Index - Flowers

Galleries

Last update: 2017-05-23 10:08:36 | 1332 species (10112 photos)

0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ä Å Ö

0

(4910) 
Top

A

Abessinskt korallträd (1)  Alpfrossört (6)  Alpranunkel (2)  Anatoliennyckel (8) 
Adam och Eva (39)  Alpförgätmigej (1)  Alprapunkel (3)  Anatoliens nycklar (8) 
Afrikanskt tulpanträd (8)  Alpgentiana (1)  Alpsippa (5)  Apelsinträd (3) 
Afrikas blåa lilja (4)  Alpgetväppling (8)  Alpskräppa (3)  Apnycklar (9) 
Aftonstjärna (4)  Alpin klöver (6)  Alpskärvfrö (4)  Arabisk cistros (9) 
Aftonviol (1)  Alpkaprifol (1)  Alpsporre (4)  Arabisk stjärnlök (2) 
Ag (2)  Alpklematis (6)  Alpstjärnflocka (2)  Armenisk näva (2) 
Agave (6)  Alpklocka (10)  Alptaklök (3)  Armenisk pärlhyacint (1) 
Akleja (1)  Alpklöver (1)  Alptistel (7)  Atlantisk ceder (1) 
Aklejruta (7)  Alpkrassing (4)  Alptrift (5)  Atlantisk pors (5) 
Aleppotall (1)  Alpkål (4)  Alpvallmo (5)  Atlantlager (3) 
Alexandrapalm (1)  Alpkörvel (2)  Alpviol (11)  Atlantljung (4) 
Algersallad (1)  Alplin (4)  Alpvänderot (1)  Aurikel (7) 
Allahs primula (6)  Alploka (3)  Alruna (9)  Avokado (1) 
Allamanda (3)  Alpmartorna (7)  Alvararv (3)  Axag (3) 
Alpakleja (7)  Alpmynta (1)  Alvarkloört (1)  Axbetonika (3) 
Alpaster (5)  Alpnycklar (12)  Amaryllis (2)  Axveronika (4) 
Alpdunört (2)  Alpnäbbspira (10)  Amerikansk grovsnärja (1)  Azarolhagtorn (2) 
Alpflockel (2)  Alpprästkrage (2)  Ampelvinda (1)  Azoriskt lagerbärsträd (1) 
Top

B

Backglim (2)  Berglin (1)  Blomsterlupin (4)  Brittsommaraster (3) 
Backklöver (1)  Bergmynta (1)  Blomvass (1)  Broad-leaved Everlasting Pea Rosenvial (1) 
Backnejlika (5)  Bergnejlikrot (5)  Blyblomma (3)  Broknycklar (6) 
Backsippa (1)  Bergpion (10)  Blå bägarkrokus (3)  Broksalvia (3) 
Backtimjan (1)  Bergranunkel (8)  Blå gräsfibbla (5)  Brokstarr (1) 
Backvial (2)  Bergskräppa (1)  Blå martorn (5)  Broussonets buskmargerit (8) 
Baldersbrå (2)  Bergsmörblomma (1)  Blå snokört (4)  Brudborste (1) 
Balkangemsrot (2)  Bergsros (4)  Blåeld (13)  Brudbröd (4) 
Balkankrokus (5)  Bergsskrabba (6)  Blåhallon (1)  Brudsporre (11) 
Balkansippa (3)  Bergstenfrö (1)  Blåklint (10)  Brun fingerborgsblomma (2) 
Balkantätört (4)  Bergstånds (1)  Blålin (1)  Brun ofrys (3) 
Balkanviol (1)  Bergtaklök (2)  Blålupin (3)  Brun sandhyacint (6) 
Balsamröllika (1)  Bergtistel (3)  Blåmire (3)  Brunkulla (3) 
Balsamtörel (12)  Bergvänderot (5)  Blåmunkar (1)  Brunnäva (3) 
Bandvial (5)  Bi-ofrys (5)  Blåregn (4)  Bukettanemon (15) 
Barrbräcka (2)  Bismarkpalm (2)  Blårisp (2)  Bukettranunkel (28) 
Barrdraba (3)  Bitterfibbla (1)  Blåsäv (2)  Bunge (10) 
Barrhyperikum (3)  Bitterkrassing (5)  Blåtobak (2)  Bunkestarr (3) 
Barrviva (3)  Bittert jungfrulin (1)  Bockyxne (10)  Buskgamander (5) 
Belladonna (3)  Björnbrodd (1)  Bollilja (2)  Buskhortensia (3) 
Bengalens klocka (2)  Björnfloka (1)  Bolltistel (4)  Buskmargerit (4) 
Berardia (4)  Björnkloört (2)  Bollyxne (6)  Buskstjärnblomma (2) 
Berg-johannesört (3)  Björnrot (2)  Bolmört (8)  Busktaklök (2) 
Bergdraba (1)  Bladlös veronika (2)  Borstnejlika (1)  Busktörne (2) 
Bergesparsett (2)  Blek fetknopp (1)  Borstnycklar (21)  Buxbom (2) 
Bergfingerört (3)  Bleka pricknycklar (11)  Borstsmörblomma (2)  Bäckbräsma (2) 
Bergglim (1)  Blekbalsamin (1)  Borsttåtel (3)  Bäckmärke (1) 
Berghäggmispel (3)  Blodklöver (1)  Bosnisk lilja (5)  Bägarklynne (1) 
Bergklint (4)  Blodnycklar (3)  Bosyska (5)  Bägarranka (1) 
Bergkronill (4)  Blodnäva (6)  Brandlilja (7)  Bärmålla (3) 
Bergkummin (7)  Blodtopp (2)  Bredbladig klippros (14) 
Bergkumminsnyltrot (1)  Blomman för dagen (7)  Bredbladig primula (3) 
Bergkårel (3)  Blomsterkörvel (3)  Brianconkuddviva (2) 
Top

C

Canadas tofsvädd (1)  Cistrossnyltare (5)  Citronört (4)  Cypernofrys (8) 
Cherimoja (1)  Citronakleja (2)  Clusius viva (2)  Cypress (2) 
Cikoria (1)  Citronglansbuske (1)  Curryeternell (2) 
Top

D

Daggblomma (1)  Drakblomma (3)  Dvärgcistros (9)  Dvärgpuktörne (6) 
Dagglök (1)  Drakkalla (9)  Dvärgfingerört (2)  Dvärgranunkel (1) 
Dansk skörbjuggsört (2)  Drakört (5)  Dvärgklocka (5)  Dvärgröllika (1) 
De resandes träd (3)  Druvgamander (3)  Dvärglummer (1)  Dvärgstrålöga (2) 
Decaisneis snokört (8)  Dubbel getfotssyra (3)  Dvärglönn (3)  Dvärgsåpnejlika (2) 
Dikesveronika (2)  Duvbär (3)  Dvärgmjölke (2)  Dvärgviol (1) 
Doftiris (6)  Dvärgalpklocka (7)  Dvärgnycklar (4)  Dvärgviva (8) 
Dombeya (1)  Dvärgalpros (8)  Dvärgnörel (2) 
Drakblodsträd (11)  Dvärgaurikel (7)  Dvärgpalm (4) 
Top

E

Edelweiss (9)  Eldkrona (6)  Enmyrten (2)  Ettårig stäppsenap (2) 
Eldbanksia (5)  Engelsk vallmo (3)  Esparsett (2) 
Eldklerodendrum (4)  Engelsknycklar (10)  Espartogräs (3) 
Top

F

Fackellilja (2)  Fjällbrud (9)  Fjällviol (4)  Fransk vedel (6) 
Falsk akacia (2)  Fjällbräken (1)  Fjällvityxne (2)  Franskglim (8) 
Falskt sodomsäpple (4)  Fjällgentiana (8)  Fjärilsbuske (1)  Franskt kungsljus (3) 
Femtunga (2)  Fjällglim (7)  Fjärilsnycklar (10)  Fältgentiana (7) 
Fiberlilja (5)  Fjällgröe (1)  Fjärilsorkide (2)  Fältkrassing (3) 
Fickkorallbräken (3)  Fjällgröna (3)  Flamranka (6)  Fältmartorn (1) 
Filigranmartorn (1)  Fjällklocka (1)  Flaskjatrofa (1)  Fältsippa (10) 
Finbladigt lin (1)  Fjällkrassing (3)  Flerårig vaxblomma (3)  Fältvedel (10) 
Fingerborgsblomma (3)  Fjällkåpa (1)  Flikbrunört (2)  Fältveronika (1) 
Fingertandrot (4)  Fjällnejlika (8)  Fliknäva (2)  Färgginst (4) 
Finmargerit (2)  Fjällsippa (8)  Flockarun (2)  Färgkulla (5) 
Fiolfikus (1)  Fjällskråp (1)  Flocklök (2)  Färgmåra (2) 
Fiolfokus (2)  Fjällskära (1)  Flocknäva (4)  Färgreseda (4) 
Fjunig törnginst (3)  Fjällsmörblomma (1)  Flocksvalting (3)  Fåblommiga nycklar (9) 
Fjäderborstgräs (3)  Fjälltrav (1)  Flugblomster (8)  Fårtunga (5) 
Fjädergräs (6)  Fjälltätört (6)  Fläcksolvända (6)  Fölfot (1) 
Fjällarv (3)  Fjällummer (3)  Fodervallört (3) 
Fjällbinka (3)  Fjällvedel (4)  Frankenia (5) 
Fjällblära (3)  Fjällveronika (1)  Fransk lavendel (1) 
Top

G

Gaffelglim (2)  Granatäpple (12)  Grön ofrys (7)  Guldazalea (6) 
Gamander (4)  Grekisk fingerborgsblomma (3)  Grönbräken (2)  Guldflocka (3) 
Gatkrassing (3)  Grekisk krokus (3)  Grönfibbla (2)  Guldtistel (3) 
Gemsrotsstånds (9)  Grekisk lövkoja (2)  Grönkulla (10)  Guldärt (5) 
Getfotssyra (2)  Grekiskt jordgubbsträd (6)  Grönvit nattviol (6)  Gulgrön taklöksbräcka (5) 
Getrams (1)  Grenbingel (3)  Guckusko (11)  Gulkämpar (3) 
Getväppling (6)  Grenig affodil (4)  Gul alpsippa (5)  Gullbräcka (4) 
Giftranunkel (2)  Grenig ulltistel (7)  Gul alpspira (5)  Gulldraba (2) 
Giftriddarsporre (1)  Grenigt kungsljus (3)  Gul daglilja (1)  Gullfibbla (6) 
Glaciärnejlika (1)  Groddbräken (2)  Gul duvnäbb (5)  Gullfingerört (3) 
Glandelflockel (3)  Grusbräcka (2)  Gul fetknopp (1)  Gullgentiana (12) 
Glansfingerört (7)  Grusslok (7)  Gul fingerborgsblomma (8)  Gullkrage (7) 
Glansnäva (1)  Grusviva (4)  Gul frossört (2)  Gullkrokus (2) 
Glansveronika (3)  Gryningsvinda (1)  Gul margerit (7)  Gullspira (6) 
Glasögon-ofrys (2)  Gräsiris (3)  Gul nattjasmin (2)  Gullviva (7) 
Glasögonophrys (1)  Gräsklocka (3)  Gul nunneört (2)  Gulmåra (5) 
Glasögonört (2)  Gräslök (2)  Gul ofrys (6)  Gulplister (5) 
Glasört (5)  Gräsull (7)  Gul snömargerit (3)  Gulreseda (7) 
Gomera cineraria (8)  Gräsvädd (1)  Gul stormhatt (7)  Gulsippa (2) 
Gomerasnokört (10)  Grå kuddbräcka (7)  Gul styvmorsviol (4)  Gulsuga (6) 
Gotlandsmåra (4)  Grådraba (4)  Gul svärdslilja (2)  Gulvit nunneört (1) 
Gotlandssippa (1)  Grådådra (8)  Gul trumpetbuske (2)  Gurkört (3) 
Gotlandssolvända (4)  Gråfibbla (1)  Gul veronika (5)  Gyllentaklök (1) 
Gotlandssvalting (2)  Gråflockel (5)  Gul-lupin (2)  Gyllenvedel (6) 
Gotländsk haverrot (7)  Grön fingerborgsblomma (6)  Gulblommig blåsärt (6)  Göknycklar (12) 
Top

H

Haberlea (3)  Havsananas (4)  Humlebok (2)  Hårig kardvädd (2) 
Hamnsenap (2)  Havslök (1)  Humleklöver (3)  Hårig sumpmalva (1) 
Hampdån (1)  Havssäv (4)  Humleofrys (8)  Håriga satyrnycklar (11) 
Hampmalva (1)  Hedblomster (3)  Humlesuga (2)  Hårkörvel (2) 
Hampsnyltrot (2)  Helgonnycklar (2)  Hundtandslilja (5)  Hårnålsbanksia (7) 
Harklöver (1)  Hibiskus (3)  Hundtunga (1)  Hönsarv (2) 
Harmelbuske (2)  Himmelshärold (6)  Huvudtimjan (5)  Hönsbär (1) 
Harmynta (1)  Himmelsöga (3)  Hylsnejlika (3)  Hörsneloka (2) 
Harris (6)  Hjortron (1)  Hängplocama (9)  Höskallra (1) 
Harsvans (2)  Hjärtranunkel (1)  Hästskoväppling (1)  Höstadonis (5) 
Hartsakacia (2)  Hjärtstilla (3)  Häxsenap (6)  Höstanemon (3) 
Hartsros (3)  Honungsblomster (7)  Hålnunneört (1)  Höstvårtkaktus (1) 
Hartstaklök (2)  Honungsmynta (3)  Hålrot (2) 
Harört (3)  Hornviol (2)  Hårig alpros (8) 
Top

I

Iberisk vedel (4)  Isört (5)  Italiensk munkhätta (1) 
Isranunkel (8)  Italiensk brakved (1)  Italiensk oxtunga (5) 
Isvedel (5)  Italiensk klematis (4)  Italienskt darrgräs (1) 
Top

J

Jakaranda (6)  Jordklöver (1)  Julstjärna (9)  Jätteblåstjärna (3) 
Jankaea (3)  Jordrök (1)  Jungfruhår (4)  Jättefänkål (11) 
Japansk kottepalm (3)  Jordtistel (2)  Jungfrukam (2)  Jättemalva (1) 
Japansk mispel (2)  Jordviva (5)  Jungfrun i det gröna (6)  Jättenycklar (12) 
Jerusalemsalvia (10)  Jubatörel (6)  Jungfrurot (2)  Jättepalmlilja (1) 
Jerusalemtörne (3)  Judaspenningar (1)  Junkerlilja (7)  Jättepapegojblomma (2) 
Johannesbrödsträd (4)  Judasträd (4)  Jupiternejlika (9)  Jätteröllika (1) 
Johannesnycklar (12)  Julros (3)  Järnört (1)  Jättevial (4) 
Top

K

Kabbleka (3)  Kandelabertistel (4)  Klotrosett (7)  Kretatulpan (15) 
Kaffekorallträd (2)  Kandelabertörel (11)  Klottistel (1)  Krissla (2) 
Kairopraktvinda (2)  Kanna (1)  Klotullört (1)  Kristi törnekrona (1) 
Kaktusklint (2)  Kantig fetknopp (2)  Klynnetåg (1)  Kritsuga (5) 
Kaktustörel (4)  Kapogräs (8)  Klätt (8)  Krollilja (12) 
Kala satyrnycklar (9)  Kapris (5)  Klöverbräsma (1)  Kronbräcka (5) 
Kalkaurikel (4)  Kapseleukalyptus (5)  Klöverginst (5)  Kroton (1) 
Kalkdån (2)  Kaptrumpet (2)  Klöversnärja (2)  Krutbrännare (7) 
Kalkjungfrulin (2)  Kardbenedikt (3)  Klöverärt (4)  Kryddsalvia (3) 
Kalknarv (2)  Kardon (4)  Knappag (1)  Krypljung (4) 
Kalvnos (4)  Kardvädd (2)  Knoppbräcka (3)  Krypskrabba (2) 
Kamlavendel (1)  Kartusiannejlika (7)  Knottblomster (2)  Kryptörel (2) 
Kanariehyperikum (5)  Kattfot (2)  Knutarv (2)  Kuddbräcka (3) 
Kanariejasmin (3)  Kattsvans (1)  Knytling (2)  Kuddviva (6) 
Kanarieklocka (9)  Kaukasisk näva (4)  Knärot (3)  Kung Karls spira (3) 
Kanariemolke (13)  Kauritall (7)  Knölgröe (1)  Kungsmynta (2) 
Kanarienäva (8)  Keltisk Baldrian (3)  Knöliris (7)  Kungsplister (5) 
Kanarieolvon (7)  Kermesek (9)  Knölklocka (2)  Kungsprotea (4) 
Kanariepalm (5)  Kikvedel (2)  Knölsmörblomma (2)  Kustarun (5) 
Kanariesalvia (8)  Klibbig fetknopp (3)  Kokospalm (2)  Kvarnspira (3) 
Kanariespira (2)  Klibbig primula (5)  Kolokvint (2)  Kvastvinda (7) 
Kanariestjärna (5)  Klibbsalvia (3)  Korallpion (4)  Kyndelsporre (1) 
Kanariesyra (5)  Klibbsåpört (3)  Korallrot (1)  Kyskhetsträd (4) 
Kanarietaklök (4)  Klinttistel (6)  Korallträd (6)  Källfräne-hybrid (3) 
Kanarietall (5)  Klippaurikel (4)  Korkek (2)  Kärntens blåa blomma (7) 
Kanarievinda (6)  Klippbräcka (2)  Korndådra (5)  Kärrknipprot (13) 
Kanarisk fläder (4)  Klipplilja (2)  Kornvallmo (26)  Kärrlilja (3) 
Kanarisk järnek (6)  Klippstockros (3)  Korsgentiana (6)  Kärrnycklar (12) 
Kanarisk murgröna (2)  Klippveronika (6)  Korskovall (4)  Kärrspira (2) 
Kanarisk silkesbuske (3)  Klittglim (2)  Kotteklint (4)  Kärrtistel (1) 
Kanarisk solfibbla (7)  Klockgentiana (1)  Kranseucalyptus (2)  Kärrtörel (3) 
Kanarisk trädslinga (9)  Klockjulros (3)  Kranskrage (6)  Kärrvial (2) 
Kanarisk trädvinda (10)  Klocklök (4)  Kransrams (1)  Kåltistel (4) 
Kanariskt jordgubbsträd (7)  Klockviva (3)  Kranssalvia (2)  Kålträd (13) 
Kanariskt smultronträd (1)  Klotkummin (3)  Kretamalva (2) 
Kandelaberkassia (6)  Klotlök (1)  Kretanycklar (7) 
Kandelabersalvia (3)  Klotrapunkel (3)  Kretaofrys (11) 
Top

L

Ladanumcistros (3)  Likörrot (1)  Luddfetknopp (3)  Lundvårlök (1) 
Lagercistros (4)  Lilleman (4)  Luddglim (7)  Lungört (1) 
Lagerkål (4)  Lingongrevillea (2)  Luddkardborre (1)  Lusespira (1) 
Lagerkårel (4)  Liten alpdunört (2)  Luddkrissla (3)  Lyktfibbla (2) 
Lagerolvon (1)  Liten fingerborgsblomma (3)  Luddsafflor (2)  Lyktpinne (5) 
Lampborste (5)  Liten lejonsvans (5)  Luddsyska (4)  Läkemalva (2) 
Lappfingerört (1)  Liten pimpernel (2)  Luddunört (1)  Långbladig harört (2) 
Lappgentiana (1)  Liten sandlilja (6)  Luddvedel (5)  Långblommig primula (6) 
Lappljung (5)  Liten stenört (2)  Luddvicker (3)  Långsporrig viol (6) 
Lappnycklar (3)  Liten stjärnflocka (1)  Luktsporre (2)  Låsbräken (2) 
Lappspira (1)  Liten strandstjärna (2)  Luktvicker (3)  Lökgamander (3) 
Lappvedel (1)  Liten såpnejlika (4)  Lundarv (1)  Löktrav (2) 
Lavendel (4)  Liten taggpimpinell (3)  Lundbräcka (3) 
Lejonblomma (1)  Ljusöga (1)  Lundslok (1) 
Leverört (3)  Lotusbröstbär (1)  Lundviva (2) 
Top

M

Majnycklar (8)  Mastiskbuske (5)  Mosippa (9)  Myggnycklar (2) 
Majviva (8)  Mattgentiana (4)  Mossbräcka (3)  Myrten (4) 
Maltesersvamp (1)  Mattlusern (1)  Mossljung (2)  Myrtennejlika (1) 
Mandelträd (4)  Mattveronika (1)  Mossnarv (1)  Myrtentörel (4) 
Mango (2)  Medusavinda (12)  Mosstrav (1)  Myskbräcka (2) 
Mannaask (7)  Mellanlusern (1)  Murgrönssnyltrot (2)  Myskmalva (2) 
Maoriglansbuske (2)  Middagsblomma (2)  Murkotte (3)  Mästerrot (1) 
Maorimyrten (13)  Midsommarblomster (6)  Murreva (4)  Månskensklöver (1) 
Mariatistel (3)  Mindre kattmynta (1)  Murruta (2)  Månviol (1) 
Marmoreuforbia (1)  Mispel (1)  Mursenap (3)  Mörk pärlhyacint (4) 
Martorn (6)  Mjuknäva (1)  Muskatellsalvia (4)  Mörkt kungsljus (2) 
Martorna (2)  Mont Cenis viol (5)  Musselblomma (1) 
Marviol (3)  Morgonstjärna (1)  Mussepiggbuske (1) 
Mascacineraria (6)  Moses brinnande buske (4)  Mustaschvårtkaktus (1) 
Top

N

Narcissanemon (8)  Nevadakrokus (4)  Norsk malört (2)  Nätvide (2) 
Natt och dag (3)  Nicktistel (8)  Nysrot (7)  Nävbräcka (2) 
Nattglim (1)  Nipsippa (2)  Nyzeeländskt lin (5)  Nålkörvel (12) 
Nattskatta (1)  Nordisk stormhatt (2)  Näbblusespira (6) 
Nattviol (8)  Nordlåsbräken (1)  Näbbnycklar (4) 
Neapellök (4)  Norna (5)  Nästrot (6) 
Top

O

Odört (1)  Olivträd (2)  Olympjohannesört (2)  Ormtunga (1) 
Oleanderstånds (7)  Oljekål (2)  Orientalisk al (1)  Oxtunga (3) 
Olivgrön flugstav (1)  Ollonbanksia (5)  Orkidébauhinia (5) 
Top

P

Paddfot (4)  Peruanskt pepparträd (2)  Praktbräcka (3)  Pukvete (6) 
Palmaralia (6)  Perukbuske (4)  Praktdracena (3)  Purpurblad (2) 
Palmlilja (1)  Piemontviva (6)  Prakthebe (2)  Purpurblått stenfrö (1) 
Palsternacka (4)  Piggfrö (7)  Praktkungsljus (3)  Purpurbräcka (2) 
Pandaöron (2)  Piggkörvel (1)  Praktmire (6)  Purpurfibbla (3) 
Papegojblomma (5)  Pimpinellros (2)  Praktnejlika (2)  Purpurklätt (4) 
Paradisfågelträd (2)  Pingstlilja (6)  Praktofrys (18)  Purpurklöver (4) 
Paradislilja (12)  Pipdån (2)  Praktveronika (2)  Purpurknipprot (9) 
Paradnycklar (13)  Pipört (4)  Praktviva (8)  Purpurtörel (9) 
Paraplyaralia (4)  Plymspirea (4)  Prasselört (4)  Purpurväppling (3) 
Parkolvon (2)  Polarull (2)  Prickbräcka (4)  Pyreneerhyacint (1) 
Parnassens ofrys (2)  Polarvide (1)  Prickgentiana (8)  Pyreneisk lilja (4) 
Paternosterträd (7)  Pontisk lilja (5)  Pricknycklar (3)  Pyreneisk reseda (1) 
Pepparrotsträd (1)  Pontisk rododendron (3)  Primula farinosa (1)  Pärlstenört (2) 
Persisk alpviol (8)  Praktanemon (4)  Provenceklocka (10)  Påfågelsblomster (4) 
Persisk morina (10)  Praktbetonika (4)  Pudervippa (2)  Påsklilja (5) 
Persisk viol (3)  Praktbrunört (4)  Puktörne (5)  Påsktrumpet (3) 
Top

R

Rabarberklint (2)  Romeo och Julia (11)  Rosettjungfrulin (1)  Röd banksia (6) 
Raggarv (3)  Romersk riddarsporre (1)  Rosettärenpris (6)  Röd brunkulla (5) 
Ramondia (5)  Roseenaurikel (1)  Rosling (2)  Röd duvnäbb (7) 
Ramslök (1)  Rosenaurikel (1)  Rosmarin (3)  Röd hornvallmo (3) 
Ranunkelharört (3)  Rosenfibbla (2)  Rostbladig alpros (12)  Röd lungört (5) 
Renfanekrage (1)  Rosenginst (4)  Rotfibbla (2)  Röd nejlikrot (4) 
Renkavle (2)  Rosenkronill (2)  Rumsmalva (1)  Röd sidenört (1) 
Retama (6)  Rosenmalva (1)  Rumänsk viol (4)  Röd skogslilja (11) 
Revnejlikrot (3)  Rosenmynta (4)  Rundbladig gentiana (1)  Rödblära (2) 
Revormstörel (1)  Rosenmyrten (5)  Ryssgubbe (3)  Rödgrön kängurutass (4) 
Revsuga (2)  Rosenplister (3)  Rävsvans (2)  Rödmalva (7) 
Ricin (4)  Rosenrot (6)  Rävsvanspalm (1)  Rödmire (6) 
Riddarsporre (9)  Rosentibast (3)  Råglosta (2)  Rödsallat (2) 
Ringblomma (3)  Rosenvial (3)  Rågvallmo (3)  Rödtoppa (3) 
Rockentrav (2)  Rosenväppling (3)  Råttsvans (3)  Rödvial (5) 
Top

S

Salepsrot (19)  Slingertry (1)  Spindelblomster (2)  Strandkvanne (3) 
Saltarv (5)  Sloklampborste (3)  Spindelviva (5)  Strandkämpar (2) 
Saltnarv (3)  Slovensk lilja (9)  Spindelvävsbräcka (7)  Strandkål (6) 
Saltört (3)  Slät pinntörel (8)  Spindelvävstaklök (3)  Strandlilja (1) 
Sammetscistros (8)  Slät taggpimpinell (2)  Spiniest Thistle (1)  Strandmaskros (2) 
Sammetsfingerört (1)  Slåtterblomma (2)  Spjutsporre (4)  Strandpryl (1) 
Sanddådra (3)  Slåtterfibbla (3)  Spjutvial (9)  Strandråg (2) 
Sandsallat (5)  Slåttergubbe (6)  Sprutgurka (6)  Strandsilja (2) 
Sandtimotej (3)  Slöjbräcka (5)  Späd buskmargerit (3)  Strandtrav (2) 
Sandvita (4)  Smal isört (3)  Späd haverrot (4)  Strandtörel (2) 
Sankt Pers nyckel (1)  Smalbladig kanariestjärna (6)  Spädbräcka (1)  Strandvallmo (9) 
Sankt Pers nycklar (24)  Smalbladig klippros (14)  Spånadslin (1)  Strandvedel (8) 
Satyrnycklar (8)  Smalbladig pipört (2)  Spåtistel (2)  Strandvial (5) 
Segerlök (4)  Smalviva (2)  Spöknycklar (8)  Strandvinda (2) 
Sibirisk aster (5)  Sminkrot (7)  Stenek (6)  Strandöga (3) 
Sibirisk björnfloka (4)  Smultronklöver (5)  Stenfrö (4)  Strimsporre (3) 
Sibirisk nunneört (2)  Smultronträd (3)  Stennejlika (2)  Sträv kängurutass (6) 
Sidenblomma (1)  Smyckeofrys (14)  Stensmycke (5)  Strålginst (6) 
Silkesnäva (3)  Smällvedel (4)  Stickbräcka (3)  Strålöga (3) 
Silkesröllika (1)  Småblommig aubrietia (2)  Stickgrönt (10)  Styv fingerört (1) 
Silkesträd (2)  Småblommig cistros (9)  Stillfrö (1)  Styvklematis (1) 
Silverbanksia (5)  Småfingerört (1)  Stinknäva (3)  Styvklocka (2) 
Silverbräcka (3)  Småfruktig jungfrukam (1)  Stinktunga (1)  Styvnörel (2) 
Silverek (2)  Småhaverrot (2)  Stjärnanemon (1)  Stålört (2) 
Silvergrevillea (6)  Småsporre (4)  Stjärnbräcka (2)  Stånds (2) 
Silverlejongap (2)  Småtörel (7)  Stjärneternell (9)  Sumpgentiana (1) 
Silvernäva (4)  Smörblomma (1)  Stjärnflocka (4)  Sumpnycklar (7) 
Silverröllika (1)  Smörbollar (11)  Stjärnklint (5)  Svalting (1) 
Silverskatta (3)  Snitteukalyptus (1)  Stjärnklöver (5)  Svalört (1) 
Silverstarr (2)  Snittgrevillea (1)  Stjärnnörel (2)  Svart korallranka (3) 
Silvertistel (3)  Snårvinda (2)  Stor blåklocka (4)  Svart kurrajongträd (2) 
Silverviol (2)  Snöanemon (5)  Stor doftjulros (1)  Svartbräken (2) 
Sims taklök (5)  Snöeukalyptus (5)  Stor kanariemolke (6)  Svartginst (2) 
Sippbräcka (1)  Snömargerit (2)  Stor klockgentiana (10)  Svarthö (10) 
Sisalagave (2)  Snöpodokarp (3)  Stor kransborre (4)  Svartnonnea (1) 
Skafttaklök (14)  Snörpklocka (3)  Stor medelhavstörel (3)  Svartstarr (1) 
Skaftvial (1)  Sodaört (2)  Stor nunneört (2)  Svarttall (5) 
Skatnäva (1)  Sodomsäpple (4)  Stor ormrot (3)  Svartöga (1) 
Skogsfru (1)  Solandra (6)  Stor sandlilja (2)  Svavelklocka (6) 
Skogsförgätmigej (1)  Solvicker (4)  Stor skogslilja (7)  Svensk ögontröst (2) 
Skogsklematis (7)  Solvända (4)  Stor smyckeblomma (6)  Svinrot (1) 
Skogsknipprot (2)  Sommarfläder (2)  Stor sommarvicker (1)  Svärmors kudde (4) 
Skogslysing (2)  Sommarklynne (5)  Stor trillingblomma (6)  Sydgullregn (2) 
Skogsnycklar (12)  Sommarlavendel (1)  Stor vaxblomma (3)  Sydlig fjällbrud (7) 
Skogsstjärna (1)  Sommarmurgröna (1)  Stor vintergröna (1)  Sydsmörblomma (2) 
Skorpionofrys (15)  Sommarriddarsporre (3)  Storbladig diadembuske (2)  Syrisk tistel (6) 
Skorpionärt (2)  Sotakleja (3)  Storbladig kanariemolke (7)  Syskonvårtkaktus (1) 
Skruvpalm (1)  Spansk ginst (5)  Storbladig malva (1)  Szowits's Lily (7) 
Skuggbräcka (3)  Spansk klocklilja (3)  Stormhattsranunkel (3)  Säcknycklar (7) 
Skäggklocka (10)  Spansk taggfibbla (10)  Stornycklar (6)  Säfferot (1) 
Skäggtaklök (1)  Spansktry (1)  Storrams (1)  Sävenbom (1) 
Skär kattost (4)  Spanskvial (4)  Storsileshår (4)  Såpnejlika (1) 
Skär kuddviva (4)  Sparris (1)  Storviol (5)  Såpört (8) 
Skär lejonsvans (1)  Sparrissyssla (10)  Strandaster (6)  Sårväppling (2) 
Skär trumpet ranka (1)  Spegelklocka (2)  Strandhibiskus (3)  Sömntuta (6) 
Skärblad (3)  Spegelofrys (7)  Strandklo (2) 
Skärmlavendel (11)  Spenört (3)  Strandkrassing (3) 
Skånefibbla (2)  Spikvallmo (3)  Strandkrypa (2) 
Top

T

Taf (1)  Tidig sabellilja (12)  Trillingblomma (1)  Tulkört (2) 
Taggakantus (4)  Tidlösa (4)  Trillingsippa (2)  Tulpanträd (4) 
Taggeuforbia (6)  Tiggarranunkel (1)  Troodosnycklar (8)  Turbanlilja (4) 
Taggkrage (4)  Timjansnyltrot (9)  Trumpetgentiana (1)  Tussilagocineraria (1) 
Taggkörvel (2)  Tistelskräppa (1)  Trumpetranka (2)  Tuvbräcka (1) 
Taggopuntia (10)  Tjurbanksia (4)  Trumpetthunbergia (1)  Tuvdraba (2) 
Taklöksbräcka (8)  Tjärblomster (4)  Trädaloe (7)  Tuvskrabba (4) 
Tallmyrten (5)  Toffel-ofrys (3)  Trädbomull (2)  Tuvsäv (1) 
Tandrot (5)  Tofshyacint (5)  Trädgårdsiris (4)  Tvåblad (7) 
Teideginst (3)  Toppdracena (2)  Trädgårdskorsört (1)  Tvåfärgad kranskrage (9) 
Teidekårel (6)  Toppfrossört (3)  Trädgårdsveronika (6)  Tyrolerblära (3) 
Telopea (8)  Toppklocka (3)  Trädgårdsärt (2)  Tätyxne (5) 
Teneriffas käringtand (8)  Torta (5)  Trädljung (7)  Tätört (1) 
Teneriffas stolthet (7)  Tovsippa (2)  Trädlupin (5) 
Terpentinträd (1)  Trevingebuske (1)  Trädrisp (6) 
Tidig blåstjärna (1)  Trift (5)  Trädtörel (9) 
Top

U

Ullbuske (1)  Ullkardborre (1)  Ulltistel (3)  Upplandsnycklar (3) 
Ullfibbla (1)  Ullsmörblomma (4)  Underviol (1) 
Top

V

Vargtörel (4)  Vingvial (2)  Vit kattost (3)  Välsk krassing (3) 
Vattenmöja (4)  Vingvädd (5)  Vit skogslilja (11)  Vår Herres strumpor (3) 
Vattenveronika (2)  Vinteriberis (1)  Vit solvända (4)  Våradonis (10) 
Vaxnycklar (6)  Vinterljung (4)  Vitfiltad alpflockel (5)  Vårcyklamen (2) 
Vejde (4)  Violaurikel (4)  Vitknavel (3)  Vårdendrobium (2) 
Vejksel (2)  Violranka (3)  Vitlupin (4)  Vårflenört (2) 
Venusspegel (5)  Violtandrot (1)  Vitplister (2)  Vårgentiana (7) 
Vild oliv (1)  Vippklematis (1)  Vitrapunkel (2)  Vårklynne (4) 
Vildkrapp (1)  Vippvedel (2)  Vitreseda (2)  Vårkrokus (5) 
Vildmorot (6)  Vippärt (3)  Vitsippsranunkel (1)  Vårnäva (2) 
Vildpersilja (2)  Vit bolmört (3)  Vityxne (3)  Vårskärvfrö (2) 
Vildtulpan (8)  Vit dödslilja (5)  Väddklint (7)  Vårstjärna (8) 
Vingginst (2)  Vit fetknopp (5)  Vägsenap (1)  Vårtandrot (2) 
Vingloka (4)  Vit kanarieginst (7)  Vägvårda (10)  Vårärt (3) 
Top

W

Webbs cineraria (8)  Wulfens viva (7) 
Top

Ä

Äkta haverrot (7)  Änglatårar (2)  Ängssalvia (3)  Ärenpris (1) 
Äkta kastanj (3)  Ängsgentiana (3)  Ängsskära (2)  Ärtsoppsbuske (10) 
Äkta stormhatt (1)  Ängshaverrot (3)  Ängstulpan (1)  Ärttörne (3) 
Älghornsbräken (2)  Ängskovall (2)  Änkeiris (8) 
Älväxing (1)  Ängsnycklar (13)  Äppelros (4) 
Top

Å

Åkerkulla (6)  Åkermadd (3)  Åkerranunkel (5) 
Åkerkårel (1)  Åkermolke (1)  Åkerringblomma (6) 
Åkerkösa (3)  Åkernejlika (4)  Åkervinda (2) 
Top

Ö

Ögonnycklar (17)  Ögonpyrola (1)  Ölandssolvända (7) 
Ögonnäva (4)  Ökenhibiskus (2)  Österikisk gemsrot (2) 
Top