (1)  Muskatellsalvia (4)  Mörkt kungsljus (2) 
Top

N

Narcissanemon (8)  Neapellök (4)  Norna (5)  Nästrot (6) 
Natt och dag (3)  Nevadakrokus (4)  Norsk malört (2)  Nätvide (2) 
Nattglim (1)  Nicktistel (8)  Nysrot (7)  Nävbräcka (2) 
Nattskatta (1)  Nipsippa (2)  Nyzeeländskt lin (5)  Nålkörvel (13) 
Nattviol (8)  Nordisk stormhatt (2)  Näbblusespira (6) 
Navelört (1)  Nordlåsbräken (1)  Näbbnycklar (4) 
Top

O

Odört (1)  Olivträd (2)  Olympjohannesört (2)  Ormtunga (1) 
Oleanderstånds (7)  Oljekål (2)  Orientalisk al (1)  Oxtunga (3) 
Olivgrön flugstav (1)  Ollonbanksia (5)  Orkidébauhinia (5) 
Top

P

Paddfot (4)  Perukbuske (4)  Prakthebe (2)  Purpurbräcka (2) 
Palmaralia (7)  Piemontviva (6)  Praktkungsljus (3)  Purpurfibbla (3) 
Palmlilja (1)  Piggfrö (7)  Praktmire (8)  Purpurklätt (4) 
Palsternacka (4)  Piggkörvel (1)  Praktnejlika (2)  Purpurklöver (4) 
Pandaöron (2)  Pimpinellros (2)  Praktofrys (20)  Purpurklöverärt (4) 
Papegojblomma (8)  Pingstlilja (6)  Praktveronika (2)  Purpurknipprot (9) 
Paradisfågelträd (2)  Pipdån (2)  Praktviva (8)  Purpurtörel (9) 
Paradislilja (12)  Pipört (4)  Prasselört (5)  Purpurväppling (3) 
Paradnycklar (13)  Plymspirea (4)  Prickbräcka (4)  Pyreneerhyacint (1) 
Paraplyaralia (4)  Polarull (2)  Prickgentiana (8)  Pyreneisk lilja (4) 
Parkolvon (2)  Polarvide (1)  Pricknycklar (3)  Pyreneisk reseda (1) 
Parnassens ofrys (2)  Pontisk lilja (5)  Primula farinosa (1)  Pärlstenört (2) 
Paternosterträd (7)  Pontisk rododendron (3)  Provenceklocka (10)  Påfågelsblomster (4) 
Pepparrotsträd (1)  Praktanemon (4)  Pudervippa (2)  Påsklilja (5) 
Persisk alpviol (8)  Praktbetonika (4)  Puktörne (5)  Påsktrumpet (3) 
Persisk morina (10)  Praktbrunört (4)  Pukvete (6) 
Persisk viol (3)  Praktbräcka (3)  Purpurblad (2) 
Peruanskt pepparträd (2)  Praktdracena (3)  Purpurblått stenfrö (1) 
Top

R

Rabarberklint (2)  Romeo och Julia (11)  Rosettjungfrulin (1)  Röd banksia (6) 
Raggarv (3)  Romersk riddarsporre (1)  Rosettärenpris (6)  Röd brunkulla (5) 
Ramondia (5)  Roseenaurikel (1)  Rosling (2)  Röd duvnäbb (7) 
Ramslök (1)  Rosenaurikel (1)  Rosmarin (3)  Röd hornvallmo (3) 
Ranunkelharört (3)  Rosenfibbla (2)  Rostbladig alpros (12)  Röd lungört (5) 
Renfanekrage (1)  Rosenginst (4)  Rotfibbla (2)  Röd nejlikrot (4) 
Renkavle (2)  Rosenkronill (2)  Rumsmalva (1)  Röd sidenört (1) 
Retama (6)  Rosenmalva (1)  Rumänsk viol (4)  Röd skogslilja (11) 
Revnejlikrot (3)  Rosenmynta (4)  Rundbladig gentiana (1)  Rödblära (2) 
Revormstörel (1)  Rosenmyrten (5)  Ryssgubbe (3)  Rödgrön kängurutass (4) 
Revsuga (2)  Rosenplister (3)  Rävsvans (2)  Rödmalva (8) 
Ricin (5)  Rosenrot (6)  Rävsvanspalm (1)  Rödmire (6) 
Riddarsporre (9)  Rosentibast (3)  Råglosta (2)  Rödsallat (2) 
Ringblomma (3)  Rosenvial (3)  Rågvallmo (3)  Rödtoppa (3) 
Rockentrav (2)  Rosenväppling (8)  Råttsvans (3)  Rödvial (5) 
Top

S

Salepsrot (19)  Sloklök (3)  Spenört (3)  Strandkrypa (2) 
Saltarv (5)  Slovensk lilja (9)  Spikvallmo (3)  Strandkvanne (3) 
Saltnarv (3)  Slät pinntörel (8)  Spindelblomster (2)  Strandkämpar (3) 
Saltört (3)  Slät taggpimpinell (2)  Spindelviva (5)  Strandkål (6) 
Sammetscistros (11)  Slåtterblomma (2)  Spindelvävsbräcka (7)  Strandlilja (1) 
Sammetsfingerört (1)  Slåtterfibbla (3)  Spindelvävstaklök (3)  Strandlövkoja (5) 
Sanddådra (3)  Slåttergubbe (6)  Spiniest Thistle (1)  Strandmaskros (2) 
Sandsallat (5)  Slöjbräcka (5)  Spjutsporre (4)  Strandpryl (1) 
Sandtimotej (3)  Smal isört (3)  Spjutvial (9)  Strandråg (2) 
Sandvita (4)  Smalbladig kanariestjärna (6)  Sprutgurka (8)  Strandsalvia (2) 
Sankt Pers nyckel (1)  Smalbladig klippros (15)  Späd buskmargerit (3)  Strandsilja (5) 
Sankt Pers nycklar (25)  Smalbladig pipört (2)  Späd haverrot (4)  Strandstjärna (15) 
Satyrnycklar (8)  Smalviva (2)  Spädbräcka (1)  Strandtrav (2) 
Segerlök (4)  Sminkrot (7)  Spånadslin (1)  Strandtörel (3) 
Sibirisk aster (5)  Smultronklöver (5)  Spåtistel (2)  Strandvallmo (10) 
Sibirisk björnfloka (4)  Smultronträd (3)  Spöknycklar (8)  Strandvedel (8) 
Sibirisk nunneört (2)  Smyckeofrys (14)  Stenek (6)  Strandvial (5) 
Sidenblomma (1)  Smällvedel (4)  Stenfrö (4)  Strandvinda (2) 
Silkesnäva (3)  Småblommig aubrietia (2)  Stennejlika (2)  Strandöga (3) 
Silkesröllika (1)  Småblommig cistros (9)  Stensmycke (5)  Strimsporre (3) 
Silkesträd (2)  Småfingerört (1)  Stenvinda (2)  Sträv kängurutass (6) 
Silverbanksia (5)  Småfruktig jungfrukam (1)  Stickbräcka (3)  Strålginst (6) 
Silverbräcka (3)  Småhaverrot (2)  Stickgrönt (10)  Strålöga (3) 
Silverek (2)  Småranunkel (1)  Stillfrö (1)  Styv fingerört (1) 
Silvergrevillea (6)  Småsporre (4)  Stinknäva (3)  Styvklematis (1) 
Silverlejongap (2)  Småtörel (7)  Stinktunga (1)  Styvklocka (2) 
Silvernäva (4)  Smörblomma (1)  Stjärnanemon (1)  Styvnörel (2) 
Silverröllika (1)  Smörbollar (11)  Stjärnbräcka (2)  Stålört (2) 
Silverskatta (3)  Snitteukalyptus (1)  Stjärneternell (9)  Stånds (2) 
Silverstarr (2)  Snittgrevillea (1)  Stjärnflocka (4)  Sumpgentiana (1) 
Silvertistel (3)  Snårvinda (2)  Stjärnklint (5)  Sumpnycklar (7) 
Silverträd (2)  Snöanemon (5)  Stjärnklöver (5)  Svalting (1) 
Silverviol (2)  Snöeukalyptus (5)  Stjärnnörel (2)  Svalört (1) 
Sims taklök (5)  Snömargerit (2)  Stjärnöga (1)  Svart korallranka (3) 
Sippbräcka (1)  Snöpodokarp (3)  Stor blåklocka (4)  Svart kurrajongträd (2) 
Sisalagave (2)  Snörpklocka (3)  Stor doftjulros (1)  Svartbräken (2) 
Skafttaklök (14)  Sodaört (2)  Stor kanariemolke (6)  Svartginst (2) 
Skaftvial (1)  Sodomsäpple (5)  Stor klockgentiana (10)  Svarthö (10) 
Skatnäva (1)  Solandra (6)  Stor kransborre (4)  Svartnonnea (1) 
Skogsfru (1)  Solfibbla (4)  Stor medelhavstörel (2)  Svartstarr (1) 
Skogsförgätmigej (1)  Solvicker (4)  Stor nunneört (2)  Svarttall (5) 
Skogsklematis (7)  Solvända (4)  Stor ormrot (3)  Svartöga (1) 
Skogsknipprot (2)  Sommarfibbla (1)  Stor sandlilja (2)  Svavelklocka (6) 
Skogslysing (2)  Sommarfläder (2)  Stor skogslilja (7)  Svensk ögontröst (2) 
Skogsnycklar (12)  Sommarklynne (5)  Stor smyckeblomma (6)  Svinrot (1) 
Skogsstjärna (1)  Sommarlavendel (1)  Stor sommarvicker (1)  Svärmors kudde (4) 
Skorpionofrys (15)  Sommarmurgröna (1)  Stor trillingblomma (6)  Sydgullregn (2) 
Skorpionärt (3)  Sommarriddarsporre (3)  Stor vaxblomma (3)  Sydlig fjällbrud (7) 
Skruvpalm (1)  Sotakleja (3)  Stor vintergröna (1)  Sydsmörblomma (2) 
Skuggbräcka (3)  Spansk ginst (5)  Storbladig diadembuske (2)  Syrisk tistel (6) 
Skäggklocka (10)  Spansk klockhyacint (2)  Storbladig kanariemolke (7)  Syskonvårtkaktus (1) 
Skäggtaklök (1)  Spansk klocklilja (3)  Storbladig malva (1)  Szowits's Lily (7) 
Skär kattost (4)  Spansk pion (6)  Stormhattsranunkel (3)  Säcknycklar (7) 
Skär kuddviva (4)  Spansk taggfibbla (12)  Stornycklar (6)  Säfferot (1) 
Skär lejonsvans (1)  Spanskgran (4)  Storrams (1)  Sävenbom (1) 
Skär trumpet ranka (1)  Spansktry (1)  Storsileshår (4)  Såpnejlika (1) 
Skärblad (3)  Spanskvial (5)  Storviol (5)  Såpört (8) 
Skärmlavendel (13)  Sparris (1)  Strandaster (6)  Sårväppling (2) 
Skånefibbla (2)  Sparrissyssla (10)  Strandhibiskus (3)  Sömntuta (6) 
Slingertry (1)  Spegelklocka (2)  Strandklo (2) 
Sloklampborste (3)  Spegelofrys (7)  Strandkrassing (6) 
Top

T

Taggakantus (4)  Tidig blåstjärna (1)  Trift (5)  Trädtörel (9) 
Taggeuforbia (6)  Tidig sabellilja (12)  Trillingblomma (1)  Tulkört (2) 
Taggkrage (6)  Tidlösa (4)  Trillingsippa (2)  Tulpanträd (4) 
Taggkörvel (2)  Tiggarranunkel (1)  Troodosnycklar (8)  Turbanlilja (4) 
Taggopuntia (10)  Timjansnyltrot (9)  Trumpetgentiana (1)  Tussilagocineraria (1) 
Taggsallat (1)  Tistelskräppa (1)  Trumpetranka (2)  Tuvbräcka (1) 
Taggskräppa (3)  Tjurbanksia (4)  Trumpetthunbergia (1)  Tuvdraba (2) 
Taklöksbräcka (8)  Tjärblomster (4)  Trädaloe (7)  Tuvskrabba (4) 
Tallmyrten (5)  Toffel-ofrys (3)  Trädbomull (2)  Tuvsäv (1) 
Tandrot (5)  Tofshyacint (5)  Trädgårdsiris (4)  Tvåblad (7) 
Teideginst (3)  Toppdracena (2)  Trädgårdskorsört (1)  Tvåfärgad kranskrage (10) 
Teidekårel (6)  Toppfrossört (3)  Trädgårdsveronika (6)  Tyrolerblära (3) 
Telopea (8)  Toppklocka (3)  Trädgårdsärt (2)  Tätyxne (5) 
Teneriffas käringtand (8)  Torta (5)  Trädljung (7)  Tätört (1) 
Teneriffas stolthet (7)  Tovsippa (2)  Trädlupin (5) 
Terpentinträd (1)  Trevingebuske (1)  Trädrisp (6) 
Top

U

Ullbuske (1)  Ullkardborre (1)  Ulltistel (3)  Upplandsnycklar (3) 
Ullfibbla (1)  Ullsmörblomma (4)  Underviol (1) 
Top

V

Vargtörel (4)  Vingvial (2)  Vit kattost (3)  Välsk krassing (3) 
Vattenmöja (4)  Vingvädd (5)  Vit papegojblomma (4)  Vår Herres strumpor (3) 
Vattenveronika (2)  Vinteriberis (1)  Vit skogslilja (11)  Våradonis (10) 
Vaxnycklar (6)  Vinterljung (4)  Vit solvända (4)  Vårcyklamen (2) 
Vejde (4)  Violaurikel (4)  Vitfiltad alpflockel (5)  Vårdendrobium (2) 
Vejksel (2)  Violranka (3)  Vitknavel (3)  Vårflenört (2) 
Venusspegel (5)  Violtandrot (1)  Vitlupin (4)  Vårgentiana (7) 
Vild oliv (1)  Vippklematis (1)  Vitplister (2)  Vårklynne (4) 
Vildkorn (1)  Vippvedel (2)  Vitrapunkel (2)  Vårkrokus (5) 
Vildkrapp (1)  Vippärt (3)  Vitreseda (2)  Vårnäva (2) 
Vildmorot (6)  Vit afodill (2)  Vitsippsranunkel (1)  Vårskärvfrö (2) 
Vildpersilja (2)  Vit bolmört (5)  Vityxne (3)  Vårstjärna (8) 
Vildtulpan (8)  Vit dödslilja (5)  Väddklint (7)  Vårtandrot (2) 
Vingginst (2)  Vit fetknopp (5)  Vägsenap (1)  Vårärt (3) 
Vingloka (4)  Vit kanarieginst (7)  Vägvårda (10) 
Top

W

Webbs cineraria (8)  Wulfens viva (7) 
Top

Ä

Äkta haverrot (10)  Änglatårar (2)  Ängssalvia (3)  Ärenpris (1) 
Äkta kastanj (3)  Ängsgentiana (3)  Ängsskära (2)  Ärtsoppsbuske (10) 
Äkta stormhatt (1)  Ängshaverrot (3)  Ängstulpan (1)  Ärttörne (3) 
Älghornsbräken (2)  Ängskovall (2)  Änkeiris (8) 
Älväxing (1)  Ängsnycklar (13)  Äppelros (4) 
Top

Å

Åkerkulla (6)  Åkermadd (3)  Åkerranunkel (5) 
Åkerkårel (1)  Åkermolke (1)  Åkerringblomma (5) 
Åkerkösa (3)  Åkernejlika (4)  Åkervinda (2) 
Top

Ö

Ögonnycklar (17)  Ögonpyrola (1)  Ölandssolvända (7) 
Ögonnäva (4)  Ökenhibiskus (2)  Österikisk gemsrot (2) 
Top