Index - Flowers

Galleries

Last update: 2021-10-18 10:18:07 | 1591 species (11641 photos)

0 2 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W k Ä Å Ö

0

(5411) 
Top

2

2020-05-09 Sweden, Västergötland, Berg, Högsböla ängar NR (1) 
Top

A

Abessinskt korallträd (1)  Alpfrossört (6)  Alpsippa (5)  Andmat (2) 
Adam och Eva (39)  Alpförgätmigej (1)  Alpskräppa (3)  Apelsinträd (3) 
Afrikanskt tulpanträd (8)  Alpgentiana (1)  Alpskärvfrö (4)  Apnycklar (9) 
Afrikas blåa lilja (4)  Alpgetväppling (8)  Alpsporre (4)  Arabisk cistros (9) 
Aftonstjärna (4)  Alpin klöver (6)  Alpstjärnflocka (2)  Arabisk stjärnlök (2) 
Aftonviol (1)  Alpkaprifol (1)  Alptaklök (3)  Armenisk näva (2) 
Ag (2)  Alpklematis (6)  Alptistel (7)  Armenisk pärlhyacint (1) 
Agave (6)  Alpklocka (10)  Alptrift (5)  Atlantisk ceder (1) 
Akleja (3)  Alpklöver (1)  Alpvallmo (5)  Atlantisk pors (5) 
Aklejruta (7)  Alpkrassing (4)  Alpviol (11)  Atlantlager (3) 
Aleppotall (1)  Alpkål (4)  Alpvänderot (1)  Atlantljung (4) 
Alexandrapalm (1)  Alpkörvel (2)  Alruna (9)  Aurikel (7) 
Algersallad (2)  Alplin (4)  Alsikeklöver (1)  Avokado (1) 
Algersallat (4)  Alploka (3)  Alvararv (3)  Axag (3) 
Allahs primula (6)  Alpmartorna (7)  Alvarklofibbla (1)  Axbetonika (3) 
Allamanda (3)  Alpmynta (1)  Alvarstånds (1)  Axveronika (4) 
Allanders björnbär (2)  Alpnycklar (12)  Amaryllis (2)  Azarolhagtorn (2) 
Alpakleja (7)  Alpnäbbspira (10)  Amerikansk grovsnärja (1)  Azoriskt lagerbärsträd (1) 
Alpaster (5)  Alpprästkrage (2)  Ampelvinda (1) 
Alpdunört (2)  Alpranunkel (2)  Anatoliennyckel (8) 
Alpflockel (2)  Alprapunkel (3)  Anatoliens nycklar (8) 
Top

B

Backförgätmigej (1)  Bergkårel (3)  Blyblomma (4)  Bredbladig primula (3) 
Backglim (2)  Berglin (1)  Blysäv (4)  Brianconkuddviva (2) 
Backklöver (1)  Bergmynta (1)  Blå bägarkrokus (3)  Brittsommaraster (3) 
Backnejlika (11)  Bergnejlikrot (5)  Blå gräsfibbla (5)  Broad-leaved Everlasting Pea Rosenvial (1) 
Backsippa (13)  Bergpion (10)  Blå hundtunga (8)  Brokförgätmigej (1) 
Backsmörblomma (1)  Bergranunkel (8)  Blå martorn (5)  Broknycklar (6) 
Backtimjan (4)  Bergskräppa (1)  Blå snokört (6)  Broksalvia (3) 
Backvial (5)  Bergsmörblomma (1)  Blåeld (15)  Brokstarr (1) 
Backvicker (2)  Bergsros (4)  Blåhallon (1)  Broskmålla (2) 
Baldersbrå (2)  Bergsskrabba (6)  Blåklint (13)  Broussonets buskmargerit (8) 
Balkangemsrot (2)  Bergstenfrö (1)  Blålin (1)  Brudborste (3) 
Balkankrokus (5)  Bergstånds (1)  Blålupin (3)  Brudbröd (6) 
Balkansippa (3)  Bergtaklök (2)  Blåmire (3)  Brudsporre (11) 
Balkantätört (4)  Bergtistel (3)  Blåmunkar (1)  Brun fingerborgsblomma (2) 
Balkanviol (1)  Bergvänderot (5)  Blåregn (4)  Brun ofrys (3) 
Balsamröllika (1)  Bi-ofrys (6)  Blårisp (7)  Brun sandhyacint (6) 
Balsamtörel (12)  Bismarkpalm (2)  Blåsenap (1)  Brunkulla (3) 
Bandvial (7)  Bitterfibbla (1)  Blåsippa (5)  Brunnäva (3) 
Barrbräcka (2)  Bitterkrassing (7)  Blåsuga (1)  Brunört (1) 
Barrdraba (3)  Bittert jungfrulin (1)  Blåsäv (2)  Bukettanemon (15) 
Barrhyperikum (3)  Björnbrodd (1)  Blåtobak (2)  Bukettranunkel (28) 
Barrviva (3)  Björnfloka (1)  Blåvinda (2)  Bunge (10) 
Belladonna (3)  Björnkloört (2)  Bocktörne (3)  Bunkestarr (3) 
Bengalens klocka (2)  Björnrot (2)  Bockyxne (10)  Buskgamander (6) 
Benved (1)  Bladlös veronika (2)  Bollilja (2)  Buskhortensia (3) 
Berardia (4)  Blek fetknopp (1)  Bolltistel (4)  Buskmargerit (4) 
Berberissnyltrot (5)  Bleka pricknycklar (11)  Bollyxne (6)  Buskstjärnblomma (2) 
Berg-johannesört (3)  Blekbalsamin (1)  Bolmört (8)  Busktaklök (2) 
Bergdraba (1)  Blodklöver (1)  Borstnejlika (1)  Busktörne (2) 
Bergesparsett (2)  Blodnycklar (3)  Borstnycklar (21)  Buskviol (4) 
Bergfingerört (3)  Blodnäva (6)  Borstsenap (3)  Buxbom (2) 
Bergglim (1)  Blodrot (1)  Borstsmörblomma (2)  Bäckbräsma (2) 
Berghäggmispel (3)  Blodtopp (2)  Borsttåtel (5)  Bäckmärke (1) 
Bergklint (4)  Blomman för dagen (7)  Bosnisk lilja (5)  Bägarklynne (1) 
Bergkronill (4)  Blomsterkörvel (3)  Bosyska (5)  Bägarranka (1) 
Bergkummin (7)  Blomsterlupin (5)  Brandlilja (9)  Bärmålla (3) 
Bergkumminsnyltrot (1)  Blomvass (1)  Bredbladig klippros (14) 
Top

C

Canadas tofsvädd (1)  Cistrossnyltare (5)  Citronört (4)  Cypress (2) 
Cancerbuske (5)  Citronakleja (2)  Clusius viva (2) 
Cherimoja (1)  Citronglansbuske (1)  Curryeternell (2) 
Cikoria (1)  Citronsippa (2)  Cypernofrys (8) 
Top

D

Daggblomma (1)  Drakblomma (5)  Dvärgaurikel (7)  Dvärgpalm (5) 
Dagglök (1)  Drakkalla (9)  Dvärgcistros (9)  Dvärgpuktörne (6) 
Daggtörel (3)  Drakört (5)  Dvärgfingerört (2)  Dvärgranunkel (1) 
Dansk skörbjuggsört (2)  Druvfläder (6)  Dvärgklocka (5)  Dvärgröllika (1) 
De resandes träd (3)  Druvgamander (3)  Dvärgkronärtskocka (5)  Dvärgstrålöga (2) 
Decaisneis snokört (8)  Dubbel getfotssyra (3)  Dvärglummer (1)  Dvärgsåpnejlika (2) 
Dikesveronika (2)  Duvbär (3)  Dvärglönn (3)  Dvärgviol (1) 
Doftiris (6)  Dvärgalpklocka (7)  Dvärgmjölke (2)  Dvärgviva (8) 
Dombeya (1)  Dvärgalpros (8)  Dvärgnycklar (4)  Dyveronika (1) 
Drakblodsträd (11)  Dvärgarun (1)  Dvärgnörel (2) 
Top

E

Edelweiss (9)  Ekorrkorn (2)  Engelsk vallmo (3)  Espartogräs (5) 
Egeisk hundrova (3)  Eldbanksia (5)  Engelsknycklar (10)  Ettårig stäppsenap (2) 
Ek (2)  Eldklerodendrum (4)  Enmyrten (2) 
Ekorrbär (1)  Eldkrona (10)  Esparsett (2) 
Top

F

Fackelblomster (1)  Fjällbinka (3)  Fjällviol (4)  Frankenia (5) 
Fackellilja (2)  Fjällblära (3)  Fjällvityxne (2)  Fransk lavendel (1) 
Falsk akacia (5)  Fjällbrud (9)  Fjärilsbuske (1)  Fransk vedel (6) 
Falskt sodomsäpple (4)  Fjällbräken (1)  Fjärilsnycklar (10)  Franskglim (8) 
Femtunga (2)  Fjällgentiana (8)  Fjärilsorkide (2)  Franskt kungsljus (3) 
Fiberlilja (5)  Fjällglim (7)  Flamranka (6)  Fältgentiana (7) 
Fickkorallbräken (3)  Fjällgröe (1)  Flaskjatrofa (1)  Fältkrassing (3) 
Fikonkaktus (1)  Fjällgröna (3)  Flenört (2)  Fältmartorn (2) 
Filigranmartorn (1)  Fjällklocka (1)  Flerårig vaxblomma (3)  Fältsippa (10) 
Finbladigt lin (1)  Fjällkrassing (3)  Flikbjörnbär (1)  Fältvedel (10) 
Fingerborgsblomma (5)  Fjällkåpa (1)  Flikbrunört (2)  Fältveronika (3) 
Fingertandrot (4)  Fjällnejlika (8)  Fliknäva (2)  Färgginst (4) 
Finmargerit (2)  Fjällsippa (9)  Flockarun (2)  Färgkulla (5) 
Fiolfikus (1)  Fjällskråp (1)  Flocklök (2)  Färgmåra (2) 
Fiolfokus (2)  Fjällskära (1)  Flocknäva (4)  Färgreseda (7) 
Fiskmålla (2)  Fjällsmörblomma (1)  Flocksvalting (3)  Fåblommiga nycklar (9) 
Fjunig törnginst (5)  Fjälltrav (1)  Flugblomster (10)  Fågelbärsträd (5) 
Fjäderborstgräs (3)  Fjälltätört (6)  Flytsvalting (3)  Fårtunga (5) 
Fjädergräs (7)  Fjällummer (3)  Flytsäv (4)  Fölfot (1) 
Fjäderklint (6)  Fjällvedel (4)  Fläcksolvända (6)  Fönsterkrinum (1) 
Fjällarv (3)  Fjällveronika (1)  Fodervallört (3) 
Top

G

Gaffelfibbla (1)  Grekisk krokus (3)  Grönkulla (10)  Guldärt (5) 
Gaffelglim (2)  Grekisk lövkoja (2)  Grönskära (2)  Gulgrön taklöksbräcka (5) 
Gamander (4)  Grekiskt jordgubbsträd (6)  Grönvit nattviol (6)  Gulkronill (2) 
Gatkrassing (3)  Grenbingel (3)  Guckusko (20)  Gulkämpar (3) 
Gemsrotsstånds (9)  Grenig affodil (4)  Gul alpsippa (5)  Gullbräcka (4) 
Getfotssyra (2)  Grenig ulltistel (7)  Gul alpspira (5)  Gulldraba (2) 
Getrams (1)  Grenigt kungsljus (3)  Gul daglilja (1)  Gullfibbla (6) 
Getväppling (6)  Groblad (1)  Gul duvnäbb (5)  Gullfingerört (3) 
Giftranunkel (2)  Groddbräken (2)  Gul fetknopp (4)  Gullgentiana (12) 
Giftriddarsporre (1)  Grusbräcka (2)  Gul fingerborgsblomma (12)  Gullkrage (7) 
Glaciärnejlika (1)  Grusslok (7)  Gul frossört (2)  Gullkrokus (2) 
Glandelflockel (3)  Grusviva (4)  Gul isört (3)  Gullpudra (6) 
Glansfingerört (7)  Gryningsvinda (1)  Gul margerit (7)  Gullris (1) 
Glansnäva (2)  Gräsiris (3)  Gul middagsblomma (3)  Gullspira (6) 
Glansveronika (3)  Gräsklocka (3)  Gul nattjasmin (2)  Gullviva (11) 
Glasögon-ofrys (2)  Gräslök (4)  Gul nunneört (2)  Gulmåra (7) 
Glasögonophrys (1)  Grässtjärnblomma (1)  Gul näckros (1)  Gulplister (5) 
Glasögonört (2)  Gräsull (12)  Gul ofrys (7)  Gulreseda (7) 
Glasört (5)  Gräsvädd (1)  Gul snömargerit (3)  Gulsippa (5) 
Gomera cineraria (8)  Grå kuddbräcka (7)  Gul stormhatt (7)  Gulsporre (1) 
Gomerasnokört (10)  Gråbinka (1)  Gul styvmorsviol (4)  Gulsuga (6) 
Gotlandsmåra (4)  Gråbo (2)  Gul svärdslilja (2)  Gulvit nunneört (1) 
Gotlandssippa (1)  Grådraba (4)  Gul trumpetbuske (2)  Gurkört (8) 
Gotlandssolvända (4)  Grådådra (8)  Gul veronika (5)  Gyllentaklök (1) 
Gotlandssvalting (2)  Gråfibbla (3)  Gul-lupin (2)  Gyllenvedel (6) 
Gotländsk haverrot (7)  Gråflockel (5)  Gulblommig blåsärt (6)  Gäddnate (1) 
Gran (4)  Grön fingerborgsblomma (6)  Guldazalea (6)  Gåsört (1) 
Granatäpple (12)  Grön ofrys (7)  Guldflocka (3)  Göknycklar (12) 
Granspira (1)  Grönbräken (2)  Guldkolv (4) 
Grekisk fingerborgsblomma (3)  Grönfibbla (2)  Guldtistel (3) 
Top

H

Haberlea (3)  Havsananas (4)  Humlelusern (1)  Hårig alpros (8) 
Hamnsenap (2)  Havslök (1)  Humleofrys (8)  Hårig johannesört (1) 
Hampdån (1)  Havssäv (5)  Humlesuga (2)  Hårig kardvädd (2) 
Hampflockel (3)  Hedblomster (6)  Hundtandslilja (5)  Hårig sumpmalva (1) 
Hampmalva (1)  Helgonnycklar (2)  Hundtunga (3)  Håriga satyrnycklar (11) 
Hampsnyltrot (2)  Hibiskus (3)  Huvudtimjan (5)  Hårkörvel (2) 
Harklöver (2)  Himmelshärold (6)  Hybridnycklar (2)  Hårnyponros (3) 
Harmelbuske (3)  Himmelsöga (3)  Hylsnejlika (3)  Hårnålsbanksia (7) 
Harmynta (4)  Hjortron (1)  Hägg (3)  Hönsarv (2) 
Harris (6)  Hjärtranunkel (1)  Hängplocama (9)  Hönsbär (3) 
Harsvans (2)  Hjärtstilla (4)  Hässleklocka (6)  Hörsneloka (2) 
Harsyra (4)  Honungsblomster (7)  Hästkastanj (1)  Höskallra (1) 
Hartsakacia (2)  Honungsmynta (3)  Hästskoväppling (1)  Höstadonis (5) 
Hartsros (6)  Hornviol (2)  Häxsenap (6)  Höstanemon (3) 
Hartstaklök (2)  Hultbräken (2)  Hålnunneört (1)  Höstvårtkaktus (1) 
Harört (3)  Humlebok (2)  Hålrot (2) 
Hasselbjörnbär (2)  Humleklöver (3)  Hårginst (2) 
Top

I

Iberisk vedel (4)  Isört (5)  Italiensk munkhätta (1) 
Isranunkel (8)  Italiensk brakved (1)  Italiensk oxtunga (6) 
Isvedel (5)  Italiensk klematis (4)  Italienskt darrgräs (1) 
Top

J

Jakaranda (6)  Jordklöver (1)  Jungfru Marie nycklar (2)  Jätteblåstjärna (9) 
Jankaea (3)  Jordreva (2)  Jungfruhår (4)  Jättefänkål (11) 
Japansk glansbuske (1)  Jordrök (2)  Jungfrukam (3)  Jättemalva (4) 
Japansk kottepalm (3)  Jordtistel (3)  Jungfrulin (3)  Jättenycklar (12) 
Japansk mispel (2)  Jordviva (5)  Jungfrun i det gröna (6)  Jättepalmlilja (1) 
Jerusalemsalvia (10)  Jubatörel (6)  Jungfrurot (6)  Jättepapegojblomma (2) 
Jerusalemtörne (3)  Judaspenningar (1)  Junkerlilja (7)  Jätteröllika (1) 
Johannesbrödsträd (4)  Judasträd (4)  Jupiternejlika (9)  Jättevial (4) 
Johannesnycklar (15)  Julros (3)  Järnört (1)  Jättevädd (3) 
Jordkastanj (2)  Julstjärna (9)  Jättebalsamin (2)  Jätteälggräs (1) 
Top

K

Kabbeleka (8)  Kanna (1)  Klotrosett (7)  Krissla (2) 
Kabbleka (3)  Kantig fetknopp (2)  Klottistel (1)  Kristi törnekrona (1) 
Kaffekorallträd (2)  Kaplobelia (1)  Klotullört (1)  Kritsuga (5) 
Kairopraktvinda (2)  Kapogräs (11)  Klynnetåg (1)  Krollilja (12) 
Kaktusklint (2)  Kapris (5)  Klätt (8)  Kronbräcka (5) 
Kaktustörel (4)  Kapseleukalyptus (5)  Klöverbräsma (1)  Kroton (1) 
Kala satyrnycklar (9)  Kaptrumpet (2)  Klöverginst (5)  Krustistel (2) 
Kalkaurikel (4)  Kardbenedikt (3)  Klöversnärja (2)  Kruståtel (1) 
Kalkdån (2)  Kardon (4)  Klöverärt (5)  Krutbrännare (7) 
Kalkjungfrulin (2)  Kardvädd (3)  Knappag (1)  Kryddsalvia (3) 
Kalknarv (2)  Kartusiannejlika (7)  Knoppbräcka (3)  Krypljung (4) 
Kalvnos (6)  Kattfot (3)  Knottblomster (2)  Krypskrabba (2) 
Kamlavendel (1)  Kattostnäva (4)  Knutarv (2)  Kryptörel (2) 
Kanariehyperikum (5)  Kattsvans (1)  Knytling (2)  Kråkvicker (1) 
Kanariejasmin (3)  Kaukasisk näva (4)  Knärot (3)  Kuddbräcka (3) 
Kanarieklocka (9)  Kauritall (7)  Knölgröe (1)  Kuddviva (6) 
Kanariemolke (13)  Keltisk Baldrian (3)  Knöliris (7)  Kung Karls spira (5) 
Kanarienäva (8)  Kermesek (9)  Knölklocka (4)  Kungsmynta (2) 
Kanarieolvon (7)  Kikvedel (2)  Knölsmörblomma (2)  Kungsplister (5) 
Kanariepalm (5)  Klasefibbla (5)  Knölsyska (4)  Kungsprotea (12) 
Kanariesalvia (8)  Klibbig fetknopp (3)  Kokospalm (2)  Kustarun (5) 
Kanariespira (2)  Klibbig primula (5)  Kolokvint (2)  Kustbaldersbrå (2) 
Kanariestjärna (5)  Klibbkorsört (1)  Korallpion (4)  Kustnåldyna (1) 
Kanariesyra (5)  Klibbsalvia (3)  Korallrot (3)  Kvarnspira (3) 
Kanarietaklök (4)  Klibbsåpört (3)  Korallträd (6)  Kvastvinda (7) 
Kanarietall (5)  Klinttistel (7)  Korkek (2)  Kyndelsporre (1) 
Kanarievinda (6)  Klippaurikel (4)  Korndådra (5)  Kyskhetsträd (4) 
Kanarisk fläder (4)  Klippbräcka (2)  Kornvallmo (28)  Källfräne-hybrid (3) 
Kanarisk järnek (6)  Klipplilja (2)  Korsgentiana (6)  Käringtand (4) 
Kanarisk murgröna (2)  Klippstockros (3)  Korskovall (5)  Kärntens blåa blomma (7) 
Kanarisk silkesbuske (3)  Klippveronika (6)  Korsmåra (2)  Kärrknipprot (13) 
Kanarisk solfibbla (7)  Klittglim (2)  Kotteklint (4)  Kärrlilja (3) 
Kanarisk trädslinga (9)  Klittviol (3)  Kranseucalyptus (2)  Kärrnycklar (12) 
Kanarisk trädvinda (10)  Klockgentiana (2)  Kranskrage (6)  Kärrspira (5) 
Kanariskt jordgubbsträd (7)  Klockjulros (12)  Kransmynta (2)  Kärrtistel (2) 
Kanariskt smultronträd (1)  Klocklök (4)  Kransrams (1)  Kärrtörel (3) 
Kandelaberkassia (6)  Klockviva (3)  Kranssalvia (2)  Kärrvial (2) 
Kandelabersalvia (3)  Klotgräs (1)  Kretamalva (2)  Kåltistel (4) 
Kandelabertistel (4)  Klotkummin (3)  Kretanycklar (7)  Kålträd (13) 
Kandelabertörel (11)  Klotlök (1)  Kretaofrys (11) 
Kanelros (4)  Klotrapunkel (3)  Kretatulpan (15) 
Top

L

Ladanumcistros (6)  Lilleman (4)  Ljusöga (1)  Lundviva (2) 
Lagercistros (4)  Lin (2)  Lotusbröstbär (1)  Lundvårlök (1) 
Lagerkål (4)  Lind (4)  Luddfetknopp (3)  Lungrot (3) 
Lagerkårel (4)  Lindblomsbjörnbär (1)  Luddglim (7)  Lungört (1) 
Lagerolvon (1)  Lingongrevillea (2)  Luddkardborre (1)  Lusespira (1) 
Lammtunga (1)  Liten alpdunört (2)  Luddkrissla (3)  Lyktfibbla (2) 
Lampborste (5)  Liten blåklocka (2)  Luddsafflor (2)  Lyktpinne (5) 
Lappfingerört (1)  Liten fingerborgsblomma (3)  Luddsyska (4)  Läkemalva (2) 
Lappgentiana (1)  Liten lejonsvans (5)  Luddunört (2)  Långbladig harört (2) 
Lappljung (5)  Liten pimpernel (2)  Luddvedel (5)  Långblommig primula (6) 
Lappnycklar (3)  Liten sandlilja (9)  Luddvicker (3)  Långsporrig viol (6) 
Lappspira (2)  Liten stenört (2)  Luktsporre (2)  Långstarr (1) 
Lappvedel (1)  Liten stjärnflocka (1)  Luktvicker (4)  Låsbräken (3) 
Lavendel (4)  Liten strandstjärna (2)  Lundarv (1)  Lökgamander (3) 
Lejonblomma (1)  Liten såpnejlika (4)  Lundbräcka (3)  Löktrav (5) 
Lejonöra (2)  Liten taggpimpinell (3)  Lundkardborre (2)  Lönn (3) 
Leverört (3)  Ljung (3)  Lundslok (1) 
Likörrot (1)  Ljusblå vintergröna (2)  Lundstarr (1) 
Top

M

Magnoliafikus (2)  Marviol (5)  Mjölkört (5)  Musselblomma (1) 
Majnycklar (8)  Mascacineraria (6)  Monke (3)  Mussepiggbuske (3) 
Majviva (10)  Mastiskbuske (6)  Mont Cenis viol (5)  Mustaschvårtkaktus (1) 
Maltesersvamp (2)  Mattgentiana (4)  Morgonstjärna (1)  Myggnycklar (2) 
Malvavinda (8)  Mattlummer (1)  Moses brinnande buske (4)  Myrbräcka (1) 
Malörtsambrosia (1)  Mattlusern (1)  Mosippa (9)  Myrten (5) 
Mandelblomma (4)  Mattveronika (1)  Mossbräcka (3)  Myrtennejlika (1) 
Mandelträd (4)  Medusas huvud (5)  Mossljung (2)  Myrtentörel (4) 
Mango (2)  Medusavinda (12)  Mossnarv (1)  Myskbräcka (2) 
Mannaask (7)  Mellanlusern (1)  Mosstrav (1)  Myskmalva (2) 
Maoriglansbuske (2)  Middagsblomma (2)  Murgrönssnyltrot (2)  Mästerrot (1) 
Maorimyrten (13)  Midsommarblomster (6)  Murkotte (3)  Månskensklöver (1) 
Mariatistel (7)  Mindre kattmynta (1)  Murreva (4)  Månviol (3) 
Marmoreuforbia (1)  Mispel (1)  Murruta (2)  Mörk pärlhyacint (4) 
Martorn (8)  Mjuknäva (3)  Mursenap (3)  Mörk solvända (1) 
Martorna (2)  Mjölkklocka (2)  Muskatellsalvia (4)  Mörkt kungsljus (5) 
Top

N

Nagelört (2)  Neapellök (4)  Norsk fingerört (1)  Nästrot (9) 
Narcissanemon (8)  Nevadakrokus (4)  Norsk malört (2)  Nätvide (2) 
Natt och dag (4)  Nicktistel (8)  Norskstarr (1)  Nävbräcka (2) 
Nattglim (1)  Nipsippa (2)  Nyponros (1)  Nålginst (2) 
Nattljus (2)  Nonnea (2)  Nysrot (7)  Nålkörvel (13) 
Nattskatta (1)  Nordisk stormhatt (2)  Nyzeeländskt lin (5) 
Nattviol (6)  Nordlåsbräken (1)  Näbblusespira (6) 
Navelört (1)  Norna (5)  Näbbnycklar (4) 
Top

O

Odört (5)  Oljekål (2)  Orkidébauhinia (5)  Oxel (2) 
Oleanderstånds (7)  Ollonbanksia (5)  Ormbär (1)  Oxtunga (9) 
Olivgrön flugstav (1)  Olympjohannesört (2)  Ormgran (1) 
Olivträd (2)  Orientalisk al (1)  Ormtunga (1) 
Top

P

Paddfot (6)  Persisk morina (10)  Praktbrunört (5)  Puktörne (5) 
Palmaralia (7)  Persisk viol (3)  Praktbräcka (3)  Pukvete (6) 
Palmlilja (1)  Peruanskt pepparträd (2)  Praktdracena (3)  Purpurblad (2) 
Palsternacka (5)  Perukbuske (4)  Praktgulplister (1)  Purpurblått stenfrö (1) 
Pandaöron (2)  Piemontviva (6)  Prakthebe (2)  Purpurbräcka (2) 
Papegojblomma (8)  Piggfrö (7)  Praktkungsljus (9)  Purpurfibbla (3) 
Paradisfågelträd (2)  Piggkörvel (1)  Praktmire (8)  Purpurklätt (4) 
Paradislilja (12)  Pilblad (1)  Praktnejlika (2)  Purpurklöver (4) 
Paradnycklar (13)  Pimpinellros (2)  Praktofrys (20)  Purpurklöverärt (4) 
Paraplyaralia (4)  Pingstlilja (6)  Praktveronika (2)  Purpurknipprot (9) 
Parkolvon (2)  Pipdån (2)  Praktviva (8)  Purpurtörel (9) 
Parksallat (1)  Pipört (4)  Prasselört (5)  Purpurväppling (1) 
Parnassens ofrys (2)  Plymspirea (4)  Prickbräcka (4)  Pyreneerhyacint (1) 
Paternosterträd (7)  Polarull (2)  Prickgentiana (8)  Pyreneisk lilja (4) 
Penningört (1)  Polarvide (1)  Pricknycklar (3)  Pyreneisk reseda (1) 
Pennngblad (2)  Pontisk lilja (5)  Primula farinosa (1)  Pärlstenört (2) 
Pepparmynta (3)  Pontisk rododendron (3)  Provenceklocka (10)  Påfågelsblomster (4) 
Pepparrotsträd (1)  Praktanemon (4)  Prästkrage (5)  Påsklilja (5) 
Persisk alpviol (8)  Praktbetonika (4)  Pudervippa (2)  Påsktrumpet (3) 
Top

R

Rabarberklint (2)  Romeo och Julia (11)  Rosmarin (3)  Röd lungört (5) 
Raggarv (3)  Romersk riddarsporre (1)  Rosmarinvide (1)  Röd nejlikrot (4) 
Ramondia (5)  Roseenaurikel (1)  Rostbladig alpros (12)  Röd sidenört (1) 
Ramslök (1)  Rosenaurikel (1)  Rotfibbla (4)  Röd skogslilja (11) 
Ranunkelharört (3)  Rosendunört (2)  Rotkörvel (2)  Rödblära (2) 
Raspbjörnbär (1)  Rosenfibbla (2)  Rumsmalva (1)  Rödfibbla (1) 
Renfana (5)  Rosenginst (4)  Rumänsk viol (4)  Rödgrön kängurutass (4) 
Renfanekrage (1)  Rosenkronill (2)  Rundbladig gentiana (1)  Rödklint (7) 
Renkavle (2)  Rosenmalva (1)  Ryl (1)  Rödkämpar (1) 
Retama (6)  Rosenmynta (4)  Ryssgubbe (7)  Rödmalva (8) 
Revlummer (1)  Rosenmyrten (5)  Rävsvans (2)  Rödmire (6) 
Revnejlikrot (3)  Rosenplister (3)  Rävsvanspalm (1)  Rödmålla (4) 
Revormstörel (2)  Rosenrot (6)  Råglosta (2)  Rödplister (1) 
Revsuga (2)  Rosentibast (3)  Rågvallmo (3)  Rödsallat (2) 
Revsvalting (3)  Rosenvial (3)  Råttsvans (3)  Rödtoppa (3) 
Ricin (5)  Rosenväppling (8)  Röd banksia (6)  Rödvial (5) 
Riddarsporre (9)  Rosettjungfrulin (1)  Röd brunkulla (5)  Röllika (3) 
Ringblomma (3)  Rosettärenpris (6)  Röd duvnäbb (7) 
Rockentrav (2)  Rosling (3)  Röd hornvallmo (3) 
Top

S

Safsa (1)  Skär kattost (4)  Spansktry (1)  Strandaster (11) 
Salepsrot (19)  Skär kuddviva (4)  Spanskvial (5)  Strandbaldersbrå (1) 
Saltarv (8)  Skär lejonsvans (1)  Sparris (1)  Strandglim (1) 
Saltnarv (3)  Skär trumpet ranka (1)  Sparrissyssla (10)  Strandhibiskus (3) 
Saltört (3)  Skärblad (3)  Spegelklocka (2)  Strandklo (3) 
Sammetscistros (11)  Skärmlavendel (13)  Spegelofrys (7)  Strandkrassing (6) 
Sammetsfingerört (1)  Skärmstarr (1)  Spenslig ullört (1)  Strandkrypa (2) 
Sanddådra (3)  Skärvinda (3)  Spenört (3)  Strandkvanne (3) 
Sandglim (1)  Skånefibbla (2)  Spetsbjörnbär (3)  Strandkämpar (4) 
Sandkrassing (3)  Slingertry (1)  Spikvallmo (3)  Strandkål (12) 
Sandnejlika (2)  Sloklampborste (3)  Spindelblomster (2)  Strandlilja (1) 
Sandsallat (5)  Sloklök (3)  Spindelviva (5)  Strandlövkoja (5) 
Sandtimotej (5)  Slokstarr (1)  Spindelvävsbräcka (7)  Strandmaskros (2) 
Sandvedel (2)  Slovensk lilja (9)  Spindelvävstaklök (3)  Strandmolke (5) 
Sandvide (1)  Slät pinntörel (8)  Spiniest Thistle (1)  Strandpryl (2) 
Sandvita (4)  Slät taggpimpinell (2)  Spjutsporre (4)  Strandranunkel (1) 
Sankt Pers nyckel (1)  Slåtterblomma (3)  Spjutvial (9)  Strandråg (2) 
Sankt Pers nycklar (25)  Slåtterfibbla (5)  Springkorn (4)  Strandsalvia (2) 
Satyrnycklar (8)  Slåttergubbe (10)  Sprutgurka (8)  Strandsilja (5) 
Segerlök (4)  Slöjbräcka (5)  Späd buskmargerit (3)  Strandskräppa (3) 
Segstarr (1)  Smal isört (3)  Späd haverrot (4)  Strandstjärna (15) 
Sibirisk aster (5)  Smalbladig kanariestjärna (6)  Spädbräcka (1)  Strandtrav (4) 
Sibirisk björnfloka (4)  Smalbladig klippros (15)  Spärrgrenig morgonstjärna (1)  Strandtörel (3) 
Sibirisk nunneört (7)  Smalbladig lungört (3)  Spånadslin (1)  Strandvallmo (10) 
Sidenblomma (1)  Smalbladig pipört (2)  Spåtistel (3)  Strandvedel (8) 
Silkesnäva (3)  Smalviva (2)  Spöknycklar (8)  Strandvial (9) 
Silkesröllika (1)  Sminkrot (7)  Stenek (6)  Strandvinda (2) 
Silkesträd (2)  Smultronklöver (5)  Stenfrö (4)  Strandöga (3) 
Silverbanksia (5)  Smultronträd (3)  Stenmåra (1)  Strimsporre (3) 
Silverbräcka (3)  Smyckeofrys (14)  Stennejlika (2)  Strutbräken (1) 
Silverek (2)  Smällvedel (4)  Stensmycke (5)  Strätta (1) 
Silvergrevillea (6)  Småblommig aubrietia (2)  Stensöta (5)  Sträv kängurutass (6) 
Silverlejongap (2)  Småblommig cistros (9)  Stenvinda (2)  Strålginst (6) 
Silvernäva (4)  Småfingerört (2)  Stickbräcka (3)  Strålöga (3) 
Silverröllika (1)  Småfruktig jungfrukam (1)  Stickgrönt (10)  Styv fingerört (1) 
Silverskatta (3)  Småhaverrot (2)  Stillfrö (1)  Styvklematis (1) 
Silverstarr (2)  Småranunkel (1)  Stinknäva (3)  Styvklocka (2) 
Silvertistel (3)  Småsporre (4)  Stinktunga (1)  Styvmorsviol (8) 
Silverträd (2)  Småtörel (7)  Stjärnanemon (1)  Styvnörel (2) 
Silverviol (2)  Smörblomma (1)  Stjärnbräcka (3)  Stånds (4) 
Sims taklök (5)  Smörbollar (16)  Stjärneternell (9)  Sumpgentiana (3) 
Sippbräcka (1)  Snip (3)  Stjärnflocka (5)  Sumpnycklar (7) 
Sisalagave (2)  Snitteukalyptus (1)  Stjärnklint (5)  Svalting (1) 
Skafttaklök (14)  Snittgrevillea (1)  Stjärnklöver (5)  Svalört (2) 
Skaftvial (1)  Snårvinda (4)  Stjärnnörel (2)  Svart korallranka (3) 
Skatnäva (1)  Snöanemon (5)  Stjärnöga (1)  Svart kurrajongträd (2) 
Skelört (2)  Snöeukalyptus (5)  Stor blåklocka (9)  Svarta nypon (1) 
Skogsbjörnbär (2)  Snömargerit (2)  Stor doftjulros (1)  Svartbräken (3) 
Skogsfru (5)  Snöpodokarp (3)  Stor häxört (2)  Svartginst (2) 
Skogsfräken (2)  Snörpklocka (3)  Stor kanariemolke (6)  Svarthö (10) 
Skogsförgätmigej (2)  Sodaört (2)  Stor kardborre (3)  Svartnonnea (2) 
Skogsklematis (7)  Sodomsäpple (5)  Stor klockgentiana (10)  Svartstarr (1) 
Skogsklöver (2)  Solandra (6)  Stor kransborre (4)  Svarttall (5) 
Skogsknipprot (4)  Solfibbla (4)  Stor medelhavstörel (2)  Svartöga (1) 
Skogskovall (1)  Solvicker (4)  Stor nunneört (4)  Svavelklocka (6) 
Skogslysing (2)  Solvända (4)  Stor ormrot (3)  Svensk ögontröst (2) 
Skogsnattviol (7)  Sommarfibbla (2)  Stor sandlilja (4)  Svinrot (1) 
Skogsnycklar (12)  Sommarfläder (2)  Stor skogslilja (7)  Svärdslilja (3) 
Skogsnäva (1)  Sommargyllen (1)  Stor smyckeblomma (6)  Svärmors kudde (4) 
Skogsolvon (1)  Sommarklynne (5)  Stor sommarvicker (1)  Sydgullregn (2) 
Skogsstjärna (1)  Sommarlavendel (1)  Stor trillingblomma (6)  Sydlig fjällbrud (7) 
Skogstry (2)  Sommarmurgröna (1)  Stor vaxblomma (3)  Sydsmörblomma (2) 
Skorpionofrys (15)  Sommarriddarsporre (3)  Stor vintergröna (1)  Syrisk tistel (6) 
Skorpionärt (3)  Sotakleja (3)  Stor ögontröst (1)  Syskonvårtkaktus (1) 
Skruvpalm (1)  Spansk ginst (5)  Storbladig diadembuske (2)  Szowits's Lily (7) 
Skuggbräcka (3)  Spansk klockhyacint (2)  Storbladig kanariemolke (7)  Säcknycklar (7) 
Skugglosta (1)  Spansk klocklilja (3)  Storbladig malva (1)  Säfferot (2) 
Skuggnäva (1)  Spansk körvel (1)  Stormhattsranunkel (3)  Sävenbom (1) 
Skunkkalla (8)  Spansk pion (6)  Stornycklar (6)  Såpnejlika (1) 
Skvattram (5)  Spansk taggfibbla (12)  Storrams (1)  Såpört (10) 
Skäggklocka (10)  Spanskgran (4)  Storsileshår (9)  Sårväppling (2) 
Skäggtaklök (1)  Spansknäva (2)  Storviol (5)  Sömntuta (6) 
Top

T

Taggakantus (4)  Tidig sabellilja (12)  Trillingblomma (1)  Tulkört (2) 
Taggeuforbia (6)  Tidlösa (4)  Trillingsippa (2)  Tulpanträd (4) 
Taggkrage (6)  Tiggarranunkel (1)  Trolldruva (1)  Turbanlilja (4) 
Taggkörvel (2)  Timjansnyltrot (9)  Trollsmultron (5)  Tusensköna (2) 
Taggopuntia (10)  Tistelskräppa (1)  Troodosnycklar (8)  Tussilago (2) 
Taggsallat (1)  Tjurbanksia (4)  Trumpetgentiana (1)  Tussilagocineraria (1) 
Taggskräppa (3)  Tjärblomster (12)  Trumpetranka (2)  Tuvbräcka (1) 
Taklöksbräcka (8)  Toffel-ofrys (3)  Trumpetthunbergia (1)  Tuvdraba (2) 
Tallmyrten (5)  Tofshyacint (5)  Trädaloe (7)  Tuvskrabba (4) 
Tandrot (5)  Tofsäxing (1)  Trädbomull (2)  Tuvsäv (1) 
Teideginst (3)  Tomtskräppa (1)  Trädgårdsiris (4)  Tuvull (3) 
Teidekårel (6)  Toppdracena (2)  Trädgårdskorsört (1)  Tvåblad (7) 
Telopea (8)  Toppfrossört (3)  Trädgårdsveronika (6)  Tvåfärgad kranskrage (10) 
Teneriffas käringtand (8)  Toppklocka (3)  Trädgårdsärt (2)  Tyrolerblära (3) 
Teneriffas stolthet (7)  Torta (5)  Trädljung (7)  Tysk fingerört (1) 
Terpentinträd (1)  Tovsippa (2)  Trädlupin (5)  Tysk ginst (2) 
Teveronika (2)  Trevingebuske (1)  Trädrisp (6)  Tätyxne (5) 
Tidig blåstjärna (1)  Trift (5)  Trädtörel (9)  Tätört (1) 
Top

U

Ullbuske (1)  Ullkardborre (1)  Ullört (1)  Uppländsk vallört (1) 
Ullfibbla (1)  Ullsmörblomma (5)  Underviol (1) 
Ullig kardborre (3)  Ulltistel (3)  Upplandsnycklar (3) 
Top

V

Vallkrassing (5)  Vingloka (4)  Vit skogslilja (11)  Vår Herres strumpor (3) 
Vanlig kattfot (2)  Vingvial (2)  Vit solvända (4)  Våradonis (10) 
Vargtörel (6)  Vingvädd (5)  Vitfiltad alpflockel (5)  Vårarv (2) 
Vattenmynta (1)  Vinteriberis (1)  Vitknavel (3)  Vårcyklamen (2) 
Vattenmöja (4)  Vinterljung (4)  Vitlupin (4)  Vårdendrobium (2) 
Vattenveronika (2)  Violaurikel (4)  Vitplister (2)  Vårflenört (2) 
Vaxnycklar (6)  Violranka (3)  Vitrapunkel (2)  Vårgentiana (7) 
Vejde (4)  Violtandrot (1)  Vitreseda (2)  Vårklynne (4) 
Vejksel (2)  Vippklematis (1)  Vitsippa (8)  Vårkrokus (5) 
Venusspegel (5)  Vippvedel (2)  Vitsippsranunkel (1)  Vårnäva (2) 
Videkornell (1)  Vippärt (6)  Vityxne (3)  Vårskärvfrö (2) 
Videört (4)  Vit afodill (3)  Vresros (6)  Vårstarr (1) 
Vild oliv (1)  Vit bolmört (5)  Väddklint (10)  Vårstjärna (8) 
Vildkorn (1)  Vit dödslilja (5)  Vägsenap (1)  Vårtandrot (2) 
Vildkrapp (1)  Vit fetknopp (5)  Vägtistel (1)  Vårtbjörk (1) 
Vildmorot (6)  Vit kanarieginst (7)  Vägvårda (10)  Vårärt (4) 
Vildpersilja (2)  Vit kattost (3)  Välsk krassing (3) 
Vildtulpan (8)  Vit näckros (2)  Västgötamåra (3) 
Vingginst (2)  Vit papegojblomma (4)  Vätteros (3) 
Top

W

Webbs cineraria (8)  Wulfens viva (7) 
Top

k

knippnejlika (1) 
Top

Ä

Äkta björnbär (1)  Änglatårar (2)  Ängsnycklar (13)  Äppleträd (2) 
Äkta haverrot (10)  Ängsbräsma (1)  Ängssalvia (3)  Ärenpris (1) 
Äkta kastanj (3)  Ängsgentiana (4)  Ängsskära (2)  Ärtsoppsbuske (10) 
Äkta stormhatt (1)  Ängshaverrot (3)  Ängstulpan (1)  Ärttörne (3) 
Älggräs (2)  Ängsklocka (2)  Ängsvädd (1) 
Älghornsbräken (2)  Ängskovall (6)  Änkeiris (8) 
Älväxing (1)  Ängsnattviol (1)  Äppelros (4) 
Top

Å

Åkerfibbla (1)  Åkermadd (3)  Åkerringblomma (5)  Åkervädd (4) 
Åkerkulla (6)  Åkermolke (1)  Åkersyska (1) 
Åkerkårel (1)  Åkernejlika (4)  Åkertistel (2) 
Åkerkösa (3)  Åkerranunkel (5)  Åkervinda (2) 
Top

Ö

Ögonnycklar (17)  Ögonpyrola (1)  Ölandssolvända (7) 
Ögonnäva (4)  Ökenhibiskus (2)  Österikisk gemsrot (2) 
Top