Index - Flowers

Galleries

Last update: 2018-12-11 22:47:24 | 1479 species (11238 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ä Å Ö

0

(5399) 
Top

A

Abessinskt korallträd (1)  Alpflockel (2)  Alpranunkel (2)  Anatoliennyckel (8) 
Adam och Eva (39)  Alpfrossört (6)  Alprapunkel (3)  Anatoliens nycklar (8) 
Afrikanskt tulpanträd (8)  Alpförgätmigej (1)  Alpsippa (5)  Apelsinträd (3) 
Afrikas blåa lilja (4)  Alpgentiana (1)  Alpskräppa (3)  Apnycklar (9) 
Aftonstjärna (4)  Alpgetväppling (8)  Alpskärvfrö (4)  Arabisk cistros (9) 
Aftonviol (1)  Alpin klöver (6)  Alpsporre (4)  Arabisk stjärnlök (2) 
Ag (2)  Alpkaprifol (1)  Alpstjärnflocka (2)  Armenisk näva (2) 
Agave (6)  Alpklematis (6)  Alptaklök (3)  Armenisk pärlhyacint (1) 
Akleja (1)  Alpklocka (10)  Alptistel (7)  Atlantisk ceder (1) 
Aklejruta (7)  Alpklöver (1)  Alptrift (5)  Atlantisk pors (5) 
Aleppotall (1)  Alpkrassing (4)  Alpvallmo (5)  Atlantlager (3) 
Alexandrapalm (1)  Alpkål (4)  Alpviol (11)  Atlantljung (4) 
Algersallad (2)  Alpkörvel (2)  Alpvänderot (1)  Aurikel (7) 
Algersallat (4)  Alplin (4)  Alruna (9)  Avokado (1) 
Allahs primula (6)  Alploka (3)  Alvararv (3)  Axag (3) 
Allamanda (3)  Alpmartorna (7)  Alvarklofibbla (1)  Axbetonika (3) 
Allanders björnbär (2)  Alpmynta (1)  Alvarstånds (1)  Axveronika (4) 
Alpakleja (7)  Alpnycklar (12)  Amaryllis (2)  Azarolhagtorn (2) 
Alpaster (5)  Alpnäbbspira (10)  Amerikansk grovsnärja (1)  Azoriskt lagerbärsträd (1) 
Alpdunört (2)  Alpprästkrage (2)  Ampelvinda (1) 
Top

B

Backglim (2)  Bergmynta (1)  Blysäv (4)  Bredbladig primula (3) 
Backklöver (1)  Bergnejlikrot (5)  Blå bägarkrokus (3)  Brianconkuddviva (2) 
Backnejlika (8)  Bergpion (10)  Blå gräsfibbla (5)  Brittsommaraster (3) 
Backsippa (6)  Bergranunkel (8)  Blå hundtunga (8)  Broad-leaved Everlasting Pea Rosenvial (1) 
Backtimjan (1)  Bergskräppa (1)  Blå martorn (5)  Broknycklar (6) 
Backvial (3)  Bergsmörblomma (1)  Blå snokört (6)  Broksalvia (3) 
Baldersbrå (2)  Bergsros (4)  Blåeld (13)  Brokstarr (1) 
Balkangemsrot (2)  Bergsskrabba (6)  Blåhallon (1)  Broussonets buskmargerit (8) 
Balkankrokus (5)  Bergstenfrö (1)  Blåklint (10)  Brudborste (1) 
Balkansippa (3)  Bergstånds (1)  Blålin (1)  Brudbröd (4) 
Balkantätört (4)  Bergtaklök (2)  Blålupin (3)  Brudsporre (11) 
Balkanviol (1)  Bergtistel (3)  Blåmire (3)  Brun fingerborgsblomma (2) 
Balsamröllika (1)  Bergvänderot (5)  Blåmunkar (1)  Brun ofrys (3) 
Balsamtörel (12)  Bi-ofrys (6)  Blåregn (4)  Brun sandhyacint (6) 
Bandvial (7)  Bismarkpalm (2)  Blårisp (7)  Brunkulla (3) 
Barrbräcka (2)  Bitterfibbla (1)  Blåsenap (1)  Brunnäva (3) 
Barrdraba (3)  Bitterkrassing (7)  Blåsippa (5)  Bukettanemon (15) 
Barrhyperikum (3)  Bittert jungfrulin (1)  Blåsuga (1)  Bukettranunkel (28) 
Barrviva (3)  Björnbrodd (1)  Blåsäv (2)  Bunge (10) 
Belladonna (3)  Björnfloka (1)  Blåtobak (2)  Bunkestarr (3) 
Bengalens klocka (2)  Björnkloört (2)  Blåvinda (2)  Buskgamander (6) 
Benved (1)  Björnrot (2)  Bockyxne (10)  Buskhortensia (3) 
Berardia (4)  Bladlös veronika (2)  Bollilja (2)  Buskmargerit (4) 
Berg-johannesört (3)  Blek fetknopp (1)  Bolltistel (4)  Buskstjärnblomma (2) 
Bergdraba (1)  Bleka pricknycklar (11)  Bollyxne (6)  Busktaklök (2) 
Bergesparsett (2)  Blekbalsamin (1)  Bolmört (8)  Busktörne (2) 
Bergfingerört (3)  Blodklöver (1)  Borstnejlika (1)  Buskviol (4) 
Bergglim (1)  Blodnycklar (3)  Borstnycklar (21)  Buxbom (2) 
Berghäggmispel (3)  Blodnäva (6)  Borstsenap (3)  Bäckbräsma (2) 
Bergklint (4)  Blodtopp (2)  Borstsmörblomma (2)  Bäckmärke (1) 
Bergkronill (4)  Blomman för dagen (7)  Borsttåtel (3)  Bägarklynne (1) 
Bergkummin (7)  Blomsterkörvel (3)  Bosnisk lilja (5)  Bägarranka (1) 
Bergkumminsnyltrot (1)  Blomsterlupin (5)  Bosyska (5)  Bärmålla (3) 
Bergkårel (3)  Blomvass (1)  Brandlilja (7) 
Berglin (1)  Blyblomma (4)  Bredbladig klippros (14) 
Top

C

Canadas tofsvädd (1)  Cikoria (1)  Citronglansbuske (1)  Curryeternell (2) 
Cancerbuske (5)  Cistrossnyltare (5)  Citronört (4)  Cypernofrys (8) 
Cherimoja (1)  Citronakleja (2)  Clusius viva (2)  Cypress (2) 
Top

D

Daggblomma (1)  Drakblomma (5)  Dvärgcistros (9)  Dvärgpuktörne (6) 
Dagglök (1)  Drakkalla (9)  Dvärgfingerört (2)  Dvärgranunkel (1) 
Daggtörel (3)  Drakört (5)  Dvärgklocka (5)  Dvärgröllika (1) 
Dansk skörbjuggsört (2)  Druvfläder (5)  Dvärgkronärtskocka (5)  Dvärgstrålöga (2) 
De resandes träd (3)  Druvgamander (3)  Dvärglummer (1)  Dvärgsåpnejlika (2) 
Decaisneis snokört (8)  Dubbel getfotssyra (3)  Dvärglönn (3)  Dvärgviol (1) 
Dikesveronika (2)  Duvbär (3)  Dvärgmjölke (2)  Dvärgviva (8) 
Doftiris (6)  Dvärgalpklocka (7)  Dvärgnycklar (4) 
Dombeya (1)  Dvärgalpros (8)  Dvärgnörel (2) 
Drakblodsträd (11)  Dvärgaurikel (7)  Dvärgpalm (5) 
Top

E

Edelweiss (9)  Eldbanksia (5)  Engelsk vallmo (3)  Esparsett (2) 
Egeisk hundrova (3)  Eldklerodendrum (4)  Engelsknycklar (10)  Espartogräs (5) 
Ekorrbär (1)  Eldkrona (10)  Enmyrten (2)  Ettårig stäppsenap (2) 
Top

F

Fackellilja (2)  Fjällblära (3)  Fjällviol (4)  Fransk lavendel (1) 
Falsk akacia (5)  Fjällbrud (9)  Fjällvityxne (2)  Fransk vedel (6) 
Falskt sodomsäpple (4)  Fjällbräken (1)  Fjärilsbuske (1)  Franskglim (8) 
Femtunga (2)  Fjällgentiana (8)  Fjärilsnycklar (10)  Franskt kungsljus (3) 
Fiberlilja (5)  Fjällglim (7)  Fjärilsorkide (2)  Fältgentiana (7) 
Fickkorallbräken (3)  Fjällgröe (1)  Flamranka (6)  Fältkrassing (3) 
Fikonkaktus (1)  Fjällgröna (3)  Flaskjatrofa (1)  Fältmartorn (2) 
Filigranmartorn (1)  Fjällklocka (1)  Flenört (2)  Fältsippa (10) 
Finbladigt lin (1)  Fjällkrassing (3)  Flerårig vaxblomma (3)  Fältvedel (10) 
Fingerborgsblomma (5)  Fjällkåpa (1)  Flikbjörnbär (1)  Fältveronika (1) 
Fingertandrot (4)  Fjällnejlika (8)  Flikbrunört (2)  Färgginst (4) 
Finmargerit (2)  Fjällsippa (9)  Fliknäva (2)  Färgkulla (5) 
Fiolfikus (1)  Fjällskråp (1)  Flockarun (2)  Färgmåra (2) 
Fiolfokus (2)  Fjällskära (1)  Flocklök (2)  Färgreseda (7) 
Fiskmålla (2)  Fjällsmörblomma (1)  Flocknäva (4)  Fåblommiga nycklar (9) 
Fjunig törnginst (5)  Fjälltrav (1)  Flocksvalting (3)  Fågelbärsträd (5) 
Fjäderborstgräs (3)  Fjälltätört (6)  Flugblomster (10)  Fårtunga (5) 
Fjädergräs (7)  Fjällummer (3)  Fläcksolvända (6)  Fölfot (1) 
Fjällarv (3)  Fjällvedel (4)  Fodervallört (3)  Fönsterkrinum (1) 
Fjällbinka (3)  Fjällveronika (1)  Frankenia (5) 
Top

G

Gaffelfibbla (1)  Grekisk fingerborgsblomma (3)  Grönkulla (10)  Gulgrön taklöksbräcka (5) 
Gaffelglim (2)  Grekisk krokus (3)  Grönvit nattviol (6)  Gulkronill (2) 
Gamander (4)  Grekisk lövkoja (2)  Guckusko (11)  Gulkämpar (3) 
Gatkrassing (3)  Grekiskt jordgubbsträd (6)  Gul alpsippa (5)  Gullbräcka (4) 
Gemsrotsstånds (9)  Grenbingel (3)  Gul alpspira (5)  Gulldraba (2) 
Getfotssyra (2)  Grenig affodil (4)  Gul daglilja (1)  Gullfibbla (6) 
Getrams (1)  Grenig ulltistel (7)  Gul duvnäbb (5)  Gullfingerört (3) 
Getväppling (6)  Grenigt kungsljus (3)  Gul fetknopp (3)  Gullgentiana (12) 
Giftranunkel (2)  Groblad (1)  Gul fingerborgsblomma (8)  Gullkrage (7) 
Giftriddarsporre (1)  Groddbräken (2)  Gul frossört (2)  Gullkrokus (2) 
Glaciärnejlika (1)  Grusbräcka (2)  Gul isört (3)  Gullpudra (6) 
Glandelflockel (3)  Grusslok (7)  Gul margerit (7)  Gullris (1) 
Glansfingerört (7)  Grusviva (4)  Gul middagsblomma (3)  Gullspira (6) 
Glansnäva (2)  Gryningsvinda (1)  Gul nattjasmin (2)  Gullviva (10) 
Glansveronika (3)  Gräsiris (3)  Gul nunneört (2)  Gulmåra (7) 
Glasögon-ofrys (2)  Gräsklocka (3)  Gul ofrys (7)  Gulplister (5) 
Glasögonophrys (1)  Gräslök (2)  Gul snömargerit (3)  Gulreseda (7) 
Glasögonört (2)  Gräsull (8)  Gul stormhatt (7)  Gulsippa (3) 
Glasört (5)  Gräsvädd (1)  Gul styvmorsviol (4)  Gulsporre (1) 
Gomera cineraria (8)  Grå kuddbräcka (7)  Gul svärdslilja (2)  Gulsuga (6) 
Gomerasnokört (10)  Grådraba (4)  Gul trumpetbuske (2)  Gulvit nunneört (1) 
Gotlandsmåra (4)  Grådådra (8)  Gul veronika (5)  Gurkört (8) 
Gotlandssippa (1)  Gråfibbla (1)  Gul-lupin (2)  Gyllentaklök (1) 
Gotlandssolvända (4)  Gråflockel (5)  Gulblommig blåsärt (6)  Gyllenvedel (6) 
Gotlandssvalting (2)  Grön fingerborgsblomma (6)  Guldazalea (6)  Gäddnate (1) 
Gotländsk haverrot (7)  Grön ofrys (7)  Guldflocka (3)  Göknycklar (12) 
Granatäpple (12)  Grönbräken (2)  Guldtistel (3) 
Granspira (1)  Grönfibbla (2)  Guldärt (5) 
Top

H

Haberlea (3)  Hasselbjörnbär (2)  Humlebok (2)  Hårig kardvädd (2) 
Hamnsenap (2)  Havsananas (4)  Humleklöver (3)  Hårig sumpmalva (1) 
Hampdån (1)  Havslök (1)  Humleofrys (8)  Håriga satyrnycklar (11) 
Hampflockel (2)  Havssäv (5)  Humlesuga (2)  Hårkörvel (2) 
Hampmalva (1)  Hedblomster (6)  Hundtandslilja (5)  Hårnyponros (3) 
Hampsnyltrot (2)  Helgonnycklar (2)  Hundtunga (3)  Hårnålsbanksia (7) 
Harklöver (1)  Hibiskus (3)  Huvudtimjan (5)  Hönsarv (2) 
Harmelbuske (3)  Himmelshärold (6)  Hylsnejlika (3)  Hönsbär (1) 
Harmynta (1)  Himmelsöga (3)  Hägg (1)  Hörsneloka (2) 
Harris (6)  Hjortron (1)  Hängplocama (9)  Höskallra (1) 
Harsvans (2)  Hjärtranunkel (1)  Hässleklocka (3)  Höstadonis (5) 
Harsyra (3)  Hjärtstilla (3)  Hästskoväppling (1)  Höstanemon (3) 
Hartsakacia (2)  Honungsblomster (7)  Häxsenap (6)  Höstvårtkaktus (1) 
Hartsros (3)  Honungsmynta (3)  Hålnunneört (1) 
Hartstaklök (2)  Hornviol (2)  Hålrot (2) 
Harört (3)  Hultbräken (1)  Hårig alpros (8) 
Top

I

Iberisk vedel (4)  Isört (5)  Italiensk munkhätta (1) 
Isranunkel (8)  Italiensk brakved (1)  Italiensk oxtunga (6) 
Isvedel (5)  Italiensk klematis (4)  Italienskt darrgräs (1) 
Top

J

Jakaranda (6)  Jordklöver (1)  Jungfruhår (4)  Jättemalva (4) 
Jankaea (3)  Jordrök (1)  Jungfrukam (2)  Jättenycklar (12) 
Japansk glansbuske (1)  Jordtistel (3)  Jungfrun i det gröna (6)  Jättepalmlilja (1) 
Japansk kottepalm (3)  Jordviva (5)  Jungfrurot (6)  Jättepapegojblomma (2) 
Japansk mispel (2)  Jubatörel (6)  Junkerlilja (7)  Jätteröllika (1) 
Jerusalemsalvia (10)  Judaspenningar (1)  Jupiternejlika (9)  Jättevial (4) 
Jerusalemtörne (3)  Judasträd (4)  Järnört (1) 
Johannesbrödsträd (4)  Julros (3)  Jätteblåstjärna (9) 
Johannesnycklar (15)  Julstjärna (9)  Jättefänkål (11) 
Top

K

Kabbeleka (3)  Kandelabertörel (11)  Klotrapunkel (3)  Kretaofrys (11) 
Kabbleka (3)  Kanelros (4)  Klotrosett (7)  Kretatulpan (15) 
Kaffekorallträd (2)  Kanna (1)  Klottistel (1)  Krissla (2) 
Kairopraktvinda (2)  Kantig fetknopp (2)  Klotullört (1)  Kristi törnekrona (1) 
Kaktusklint (2)  Kaplobelia (1)  Klynnetåg (1)  Kritsuga (5) 
Kaktustörel (4)  Kapogräs (11)  Klätt (8)  Krollilja (12) 
Kala satyrnycklar (9)  Kapris (5)  Klöverbräsma (1)  Kronbräcka (5) 
Kalkaurikel (4)  Kapseleukalyptus (5)  Klöverginst (5)  Kroton (1) 
Kalkdån (2)  Kaptrumpet (2)  Klöversnärja (2)  Krutbrännare (7) 
Kalkjungfrulin (2)  Kardbenedikt (3)  Klöverärt (5)  Kryddsalvia (3) 
Kalknarv (2)  Kardon (4)  Knappag (1)  Krypljung (4) 
Kalvnos (4)  Kardvädd (2)  Knoppbräcka (3)  Krypskrabba (2) 
Kamlavendel (1)  Kartusiannejlika (7)  Knottblomster (2)  Kryptörel (2) 
Kanariehyperikum (5)  Kattfot (3)  Knutarv (2)  Kuddbräcka (3) 
Kanariejasmin (3)  Kattostnäva (4)  Knytling (2)  Kuddviva (6) 
Kanarieklocka (9)  Kattsvans (1)  Knärot (3)  Kung Karls spira (3) 
Kanariemolke (13)  Kaukasisk näva (4)  Knölgröe (1)  Kungsmynta (2) 
Kanarienäva (8)  Kauritall (7)  Knöliris (7)  Kungsplister (5) 
Kanarieolvon (7)  Keltisk Baldrian (3)  Knölklocka (3)  Kungsprotea (12) 
Kanariepalm (5)  Kermesek (9)  Knölsmörblomma (2)  Kustarun (5) 
Kanariesalvia (8)  Kikvedel (2)  Knölsyska (4)  Kustnåldyna (1) 
Kanariespira (2)  Klasefibbla (3)  Kokospalm (2)  Kvarnspira (3) 
Kanariestjärna (5)  Klibbig fetknopp (3)  Kolokvint (2)  Kvastvinda (7) 
Kanariesyra (5)  Klibbig primula (5)  Korallpion (4)  Kyndelsporre (1) 
Kanarietaklök (4)  Klibbsalvia (3)  Korallrot (1)  Kyskhetsträd (4) 
Kanarietall (5)  Klibbsåpört (3)  Korallträd (6)  Källfräne-hybrid (3) 
Kanarievinda (6)  Klinttistel (7)  Korkek (2)  Käringtand (4) 
Kanarisk fläder (4)  Klippaurikel (4)  Korndådra (5)  Kärntens blåa blomma (7) 
Kanarisk järnek (6)  Klippbräcka (2)  Kornvallmo (26)  Kärrknipprot (13) 
Kanarisk murgröna (2)  Klipplilja (2)  Korsgentiana (6)  Kärrlilja (3) 
Kanarisk silkesbuske (3)  Klippstockros (3)  Korskovall (5)  Kärrnycklar (12) 
Kanarisk solfibbla (7)  Klippveronika (6)  Korsmåra (2)  Kärrspira (3) 
Kanarisk trädslinga (9)  Klittglim (2)  Kotteklint (4)  Kärrtistel (2) 
Kanarisk trädvinda (10)  Klockgentiana (2)  Kranseucalyptus (2)  Kärrtörel (3) 
Kanariskt jordgubbsträd (7)  Klockjulros (12)  Kranskrage (6)  Kärrvial (2) 
Kanariskt smultronträd (1)  Klocklök (4)  Kransrams (1)  Kåltistel (4) 
Kandelaberkassia (6)  Klockviva (3)  Kranssalvia (2)  Kålträd (13) 
Kandelabersalvia (3)  Klotkummin (3)  Kretamalva (2) 
Kandelabertistel (4)  Klotlök (1)  Kretanycklar (7) 
Top

L

Ladanumcistros (6)  Likörrot (1)  Ljusblå vintergröna (2)  Lundslok (1) 
Lagercistros (4)  Lilleman (4)  Ljusöga (1)  Lundstarr (1) 
Lagerkål (4)  Lind (3)  Lotusbröstbär (1)  Lundviva (2) 
Lagerkårel (4)  Lindblomsbjörnbär (1)  Luddfetknopp (3)  Lundvårlök (1) 
Lagerolvon (1)  Lingongrevillea (2)  Luddglim (7)  Lungrot (2) 
Lammtunga (1)  Liten alpdunört (2)  Luddkardborre (1)  Lungört (1) 
Lampborste (5)  Liten blåklocka (1)  Luddkrissla (3)  Lusespira (1) 
Lappfingerört (1)  Liten fingerborgsblomma (3)  Luddsafflor (2)  Lyktfibbla (2) 
Lappgentiana (1)  Liten lejonsvans (5)  Luddsyska (4)  Lyktpinne (5) 
Lappljung (5)  Liten pimpernel (2)  Luddunört (1)  Läkemalva (2) 
Lappnycklar (3)  Liten sandlilja (9)  Luddvedel (5)  Långbladig harört (2) 
Lappspira (2)  Liten stenört (2)  Luddvicker (3)  Långblommig primula (6) 
Lappvedel (1)  Liten stjärnflocka (1)  Luktsporre (2)  Långsporrig viol (6) 
Lavendel (4)  Liten strandstjärna (2)  Luktvicker (3)  Låsbräken (2) 
Lejonblomma (1)  Liten såpnejlika (4)  Lundarv (1)  Lökgamander (3) 
Lejonöra (2)  Liten taggpimpinell (3)  Lundbräcka (3)  Löktrav (2) 
Leverört (3)  Ljung (3)  Lundkardborre (2)  Lönn (3) 
Top

M

Majnycklar (8)  Mascacineraria (6)  Monke (3)  Musselblomma (1) 
Majviva (8)  Mastiskbuske (6)  Mont Cenis viol (5)  Mussepiggbuske (3) 
Maltesersvamp (2)  Mattgentiana (4)  Morgonstjärna (1)  Mustaschvårtkaktus (1) 
Malvavinda (8)  Mattlummer (1)  Moses brinnande buske (4)  Myggnycklar (2) 
Mandelblomma (4)  Mattlusern (1)  Mosippa (9)  Myrten (5) 
Mandelträd (4)  Mattveronika (1)  Mossbräcka (3)  Myrtennejlika (1) 
Mango (2)  Medusas huvud (5)  Mossljung (2)  Myrtentörel (4) 
Mannaask (7)  Medusavinda (12)  Mossnarv (1)  Myskbräcka (2) 
Maoriglansbuske (2)  Mellanlusern (1)  Mosstrav (1)  Myskmalva (2) 
Maorimyrten (13)  Middagsblomma (2)  Murgrönssnyltrot (2)  Mästerrot (1) 
Mariatistel (7)  Midsommarblomster (6)  Murkotte (3)  Månskensklöver (1) 
Marmoreuforbia (1)  Mindre kattmynta (1)  Murreva (4)  Månviol (3) 
Martorn (8)  Mispel (1)  Murruta (2)  Mörk pärlhyacint (4) 
Martorna (2)  Mjuknäva (1)  Mursenap (3)  Mörk solvända (1) 
Marviol (4)  Mjölkört (5)  Muskatellsalvia (4)  Mörkt kungsljus (5) 
Top

N

Nagelört (2)  Navelört (1)  Norna (5)  Näbbnycklar (4) 
Narcissanemon (8)  Neapellök (4)  Norsk malört (2)  Nästrot (9) 
Natt och dag (4)  Nevadakrokus (4)  Norskstarr (1)  Nätvide (2) 
Nattglim (1)  Nicktistel (8)  Nyponros (1)  Nävbräcka (2) 
Nattljus (2)  Nipsippa (2)  Nysrot (7)  Nålkörvel (13) 
Nattskatta (1)  Nordisk stormhatt (2)  Nyzeeländskt lin (5) 
Nattviol (6)  Nordlåsbräken (1)  Näbblusespira (6) 
Top

O

Odört (1)  Olivträd (2)  Olympjohannesört (2)  Ormbär (1) 
Oleanderstånds (7)  Oljekål (2)  Orientalisk al (1)  Ormtunga (1) 
Olivgrön flugstav (1)  Ollonbanksia (5)  Orkidébauhinia (5)  Oxtunga (6) 
Top

P

Paddfot (4)  Peruanskt pepparträd (2)  Praktdracena (3)  Purpurblad (2) 
Palmaralia (7)  Perukbuske (4)  Prakthebe (2)  Purpurblått stenfrö (1) 
Palmlilja (1)  Piemontviva (6)  Praktkungsljus (5)  Purpurbräcka (2) 
Palsternacka (5)  Piggfrö (7)  Praktmire (8)  Purpurfibbla (3) 
Pandaöron (2)  Piggkörvel (1)  Praktnejlika (2)  Purpurklätt (4) 
Papegojblomma (8)  Pimpinellros (2)  Praktofrys (20)  Purpurklöver (4) 
Paradisfågelträd (2)  Pingstlilja (6)  Praktveronika (2)  Purpurklöverärt (4) 
Paradislilja (12)  Pipdån (2)  Praktviva (8)  Purpurknipprot (9) 
Paradnycklar (13)  Pipört (4)  Prasselört (5)  Purpurtörel (9) 
Paraplyaralia (4)  Plymspirea (4)  Prickbräcka (4)  Purpurväppling (3) 
Parkolvon (2)  Polarull (2)  Prickgentiana (8)  Pyreneerhyacint (1) 
Parnassens ofrys (2)  Polarvide (1)  Pricknycklar (3)  Pyreneisk lilja (4) 
Paternosterträd (7)  Pontisk lilja (5)  Primula farinosa (1)  Pyreneisk reseda (1) 
Penningört (1)  Pontisk rododendron (3)  Provenceklocka (10)  Pärlstenört (2) 
Pepparrotsträd (1)  Praktanemon (4)  Prästkrage (3)  Påfågelsblomster (4) 
Persisk alpviol (8)  Praktbetonika (4)  Pudervippa (2)  Påsklilja (5) 
Persisk morina (10)  Praktbrunört (5)  Puktörne (5)  Påsktrumpet (3) 
Persisk viol (3)  Praktbräcka (3)  Pukvete (6) 
Top

R

Rabarberklint (2)  Rockentrav (2)  Rosettjungfrulin (1)  Röd brunkulla (5) 
Raggarv (3)  Romeo och Julia (11)  Rosettärenpris (6)  Röd duvnäbb (7) 
Ramondia (5)  Romersk riddarsporre (1)  Rosling (3)  Röd hornvallmo (3) 
Ramslök (1)  Roseenaurikel (1)  Rosmarin (3)  Röd lungört (5) 
Ranunkelharört (3)  Rosenaurikel (1)  Rostbladig alpros (12)  Röd nejlikrot (4) 
Raspbjörnbär (1)  Rosendunört (2)  Rotfibbla (4)  Röd sidenört (1) 
Renfana (3)  Rosenfibbla (2)  Rotkörvel (2)  Röd skogslilja (11) 
Renfanekrage (1)  Rosenginst (4)  Rumsmalva (1)  Rödblära (2) 
Renkavle (2)  Rosenkronill (2)  Rumänsk viol (4)  Rödgrön kängurutass (4) 
Retama (6)  Rosenmalva (1)  Rundbladig gentiana (1)  Rödklint (7) 
Revlummer (1)  Rosenmynta (4)  Ryssgubbe (6)  Rödmalva (8) 
Revnejlikrot (3)  Rosenmyrten (5)  Rävsvans (2)  Rödmire (6) 
Revormstörel (2)  Rosenplister (3)  Rävsvanspalm (1)  Rödsallat (2) 
Revsuga (2)  Rosenrot (6)  Råglosta (2)  Rödtoppa (3) 
Ricin (5)  Rosentibast (3)  Rågvallmo (3)  Rödvial (5) 
Riddarsporre (9)  Rosenvial (3)  Råttsvans (3)  Röllika (3) 
Ringblomma (3)  Rosenväppling (8)  Röd banksia (6) 
Top

S

Salepsrot (19)  Skär kattost (4)  Spanskgran (4)  Strandbaldersbrå (1) 
Saltarv (5)  Skär kuddviva (4)  Spansktry (1)  Strandhibiskus (3) 
Saltnarv (3)  Skär lejonsvans (1)  Spanskvial (5)  Strandklo (2) 
Saltört (3)  Skär trumpet ranka (1)  Sparris (1)  Strandkrassing (6) 
Sammetscistros (11)  Skärblad (3)  Sparrissyssla (10)  Strandkrypa (2) 
Sammetsfingerört (1)  Skärmlavendel (13)  Spegelklocka (2)  Strandkvanne (3) 
Sanddådra (3)  Skärvinda (3)  Spegelofrys (7)  Strandkämpar (3) 
Sandglim (1)  Skånefibbla (2)  Spenört (3)  Strandkål (9) 
Sandkrassing (3)  Slingertry (1)  Spetsbjörnbär (3)  Strandlilja (1) 
Sandnejlika (2)  Sloklampborste (3)  Spikvallmo (3)  Strandlövkoja (5) 
Sandsallat (5)  Sloklök (3)  Spindelblomster (2)  Strandmaskros (2) 
Sandtimotej (3)  Slovensk lilja (9)  Spindelviva (5)  Strandpryl (1) 
Sandvedel (2)  Slät pinntörel (8)  Spindelvävsbräcka (7)  Strandråg (2) 
Sandvita (4)  Slät taggpimpinell (2)  Spindelvävstaklök (3)  Strandsalvia (2) 
Sankt Pers nyckel (1)  Slåtterblomma (2)  Spiniest Thistle (1)  Strandsilja (5) 
Sankt Pers nycklar (25)  Slåtterfibbla (5)  Spjutsporre (4)  Strandstjärna (15) 
Satyrnycklar (8)  Slåttergubbe (10)  Spjutvial (9)  Strandtrav (4) 
Segerlök (4)  Slöjbräcka (5)  Sprutgurka (8)  Strandtörel (3) 
Segstarr (1)  Smal isört (3)  Späd buskmargerit (3)  Strandvallmo (10) 
Sibirisk aster (5)  Smalbladig kanariestjärna (6)  Späd haverrot (4)  Strandvedel (8) 
Sibirisk björnfloka (4)  Smalbladig klippros (15)  Spädbräcka (1)  Strandvial (9) 
Sibirisk nunneört (7)  Smalbladig lungört (1)  Spånadslin (1)  Strandvinda (2) 
Sidenblomma (1)  Smalbladig pipört (2)  Spåtistel (3)  Strandöga (3) 
Silkesnäva (3)  Smalviva (2)  Spöknycklar (8)  Strimsporre (3) 
Silkesröllika (1)  Sminkrot (7)  Stenek (6)  Strätta (1) 
Silkesträd (2)  Smultronklöver (5)  Stenfrö (4)  Sträv kängurutass (6) 
Silverbanksia (5)  Smultronträd (3)  Stennejlika (2)  Strålginst (6) 
Silverbräcka (3)  Smyckeofrys (14)  Stensmycke (5)  Strålöga (3) 
Silverek (2)  Smällvedel (4)  Stenvinda (2)  Styv fingerört (1) 
Silvergrevillea (6)  Småblommig aubrietia (2)  Stickbräcka (3)  Styvklematis (1) 
Silverlejongap (2)  Småblommig cistros (9)  Stickgrönt (10)  Styvklocka (2) 
Silvernäva (4)  Småfingerört (1)  Stillfrö (1)  Styvmorsviol (8) 
Silverröllika (1)  Småfruktig jungfrukam (1)  Stinknäva (3)  Styvnörel (2) 
Silverskatta (3)  Småhaverrot (2)  Stinktunga (1)  Stålört (2) 
Silverstarr (2)  Småranunkel (1)  Stjärnanemon (1)  Stånds (3) 
Silvertistel (3)  Småsporre (4)  Stjärnbräcka (3)  Sumpgentiana (1) 
Silverträd (2)  Småtörel (7)  Stjärneternell (9)  Sumpnycklar (7) 
Silverviol (2)  Smörblomma (1)  Stjärnflocka (4)  Svalting (1) 
Sims taklök (5)  Smörbollar (11)  Stjärnklint (5)  Svalört (2) 
Sippbräcka (1)  Snip (3)  Stjärnklöver (5)  Svart korallranka (3) 
Sisalagave (2)  Snitteukalyptus (1)  Stjärnnörel (2)  Svart kurrajongträd (2) 
Skafttaklök (14)  Snittgrevillea (1)  Stjärnöga (1)  Svartbräken (3) 
Skaftvial (1)  Snårvinda (2)  Stor blåklocka (9)  Svartginst (2) 
Skatnäva (1)  Snöanemon (5)  Stor doftjulros (1)  Svarthö (10) 
Skelört (2)  Snöeukalyptus (5)  Stor kanariemolke (6)  Svartnonnea (1) 
Skogsbjörnbär (2)  Snömargerit (2)  Stor klockgentiana (10)  Svartstarr (1) 
Skogsfru (1)  Snöpodokarp (3)  Stor kransborre (4)  Svarttall (5) 
Skogsfräken (1)  Snörpklocka (3)  Stor medelhavstörel (2)  Svartöga (1) 
Skogsförgätmigej (1)  Sodaört (2)  Stor nunneört (2)  Svavelklocka (6) 
Skogsklematis (7)  Sodomsäpple (5)  Stor ormrot (3)  Svensk ögontröst (2) 
Skogsklöver (2)  Solandra (6)  Stor sandlilja (4)  Svinrot (1) 
Skogsknipprot (3)  Solfibbla (4)  Stor skogslilja (7)  Svärmors kudde (4) 
Skogslysing (2)  Solvicker (4)  Stor smyckeblomma (6)  Sydgullregn (2) 
Skogsnattviol (2)  Solvända (4)  Stor sommarvicker (1)  Sydlig fjällbrud (7) 
Skogsnycklar (12)  Sommarfibbla (2)  Stor trillingblomma (6)  Sydsmörblomma (2) 
Skogsstjärna (1)  Sommarfläder (2)  Stor vaxblomma (3)  Syrisk tistel (6) 
Skogstry (2)  Sommarklynne (5)  Stor vintergröna (1)  Syskonvårtkaktus (1) 
Skorpionofrys (15)  Sommarlavendel (1)  Storbladig diadembuske (2)  Szowits's Lily (7) 
Skorpionärt (3)  Sommarmurgröna (1)  Storbladig kanariemolke (7)  Säcknycklar (7) 
Skruvpalm (1)  Sommarriddarsporre (3)  Storbladig malva (1)  Säfferot (2) 
Skuggbräcka (3)  Sotakleja (3)  Stormhattsranunkel (3)  Sävenbom (1) 
Skugglosta (1)  Spansk ginst (5)  Stornycklar (6)  Såpnejlika (1) 
Skuggnäva (1)  Spansk klockhyacint (2)  Storrams (1)  Såpört (10) 
Skvattram (5)  Spansk klocklilja (3)  Storsileshår (9)  Sårväppling (2) 
Skäggklocka (10)  Spansk pion (6)  Storviol (5)  Sömntuta (6) 
Skäggtaklök (1)  Spansk taggfibbla (12)  Strandaster (11) 
Top

T

Taggakantus (4)  Tidig sabellilja (12)  Trillingblomma (1)  Tulpanträd (4) 
Taggeuforbia (6)  Tidlösa (4)  Trillingsippa (2)  Turbanlilja (4) 
Taggkrage (6)  Tiggarranunkel (1)  Trollsmultron (3)  Tusensköna (2) 
Taggkörvel (2)  Timjansnyltrot (9)  Troodosnycklar (8)  Tussilago (2) 
Taggopuntia (10)  Tistelskräppa (1)  Trumpetgentiana (1)  Tussilagocineraria (1) 
Taggsallat (1)  Tjurbanksia (4)  Trumpetranka (2)  Tuvbräcka (1) 
Taggskräppa (3)  Tjärblomster (7)  Trumpetthunbergia (1)  Tuvdraba (2) 
Taklöksbräcka (8)  Toffel-ofrys (3)  Trädaloe (7)  Tuvskrabba (4) 
Tallmyrten (5)  Tofshyacint (5)  Trädbomull (2)  Tuvsäv (1) 
Tandrot (5)  Tofsäxing (1)  Trädgårdsiris (4)  Tuvull (2) 
Teideginst (3)  Tomtskräppa (1)  Trädgårdskorsört (1)  Tvåblad (7) 
Teidekårel (6)  Toppdracena (2)  Trädgårdsveronika (6)  Tvåfärgad kranskrage (10) 
Telopea (8)  Toppfrossört (3)  Trädgårdsärt (2)  Tyrolerblära (3) 
Teneriffas käringtand (8)  Toppklocka (3)  Trädljung (7)  Tätyxne (5) 
Teneriffas stolthet (7)  Torta (5)  Trädlupin (5)  Tätört (1) 
Terpentinträd (1)  Tovsippa (2)  Trädrisp (6) 
Teveronika (1)  Trevingebuske (1)  Trädtörel (9) 
Tidig blåstjärna (1)  Trift (5)  Tulkört (2) 
Top

U

Ullbuske (1)  Ullkardborre (1)  Ullört (1) 
Ullfibbla (1)  Ullsmörblomma (5)  Underviol (1) 
Ullig kardborre (2)  Ulltistel (3)  Upplandsnycklar (3) 
Top

V

Vallkrassing (5)  Vingginst (2)  Vit kattost (3)  Vägvårda (10) 
Vanlig kattfot (2)  Vingloka (4)  Vit papegojblomma (4)  Välsk krassing (3) 
Vargtörel (5)  Vingvial (2)  Vit skogslilja (11)  Vätteros (2) 
Vattenmöja (4)  Vingvädd (5)  Vit solvända (4)  Vår Herres strumpor (3) 
Vattenveronika (2)  Vinteriberis (1)  Vitfiltad alpflockel (5)  Våradonis (10) 
Vaxnycklar (6)  Vinterljung (4)  Vitknavel (3)  Vårcyklamen (2) 
Vejde (4)  Violaurikel (4)  Vitlupin (4)  Vårdendrobium (2) 
Vejksel (2)  Violranka (3)  Vitplister (2)  Vårflenört (2) 
Venusspegel (5)  Violtandrot (1)  Vitrapunkel (2)  Vårgentiana (7) 
Videkornell (1)  Vippklematis (1)  Vitreseda (2)  Vårklynne (4) 
Videört (4)  Vippvedel (2)  Vitsippa (5)  Vårkrokus (5) 
Vild oliv (1)  Vippärt (4)  Vitsippsranunkel (1)  Vårnäva (2) 
Vildkorn (1)  Vit afodill (2)  Vityxne (3)  Vårskärvfrö (2) 
Vildkrapp (1)  Vit bolmört (5)  Vresros (4)  Vårstarr (1) 
Vildmorot (6)  Vit dödslilja (5)  Väddklint (10)  Vårstjärna (8) 
Vildpersilja (2)  Vit fetknopp (5)  Vägsenap (1)  Vårtandrot (2) 
Vildtulpan (8)  Vit kanarieginst (7)  Vägtistel (1)  Vårärt (4) 
Top

W

Webbs cineraria (8)  Wulfens viva (7) 
Top

Ä

Äkta björnbär (1)  Älväxing (1)  Ängsnycklar (13)  Äppleträd (2) 
Äkta haverrot (10)  Änglatårar (2)  Ängssalvia (3)  Ärenpris (1) 
Äkta kastanj (3)  Ängsgentiana (3)  Ängsskära (2)  Ärtsoppsbuske (10) 
Äkta stormhatt (1)  Ängshaverrot (3)  Ängstulpan (1)  Ärttörne (3) 
Älggräs (2)  Ängsklocka (2)  Änkeiris (8) 
Älghornsbräken (2)  Ängskovall (6)  Äppelros (4) 
Top

Å

Åkerkulla (6)  Åkermadd (3)  Åkerranunkel (5)  Åkervinda (2) 
Åkerkårel (1)  Åkermolke (1)  Åkerringblomma (5)  Åkervädd (3) 
Åkerkösa (3)  Åkernejlika (4)  Åkertistel (2) 
Top

Ö

Ögonnycklar (17)  Ögonpyrola (1)  Ölandssolvända (7) 
Ögonnäva (4)  Ökenhibiskus (2)  Österikisk gemsrot (2) 
Top